EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1162

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2006 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών στα οποία έχουν ανοίξει οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006

OJ L 208, 29.7.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1162/oj

29.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 208/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών στα οποία έχουν ανοίξει οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2006, σχετικά με την αναστολή των αγορών βουτύρου στο 90 % της τιμής παρέμβασης και το άνοιγμα των αγορών βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 άνοιξαν οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006 όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(2)

Βάσει των πλέον πρόσφατων κοινοποιήσεων της Εσθονίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αγοραίες τιμές βουτύρου διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιμής παρέμβασης για δύο συνεχείς εβδομάδες. Συνεπώς, πρέπει να ανασταλούν σε αυτό το κράτος μέλος οι αγορές στην παρέμβαση με διαγωνισμό. Επομένως, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να απαλειφθεί από τον κατάλογο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006.

(3)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανοίγεται στα ακόλουθα κράτη μέλη η αγορά βουτύρου με διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, από 29 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2006, τους όρους του τμήματος 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999: Ισπανία, Ιρλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 142 της 30.5.2006, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1096/2006 (ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 17).


Top