Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1301

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής

OJ L 238, 1.9.2006, p. 13–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 387–394 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 83 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 83 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 145 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/oj

1.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 238/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Αυγούστου 2006

για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1, καθώς και τα αντίστοιχα άρθρα των άλλων κανονισμών σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγές προϊόντων στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (2), καθώς και διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, όπως και αποφάσεις του Συμβουλίου για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής σε αυτόνομη βάση, προβλέπουν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης όσον αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

(3)

Προκειμένου να απλουστευθούν και να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των μηχανισμών διοικητικής διαχείρισης και ελέγχου, πρέπει να καθορισθούν κοινοί όροι για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής και των οποίων η διαχείριση πρέπει να πραγματοποιείται με μέθοδο σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά κατανέμονται κατ’ αναλογία των συνολικών ποσοτήτων που ζητήθηκαν (εφεξής «μέθοδος ταυτόχρονης εξέτασης») ή με μέθοδο εισαγωγής βάσει εγγράφων που πρόκειται να εκδίδονται από τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει επίσης να περιέχουν κανόνες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τα πιστοποιητικά, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται όπου χρειάζεται, επιπροσθέτως προς ή κατά παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (3).

(4)

Πρέπει να ανοίξει μια ενιαία ετήσια περίοδος εισαγωγικών ποσοστώσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παραστεί ανάγκη να προβλεφθούν υποπερίοδοι στο πλαίσιο της ετήσιας περιόδου εισαγωγικών ποσοστώσεων.

(5)

Η πείρα έχει δείξει ότι χρειάζεται να θεσπισθούν διατάξεις προκειμένου να αποτρέπεται η υποβολή ανακριβών εγγράφων. Πρέπει, επομένως, να καθιερωθεί κατάλληλο σύστημα κυρώσεων και να καθορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), εφαρμόζεται για τη διαχείριση δασμολογικών μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5), ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται σε άλλους τομείς. Υφίστανται ειδικές διατάξεις αυτού του είδους για τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής. Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με την κοινοτική επιτήρηση, οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(7)

Όσον αφορά τη μέθοδο ταυτόχρονης εξέτασης, πρέπει να θεσπισθούν λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι να καλύπτουν την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες. Επ’ αυτού, προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ώστε οι αιτούντες να μην μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού εισαγωγής για τον ίδιο αύξοντα αριθμό ποσόστωσης όσον αφορά μια δεδομένη περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση. Συν τοις άλλοις, οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνον στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών και στο οποίο είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ.

(8)

Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις οι οποίες να διέπουν την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής. Οι άδειες πρέπει να εκδίδονται μετά την πάροδο επαρκούς περιόδου αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Παρ’ όλα ταύτα, εάν οι ποσότητες τις οποίες καλύπτουν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την σχετική περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για την κατανομή πρέπει να χρησιμοποιείται, όπου ενδείκνυται, συντελεστής κατανομής. Μετά την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή, μπορεί, όμως, να χρειασθεί προσαρμογή του αποτελέσματος όσον αφορά τα δεκαδικά ψηφία, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα σημειωθεί υπέρβαση της διαθέσιμης ποσότητας.

(9)

Πρέπει να προβλεφθεί καθορισμός της περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της κοινοτικής επιτήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, για λόγους ορθής διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ώστε τα πιστοποιητικά εισαγωγής να μην ισχύουν μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ακόμη και αν η μέρα αυτή είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (6). Εάν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας του πιστοποιητικού εισαγωγής δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας, τότε πρέπει μόνον να δικαιούται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους έκδοσης του πιστοποιητικού για ακύρωσή του και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, να μην υποβάλει αίτηση για παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(10)

Πρέπει επίσης να θεσπισθούν οι εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να προσκομισθεί απόδειξη ότι χρησιμοποιήθηκαν τα πιστοποιητικά.

(11)

Για λόγους ορθής διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες εγκαίρως.

(12)

Πρέπει να καθορισθούν κοινοί όροι για το σύστημα διαχείρισης με βάση έγγραφα εκδιδόμενα από τρίτες χώρες, όπως είναι τα πιστοποιητικά εξαγωγής.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός

1.   Υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται σε κανονισμούς της Επιτροπής, ειδικά για ορισμένες ποσοστώσεις, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κοινοί κανόνες για τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής οργάνωσης αγοράς.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που παρατίθενται στο παράρτημα I.

2.   Οι κανονισμοί της Επιτροπής που διέπουν μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, της οποίας η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής οργάνωσης αγοράς, δύνανται να προβλέπουν ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής.

3.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εξαγωγής, πλην των περιπτώσεων που ο παρών κανονισμός προβλέπει άλλως.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής» νοείται μια συγκεκριμένη ποσότητα εμπορευμάτων τα οποία μπορούν να εισαχθούν κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης περιόδου, με ολική (ολική αναστολή) ή μερική παρέκκλιση (μερική αναστολή) από τους συνήθεις ισχύοντες δασμούς.

Άρθρο 2

Περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής είναι ανοικτές για περίοδο δώδεκα συνεχών μηνών, εφεξής «περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής».

2.   Η περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί σε διάφορες υποπεριόδους.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

1.   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο αιτών για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από κανονισμούς της Επιτροπής και διέπουν μια δεδομένη ποσόστωση εισαγωγής παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και οι σχετικές εσφαλμένες πληροφορίες είναι αποφασιστικής σημασίας για την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους:

α)

απαγορεύουν στον αιτούντα να εισαγάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για ολόκληρη την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η διαπίστωση, και

β)

αποκλείουν τον αιτούντα από το σύστημα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, για τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

Ωστόσο, τα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εάν ο αιτών αποδείξει, και πεισθεί η αρμόδια αρχή, ότι η κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν οφείλεται σε σοβαρή αμέλειά του ή ότι οφείλεται σε «ανωτέρα βία» ή σε προφανές σφάλμα.

2.   Εάν ο αιτών υποβάλει σκοπίμως εσφαλμένο έγγραφο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

απαγορεύεται στον εν λόγω αιτούντα να εισαγάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για ολόκληρη την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η διαπίστωση, και

β)

αποκλείεται ο εν λόγω αιτών από το σύστημα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, για τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατά τη διάρκεια των επομένων δύο περιόδων της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

3.   Σε περίπτωση που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εισαγωγές πριν από τη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2, ανακτώνται τυχόν προκύπτοντα αδικαιολόγητα χρηματοοικονομικά οφέλη.

4.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (7), οι κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την επιβολή τυχόν επιπρόσθετων κυρώσεων δυνάμει άλλων διατάξεων του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 4

Επιτήρηση των εμπορευμάτων

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες προϊόντων που ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής κατά τη διάρκεια των μηνών που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 5

Αιτούντες

Οι αιτούντες υποβάλλουν, κατά τη στιγμή της πρώτης αίτησής τους για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, συνοδευόμενη από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεώς τους, έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο προϊόντων, καλυπτόμενων από τη σχετική κοινή οργάνωση αγοράς, με τρίτες χώρες:

κατά το 12μηνο που προηγείται άμεσα της στιγμής υποβολής της συγκεκριμένης αιτήσεως, και

κατά το 12μηνο που προηγείται άμεσα του 12μήνου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

Η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά είτε με την προσκόμιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης, είτε με την προσκόμιση του τελωνειακού εγγράφου εξαγωγής, δεόντως θεωρημένου από τις τελωνειακές αρχές.

Εκτελωνιστές ή αντιπρόσωποι δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 6

Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εισαγωγής

1.   Οι αιτούντες πιστοποιητικά εισαγωγής δεν υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τον ίδιο αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που αφορά μια περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Σε περίπτωση που ο αιτών υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, δεν είναι αποδεκτή καμία από τις αιτήσεις του.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, πρέπει να συσταθεί εγγύηση. Η εγγύηση επιστρέφεται για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν μεν αιτήσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό κατόπιν της εφαρμογής του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο για τη διαχείριση μιας δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, οι κανονισμοί της Επιτροπής που διέπουν την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ενδέχεται να προβλέπουν επιπρόσθετους όρους. Μπορούν, ιδίως, να προβλέπουν την εφαρμογή ενός συστήματος σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση των ποσοστώσεων πραγματοποιείται με την παραχώρηση δικαιωμάτων εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής, σε δεύτερο.

Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 5, το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, σε περίπτωση που εφαρμοσθεί σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής.

4.   Ο αύξων αριθμός της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 20 των αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής και των πιστοποιητικών εισαγωγής.

5.   Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής δεν μπορεί να αφορά, κατά την περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ποσότητα η οποία υπερβαίνει την καθορισμένη ποσότητα ή, κατά περίπτωση, το όριο βάσει των κανονισμών της Επιτροπής που διέπουν την δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για την εν λόγω περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

6.   Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής υποβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται της περιόδου ή υποπεριόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

7.   Οι ποσότητες αναφέρονται κατά βάρος, όγκο σε ολόκληρες μονάδες ή τεμάχια, και όχι σε κλάσματά τους, στις αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής.

Άρθρο 7

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται εντός συγκεκριμένης περιόδου, που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, σύμφωνα με τα μέτρα που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Πιστοποιητικά εκδίδονται για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για ποσότητες που δεν είχαν κοινοποιηθεί.

2.   Σε περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 αναφέρουν ότι οι ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις για πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή κατανομής, τον οποίο εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τις ποσότητες που καλύπτονται από κάθε αίτηση για πιστοποιητικό.

Ο συντελεστής κατανομής υπολογίζεται ως εξής:

[(διαθέσιμη ποσότητα/ζητηθείσα ποσότητα) × 100] %

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται, η Επιτροπή προσαρμόζει αυτόν τον συντελεστή, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνεται, σε καμία περίπτωση, υπέρβαση των διαθέσιμων ποσοτήτων για την περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

3.   Εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες που καλύπτονται από αιτήσεις για πιστοποιητικά, με εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή κατανομής στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη μονάδα.

4.   Οι ποσότητες που δεν έχουν κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας υποπεριόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής καθορίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11. Οι εν λόγω ποσότητες προστίθενται αυτομάτως στην επόμενη υποπερίοδο προς αναδιανομή.

Ωστόσο, δεν μεταφέρεται καμία ποσότητα στην επόμενη περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

Άρθρο 8

Περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 ισχύουν για μια περίοδο ισχύος που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Εν πάση περιπτώσει, τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν ισχύουν μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71.

Εάν η περίοδος ισχύος ενός πιστοποιητικού εισαγωγής λήγει την τελευταία ημέρα της σχετικής περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, όταν εκδίδεται, αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 24 του πιστοποιητικού εισαγωγής μια από τις θεωρήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, σε καμία περίπτωση, δεν παρατείνεται μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

Άρθρο 9

Δασμός

Ο δασμός που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 24 του πιστοποιητικού εισαγωγής με ένα από τα υποδείγματα ενδείξεων που παρατίθενται στο παράρτημα III.

Άρθρο 10

Απόδειξη της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών

Για τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται το άρθρο 35 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 11

Κοινοποιήσεις στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

τις συνολικές ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από αιτήσεις για πιστοποιητικά εντός συγκεκριμένης περιόδου που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατόπιν της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων·

β)

τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδώσει·

γ)

τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) κοινοποιούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου ισχύος των συγκεκριμένων πιστοποιητικών.

2.   Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή.

3.   Οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», αποστέλλονται το αργότερο έως τις 13.00 (ώρα Βρυξελλών) κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Για τους σκοπούς των κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου, όπου γίνεται μνεία εργασίμων ημερών σε κανονισμό της Επιτροπής που διέπει μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, θεωρείται ως μνεία των εργασίμων ημερών της Επιτροπής, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 12

Γενικές αρχές

Σε περίπτωση που η διαχείριση μιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής πραγματοποιείται με χρήση μεθόδου που βασίζεται σε έγγραφο εκδιδόμενο από τρίτη χώρα, το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό έκδοσης του κράτους μέλους, μαζί με την αίτηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής με το οποίο σχετίζεται το έγγραφο αυτό. Το πρωτότυπο του εγγράφου φυλάσσεται από τον εν λόγω αρμόδιο οργανισμό.

Άρθρο 13

Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής, πιστοποιητικά εισαγωγής και κοινοποιήσεις

Το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4, τα άρθρα 8, 9 και 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και, όπου εφαρμόζεται, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος διαχείρισης με βάση έγγραφα εκδιδόμενα από τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 105. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1340/98 (ΕΕ L 184 της 27.6.1998, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1233/2006 (ΕΕ L 225 της 17.8.2006, σ. 14).

(4)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 402/2006 (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 35).

(5)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(6)  ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και 2008/09, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών (1).

Δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία (2).

Δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες (3).


(1)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 316 της 2.12.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Θεωρήσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 8

:

στα ισπανικά

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

στα τσεχικά

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

στα δανικά

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

στα γερμανικά

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

στα εσθονικά

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

στα ελληνικά

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

στα αγγλικά

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

στα γαλλικά

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

στα ιταλικά

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

στα λεττονικά

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

στα λιθουανικά

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

στα ουγγρικά

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

στα μαλτέζικα

:

:

στα ολλανδικά

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

στα πολωνικά

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

στα πορτογαλικά

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

στα σλοβακικά

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

στα σλοβενικά

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

στα φινλανδικά

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

στα σουηδικά

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 9

:

στα ισπανικά

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

στα τσεχικά

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

στα δανικά

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

στα γερμανικά

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

στα εσθονικά

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

στα ελληνικά

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

στα αγγλικά

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

στα γαλλικά

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

στα ιταλικά

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

στα λεττονικά

:

Muitas nodoklis … – Regula (ΕΚ) Nr. …/…

:

στα λιθουανικά

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

στα ουγγρικά

:

Vámtétel: … – …/…/ΕΚ rendelet

:

στα μαλτέζικα

:

:

στα ολλανδικά

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

στα πολωνικά

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

στα πορτογαλικά

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

στα σλοβακικά

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

στα σλοβενικά

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

στα φινλανδικά

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

στα σουηδικά

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


Top