Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1978

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1978/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2001 όσον αφορά τη γνωστοποίηση των διαδικασιών κατάργησης και την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που καταργήθηκαν

OJ L 368, 23.12.2006, p. 89–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 636–637 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 003 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 003 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; καταργήθηκε εμμέσως από 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1978/oj

23.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 368/89


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1978/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2001 όσον αφορά τη γνωστοποίηση των διαδικασιών κατάργησης και την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που καταργήθηκαν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 147 της συνθήκης,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων (2) απαιτούν από τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διαδικασίες κατάργησης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή απαιτούνται για να προσαρμοστούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και να την ενημερώνουν σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που έχουν καταργηθεί και τις τροποποιήσεις του δημοσιονομικού σχεδίου της ενίσχυσης.

(2)

Από την εμπειρία της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2001 προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη διασαφήνισης και απλοποίησης των απαιτήσεων αυτών.

(3)

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή πρέπει να περιορίζονται στα συνολικά ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης, ανά μέτρο, που αφαιρούνται από το σχετικό πρόγραμμα λόγω της κατάργησης του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής συνδρομής στις πράξεις, και η ενημέρωση να αφορά την πραγματική επαναχρησιμοποίηση των πόρων που αποδεσμεύονται μετά την αφαίρεση αυτών των ποσών της χρηματοδότησης. Οι πληροφορίες σχετικά με προσαρμογές στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παρέχονται από τα κράτη μέλη στις ετήσιες εκθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων (3).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2001 πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2001 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Με την επιφύλαξη των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής (4), τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ως παράρτημα της τελευταίας τριμηνιαίας έκθεσης που υποβάλλεται ετησίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επιτροπής (5), μια δήλωση στην οποία αναφέρονται, ανά μέτρο, τα συνολικά ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης που αφαιρούνται, λόγω της κατάργησης του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής συνδρομής στις πράξεις, από τις δηλώσεις δαπανών οι οποίες υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος για το σχετικό πρόγραμμα.

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, με την έκθεση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επαναχρησιμοποιήθηκαν οι κοινοτικοί πόροι που αποδεσμεύθηκαν μετά την αφαίρεση των ποσών της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 (ΕΕ L 29 της 2.2.2005, σ. 3) και αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25) από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(2)  ΕΕ L 64 της 6.3.2001, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2355/2002 (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 42).

(4)  EE L 63 της 3.3.2001, σ. 21.

(5)  EE L 178 της 12.7.1994, σ. 43


Top