Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1406

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1406/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 , περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

OJ L 265, 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 340–341 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 265/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1406/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2006

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), ποσά που εισπράττονται ή ανακτώνται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου (3) θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

(2)

Για να βελτιωθούν οι δημοσιονομικές προβλέψεις και για να καταστεί πιο ευέλικτη η δημοσιονομική διαχείριση, ενδείκνυται να υπάρχει διαθέσιμη με την έναρξη του δημοσιονομικού έτους η εισφορά του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η οφειλόμενη εισφορά να καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

(3)

Προκειμένου η εισφορά, η οποία πρέπει να καταβληθεί από τα κράτη μέλη για την περίοδο 2005/06, να είναι διαθέσιμη στην αρχή του επόμενου οικονομικού έτους, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η σχετική διάταξη εφαρμόζεται από 1ης Σεπτεμβρίου 2006.

(4)

Για την Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρο, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία (στο εξής «τα νέα κράτη μέλη»), οι ποσότητες αναφοράς για παραδόσεις και απευθείας πωλήσεις προβλέφθηκαν αρχικά στον πίνακα στ) του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003. Στη συνέχεια, και με βάση τις μετατροπές που ζήτησαν οι παραγωγοί, η Επιτροπή αναπροσάρμοσε τις ποσότητες αυτές για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου κανονισμού.

(5)

Οι εθνικές ποσότητες αναφοράς για απευθείας πωλήσεις καθορίστηκαν ανάλογα με την κατάσταση που υπήρχε στα νέα κράτη μέλη πριν από την ένταξη. Εντούτοις, εν συνεχεία της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα στα νέα κράτη μέλη και των αυστηρότερων υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για τις απευθείας πωλήσεις, φαίνεται πως οι μεμονωμένοι παραγωγοί επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να μη ζητούν ατομικές ποσότητες αναφοράς για τις απευθείας πωλήσεις. Κατά συνέπεια, το σύνολο των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς που διατίθεται στους παραγωγούς για απευθείας πωλήσεις υπολείπεται σημαντικά των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς, με αποτέλεσμα μεγάλες αχρησιμοποίητες ποσότητες να παραμένουν στα εθνικά αποθέματα για απευθείας πωλήσεις.

(6)

Για να λυθεί το πρόβλημα και για να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση των ποσοτήτων που έχουν προβλεφθεί για απευθείας πωλήσεις και οι οποίες θα παρέμεναν ίσως αχρησιμοποίητες στο εθνικό απόθεμα, ενδείκνυται να επιτραπεί κατά την περίοδο 2005/06 μία και μοναδική μεταφορά των ποσοτήτων αναφοράς για απευθείας πωλήσεις στις ποσότητες αναφοράς για παραδόσεις, εφόσον ζητηθεί από ένα νέο κράτος μέλος.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, το κείμενο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη καταβάλλουν στην Κοινότητα την εισφορά που προκύπτει εξαιτίας υπέρβασης της εθνικής ποσότητας αναφοράς του παραρτήματος I. Η εισφορά καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο χωριστά για τις παραδόσεις και τις απευθείας πωλήσεις και καταβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) μέχρι ποσοστού 99 % του οφειλόμενου ποσού, στο χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου που έπεται της αντίστοιχης δωδεκάμηνης περιόδου.».

2)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Με την ίδια διαδικασία, για την περίοδο 2005/06, και για την Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρο, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναπροσαρμόσει την κατανομή μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου, εφόσον ζητηθεί από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το αίτημα υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν από τις 10 Οκτωβρίου 2006. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αναπροσαρμόζει την κατανομή το συντομότερο δυνατόν.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2005.

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.


Top