Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1383

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Τουρκίας

OJ L 309, 27.11.2007, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; καταργήθηκε από 32009R0933

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1383/oj

27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1383/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Τουρκίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4115/86 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3010/95 (2), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1998, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4115/86 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3010/95 (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και είναι αναγκαίες νέες τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5), πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(7)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ανοίγεται για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Η δασμολογική ποσόστωση ανοίγεται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης κατανέμεται ως εξής σε τέσσερις υποπεριόδους:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου·

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αντίστοιχα στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από την Τουρκία.

Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής και την ένδειξη «ναι» που σημειώνεται με σταυρό·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εισήχθησαν υπόκειται στην προσκόμιση απόδειξης καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 που προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (6).

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 187 της 1.7.1998, σ. 41. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2006 (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(6)  ΕΕ L 86 της 20.3.1998, σ. 1.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Δασμός στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης

(σε ευρώ ανά τόνο)

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

(τόνοι, καθαρό βάρος)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1383/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

στα ουγγρικά

:

1383/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


Top