Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1385

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

OJ L 309, 27.11.2007, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 243 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1385/oj

27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και είναι αναγκαίες νέες τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) πρέπει να εφαρμόζονται εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(7)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανοίγονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, το ποσοστό μείωσης του εφαρμοστέου δασμού, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους, ως εξής:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αντίστοιχα στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, για τους αριθμούς ομάδας 3, 5 και 6, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνο αριθμό ομάδας εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφορετικών χωρών. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνο χώρα καταγωγής, υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Θεωρούνται ως ενιαία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από τη χώρα που αναφέρεται σε αυτά, εκτός τις ομάδες 3, 5 και 6. Για τις ομάδες τις οποίες αφορά η υποχρέωση αυτή, στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού αναγράφεται η χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι».

5.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά φέρουν, στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος A.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Τα πιστοποιητικά για την ομάδα 3 φέρουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ.

Τα πιστοποιητικά για την ομάδα 5 φέρουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Δ.

Άρθρο 5

1.   Αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να συνοδεύονται από σύμβαση προμήθειας, η οποία αναφέρει ότι το ζητούμενο πτηνοτροφικό προϊόν της ζητούμενης καταγωγής είναι διαθέσιμο για να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζητούμενη ποσότητα, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποσόστωσης.

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα των ομάδων 1, 2 και 4.

3.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

5.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2198/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/2007 (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 16).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κρέας κοτόπουλου

Χώρα

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Συντελεστής μείωσης των δασμών

%

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

Βραζιλία

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Ταϊλάνδη

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Άλλα

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Κρέας γαλοπούλας

Χώρα

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Συντελεστής μείωσης των δασμών

%

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

Βραζιλία

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Άλλα

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1385/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

1385/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

Β.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

στα εσθονικά

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

στα λιθουανικά

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

0 %-os vám az 1385/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

στα σλοβενικά

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

στα φινλανδικά

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

Γ.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

στα εσθονικά

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

στα λιθουανικά

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/ΕΚ rendelet alapján.

στα μαλτέζικα

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

στα σλοβενικά

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

στα φινλανδικά

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

Δ.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

στα εσθονικά

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

στα λιθουανικά

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/ΕΚ rendelet alapján.

στα μαλτέζικα

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

στα σλοβενικά

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

στα φινλανδικά

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1α

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


Top