Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0377

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 114, 26.4.2008, p. 57–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 91 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/377/oj

26.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 377/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Απριλίου 2008

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 προβλέπει ότι, στην περίπτωση συνεχούς έρευνας, καταρτίζεται από την Επιτροπή κατάλογος των εβδομάδων που απαρτίζουν τα τρίμηνα αναφοράς για την έρευνα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων εφαρμογής για τον καθορισμό της κωδικοποίησης των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση στοιχείων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98, ένας κατάλογος μεταβλητών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται «διαρθρωτικές μεταβλητές», μπορούν να αναγνωριστούν μεταξύ των χαρακτηριστικών της έρευνας που χρειάζεται να ερευνώνται μόνον ως ετήσιοι μέσοι όροι με αναφορά σε 52 εβδομάδες παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν οι όροι για τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές.

(4)

Λόγω της σημασίας των στοιχείων σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία, τα σύνολα των δεικτών αυτών πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους, είτε παράγονται από το ετήσιο υπο-δείγμα είτε με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των τεσσάρων τριμηνιαίων πλήρων δειγμάτων.

(5)

Λόγω της σημασίας των στοιχείων που συλλέγονται σε ενότητες ad hoc, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να μπορούν να συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή της έρευνας.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1372/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθιστά τη διαβίβαση της μεταβλητής «αποδοχές από την κύρια εργασία» υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η κωδικοποίηση των μεταβλητών πρέπει να τροποποιηθεί.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαβίβαση δεδομένων από το 2006 και μετέπειτα καθώς και τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές (2) καθορίζει την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2006 και μετά. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το σύστημα κωδικοποίησης από το 2009 και μετά, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές σε δύο μεταβλητές («γνωστικό πεδίο του ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης ή κατάρτισης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς» και «μηνιαία αμοιβή από την κύρια εργασία»), προκειμένου να προσαρμοστούν οι διαβιβαζόμενες στήλες ανάλογα και να διορθωθούν ορισμένα σφάλματα και παραλείψεις του φίλτρου για άλλες μεταβλητές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 της Επιτροπής πρέπει να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαρθρωτικές μεταβλητές

Οι όροι σχετικά με τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Τρίμηνα αναφοράς

Ο ορισμός των τριμήνων αναφοράς τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από το 2009 παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Κωδικοποίηση

Οι κωδικοί για τις μεταβλητές οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1372/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 42).

(2)  ΕΕ L 71 της 17.3.2005, σ. 36. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2007 (ΕΕ L 216 της 21.8.2007, σ. 10).

(3)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

1.   Ετήσιες/τριμηνιαίες μεταβλητές

Ο όρος «ετήσια» στη στήλη της «περιοδικότητας» της κωδικοποίησης, που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθορίζει τις διαρθρωτικές μεταβλητές που μπορούν προαιρετικά να ερευνώνται ως ετήσιοι μέσοι όροι με τη χρήση υπο-δείγματος ανεξάρτητων παρατηρήσεων με αναφορά σε 52 εβδομάδες παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. Οι βασικές μεταβλητές που πρέπει να ερευνώνται σε τριμηνιαία βάση φέρουν τον όρο «τριμηνιαία».

2.   Αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταβλητές, το σχετικό τυπικό σφάλμα (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του σχεδιασμού) οποιασδήποτε ετήσιας εκτίμησης που αντιπροσωπεύει το 1 % και άνω του ενεργού πληθυσμού δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α)

το 9 % για τις χώρες με πληθυσμό μεταξύ 1 και 20 εκατομμυρίων κατοίκων και

β)

το 5 % για τις χώρες με πληθυσμό 20 εκατομμυρίων και άνω.

Οι χώρες με πληθυσμό μικρότερο του 1 εκατομμυρίου κατοίκων εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις ακρίβειας, και οι διαρθρωτικές μεταβλητές πρέπει να συλλέγονται για το συνολικό δείγμα, εκτός εάν το δείγμα πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α).

Όσον αφορά τις χώρες που χρησιμοποιούν υπο-δείγμα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές, εάν χρησιμοποιείται πάνω από ένα κύμα, το συνολικό χρησιμοποιούμενο υπο-δείγμα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητες παρατηρήσεις.

3.   Συνεκτικότητα των συνόλων

Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ των ετήσιων συνόλων υπο-δείγματος και των ετήσιων μέσων όρων πλήρους δείγματος για την απασχόληση, την ανεργία και τον άεργο πληθυσμό ανά φύλο και για τις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες: 15 έως 24, 25 έως 34, 35 έως 44, 45 έως 54, 55 +.

4.   Ενότητες αd hoc

Το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σε ενότητες ad hoc πρέπει να παρέχει πληροφορίες και για τις διαρθρωτικές μεταβλητές.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

α)

Τα τρίμηνα κάθε έτους αναφέρονται στους δώδεκα μήνες του έτους, έτσι ώστε ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος ανήκουν στο πρώτο τρίμηνο, ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος στο δεύτερο τρίμηνο, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος στο τρίτο τρίμηνο και ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος στο τέταρτο τρίμηνο.

β)

Οι εβδομάδες αναφοράς κατανέμονται στα τρίμηνα αναφοράς, έτσι ώστε μια εβδομάδα ανήκει στο τρίμηνο, όπως ορίζεται στο στοιχείο α) στο οποίο ανήκουν τουλάχιστον τέσσερις ημέρες της εν λόγω εβδομάδας, εκτός εάν αυτό έχει ως συνέπεια να αποτελείται το πρώτο τρίμηνο του έτους μόνο από 12 εβδομάδες. Όταν αυτό συμβαίνει, τα τρίμηνα του συγκεκριμένου έτους σχηματίζονται με διαδοχικά σύνολα των 13 εβδομάδων.

γ)

Όταν, σύμφωνα με το στοιχείο β), ένα τρίμηνο αποτελείται από 14 εβδομάδες αντί για 13, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθούν να κατανέμουν το δείγμα και στις 14 εβδομάδες.

δ)

Εάν δεν είναι εφικτή η κατανομή του δείγματος ώστε να καλυφθούν και οι 14 εβδομάδες του τριμήνου, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να παραλείπει μία εβδομάδα του εν λόγω τριμήνου ( δηλαδή να μην την καλύψει). Η εβδομάδα που παραλείπεται πρέπει να είναι τυπική όσον αφορά την ανεργία, την απασχόληση και τις μέσες πράγματι δεδουλευμένες ώρες και πρέπει να είναι μέρος ενός μήνα που περιλαμβάνει πέντε Πέμπτες.

ε)

Το πρώτο τρίμηνο του 2009 αρχίζει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008.

Μέχρι το τέλος του 2011, τα κράτη μέλη που διενεργούν την έρευνα εργατικού δυναμικού μαζί με άλλες έρευνες ως μία ενιαία ολοκληρωμένη έρευνα μπορούν να ορίζουν την έναρξη των τριμήνων αναφοράς μία εβδομάδα νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α), β) και ε).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομασία

Στήλη

Περιοδικότητα

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρα/παρατηρήσεις

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HHSEQNUM

1/2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό (πρέπει να παραμένει ο ίδιος σε όλες τις έρευνες)

όλοι

01-98

Διψήφιος αύξων αριθμός που δίνεται σε κάθε μέλος του νοικοκυριού

HHLINK

3

ΕΤΗΣΙΑ

 

Σχέση με το πρόσωπο αναφοράς στο νοικοκυριό

HHTYPE=1,3

1

Πρόσωπο αναφοράς

2

Σύζυγος (ή συγκατοικών σύντροφος) του προσώπου αναφοράς

3

Τέκνο του προσώπου αναφοράς (ή του/της συζύγου του ή του συγκατοικούντος συντρόφου του)

4

Ανιόντες συγγενείς του προσώπου αναφοράς (ή του/της συζύγου του ή του συγκατοικούντος συντρόφου του)

5

Άλλοι συγγενείς

6

Άλλα

9

Άνευ αντικειμένου (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός συζύγου ή συγκατοικούντος συντρόφου

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός συζύγου ή συγκατοικούντος συντρόφου στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή δεν έχει σύντροφο ή ο/η σύντροφος δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

HHFATH

6/7

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός πατέρα

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός πατέρα στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή ο πατέρας δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

HHMOTH

8/9

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αύξων αριθμός μητέρας

HHTYPE=1,3

01-98

Αύξων αριθμός μητέρας στο νοικοκυριό

99

Άνευ αντικειμένου (δεν ανήκει σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή η μητέρα δεν ανήκει σε αυτό το ιδιωτικό νοικοκυριό)

SEX

10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Φύλο

όλοι

1

Άνδρας

2

Γυναίκα

YEARBIR

11/14

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος γέννησης

όλοι

 

Καταχωρίζονται τα τέσσερα ψηφία του έτους γέννησης

DATEBIR

15

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ημερομηνία γέννησης σε σχέση με το τέλος της περιόδου αναφοράς

όλοι

1

Γεννήθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και του τέλους της εβδομάδας αναφοράς

2

Γεννήθηκε μετά την εβδομάδα αναφοράς

MARSTAT

16

ΕΤΗΣΙΑ

 

Οικογενειακή κατάσταση

όλοι

1

Άγαμος

2

Έγγαμος

3

Χήρος (-α)

4

Διαζευγμένος (-η) ή σε διάσταση

κενό

Καμία απάντηση

NATIONAL

17/18

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ιθαγένεια

όλοι

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

YEARESID

19/20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός ετών μόνιμης κατοικίας στην οικεία χώρα

όλοι

00

Έχει γεννηθεί στην εν λόγω χώρα

01-99

Αριθμός ετών μόνιμης κατοικίας στην εν λόγω χώρα

κενό

Καμία απάντηση

COUNTRYB

21/22

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χώρα γέννησης

YEARESID≠00

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

99

Άνευ αντικειμένου (στήλη19/20=00)

κενό

Καμία απάντηση

PROXY

23

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Τρόπος συμμετοχής στην έρευνα

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Άμεση συμμετοχή

2

Συμμετοχή μέσω άλλου μέλους του νοικοκυριού

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

WSTATOR

24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Κατάσταση απασχόλησης κατά την εβδομάδα αναφοράς

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Εργαζόταν έναντι αμοιβής ή κέρδους για διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση της μίας ώρας κατά την εβδομάδα αναφοράς (συμπεριλαμβάνονται τα συμβοηθούντα μέλη οικογένειας, αλλά εξαιρούνται όσοι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία τους)

2

Δεν εργαζόταν αλλά είχε θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία απουσίαζε κατά την εβδομάδα αναφοράς (συμπεριλαμβάνονται τα συμβοηθούντα μέλη οικογένειας, αλλά εξαιρούνται όσοι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία τους)

3

Δεν εργαζόταν λόγω απόλυσης

4

Υπηρετούσε υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία

5

Άλλοι (15 ετών και άνω) οι οποίοι δεν εργάζονταν ούτε είχαν θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά την εβδομάδα αναφοράς

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

NOWKREAS

25/26

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Λόγος για τον οποίο δεν εργάστηκε καθόλου παρότι είχε θέση εργασίας

WSTATOR=2

00

Κακοκαιρία

01

Διακοπή της εργασίας για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους

02

Εργασιακές διενέξεις

03

Σχολική εκπαίδευση ή κατάρτιση

04

Ασθένεια, τραυματισμός ή προσωρινή ανικανότητα για εργασία

05

Άδεια μητρότητας

06

Γονική άδεια

07

Διακοπές

08

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα (στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης του χρόνου εργασίας ή μιας σύμβασης ρύθμισης του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση)

09

Άλλοι λόγοι (π.χ. προσωπικές η οικογενειακές υποχρεώσεις)

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,3-5,9)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

STAPRO

27

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επαγγελματική κατάσταση

WSTATOR=1,2

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SIGNISAL

28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνεχής είσπραξη αμοιβής ή μισθού

(WSTATOR=2 και NOWKREAS≠04 και NOWKREAS≠05 και STAPRO=3) ή WSTATOR=3

1

Απουσιάζει για έως και 3 μήνες

2

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται στο ήμισυ του μισθού του ή και παραπάνω

3

Απουσιάζει για περισσότερο από 3 μήνες και εισπράττει αμοιβή, μισθό ή κοινωνικά επιδόματα που ανέρχονται σε λιγότερο από το ήμισυ του μισθού του

4

Δεν γνωρίζω

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR≠2 ή NOWKREAS=04 ή NOWKREAS=05 ή STAPRO≠3) και WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας

WSTATOR=1,2

 

Διψήφιος ή, αν είναι δυνατόν, τριψήφιος κωδικός NACE αναθεώρηση 2

000

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

ISCO4D

32/35

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επάγγελμα

WSTATOR=1,2

 

Τριψήφιος ή, αν είναι δυνατόν, τετραψήφιος κωδικός ISCO-88 (COM)

9999

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SUPVISOR

36

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

STAPRO=3

1

Ναι

2

Όχι

9

STAPRO≠3

κενό

Καμία απάντηση

SIZEFIRM

37/38

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αριθμός εργαζομένων στην τοπική μονάδα

STAPRO=1,3,4, κενό

01-10

Ακριβής αριθμός εργαζομένων, αν είναι μεταξύ 1 και 10

11

11 έως 19 εργαζόμενοι

12

20 έως 49 εργαζόμενοι

13

50 εργαζόμενοι ή και παραπάνω

14

Δεν γνωρίζω αλλά λιγότεροι από 11 εργαζόμενοι

15

Δεν γνωρίζω αλλά περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO=2,9)

κενό

Καμία απάντηση

COUNTRYW

39/40

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χώρα του τόπου εργασίας

WSTATOR=1,2

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

REGIONW

41/42

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιφέρεια του τόπου εργασίας

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

YSTARTWK

43/46

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος κατά το οποίο άρχισε να εργάζεται για το σημερινό εργοδότη του ή ως αυτοαπασχολούμενος

WSTATOR=1,2

 

Καταχωρίζονται τα 4 ψηφία του εν λόγω έτους

9999

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

MSTARTWK

47/48

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μήνας κατά τον οποίο άρχισε να εργάζεται για το σημερινό εργοδότη του ή ως αυτοαπασχολούμενος

YSTARTWK≠9999, κενό & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Μήνας εκφραζόμενος με δύο ψηφία

99

Άνευ αντικειμένου (YSTARTWK=9999,κενό ή REFYEAR-YSTARTWK>2)

κενό

Καμία απάντηση

WAYJFOUN

49

ΕΤΗΣΙΑ

 

Συμμετοχή, οποιαδήποτε στιγμή, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για την εξεύρεση της σημερινής θέσης εργασίας

STAPRO=3 & ανέλαβε την εν λόγω θέση στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών

0

Όχι

1

Ναι

9

STAPRO≠3 ή κατέχει την εν λόγω θέση πάνω από ένα έτος

κενό

Καμία απάντηση

FTPT

50

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διάκριση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης

WSTATOR=1,2

1

Πλήρης απασχόληση

2

Μερική απασχόληση

9

WSTATOR≠1,2

κενό

Καμία απάντηση

FTPTREAS

51

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της μερικής απασχόλησης

FTPT=2

 

Εργάζεται με μερική απασχόληση για τους εξής λόγους:

1

Παρακολουθεί μαθήματα σχολικής εκπαίδευσης ή συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης

2

Ασθενεί ή πάσχει από αναπηρία

3

Φροντίδα μικρών παιδιών ή εξαρτώμενων ενηλίκων

4

Άλλοι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι

5

Δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση

6

Άλλοι λόγοι

9

Άνευ αντικειμένου (FTPT≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMP

52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μονιμότητα της θέσης εργασίας

STAPRO=3

1

Κατέχει μόνιμη θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου

2

Κατέχει προσωρινή θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPREAS

53

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της προσωρινής θέσης εργασίας ή της εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

TEMP=2

 

Κατέχει προσωρινή θέση εργασίας ή εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους εξής λόγους:

1

Σύμβαση η οποία καλύπτει περίοδο εκπαίδευσης (μαθητευόμενος, ασκούμενος, ερευνητικός βοηθός κ.λπ.)

2

Δεν μπόρεσε να βρει μόνιμη εργασία

3

Δεν επιθυμούσε να βρει μόνιμη εργασία

4

Σύμβαση η οποία καλύπτει δοκιμαστική περίοδο

9

Άνευ αντικειμένου (TEMP≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPDUR

54

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνολική διάρκεια της προσωρινής θέσης εργασίας ή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

TEMP=2

1

Λιγότερο από ένα μήνα

2

1 έως 3 μήνες

3

4 έως 6 μήνες

4

7 έως 12 μήνες

5

13 έως 18 μήνες

6

19 έως 24 μήνες

7

25 έως 36 μήνες

8

Περισσότερο από 3 έτη

9

Άνευ αντικειμένου (TEMP≠2)

κενό

Καμία απάντηση

TEMPAGCY

55

ΕΤΗΣΙΑ

 

Σύμβαση με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης

STAPRO=3

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

SHIFTWK

56

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία με βάρδιες

STAPRO=3

1

Εργάζεται κατά βάρδιες

3

Δεν εργάζεται κατά βάρδιες

9

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

EVENWK

57

ΕΤΗΣΙΑ

 

Βραδινή εργασία

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως το βράδυ

2

Εργάζεται μερικές φορές το βράδυ

3

Δεν εργάζεται ποτέ το βράδυ

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

NIGHTWK

58

ΕΤΗΣΙΑ

 

Νυκτερινή εργασία

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως τη νύχτα

2

Εργάζεται μερικές φορές τη νύχτα

3

Δεν εργάζεται ποτέ τη νύχτα

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SATWK

59

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία Σαββάτου

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως το Σάββατο

2

Εργάζεται μερικές φορές το Σάββατο

3

Δεν εργάζεται ποτέ το Σάββατο

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

SUNWK

60

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία Κυριακής

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως την Κυριακή

2

Εργάζεται μερικές φορές την Κυριακή

3

Δεν εργάζεται ποτέ την Κυριακή

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

HWUSUAL

61/62

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνήθης αριθμός εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στην κύρια εργασία

WSTATOR=1,2

00

Δεν μπορεί να αναφερθεί ο συνήθης αριθμός ωρών εργασίας, διότι οι δεδουλευμένες ώρες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εβδομάδων ή των μηνών

01-98

Συνήθης αριθμός ωρών εργασίας στην κύρια εργασία

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HWACTUAL

63/64

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς

WSTATOR=1,2

00

Είχε θέση εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά δεν εργάστηκε καθόλου στην κύρια δραστηριότητά του κατά την εβδομάδα αναφοράς

01-98

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στην κύρια εργασία

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HWOVERP

65/66

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αμειβόμενες υπερωρίες στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς

STAPRO=3

00-98

Αριθμός ωρών για αμειβόμενες υπερωρίες

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

HWOVERPU

67/68

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μη αμειβόμενες υπερωρίες κατά την εβδομάδα αναφοράς στην κύρια εργασία

STAPRO=3

00-98

Αριθμός ωρών για μη αμειβόμενες υπερωρίες

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

HOURREAS

69/70

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Κύριος λόγος για τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών δεδουλευμένων ωρών και των συνήθων ωρών εργασίας

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Εργάστηκε περισσότερες ώρες λόγω:

01

μεταβαλλόμενου ωραρίου (π.χ. ευέλικτη ρύθμιση χρόνου εργασίας)

16

υπερωριών

02

για άλλους λόγους

 

Εργάστηκε λιγότερο από ό,τι συνήθως λόγω:

03

κακοκαιρίας

04

μειωμένης εργασίας για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους

05

εργασιακών διενέξεων

06

εκπαίδευσης ή κατάρτισης

07

μεταβαλλόμενου ωραρίου (π.χ. ευέλικτη ρύθμιση χρόνου εργασίας)

08

ασθένειας, τραυματισμού ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία

09

άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας

10

ειδικής άδειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

11

ετήσιων διακοπών

12

αργιών

13

έναρξης/αλλαγής εργασίας κατά την εβδομάδα αναφοράς

14

παύσης απασχόλησης που δεν συνοδεύτηκε από έναρξη νέας απασχόλησης κατά την εβδομάδα αναφοράς

15

για άλλους λόγους

97

Εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Οι ώρες εργασίας διαφέρουν σημαντικά από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα χωρίς να αναφέρεται ο λόγος απόκλισης των πραγματικών από τις συνήθεις ώρες εργασίας (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=2-5,9 ή HWUSUAL=κενό ή HWACTUAL=κενό)

κενό

Καμία απάντηση

WISHMORE

71

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επιθυμεί να εργάζεται περισσότερο από τις τρέχουσες ώρες εργασίας

(WSTATOR=1 ή WSTATOR=2)

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

WAYMORE

72

ΕΤΗΣΙΑ

 

Τρόπος με τον οποίο επιθυμεί να εργάζεται περισσότερες ώρες

WISHMORE=1

1

Μέσω πρόσθετης εργασίας

2

Μέσω εργασίας στην οποία θα απασχολείται περισσότερες ώρες από την τρέχουσα εργασία του

3

Μόνο μέσω της τρέχουσας εργασίας του

4

Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους

9

Άνευ αντικειμένου (WISHMORE≠1)

κενό

Καμία απάντηση

HWWISH

73/74

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συνολικός αριθμός ωρών που επιθυμεί να εργάζεται

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

01-98

Συνολικός αριθμός ωρών που επιθυμεί να εργάζεται

99

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

HOMEWK

75

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εργασία κατ’ οίκον

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Εργάζεται συνήθως κατ’ οίκον

2

Εργάζεται μερικές φορές κατ’ οίκον

3

Δεν εργάζεται ποτέ κατ’ οίκον

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

LOOKOJ

76

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

0

Δεν αναζητά άλλη απασχόληση

1

Αναζητά άλλη απασχόληση

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

LOOKREAS

77

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της αναζήτησης άλλης απασχόλησης

LOOKOJ=1

1

υπάρχει κίνδυνος ή βεβαιότητα απώλειας ή λήξης της τρέχουσας απασχόλησης

2

η παρούσα απασχόληση θεωρείται μεταβατική απασχόληση

3

αναζητά πρόσθετη απασχόληση για να συμπληρώσει τις ώρες που απασχολείται στην παρούσα θέση εργασίας

4

αναζητά απασχόληση στην οποία θα εργάζεται περισσότερες ώρες από ό,τι στην παρούσα εργασία

5

αναζητά απασχόληση στην οποία θα εργάζεται λιγότερες ώρες από ό,τι στην παρούσα εργασία

6

επιθυμεί να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας (π.χ. αμοιβή, ωράριο εργασίας ή χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας και επιστροφής, ποιότητα εργασίας)

7

για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειμένου (LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

EXIST2J

78

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ύπαρξη περισσοτέρων από μία θέσεων εργασίας ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων

WSTATOR=1 ή WSTATOR=2

1

Είχε μόνο μία θέση εργασίας ή ασκούσε μία μόνο επαγγελματική δραστηριότητα κατά την εβδομάδα αναφοράς

2

Είχε περισσότερες από μία θέσεις εργασίας ή ασκούσε περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες κατά την εβδομάδα αναφοράς (που δεν οφείλεται σε αλλαγή της εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας)

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=3-5,9)

κενό

Καμία απάντηση

STAPRO2J

79

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επαγγελματική κατάσταση (για τη δεύτερη απασχόληση)

EXIST2J=2

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9 κενό)

κενό

Καμία απάντηση

NACE2J2D

80/81

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας (για τη δεύτερη απασχόληση)

EXIST2J=2

 

NACE αναθεώρηση 2

00

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9,κενό)

κενό

Καμία απάντηση

HWACTUA2

82/83

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στη δεύτερη απασχόληση

EXIST2J=2

00

Δεν εργάστηκε στη δεύτερη απασχόληση κατά την εβδομάδα αναφοράς

01-98

Αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών κατά την εβδομάδα αναφοράς στη δεύτερη απασχόληση

99

Άνευ αντικειμένου (EXIST2J=1,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

EXISTPR

84

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Ύπαρξη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

WSTATOR=3-5

0

Δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (δεν θεωρείται απασχόληση η καθαρά περιστασιακή εργασία, όπως η εργασία κατά τις θερινές διακοπές ή η υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία)

1

Έχει εργαστεί στο παρελθόν (δεν θεωρείται απασχόληση η καθαρά περιστασιακή εργασία, όπως η εργασία κατά τις θερινές διακοπές ή η υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία)

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,2 ή 9)

κενό

Καμία απάντηση

YEARPR

85/88

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος κατά το οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

EXISTPR=1

 

Καταχωρίζονται τα 4 ψηφία του έτους κατά το οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

9999

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό)

κενό

Καμία απάντηση

MONTHPR

89/90

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Μήνας κατά τον οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά

YEARPR≠9999, κενό & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Μήνας κατά τον οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά, εκφραζόμενος με δύο ψηφία

99

Άνευ αντικειμένου (YEARPR=9999,κενό ή REFYEAR-YEARPR>2)

κενό

Καμία απάντηση

LEAVREAS

91/92

ΕΤΗΣΙΑ

 

Κύριος λόγος αποχώρησης από την τελευταία απασχόληση ή επαγγελματική δραστηριότητα

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

00

Απόλυση ή κατάργηση θέσης

01

Λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

02

Φροντίδα μικρών παιδιών ή εξαρτώμενων ενηλίκων

03

Άλλες προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες

04

Ασθένεια ή ανικανότητα για εργασία

05

Εκπαίδευση ή κατάρτιση

06

Πρόωρη συνταξιοδότηση

07

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος

08

Υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία

09

Άλλοι λόγοι

99

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

STAPROPR

93

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Επαγγελματική κατάσταση στην τελευταία απασχόληση

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

NACEPR2D

94/95

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας στην οποία το άτομο εργάστηκε για τελευταία φορά

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE αναθεώρηση 2

00

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

ISCOPR3D

96/98

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ, μόνον αν εργάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες

ΕΤΗΣΙΑ Άλλως

 

Επάγγελμα στην τελευταία απασχόληση

EXISTPR=1 και REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Άνευ αντικειμένου (EXISTPR=0,9,κενό, ή EXISTPR=1 και δεν εργάστηκε τα τελευταία 8 έτη)

κενό

Καμία απάντηση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

SEEKWORK

99

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτηση απασχόλησης κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες

(WSTATOR=3-5 ή SIGNISAL=3) και Age<75

1

Βρήκε ήδη εργασία, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 3 μήνες

2

Βρήκε ήδη εργασία η οποία θα ξεκινήσει σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και δεν αναζητά απασχόληση

3

Δεν αναζητά απασχόληση και δεν έχει βρει εργασία που να ξεκινάει αργότερα

4

Αναζητά απασχόληση

9

Άνευ αντικειμένου (WSTATOR=1,2 ή 9 και SIGNISAL≠3) ή Ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 75 ετών

SEEKREAS

100

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της μη αναζήτησης απασχόλησης

SEEKWORK=3

 

Δεν αναζητά απασχόληση:

1

επειδή περιμένει να τον ανακαλέσουν στην εργασία του (σε διαθεσιμότητα)

2

λόγω ασθένειας ή ανικανότητας προς εργασία

3

επειδή φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενηλίκους

4

για άλλες προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες

5

λόγω εκπαίδευσης ή κατάρτισης

6

λόγω συνταξιοδότησης

7

επειδή πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία

8

για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠3)

κενό

Καμία απάντηση

SEEKTYPE

101

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Είδος αναζητούμενης (ή ανευρεθείσας) απασχόλησης

SEEKWORK=1,2,4 ή LOOKOJ=1

 

Η αναζητούμενη απασχόληση (για SEEKWORK=1,2 η ανευρεθείσα απασχόληση) είναι:

1

ως αυτοαπασχολούμενος

 

ως μισθωτός:

2

και αναζητείται μόνο εργασία πλήρους απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

3

και αναζητείται εργασία πλήρους απασχόλησης, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα γίνει δεκτή και θέση εργασίας μερικής απασχόλησης

4

και αναζητείται εργασία μερικής απασχόλησης, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα γίνει δεκτή και θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

5

και αναζητείται μόνο εργασία μερικής απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

6

και δεν διευκρινίζεται εάν αναζητείται εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης (ή έχει ήδη βρεθεί)

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠1,2,4 και LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

SEEKDUR

102

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διάρκεια της αναζήτησης απασχόλησης

SEEKWORK=1,4 ή LOOKOJ=1

0

Δεν έχει ακόμα αρχίσει αναζήτηση

1

Λιγότερο από 1 μήνα

2

1-2 μήνες

3

3-5 μήνες

4

6-11 μήνες

5

12-17 μήνες

6

18-23 μήνες

7

24-47 μήνες

8

4 έτη ή περισσότερο

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠1,4 και LOOKOJ≠1)

κενό

Καμία απάντηση

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

METHODA

103

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Απευθύνθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για την ανεύρεση εργασίας

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODB

104

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Απευθύνθηκε σε ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης για την ανεύρεση εργασίας

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODC

105

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας απευθείας σε εργοδότες

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODD

106

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Απευθύνθηκε σε φίλους, συγγενείς, συνδικάτα κ.λπ.

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODE

107

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Δημοσίευσε ή απάντησε σε αγγελίες σε εφημερίδες ή περιοδικά

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODF

108

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διάβασε αγγελίες σε εφημερίδες ή περιοδικά

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODG

109

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Πέρασε τεστ, συνέντευξη ή διαγωνισμό

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODH

110

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτησε οικόπεδο, κτίριο ή εξοπλισμό

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODI

111

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αναζήτησε τις απαραίτητες άδειες και χρηματοοικονομικούς πόρους

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιμένει απάντηση σε αίτηση εργασίας που υπέβαλε

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODK

113

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιμένει να κληθεί από δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODL

114

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιμένει τα αποτελέσματα διαγωνισμού για πρόσληψη στο δημόσιο

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

METHODM

115

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Άλλες χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι

SEEKWORK=4 ή LOOKOJ=1

0

Όχι

1

Ναι

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠4 και LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επιθυμία για εργασία προσώπου που δεν αναζητά απασχόληση

SEEKWORK=3

 

Δεν αναζητά απασχόληση:

1

αλλά, ωστόσο, θα ήθελε να εργαστεί

2

και δεν επιθυμεί να εργαστεί

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠3)

κενό

Καμία απάντηση

AVAILBLE

117

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Διαθεσιμότητα για εργασία εντός δύο εβδομάδων

SEEKWORK=1,4 ή WANTWORK=1, κενό ή WISHMORE=1

 

Εάν εύρισκε εργασία τώρα:

1

θα μπορούσε να αρχίσει να εργάζεται αμέσως (εντός 2 εβδομάδων)

2

δεν θα μπορούσε να αρχίσει να εργάζεται αμέσως (εντός 2 εβδομάδων)

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK≠1,4 και WANTWORK≠1, κενό και WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ΕΤΗΣΙΑ

 

Αιτιολόγηση της μη διαθεσιμότητας για την έναρξη εργασίας εντός 2 εβδομάδων

AVAILBLE=2

 

Δεν θα μπορούσε να αρχίσει να εργάζεται αμέσως (εντός 2 εβδομάδων) για έναν από τους παρακάτω λόγους:

1

πρέπει να ολοκληρώσει κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης

2

πρέπει να ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία του

3

δεν μπορεί να εγκαταλείψει την παρούσα απασχόλησή του εντός δύο εβδομάδων, επειδή πρέπει να ειδοποιήσει τον εργοδότη του

4

λόγω προσωπικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένης της μητρότητας)

5

λόγω ασθένειας ή ανικανότητας προς εργασία

6

για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειμένου (AVAILBLE≠2)

κενό

Καμία απάντηση

PRESEEK

119

ΕΤΗΣΙΑ

 

Κατάσταση στην οποία βρισκόταν προτού αρχίσει να αναζητά απασχόληση (ή όταν περίμενε να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα)

SEEKWORK=1,2,4

1

Εργαζόταν (συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων και ασκούμενων)

2

Είχε πλήρη απασχόληση σε πρόγραμμα σπουδών (δεν περιλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι και οι ασκούμενοι)

3

Υπηρετούσε την υποχρεωτική στρατιωτική ή εναλλακτική θητεία του

4

Είχε οικιακές/οικογενειακές υποχρεώσεις

5

Άλλοι λόγοι (π.χ. συνταξιούχος)

9

Άνευ αντικειμένου (SEEKWORK=3,9)

κενό

Καμία απάντηση

NEEDCARE

120

ΕΤΗΣΙΑ

 

Ανάγκη υποδομών φροντίδας

FTPTREAS=3 ή SEEKREAS=3

 

Δεν αναζητά απασχόληση ή εργάζεται με μερική απασχόληση για έναν από τους παρακάτω λόγους:

1

δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομικής άποψης υπηρεσίες για τη φροντίδα παιδιών

2

δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομικής άποψης υπηρεσίες για τη φροντίδα ασθενών, αναπήρων ή ηλικιωμένων προσώπων

3

δεν παρέχονται κατάλληλες ή προσιτές από οικονομικής άποψης υπηρεσίες για τη φροντίδα τόσο παιδιών όσο και ασθενών, αναπήρων ή ηλικιωμένων προσώπων

4

οι υποδομές φροντίδας δεν επηρεάζουν την απόφαση εργασίας με μερική απασχόληση ή την απόφαση μη αναζήτησης απασχόλησης

9

Άνευ αντικειμένου (FTPTREAS≠3 και SEEKREAS≠3)

κενό

Καμία απάντηση

REGISTER

121

ΕΤΗΣΙΑ

 

Εγγραφή σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών

1

Έχει εγγραφεί σε δημόσια υπηρεσία εύρεσης εργασίας και λαμβάνει επίδομα ή παροχές

2

Έχει εγγραφεί σε δημόσια υπηρεσία εύρεσης εργασίας, αλλά δεν λαμβάνει επίδομα ή παροχές

3

Δεν έχει εγγραφεί σε δημόσια υπηρεσία εύρεσης εργασίας, αλλά λαμβάνει επίδομα ή παροχές

4

Δεν έχει εγγραφεί σε δημόσια υπηρεσία εύρεσης εργασίας και δεν λαμβάνει επίδομα ή παροχές

9

Άνευ αντικειμένου (πρόσωπο ηλικίας κάτω των 15 ετών και μεγαλύτερο των 75)

κενό

Καμία απάντηση

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

MAINSTAT (προαιρετικό)

122

ΕΤΗΣΙΑ

 

Κύρια κατάσταση

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Έχει εργασία ή ασκεί επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένης της μη αμειβόμενης εργασίας σε οικογενειακή επιχείρηση ή εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας ή της αμειβόμενης άσκησης κ.λπ.

2

Άνεργος

3

Μαθητής, σπουδαστής, παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων κατάρτισης, μη αμειβόμενη εργασία

4

Έχει συνταξιοδοτηθεί ή έχει πάρει πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχει πάψει να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα

5

Μόνιμη αναπηρία

6

Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

7

Οικιακά καθήκοντα

8

Άλλα άεργα άτομα

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

EDUCSTAT

123

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Σπουδαστής/φοιτητής ή μαθητευόμενος σε κανονική εκπαίδευση κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Ήταν σπουδαστής/φοιτητής ή μαθητευόμενος

3

Φοιτά σε κανονική εκπαίδευση, αλλά έχει διακοπές

2

Δεν ήταν σπουδαστής/φοιτητής ή μαθητευόμενος

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

EDUCLEVL

124

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Επίπεδο αυτής της εκπαίδευσης ή κατάρτισης

EDUCSTAT=1 ή 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Άνευ αντικειμένου (EDUCSTAT=2,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

EDUCFILD (προαιρετικό)

125/127

ΕΤΗΣΙΑ

 

Γνωστικό πεδίο αυτής της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης

EDUCSTAT=1 ή 3 και EDUCLEVL=3 έως 6

000

Γενικά προγράμματα

100

Παιδαγωγικές σπουδές

200

Ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες και καλές τέχνες

222

Ξένες γλώσσες

300

Κοινωνικές επιστήμες, εμπορικές και νομικές σπουδές

400

Θετικές επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική

420

Βιοεπιστήμες (συμπεριλαμβανομένων της βιολογίας και της περιβαλλοντικής επιστήμης)

440

Φυσικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, της χημείας και των γεωεπιστημών)

460

Μαθηματικά και στατιστική

481

Πληροφορική

482

Χρήση υπολογιστών

500

Σπουδές μηχανικών, βιομηχανικές σπουδές, δομικά έργα

600

Γεωπονικές και κτηνιατρικές σπουδές

700

Υγεία, πρόνοια

800

Υπηρεσίες

900

Άγνωστο

999

Άνευ αντικειμένου (EDUCSTAT=2,9, κενό ή EDUCLEVL≠(3 έως 6))

κενό

Καμία απάντηση

COURATT

128

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Παρακολουθήσατε μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα μαθήματα εκτός του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος (εφεξής αναφέρονται ως διδασκόμενες δραστηριότητες) κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες;

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Ναι

2

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

COURLEN

129/131

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αριθμός ωρών παρακολούθησης κάθε διδασκόμενης δραστηριότητας εντός των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων

COURATT=1

3 ψηφία

Αριθμός ωρών

999

Άνευ αντικειμένου (COURATT=2,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

COURPURP (προαιρετικό)

132

ΕΤΗΣΙΑ

 

Σκοπός της πιο πρόσφατης διδασκόμενης δραστηριότητας

COURATT=1

1

Αφορούσε κυρίως την εργασία (επαγγελματικός)

2

Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός

9

Άνευ αντικειμένου (COURATT=2,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

COURFILD (προαιρετικό)

133/135

ΕΤΗΣΙΑ

 

Γνωστικό πεδίο της πιο πρόσφατης διδασκόμενης δραστηριότητας

COURATT=1

000

Γενικά προγράμματα

100

Παιδαγωγικές σπουδές

200

Ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες και καλές τέχνες

222

Ξένες γλώσσες

300

Κοινωνικές επιστήμες, εμπορικές και νομικές σπουδές

400

Θετικές επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική

420

Βιοεπιστήμες (συμπεριλαμβανομένων της βιολογίας και της περιβαλλοντικής επιστήμης)

440

Φυσικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, της χημείας και των γεωεπιστημών)

460

Μαθηματικά και στατιστική

481

Πληροφορική

482

Χρήση υπολογιστών

500

Σπουδές μηχανικών, βιομηχανικές σπουδές, δομικά έργα

600

Γεωπονικές και κτηνιατρικές σπουδές

700

Υγεία, πρόνοια

800

Υπηρεσίες

900

Άγνωστο

999

Άνευ αντικειμένου (COURATT=2,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

COURWORH (προαιρετικό)

136

ΕΤΗΣΙΑ

 

Η πιο πρόσφατη διδασκόμενη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας;

COURATT=1

1

Μόνο στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας

2

Κυρίως στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας

3

Κυρίως εκτός ωραρίου εργασίας

4

Μόνο εκτός ωραρίου εργασίας

5

Χωρίς απασχόληση την περίοδο εκείνη

9

Άνευ αντικειμένου (COURATT=2,9, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

HATLEVEL

137/138

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

00

Χωρίς τυπική εκπαίδευση ή κάτω από το ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (κάτω των δύο ετών)

31

ISCED 3c (δύο έτη και περισσότερο)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ a, b ή c, 2 έτη +)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ a, b ή c)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

HATFIELD

139/141

ΕΤΗΣΙΑ

 

Γνωστικό πεδίο του ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης ή κατάρτισης που ολοκληρώθηκε επιτυχώς

HATLEVEL=22 έως 60

000

Γενικά προγράμματα (1)

100

Παιδαγωγικές σπουδές (1)

200

Ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες και καλές τέχνες (1)

222

Ξένες γλώσσες

300

Κοινωνικές επιστήμες, εμπορικές και νομικές σπουδές (1)

400

Θετικές επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική (1)

420

Βιοεπιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της βιολογίας και της περιβαλλοντικής επιστήμης (1)

440

Φυσικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, της χημείας και των γεωεπιστημών (1)

460

Μαθηματικά και στατιστική (1)

481

Πληροφορική

482

Χρήση υπολογιστών

500

Σπουδές μηχανικών, βιομηχανικές σπουδές, δομικά έργα (1)

600

Γεωπονικές και κτηνιατρικές σπουδές (1)

700

Υγεία, πρόνοια (1)

800

Υπηρεσίες (1)

900

Άγνωστο

999

Άνευ αντικειμένου (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

HATYEAR

142/145

ΕΤΗΣΙΑ

 

Έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης

HATLEVEL=11-60

 

Καταχωρίζονται τα 4 ψηφία του έτους κατά το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευση ή κατάρτισης

9999

Άνευ αντικειμένου (HATLEVEL=00, 99, κενό)

κενό

Καμία απάντηση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

WSTAT1Y

146

ΕΤΗΣΙΑ

 

Κατάσταση όσον αφορά τη δραστηριότητα που ασκούσε ένα έτος πριν από την έρευνα

Όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω

1

Έχει εργασία ή ασκεί επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένης της μη αμειβόμενης εργασίας σε οικογενειακή επιχείρηση ή εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας ή της αμειβόμενης άσκησης κ.λπ.

2

Άνεργος

3

Μαθητής, σπουδαστής, παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων κατάρτισης, μη αμειβόμενη εργασία

4

Έχει συνταξιοδοτηθεί ή έχει πάρει πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχει πάψει να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα

5

Μόνιμη αναπηρία

6

Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

7

Οικιακά καθήκοντα

8

Άλλα άεργα άτομα

9

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών)

κενό

Καμία απάντηση

STAPRO1Y

147

ΕΤΗΣΙΑ

 

Επαγγελματική κατάσταση ένα έτος πριν από την έρευνα

WSTAT1Y=1

1

Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς

2

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς

3

Μισθωτός

4

Συμβοηθούν μέλος οικογένειας

9

Άνευ αντικειμένου (WSTAT1Y≠1)

κενό

Καμία απάντηση

NACE1Y2D

148/149

ΕΤΗΣΙΑ

 

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας στην οποία εργαζόταν το άτομο ένα έτος πριν από την έρευνα

WSTAT1Y=1

 

NACE αναθεώρηση 2

00

Άνευ αντικειμένου (WSTAT1Y≠1)

κενό

Καμία απάντηση

COUNTR1Y

150/151

ΕΤΗΣΙΑ

 

Χώρα μόνιμης κατοικίας ένα έτος πριν από την έρευνα

Όλα τα άτομα ηλικίας 1 έτους και άνω

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

99

Άνευ αντικειμένου (παιδί ηλικίας κάτω του ενός έτους)

κενό

Καμία απάντηση

REGION1Y

152/153

ΕΤΗΣΙΑ

 

Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας ένα έτος πριν από την έρευνα

Όλα τα άτομα ηλικίας 1 έτους και άνω

 

NUTS 2

99

Άνευ αντικειμένου (έχει αλλάξει χώρα μόνιμης κατοικίας ή πρόκειται για παιδί ηλικίας κάτω του ενός έτους)

κενό

Καμία απάντηση

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

INCDECIL

154/155

ΕΤΗΣΙΑ

 

Μηνιαία αμοιβή (καθαρή) από την κύρια εργασία

STAPRO=3

01-10

Δεκατημόρια

99

Άνευ αντικειμένου (STAPRO≠3)

κενό

Καμία απάντηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

REFYEAR

156/159

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Έτος έρευνας

όλοι

 

4 ψηφία του έτους

REFWEEK

160/161

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Εβδομάδα αναφοράς

όλοι

 

Αριθμός της εβδομάδας από Δευτέρα έως Κυριακή

INTWEEK

162/163

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Εβδομάδα της συνέντευξης

όλοι

 

Αριθμός της εβδομάδας από Δευτέρα έως Κυριακή

COUNTRY

164/165

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χώρα

όλοι

 

Για τον κωδικό, βλ. ονοματολογία χωρών κατά ISO

REGION

166/167

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Περιφέρεια όπου βρίσκεται το νοικοκυριό

όλοι

 

NUTS 2

DEGURBA

168

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Βαθμός αστικοποίησης

όλοι

1

Πυκνοκατοικημένη περιοχή

2

Ενδιάμεση περιοχή

3

Αραιοκατοικημένη περιοχή

HHNUM

169/174

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αύξων αριθμός νοικοκυριού

όλοι

 

Οι αύξοντες αριθμοί διατίθενται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και παραμένουν οι ίδιοι για όλα τα κύματα

 

Οι εγγραφές που αφορούν τα διάφορα μέλη του ίδιου νοικοκυριού φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθμό

HHTYPE

175

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Είδος νοικοκυριού

όλοι

1

Διαμένει σε ιδιωτικό νοικοκυριό (ή μόνιμα σε ξενοδοχείο) και περιλαμβάνεται στην έρευνα για αυτό το νοικοκυριό

2

Διαμένει σε ίδρυμα και περιλαμβάνεται στην έρευνα για αυτό το ίδρυμα

3

Διαμένει σε ίδρυμα, αλλά περιλαμβάνεται στην έρευνα για ένα ιδιωτικό νοικοκυριό

4

Διαμένει σε άλλο ιδιωτικό νοικοκυριό στην επικράτεια του ίδιου κράτους, αλλά περιλαμβάνεται στην έρευνα για το νοικοκυριό προέλευσης

HHINST

176

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Είδος ιδρύματος

HHTYPE=2,3

1

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

2

Νοσοκομείο

3

Άλλο ίδρυμα της κοινωνικής πρόνοιας

4

Θρησκευτικό ίδρυμα (που δεν περιλαμβάνεται στα σημεία 1-3)

5

Εργατικές εστίες, εργατικά καταλύματα κοντά σε εργοτάξια, φοιτητικές εστίες, πανεπιστημιακά καταλύματα κ.λπ.

6

Στρατόπεδα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

7

Άλλα (π.χ. σωφρονιστικά ιδρύματα)

9

Άνευ αντικειμένου (HHTYPE=1,4)

κενό

Καμία απάντηση

COEFFY

177/182

ΕΤΗΣΙΑ

 

Συντελεστής ετήσιας στάθμισης

όλοι

0000-9999

Οι στήλες 177-180 περιέχουν ακέραιους αριθμούς

00-99

Οι στήλες 181-182 περιέχουν δεκαδικά ψηφία

COEFFQ

183/188

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Συντελεστής τριμηνιαίας στάθμισης

όλοι

0000-9999

Οι στήλες 183-186 περιέχουν ακέραιους αριθμούς

00-99

Οι στήλες 187-188 περιέχουν δεκαδικά ψηφία

COEFFH

189/194

ΕΤΗΣΙΑ

 

Συντελεστής ετήσιας στάθμισης του δείγματος για τις μεταβλητές που αφορούν τα νοικοκυριά (στην περίπτωση δείγματος φυσικών προσώπων)

 

0000-9999

Οι στήλες 189-192 περιέχουν ακέραιους αριθμούς

 

00-99

Οι στήλες 193-194 περιέχουν δεκαδικά ψηφία

 

INTWAVE

195

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Αύξων αριθμός του κύματος της έρευνας

όλοι

1-8

Αύξων αριθμός του κύματος

INTQUEST

196

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

 

Χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο

όλοι

1

Μόνο βασικές μεταβλητές

2

Ολόκληρο ερωτηματολόγιο


(1)  ή υποδιαιρέσεις του ISCED 1997 — γνωστικό πεδίο — τριψήφιος κωδικός


Top