Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0391

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2007 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2007 , για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, αναφορικά με τις δαπάνες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

OJ L 97, 12.4.2007, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing OJ not found, p. 492–500 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 006 P. 113 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/391/oj

12.4.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 97/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 391/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Απριλίου 2007

για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, αναφορικά με τις δαπάνες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (1), και ιδίως το άρθρο 31,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από το 1990, η Κοινότητα χρηματοδοτεί δράσεις των κρατών μελών προκειμένου για τον έλεγχο της αλιείας και της εφαρμογής των κανόνων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν οριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 (2).

(2)

Χωρίς κίνητρα θα είναι δύσκολο να επέλθουν βελτιώσεις στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου σε ολόκληρη την Κοινότητα, όταν πρόκειται μάλιστα για τη δοκιμή και εισαγωγή νέων τεχνολογιών κατά περίπτωση.

(3)

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πόροι των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Συγκεκριμένα, ζητείται κοινοτική ενίσχυση προς τα κράτη μέλη για να ξεπεραστούν οι μεταξύ τους διαφορές ως προς τον έλεγχο της αλιείας και τις δυνατότητες επιτήρησης.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 προβλέπει, μεταξύ άλλων, κοινοτικά μέτρα χρηματοδότησης δαπανών για έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιείας κατά το χρονικό διάστημα 2007-2013.

(5)

Στο άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 προβλέπεται σειρά δράσεων τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ως μέτρα ελέγχου και εφαρμογής, και οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για υπαγωγή σε κοινοτικά μέτρα χρηματοδότησης.

(6)

Στο πλαίσιο της αρχής για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τα κράτη μέλη χρειάζονται σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν ώστε να λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για δαπάνες που άπτονται μέτρων ελέγχου της αλιείας και εφαρμογής αυτών.

(7)

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι για τέτοιες δράσεις κοινοτικοί πόροι κατανέμονται αποτελεσματικά, με απώτερο στόχο τον περιορισμό των εντοπιζόμενων ανεπαρκειών και σε τρόπο ώστε οι διενεργούμενοι έλεγχοι να είναι υψηλού επιπέδου.

(8)

Κάθε χρόνο, και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο 2007-2013, τα κράτη μέλη αξιολογούν τα προγράμματά τους και τα αποτελέσματα των δαπανών τους για έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση.

(9)

Με απώτερο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, από 1ης Ιανουαρίου 2007, οι αιτήσεις επιστροφής δαπανών που εγκρίνονται βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου 95/527/ΕΚ (3), 2001/431/ΕΚ (4) και 2004/465/ΕΚ (5), υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραρτήματα VI και VII του παρόντος κανονισμού.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερειακούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 816/2006, αναφορικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση των δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά την περίοδο 2007-2013.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας» είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που εκπονείται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006·

β)

«Δημοσιονομική δέσμευση» είναι η πράξη πρόβλεψης των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη μεταγενέστερων πληρωμών προς εκπλήρωση νομικής δέσμευσης·

γ)

«Νομική δέσμευση» είναι η νομοθετική πράξη με την οποία ο διατάκτης κράτους μέλους διαπιστώνει ή δημιουργεί υποχρέωση από την οποία προκύπτει επιβάρυνση.

Άρθρο 3

Ετήσια προγράμματα ελέγχου της αλιείας

1.   Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, τα κράτη μέλη που επιθυμούν συγχρηματοδότηση για δαπάνες που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας.

2.   Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, στο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας, και για κάθε έργο, τα κράτη μέλη αναφέρουν και τις κάτωθι πληροφορίες:

α)

ετήσια πρόβλεψη αιτήσεων επιστροφής δαπανών·

β)

τα μέτρα που προβλέπονται για να γνωστοποιηθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κοινότητα·

γ)

προκειμένου για αγορά και εκσυγχρονισμό πλωτών και εναέριων μέσων: περιγραφή του τύπου πλωτού ή εναέριου μέσου·

δ)

περιγραφή όλων των μέσων που διατίθενται από τις διοικητικές αρχές για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου, η οποία εκπονείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

3.   Λεπτομερειακοί κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα ορισμένων μέτρων περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Άρθρο 4

Δέσμευση δαπανών

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν νομική και δημοσιονομική δέσμευση για μέτρα που κρίνονται επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση κατά την έννοια της απόφασης του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, εντός δώδεκα μηνών αφότου λήξει το έτος κατά το οποίο έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 5

Επιλέξιμη δαπάνη

Δαπάνη είναι επιλέξιμη για επιστροφή όταν:

α)

προβλέπεται στο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας·

β)

συσχετίζεται με κάποιο από τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 8 υπό α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006·

γ)

αφορά έργα των οποίων το κόστος υπερβαίνει τις 40 000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν πρόκειται για κάποιο από τα μέτρα του άρθρου 8 στοιχείο α) περιπτώσεις ii) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 ή αιτιολογείται δεόντως·

δ)

απορρέει από νομικές και δημοσιονομικές δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού·

ε)

αφορά έργα που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·

στ)

συμμορφώνεται με ειδικούς κοινοτικούς κανόνες, εκεί όπου αυτοί έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δαπάνες συνδεόμενες με ορισμένα μέτρα

1.   Επιλέγονται δαπάνες για νέες τεχνολογίες ελέγχου, εφόσον μπορούν να υπαχθούν στο παράρτημα ΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας, κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

2.   Επιλέγονται δαπάνες για αγορά και εκσυγχρονισμό εναέριων και πλωτών μέσων, εφόσον μπορούν να υπαχθούν στο παράρτημα ΙΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας κατά 25 % τουλάχιστον της συνολικής χρησιμοποίησης των μέσων αυτών, κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Επιλέγονται δαπάνες για προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών καθώς και για σεμινάρια και εργαλεία ενημέρωσης, εφόσον μπορούν να υπαχθούν στο παράρτημα IV για να καλύπτουν, μεταξύ άλλων:

α)

μεθόδους επιτήρησης της αλιείας·

β)

την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την κοινή αλιευτική πολιτική, και ιδίως τον έλεγχο·

γ)

τη χρήση τεχνικών μεθόδων ελέγχου της αλιείας·

δ)

την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος ελέγχου από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Άρθρο 7

Μη επιλέξιμες δαπάνες

1.   Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας.

2.   Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν επιστρέφεται.

3.   Ενδεικτικός κατάλογος μη επιλέξιμων δαπανών υπάρχει στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Υλοποίηση των έργων

1.   Η έναρξη και ολοκλήρωση των έργων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της αλιείας.

2.   Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων.

Άρθρο 9

Μη υλοποίηση και καθυστερήσεις έργων

Όταν κράτος μέλος αποφασίσει να μην υλοποιήσει μέρος ή το σύνολο των έργων για τα οποία έχει πάρει χρηματοδότηση, ή σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ενημερώνει την Επιτροπή γραπτώς, αναφέροντας:

α)

τις συνέπειες —συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών— για το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας·

β)

τους λόγους για την καθυστέρηση ή τη μη υλοποίηση·

γ)

το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που προβλέπεται.

Άρθρο 10

Προκαταβολές

1.   Μετά από αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους, και για κάθε έργο, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί προκαταβολή ύψους μέχρι 50 % της χρηματοδοτικής συμμετοχής κατά την έννοια της απόφασης του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006. Το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από τυχόν ενδιάμεση πληρωμή καθώς και από την τελική πληρωμή της συμμετοχής για το εκάστοτε έργο και κράτος μέλος.

2.   Η σχετική αίτηση του κράτους μέλους συνοδεύεται από πιστοποιημένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ της αρμόδιας διοικητικής αρχής και του προμηθευτή.

3.   Εάν δεν αναληφθεί δεσμευτική υποχρέωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μέσα στην προθεσμία του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, οποιαδήποτε χορηγηθείσα προκαταβολή επιστρέφεται πάραυτα.

Άρθρο 11

Αιτήσεις επιστροφής δαπανών

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις επιστροφής δαπανών εντός εννεαμήνου από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης.

2.   Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα VI και συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII.

3.   Κατά την υποβολή αιτήσεων επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη επαληθεύουν και πιστοποιούν ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, του παρόντος κανονισμού και της απόφασης του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, καθώς και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση αναφορικά με την ορθότητα και ειλικρίνεια των λογαριασμών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII.

4.   Αιτήσεις για ποσά μικρότερα από 20 000 ευρώ δεν εξετάζονται, εκτός εάν αιτιολογούνται δεόντως. Οι αιτήσεις μπορεί να ομαδοποιούνται.

5.   Αιτήσεις για έργα που δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού μπορεί να γίνουν δεκτές μόνον σε περίπτωση που η καθυστέρηση αιτιολογηθεί δεόντως. Σε περιπτώσεις μη αποδοχής τέτοιων αιτήσεων, οι κοινοτικές πιστώσεις αποδεσμεύονται.

6.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, του παρόντος κανονισμού και της απόφασης του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, ούτε με την κοινοτική νομοθεσία για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, ζητάει από το κράτος μέλος να υποβάλει σχετικά τις παρατηρήσεις του μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Εάν η εξέταση επιβεβαιώσει τη μη συμμόρφωση, η Επιτροπή απορρίπτει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των σχετικών δαπανών και, κατά περίπτωση, ζητάει επιστροφή των πληρωμών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Άρθρο 12

Νόμισμα

1.   Στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας, στις αιτήσεις επιστροφής δαπανών και στις αιτήσεις προκαταβολών, τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ.

2.   Οι επιστροφές καταβάλλονται σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημέρα κατά την οποία η εντελλόμενη υπηρεσία της Επιτροπής εκδίδει την εντολή πληρωμής ή την εντολή είσπραξης.

3.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, προσδιορίζουν τη χρησιμοποιούμενη ισοτιμία.

Άρθρο 13

Λογιστικοί έλεγχοι και δημοσιονομικές διορθώσεις

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο οποιεσδήποτε πληροφορίες τους ζητηθούν αναφορικά με τους λογιστικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006.

Άρθρο 14

Εκθέσεις των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες που της επιτρέπουν να ελέγξει πώς χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδοτική της συμμετοχή και να αξιολογήσει τι αποτέλεσμα είχαν για τις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Επίσης, τα κράτη μέλη:

α)

μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης για το πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας του προηγούμενου έτους, η οποία καλύπτει:

i)

τα έργα που ολοκληρώθηκαν και τον ρυθμό εκτέλεσης του προγράμματος ελέγχου της αλιείας,

ii)

πρόβλεψη αιτήσεων επιστροφής δαπανών για το τρέχον και για το επόμενο έτος,

iii)

τον αντίκτυπο των έργων στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας, με εφαρμογή των δεικτών που απαριθμούνται στο πρόγραμμα,

iv)

τυχόν μετατροπές που επήλθαν στο πρόγραμμα ελέγχου της αλιείας·

β)

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία καλύπτει:

i)

τα έργα που ολοκληρώθηκαν,

ii)

το κόστος των έργων,

iii)

τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ελέγχου της αλιείας, με εφαρμογή των δεικτών που απαριθμούνται στα προγράμματα,

iv)

τυχόν μετατροπές που επήλθαν στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας,

v)

τον αντίκτυπο της χρηματοδοτικής συμμετοχής πάνω στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 2007–2013.

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις

Από 1ης Ιανουαρίου 2007, οι αιτήσεις επιστροφής στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης δαπανών που εγκρίνονται βάσει των αποφάσεων 1995/527/ΕΚ, 2001/431/ΕΚ και 2004/465/ΕΚ, υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραρτήματα VI και VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(3)  ΕΕ L 301 της 14.12.1995, σ. 30.

(4)  ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 22.

(5)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 114, όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 36. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/2/ΕΚ (ΕΕ L 2 της 5.1.2006, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιγραφή των μέσων που τίθενται στη διάθεση του κράτους μέλους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιείας

Η περιγραφή των μέσων που τίθενται στη διάθεση του κράτους μέλους για τις ανάγκες ελέγχου της αλιείας, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνει:

α)

συνοπτική περιγραφή των διοικητικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της αλιείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

β)

συνοπτική περιγραφή ανθρώπινων πόρων, εξοπλισμού (συγκεκριμένα αριθμός πλωτών και εναέριων μέσων —αεροσκαφών και ελικοπτέρων— που διατίθενται) και των κυριότερων μέτρων που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

γ)

τον ετήσιο προϋπολογισμό ελέγχου της αλιείας (σε ευρώ), με λεπτομερειακά στοιχεία για τις επενδύσεις και τα λειτουργικά έξοδα των μέσων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της αλιείας (δεδομένα ανά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών ελέγχου

Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

α)

αγορά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για υπολογιστική τεχνολογία και στήσιμο δικτύων IT, συμπεριλαμβανομένης της τηλεανίχνευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων αναφορικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Δαπάνες για τεχνική υποστήριξη καλύπτονται επί δύο έτη μετά την εγκατάσταση·

β)

αγορά και εγκατάσταση:

i)

συσκευών αυτόματου ηλεκτρονικού εντοπισμού που καθιστούν δυνατή την τηλεπαρακολούθηση των σκαφών από κέντρο παρακολούθησης της αλιείας μέσω συστήματος παρακολούθησης σκαφών·

ii)

ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής και αναφοράς δεδομένων, που επιτρέπουν την ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων σχετικών με την αλιευτική δραστηριότητα.

Οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των συναφών κοινοτικών κανόνων·

γ)

αγορά προσωπικών υπολογιστών, υπολογιστών παλάμης και προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) σχεδιασμένων για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την αλιευτική δραστηριότητα·

δ)

πιλοτικά έργα που έχουν σχέση με νέες τεχνολογίες ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας και με την εφαρμογή αυτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων δαπανών για αγορά και εκσυγχρονισμό εναερίων και πλωτών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελέγχου της αλιείας

Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

α)

αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, μη επανδρωμένα εναέρια μέσα και ελικόπτερα και ο εξοπλισμός αυτών που έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες ελέγχου της αλιείας. Συγκεκριμένα, εξοπλισμός ανίχνευσης, επικοινωνίας και πλοήγησης καθώς και το εγκατεστημένο λογισμικό το οποίο αποτελεί μέρος των πλωτών μέσων και αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στην επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας και επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πλωτών μέσων και αεροσκαφών και των αρχών που έχουν την ευθύνη ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας·

β)

εξοπλισμός προς αντικατάσταση απαρχαιωμένου εξοπλισμού και σχεδιασμένος για να συμβάλει σε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του ελέγχου της αλιείας. Επιλέξιμο είναι επίσης το κόστος που αναλαμβάνεται για εκσυγχρονισμό του μηχανοστασίου, του πηδαλιουχείου και των μέσων προσέγγισης και καθέλκυσης·

γ)

βοηθητικές λέμβοι (φουσκωτά κ.λπ.) (μαζί με εγκατεστημένο εξοπλισμό, κινητήρες κ.λπ.), επωτίδες και γερανοί καθέλκυσης (μαζί με υδραυλικά συστήματα και εγκατάσταση), μετατροπές του κύριου πλωτού μέσου (όπως π.χ. ενίσχυση του καταστρώματος και της υπερδομής) ώστε να είναι προσπελάσιμο για τις βοηθητικές λέμβους·

δ)

κύρια στοιχεία του προωστικού συστήματος του πλωτού μέσου, όπως συστήματα ελίκων, κιβώτια μετάδοσης της κίνησης, καινούργιοι κινητήρες (κύριοι και βοηθητικοί)·

ε)

εξοπλισμός που διασφαλίζει το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως εξοπλισμός κρυπτοθέτησης και περιπλέκτες·

στ)

αδιάβροχοι προσωπικοί υπολογιστές εγκατεστημένοι επί των μέσων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων δαπανών για προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών, σεμινάρια και εργαλεία ενημέρωσης

α)

Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

i)

ενοικίαση αιθουσών·

ii)

αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για κατάρτιση και σεμινάρια·

iii)

αμοιβές εκπαιδευτών που δεν απασχολούνται με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων κράτους μέλους ή της Κοινότητας·

iv)

έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης επιθεωρητών, εισαγγελέων, δικαστών και αλιέων που παρακολουθούν τα μαθήματα, καθώς και έξοδα των εκπαιδευτών·

v)

δαπάνες για αγορά ή εκτύπωση υλικού απαραίτητου για τα σεμινάρια και την κατάρτιση, καθώς και εποπτικού υλικού όπως βιβλία, αφίσες, δίσκοι CD, δίσκοι DVD, βίντεο, φυλλάδια, πανό κ.λπ.

β)

Δαπάνες επιλέγονται εφόσον είναι επιλέξιμες για επιστροφή σύμφωνα με τους συναφείς εθνικούς κανόνες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδεικτικός κατάλογος μη επιλέξιμων δαπανών

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:

α)

συμβόλαια ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης·

β)

εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, σαρωτές, εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, φορητά ραδιοτηλέφωνα, μετροταινίες, κανόνες και άλλος ανάλογος εξοπλισμός, βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές·

γ)

είδη ένδυσης και υπόδησης, όπως στολές, προστατευτικές ενδυμασίες κ.λπ. και γενικός προσωπικός εξοπλισμός·

δ)

λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης όπως, μεταξύ άλλων, λογαριασμοί τηλεπικοινωνιών, οικονομικά συμφέροντα, ασφάλιστρα, καύσιμα·

ε)

ανταλλακτικά που χρειάζονται για τη συντήρηση επιλέξιμων στοιχείων·

στ)

αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες·

ζ)

κτίρια και οικόπεδα·

η)

μισθοί και αποζημιώσεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Περιεχόμενο των αιτήσεων επιστροφής δαπανών

Οι αιτήσεις για επιστροφή δαπανών περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

επιστολή στην οποία αναγράφεται το συνολικό ζητούμενο ποσό. Η επιστολή αναγράφει επίσης με σαφήνεια τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

απόφαση της Επιτροπής στην οποία παραπέμπει (άρθρο και παράρτημα),

ii)

το ποσό που ζητείται από την Επιτροπή (σε ευρώ και χωρίς ΦΠΑ),

iii)

είδος της απαίτησης (προκαταβολή, ενδιάμεση πληρωμή, τελική πληρωμή),

iv)

τραπεζικό λογαριασμό για κατάθεση του ποσού·

β)

δήλωση δαπάνης, στο έντυπο του παραρτήματος VII (μία ανά απόφαση της Επιτροπής)·

γ)

πίνακα με τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

ονόματα των έργων και παραπομπή στα ετήσια προγράμματα ελέγχου της αλιείας στα οποία περιλαμβάνονταν,

ii)

αριθμό συμβολαίου με το οποίο συνδέονται τα τιμολόγια,

iii)

κατάλογο των συνημμένων τιμολογίων που αφορούν το έργο (αριθμός τιμολογίων και ποσά, χωρίς ΦΠΑ)·

δ)

αναφορικά με κάθε έργο για το οποίο ζητείται επιστροφή δαπανών:

i)

το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο των τιμολογίων,

ii)

εάν τα ποσά των τιμολογίων δεν αναγράφονται σε ευρώ, η χρησιμοποιηθείσα ισοτιμία,

iii)

το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής για κάθε συνημμένο τιμολόγιο,

iv)

έγγραφο όπου απαριθμούνται οι προβλεπόμενες δόσεις (εάν υπάρχουν) μαζί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες πληρωμής,

v)

πιστοποιημένο αντίγραφο του συμβολαίου που συνδέεται με το τιμολόγιο,

vi)

ετήσια χρησιμοποίηση πλωτών μέσων, αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων μέσων ελέγχου της αλιείας, σε ποσοστά και σε αριθμό ημερών,

vii)

πληροφορίες για τη δημόσια σύμβαση. Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικαιούχος βεβαιώνει ότι τηρήθηκε η κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και εξηγεί γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι κοινοτικές διαδικασίες. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για πλωτά μέσα και αεροσκάφη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ή μερικώς στον έλεγχο της αλιείας δεν μπορούν να υπαχθούν σε εξαιρέσεις από τους κοινοτικούς κανόνες ανάθεσης έργων όσον αφορά το άρθρο 296 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

viii)

συνοπτική περιγραφή του μέτρου, με λεπτομερειακή περιγραφή όσων επιτεύχθηκαν, συνοδευόμενη από μια σύντομη αξιολόγηση του αντίκτυπου της επένδυσης πάνω στον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη της μελλοντικής χρήσης των στοιχείων,

ix)

σε περίπτωση δαπανών για πιλοτικά έργα ή εργαλεία ενημέρωσης, πρέπει να συμπεριληφθεί και η τελική έκθεση ή έγγραφο,

x)

σε περίπτωση κατάρτισης και σεμιναρίων, αναφέρεται κάθε πληροφορία σχετική με το θέμα, τους ομιλητές και λοιπούς συμμετέχοντες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Δήλωση δαπανών

Image


Top