Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0951

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ης Ιουνίου 2006 , για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης

OJ L 178, 1.7.2006, p. 24–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 86–100 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 192 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/951/oj

1.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 951/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ης Ιουνίου 2006

για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως στο άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 40 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 περιλαμβάνει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά (άδειες) εισαγωγής και εξαγωγής, στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και στη διαχείριση των εισαγωγών στον τομέα της ζάχαρης. Με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των κανόνων που εφαρμόζονται στις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθούν σε έναν μόνο κανονισμό οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

(2)

Το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή σε τρίτες χώρες για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά και των τιμών στην Κοινότητα.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση όσον αφορά τον προσδιορισμό του ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να καθοριστεί τυποποιημένη μέθοδος για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας ορισμένων προϊόντων σε σακχαρόζη. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τις περιπτώσεις που η τυποποιημένη μέθοδος δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας σε σακχαρόζη. Στην περίπτωση των σιροπιών με σχετικά χαμηλό βαθμό καθαρότητας, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη πρέπει να καθορίζεται κατ' αποκοπή βάσει της περιεκτικότητας σε εκχυλίσιμη ζάχαρη.

(4)

Η ζάχαρη candy, η οποία παρασκευάζεται από λευκή ζάχαρη ή από ραφιναρισμένη ακατέργαστη ζάχαρη, πολύ συχνά παρουσιάζει πολωσιμετρικό βαθμό χαμηλότερο από 99,5 %. Δεδομένου του υψηλού βαθμού καθαρότητας της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης, η επιστροφή για τη ζάχαρη candy πρέπει να είναι όσον το δυνατό πλησιέστερη προς εκείνη για τη λευκή ζάχαρη. Ως εκ τούτου, πρέπει να διατυπωθεί ο ακριβής ορισμός της ζάχαρης candy.

(5)

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή ισογλυκόζης, πρέπει να καθοριστούν οριακές τιμές όσον αφορά την περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και πολυσακχαρίτες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή χορηγείται μόνο για το πραγματικό προϊόν ως έχει.

(6)

Το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ορίζει ότι για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ή τις εξαγωγές από αυτήν των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο η) του εν λόγω άρθρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομερείς κανόνες για να διευκρινιστούν ιδίως οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις πιστοποιητικών και στα πιστοποιητικά, οι όροι για την έκδοση των πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης εγγύησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι οποίες απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης πρέπει να διασφαλίζεται με βάση το καθεστώς πιστοποιητικών εξαγωγής. Προς το σκοπό αυτό, τα πιστοποιητικά για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πρέπει να εκδίδονται μετά από περίοδο εξέτασης η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να εκτιμήσει τις αιτούμενες ποσότητες και να λάβει μέτρα στις περιπτώσεις που από την αποδοχή των εν λόγω αιτήσεων θα μπορούσε να προκύψει υπέρβαση ή κίνδυνος υπέρβασης της ποσότητας και/ή των πιστώσεων που καθορίστηκαν στις εν λόγω συμφωνίες για τη σχετική περίοδο εμπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούνται τα κράτη μέλη να κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση όλες τις αιτήσεις πιστοποιητικών οι οποίες αφορούν περιοδικές επιστροφές. Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όσους υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφών κατά την εξαγωγή να αποσύρουν την αίτησή τους υπό ορισμένους όρους εάν έχει καθοριστεί ποσοστό αποδοχής.

(8)

Μόνον η ακριβής και τακτική παρατήρηση των συναλλαγών με τις τρίτες χώρες επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, σε σχέση με τους περιορισμούς που απορρέουν από τις δεσμεύεις της Κοινότητας στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 300 της συνθήκης και τη λήψη, εφόσον είναι αναγκαίο, των απαιτούμενων μέτρων ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει σε τακτική βάση τις απαιτούμενες πληροφορίες όχι μόνο για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων για τα οποία έχει καθοριστεί επιστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, αλλά επίσης και για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων χωρίς επιστροφή, με ή χωρίς πιστοποιητικά, σε ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά, καθώς και εκείνων που καλύπτονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(9)

Προκειμένου να διασφαλιστεί σταθερότητα στις κοινοτικές αγορές ζάχαρης και να αποφευχθεί οι τιμές της αγοράς να πέσουν κάτω από τις τιμές αναφοράς για τη ζάχαρη, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί η εφαρμογή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού.

(10)

Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ορίζει ότι στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από την τιμή ενεργοποίησης που κοινοποιείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μπορεί να επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασμός.

(11)

Για την εφαρμογή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τιμή εισαγωγής cif του συγκεκριμένου φορτίου. Η τιμή εισαγωγής cif ελέγχεται βάσει της αντιπροσωπευτικής τιμής για το συγκεκριμένο προϊόν στην παγκόσμια αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του εν λόγω προϊόντος. Προς το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif για τα προϊόντα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί πρόσθετος εισαγωγικός δασμός. Για τον καθορισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της, είτε άμεσα είτε μέσω των κοινοποιήσεων των εν λόγω πληροφοριών από τα κράτη μέλη.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών ΑΚΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (2) ανοίγει ετήσια δασμολογική ποσόστωση 600 000 τόνων μελάσας καταγωγής κρατών ΑΚΕ, εντός της οποίας ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται κατά 100 %. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές μελάσας εντός του εν λόγω ποσοτικού ορίου δεν ενδέχεται να δημιουργήσουν διαταραχές στην κοινοτική αγορά, δεν κρίνεται σκόπιμο να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί στις εισαγωγές αυτές, δεδομένου ότι αυτό αντιβαίνει στο στόχο της διευκόλυνσης των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, ο πλήρης εισαγωγικός δασμός για τη μελάσα ζαχαροκάλαμου καταγωγής των κρατών αυτών πρέπει να είναι μηδενικός.

(13)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3)κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης για δασμολογικές ποσοστώσεις σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων.

(14)

Οι λεπτομερείς κανόνες του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν τους κανόνες των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 784/68, της 26ης Ιουνίου 1968, περί καθορισμού των λεπτομερειών υπολογισμού των τιμών cif της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης (4), (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, της 26ης Ιουνίου 1968, περί καθορισμού του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου και των λεπτομερειών υπολογισμού της τιμής cif της μελάσας (5), (ΕΚ) αριθ. 1422/95 (6), (ΕΚ) αριθ. 1423/95, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσες (7), (ΕΚ) αριθ. 1464/95, της 27ης Ιουνίου 1995, σχετικά με ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα της ζάχαρης (8) και (ΕΚ) αριθ. 2135/95, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (9). Για λόγους διαφάνειας και νομικής σαφήνειας πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί αυτοί.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, τους ειδικούς λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και τη διαχείριση των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πρόσθετων εισαγωγικών δασμών στον τομέα της ζάχαρης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1.

ως «περιοδικές επιστροφές», νοούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται περιοδικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

2.

ως «ζάχαρη candy», νοείται η ζάχαρη η οποία:

α)

αποτελείται από μεγάλους κρυστάλλους μήκους τουλάχιστον 5 mm και παρασκευάζεται με ψύξη και αργή κρυστάλλωση επαρκώς πυκνού σακχαρούχου διαλύματος και

β)

έχει κατά βάρος περιεκτικότητα σε σακχαρόζη 96 % ή περισσότερο επί ξηρού, προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 3

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη των διαφόρων σιροπιών ζάχαρης που είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή

1.   Η επιστροφή κατά την εξαγωγή ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 είναι ίση προς ένα βασικό ποσό πολλαπλασιαζόμενο επί την προσδιορισθείσα περιεκτικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος σε σακχαρόζη συν, κατά περίπτωση, την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα, υπολογιζόμενη σε ισοδύναμα σακχαρόζης.

2.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, συν, κατά περίπτωση, την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα, εκφραζόμενα σε σακχαρόζη, είναι ίση με τη συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου Lane και Eynon (μέθοδος αναγωγής χαλκού) στο ιμβερτοποιημένο σύμφωνα με τη μέθοδο Clerget-Herzfeld διάλυμα. Η συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή μετατρέπεται σε σακχαρόζη, με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή 0,95.

3.   Σε περίπτωση σιροπιών καθαρότητας τουλάχιστον 85 %, αλλά μικρότερης από 94,5 %, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη συν, κατά περίπτωση, την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα, εκφραζόμενα σε σακχαρόζη, καθορίζεται κατ' αποκοπή σε 73 % κατά βάρος επί ξηρού. Ο βαθμός καθαρότητας των σιροπιών υπολογίζεται με διαίρεση της συνολικής περιεκτικότητας σε ζάχαρη δια της περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία και με πολλαπλασιασμό του πηλίκου επί 100. Η συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη προσδιορίζεται με τη μέθοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενώ η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία με την αερομετρική μέθοδο.

4.   Στην περίπτωση καραμελωμένων σακχάρων και μελασών που έχουν παραχθεί αποκλειστικά από μη μετουσιωμένη ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη συν, κατά περίπτωση, την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα, εκφραζόμενα σε σακχαρόζη, προσδιορίζεται βάσει της περιεκτικότητας επί ξηρού. Η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία προσδιορίζεται βάσει της πυκνότητας του αραιωμένου διαλύματος σε αναλογία 1:1 κατά βάρος. Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού της ξηράς ουσίας εκφράζεται σε σακχαρόζη με εφαρμογή μοναδιαίου συντελεστή.

Ωστόσο, μετά από αίτηση, για να ληφθούν υπόψη τα καραμελωμένα σάκχαρα και μελάσες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η πραγματική ποσότητα σακχαρόζης που χρησιμοποιήθηκε συν, κατά περίπτωση, την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα εκφραζόμενα σε σακχαρόζη, εφόσον η ζάχαρη candy έχει παρασκευαστεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

5.   Το βασικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κάτω του 85 %.

Άρθρο 4

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ισογλυκόζης

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή μπορούν να χορηγηθούν μόνο για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, εφόσον τα προϊόντα αυτά:

α)

παρασκευάζονται με ισομερίωση της γλυκόζης·

β)

έχουν κατά βάρος περιεκτικότητα σε φρουκτόζη επί ξηρού τουλάχιστον 41 %·

γ)

έχουν συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα επί ξηρού σε πολυσακχαρίτες και ολιγοσακχαρίτες, συμπεριλαμβανομένων των δι- και τρισακχαριτών που δεν υπερβαίνει το 8,5 %.

Η περιεκτικότητα σε ισογλυκόζη επί ξηρού προσδιορίζεται βάσει της πυκνότητας του αραιωμένου διαλύματος σε αναλογία 1:1 κατά βάρος ή στην περίπτωση προϊόντων υψηλής πυκνότητας, με ξήρανση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά

1.   Για όλες τις εξαγωγές των προϊόντων που αναγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο η) του εν λόγω άρθρου, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής.

2.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (10), δημιουργούνται οι ακόλουθες ομάδες προϊόντων:

α)

ομάδα προϊόντων I: τα προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

β)

ομάδα προϊόντων II: τα προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

γ)

ομάδα προϊόντων III: τα προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

Άρθρο 6

Πιστοποιητικό εξαγωγής με επιστροφή

1.   Στην περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή κατά την εξαγωγή έχει καθορισθεί στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στην Κοινότητα, η αίτηση για πιστοποιητικό εξαγωγής κατατίθεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί η δήλωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2.   Στη θέση 20 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού περιλαμβάνεται η ακόλουθη ένδειξη:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

3.   Το πιστοποιητικό εξαγωγής εκδίδεται για την ποσότητα που εμφαίνεται στη δήλωση κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Στη θέση 22 του πιστοποιητικού αναφέρεται το ύψος της επιστροφής που εμφαίνεται στην εν λόγω δήλωση, εκφραζόμενο σε ευρώ. Περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής: ...»

4.   Το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (11) δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 7

Πιστοποιητικό εξαγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης χωρίς επιστροφή

Στην περίπτωση που η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι ινουλίνης που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά και δεν θεωρούνται «εκτός ποσόστωσης» πρόκειται να εξαχθούν χωρίς επιστροφή, στη θέση 22 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού περιλαμβάνεται η ακόλουθη ένδειξη, ανάλογα με το σχετικό προϊόν:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

Άρθρο 8

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής

1.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, οι οποίες υπερβαίνουν τους δέκα τόνους ισχύουν από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή.

2.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους δέκα τόνους ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για την ίδια εξαγωγή.

3.   Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 9

Αναστολή έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής

1.   Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής ενδέχεται να οδηγήσει σε υπέρβαση των διαθέσιμων πιστώσεων ή των ανωτάτων ποσοτήτων και/ή των αναλήψεων υποχρεώσεων που ορίζονται στη συμφωνία για τη γεωργία του ΠΟΕ (12), για τη σχετική περίοδο, η Επιτροπή δύναται:

α)

να ορίσει ποσοστό αποδοχής των αιτούμενων ποσοτήτων για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πιστοποιητικά·

β)

να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πιστοποιητικά εξαγωγής·

γ)

να αναστείλει την κατάθεση αιτήσεων πιστοποιητικών για πέντε εργάσιμες ημέρες· να προβλέψει αναστολή μεγαλύτερης διάρκειας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

2.   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να ληφθούν όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αφορούν ποσότητες οι οποίες υπερβαίνουν ή ενδέχεται να υπερβούν τις συνήθεις εμπορικές ροές για έναν προορισμό ή μία ομάδα προορισμών και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών εμπεριέχει κίνδυνο κερδοσκοπίας, στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευομένων ή διατάραξης των σχετικών συναλλαγών ή της κοινοτικής αγοράς.

3.   Στις περιπτώσεις που οι αιτούμενες ποσότητες μειώνονται ή απορρίπτονται, η εγγύηση του πιστοποιητικού αποδεσμεύεται αμέσως για την ποσότητα για την οποία δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση.

4.   Ο αιτών δύναται να αποσύρει την αίτηση πιστοποιητικού εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του ποσοστού αποδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 80 %. Τα κράτη μέλη αποδεσμεύουν τότε την εγγύηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 10

Πιστοποιητικά εισαγωγής και διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών

1.   Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, οι οποίες υπερβαίνουν τους δέκα τόνους, ισχύουν από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής τους μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται εκείνου της έκδοσής τους.

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους δέκα τόνους και τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), ε), στ) και ζ) του εν λόγω κανονισμού ισχύουν από την ημέρα έκδοσής τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται εκείνου της έκδοσής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Έκδοση πιστοποιητικών και εγγύηση

Άρθρο 11

Αίτηση και έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής και εισαγωγής

1.   Τα πιστοποιητικά για τη ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701 τα οποία αφορούν ποσότητα που υπερβαίνει τους δέκα τόνους εκδίδονται:

α)

στην περίπτωση των πιστοποιητικών εισαγωγής, την τρίτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας κατάθεσης της αίτησης·

β)

στην περίπτωση των πιστοποιητικών εξαγωγής, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας κατάθεσης της αίτησης·

γ)

στην περίπτωση των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας κατάθεσης της αίτησης, υπό τον όρο ότι δεν έχει ληφθεί στο μεταξύ διάστημα από την Επιτροπή κανένα ειδικό μέτρο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται:

α)

στη ζάχαρη candy·

β)

στην αρωματισμένη ζάχαρη· στη ζάχαρη με προσθήκη χρωστικών ουσιών·

γ)

στην προτιμησιακή ζάχαρη που εισάγεται στην Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 (13)·

2.   Στην περίπτωση που μια αίτηση πιστοποιητικού, για τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, αφορά ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους δέκα τόνους, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να καταθέσει την ίδια ημέρα και στην ίδια αρμόδια αρχή περισσότερες από μια τέτοια αίτηση.

Άρθρο 12

Εγγύηση

1.   Η εγγύηση για τα πιστοποιητικά σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, πλην εκείνων του στοιχείου η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού προϊόντος ή ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρής ξηράς ισογλυκόζης, ή ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού ξηρού σιροπιού ινουλίνης εκφρασμένου σε ισοδύναμο ζάχαρης/ισογλυκόζης, ανέρχεται:

α)

στην περίπτωση πιστοποιητικών εισαγωγής:

σε 0,30 ευρώ για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1701, 1702 και 2106, με εξαίρεση τους κωδικούς ΣΟ 1702 50 00 και 1702 90 10 και το σιρόπι ινουλίνης,

σε 0,06 ευρώ για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1212 91, 1212 99 20 και ΣΟ 1703,

σε 0,60 ευρώ για το σιρόπι ινουλίνης των κωδικών ΣΟ ex 1702 60 80 και 1702 90 80·

β)

στην περίπτωση πιστοποιητικών εξαγωγής:

σε 11,0 ευρώ για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1701,

σε 0,90 ευρώ για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1212 91, 1212 99 20 και ΣΟ 1703,

σε 4,20 ευρώ για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 και 2106 90 59, με εξαίρεση το σιρόπι ινουλίνης,

σε 4,20 ευρώ για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 και 2106 90 30,

σε 8,00 ευρώ για το σιρόπι ινουλίνης του κωδικού 1702 60 80 και σε 0,60 ευρώ για το σιρόπι ινουλίνης του κωδικού ΣΟ 1702 90 80.

2.   Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1701, ο κάτοχος του πιστοποιητικού καταθέτει συμπληρωματική εγγύηση στην περίπτωση που:

α)

δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση εξαγωγής η οποία απορρέει από τα πιστοποιητικά εξαγωγής, εκτός από εκείνα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στην Κοινότητα, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και

β)

το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση είναι μικρότερο από το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που ισχύει κατά την τελευταία ημέρα της ισχύος του πιστοποιητικού, αφού αφαιρεθεί η επιστροφή που εμφαίνεται στο εν λόγω πιστοποιητικό.

Το ποσό της συμπληρωματικής εγγύησης είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

ΤΜΗΜΑ 2

Πιστοποιητικά για ειδικές («EX/IM») εργασίες ραφιναρίσματος

Άρθρο 13

Γενικοί κανόνες

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, στην περίπτωση εξαγωγής λευκής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 99 10, η οποία ακολουθείται από εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης των κωδικών ΣΟ 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 και 1701 12 90, κατόπιν άδειας που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (14), η εξαγωγή λευκής ζάχαρης και η εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης υπόκεινται στην υποβολή πιστοποιητικού.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από πιστοποιητικά εξαγωγής και εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 14

Αιτήσεις πιστοποιητικών

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού εξαγωγής για τη λευκή ζάχαρη γίνεται δεκτή μόνον εφόσον προσκομιστεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και κατατεθεί ταυτόχρονα αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής για την ακατέργαστη ζάχαρη.

2.   Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής πρέπει να αφορά ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου που αντιστοιχεί, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης, στην ποσότητα λευκής ζάχαρης που εμφαίνεται στην αίτηση πιστοποιητικού εξαγωγής. Η απόδοση ακατέργαστης ζάχαρης υπολογίζεται με αφαίρεση 100 από το διπλάσιο του πολωσιμετρικού βαθμού της ζάχαρης.

Στην περίπτωση που η εισαχθείσα ακατέργαστη ζάχαρη δεν αντιστοιχεί στον ποιοτικό τύπο, η ποσότητα της ακατέργαστης ζάχαρης που πρόκειται να εισαχθεί δυνάμει του πιστοποιητικού υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο πιστοποιητικό επί ένα διορθωτικό συντελεστή. Ο διορθωτικός συντελεστής προκύπτει με διαίρεση του 92 δια του ποσοστού απόδοσης της ακατέργαστης ζάχαρης που έχει πράγματι εισαχθεί.

3.   Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εξαγωγής για τη λευκή ζάχαρη, καθώς και η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής για την ακατέργαστη ζάχαρη περιλαμβάνουν, στη θέση 20, την ακόλουθη ένδειξη:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ. … (κράτος μέλος έκδοσης).»

Επιπλέον, αναγράφονται, στη θέση 20 του πιστοποιητικού εξαγωγής, ο αριθμός του αντίστοιχου πιστοποιητικού εισαγωγής και, στη σχετική θέση του πιστοποιητικού εισαγωγής, ο αριθμός του αντίστοιχου πιστοποιητικού εξαγωγής.

4.   Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ανάκληση αφορά ταυτόχρονα το πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εξαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11, το πιστοποιητικό εξαγωγής για τη λευκή ζάχαρη και το πιστοποιητικό εισαγωγής για την ακατέργαστη ζάχαρη ισχύουν:

α)

μέχρι την 30ή Ιουνίου, εφόσον η αίτηση κατατέθηκε κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, από την 1η Οκτωβρίου της εν λόγω περιόδου εμπορίας ή αργότερα·

β)

μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, εφόσον η αίτηση κατατέθηκε, κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, από την 1η Ιουλίου της εν λόγω περιόδου εμπορίας ή αργότερα.

2.   Κατ' εφαρμογή του άρθρου 561 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης που αντιστοιχεί σε προκαταβολική εξαγωγή λευκής ζάχαρης είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής για την ακατέργαστη ζάχαρη.

Άρθρο 16

Εγγύηση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων, η εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής, που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, ανέρχεται σε 11,50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

2.   Το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν εφαρμόζεται στο πιστοποιητικό εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 35 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν εφαρμόζεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 5 και από το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000:

α)

η εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεσμεύεται πλήρως μόνον εφόσον οι ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης που έχουν πράγματι εισαχθεί είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που έχουν πράγματι εξαχθεί, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης της ακατέργαστης ζάχαρης·

β)

στην περίπτωση που οι ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης που έχουν πράγματι εισαχθεί είναι μικρότερες από τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που έχουν πράγματι εξαχθεί, καταπίπτει η εγγύηση για την ποσότητα που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων της λευκής ζάχαρης που έχουν πράγματι εξαχθεί και των ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που έχουν πράγματι εισαχθεί.

Το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης της σχετικής ακατέργαστης ζάχαρης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 17

Κοινοποίηση των εκδοθέντων πιστοποιητικών εξαγωγής

Όσον αφορά τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 εκάστου μηνός, για τον προηγούμενο μήνα:

α)

τις ποσότητες για τις οποίες όντως εκδόθηκαν πιστοποιητικά, με τα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 318/2006, κατανεμημένες σε ποσότητες:

λευκής ζάχαρης των κωδικών ΣΟ 1701 91 00, 1701 99 10 και 1701 99 90,

ακατέργαστης ζάχαρης ως έχει, των κωδικών ΣΟ 1701 11 90 και 1701 12 90,

σιροπιών σακχαρόζης εκφραζόμενων σε λευκή ζάχαρη των κωδικών ΣΟ 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 και 2106 90 59,

ισογλυκόζης εκφραζόμενης σε ξηρά ουσία των κωδικών ΣΟ 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 και 2106 90 30,

σιροπιού ινουλίνης εκφραζόμενου σε ξηρά ουσία, ως ισοδύναμο ζάχαρης/ισογλυκόζης, του κωδικού ΣΟ ex 1702 60 90·

β)

τις ποσότητες λευκής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 99 10 για τις οποίες όντως εκδόθηκε πιστοποιητικό με τα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 318/2006·

γ)

τις ποσότητες λευκής ζάχαρης, με τα αντίστοιχα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 318/2006, τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης και σιροπιού σακχαρόζης, εκφραζόμενου σε λευκή ζάχαρη και τις ποσότητες ισογλυκόζης, εκφραζόμενης σε ξηρά ουσία, για τις οποίες έχει όντως εκδοθεί πιστοποιητικό εξαγωγής με σκοπό την εξαγωγή τους ως προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (15).

Άρθρο 18

Κοινοποίηση των ποσοτήτων που εξήχθησαν

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή:

1.

το αργότερο έως το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που προβλέπονται στο άρθρο 17 στοιχείο β), οι οποίες έχουν εξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1291/2000·

2.

για κάθε ημερολογιακό μήνα, το αργότερο έως το τέλος του τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του σχετικού ημερολογιακού μήνα:

α)

τις ποσότητες με τα αντίστοιχα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή ζάχαρης και σιροπιού, εκφραζόμενα σε λευκή ζάχαρη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1291/2000, οι οποίες εξήχθησαν χωρίς περαιτέρω μεταποίηση και χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής·

β)

τις ποσότητες ζάχαρης που καλύπτονται από ποσοστώσεις, οι οποίες εξήχθησαν ως λευκή ζάχαρη ή ως μεταποιημένα προϊόντα, εκφραζόμενα σε λευκή ζάχαρη, για τις οποίες εκδόθηκε πιστοποιητικό εξαγωγής για την υλοποίηση της κοινοτικής και εθνικής επισιτιστικής βοήθειας στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωματικών προγραμμάτων και για την υλοποίηση άλλων κοινοτικών μέτρων δωρεάν παροχής επισιτιστικής βοήθειας·

γ)

στην περίπτωση των εξαγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 800/1999, τις ποσότητες ζάχαρης και σιροπιών σακχαρόζης, εκφραζόμενων σε λευκή ζάχαρη, και ισογλυκόζης, εκφραζόμενης σε ξηρά ουσία, οι οποίες εξήχθησαν χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, καθώς και τα ποσά των αντίστοιχων επιστροφών·

δ)

τις ποσότητες λευκής ζάχαρης, με τα αντίστοιχα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 318/2006, τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης και σιροπιού σακχαρόζης, εκφραζόμενων σε λευκή ζάχαρη, και τις ποσότητες ισογλυκόζης, εκφραζόμενης σε ξηρά ουσία, οι οποίες εξήχθησαν ως προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου (16) και ως προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής (17)·

ε)

στην περίπτωση των εξαγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 17 στοιχείο γ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο δ), τις ποσότητες που εξήχθησαν χωρίς επιστροφές.

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) διαβιβάζονται στην Επιτροπή χωριστά για κάθε κανονισμό που ισχύει για το σχετικό μεταποιημένο προϊόν.

Άρθρο 19

Κοινοποίηση των πιστοποιητικών εισαγωγής

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή:

1.

κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης ως έχουν, εκτός της προτιμησιακής ζάχαρης, ή των σιροπιών ζάχαρης, της ισογλυκόζης και του σιροπιού ινουλίνης, για τις οποίες όντως εκδόθηκε πιστοποιητικό εισαγωγής·

2.

κάθε εβδομάδα, για την προηγούμενη εβδομάδα, τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης ως έχουν, για τις οποίες εκδόθηκε πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 13·

3.

για κάθε τρίμηνο, το αργότερο έως το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που έπεται του σχετικού τριμήνου και ξεχωριστά, τις ποσότητες ζάχαρης που εισήχθησαν από τρίτες χώρες και εξήχθησαν ως παράγωγα προϊόντα, στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που ορίζεται στο άρθρο 116 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 20

Ad hoc κοινοποίηση πιστοποιητικών εξαγωγής με επιστροφή

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής και όσον αφορά τη σχετική περίοδο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή, σε ημερήσια βάση:

α)

για ποσότητες που υπερβαίνουν τους δέκα τόνους, όλες τις αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής όσον αφορά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για περιοδική επιστροφή·

β)

τις ποσότητες τις οποίες αφορούν τα μέτρα που ελήφθησαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 21

Mέσα κοινοποίησης

Η κοινοποίηση των κρατών μελών που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τα έντυπα τα οποία έχει θέσει η Επιτροπή στη διάθεση των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Υπολογισμός των τιμών cif της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης

Άρθρο 22

Καθορισμός των τιμών cif

Η Επιτροπή καθορίζει τις τιμές cif της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης με βάση τις ευνοϊκότερες αγοραστικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Οι εν λόγω τιμές υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26.

Άρθρο 23

Πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη

Κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν εις γνώσιν της Επιτροπής είτε άμεσα, είτε μέσω των αρμοδίων οργανισμών των κρατών μελών, σχετικά με:

α)

τις προσφορές στην παγκόσμια αγορά·

β)

τις τιμές στα χρηματιστήρια τα οποία είναι σημαντικά για το διεθνές εμπόριο ζάχαρης·

γ)

τις τιμές που έχουν καταγραφεί σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών·

δ)

τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών·

Άρθρο 24

Πληροφορίες οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη

Κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες:

α)

εάν τα προϊόντα δεν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας· ή

β)

εάν η δυνατότητα απόκτησής τους στην τιμή που αναγράφεται στην προσφορά αφορά μικρή μόνο ποσότητα, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική της αγοράς· ή

γ)

εάν η γενική τάση των τιμών ή οι πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τιμή που αναγράφεται στην προσφορά δεν είναι αντιπροσωπευτική των πραγματικών τάσεων της αγοράς.

Άρθρο 25

Αναπροσαρμογή για τον λιμένα του Ρότερνταμ

1.   Οι τιμές οι οποίες δεν ισχύουν για παράδοση χύμα cif στο Ρότερνταμ αναπροσαρμόζονται.

Κατά την αναπροσαρμογή, λαμβάνεται ιδίως υπόψη η διαφορά του κόστους μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ του λιμένα φόρτωσης και του λιμένα προορισμού αφενός, και μεταξύ του λιμένα φόρτωσης και του Ρότερνταμ αφετέρου.

2.   Εάν η τιμή αφορά προϊόντα σε σάκους, μειώνεται κατά 0,88 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 26

Αναπροσαρμογή για τον ποιοτικό τύπο

1.   Για την αναπροσαρμογή των τιμών που δεν αφορούν τον ποιοτικό τύπο, εφαρμόζονται:

α)

στη λευκή ζάχαρη, οι αυξήσεις ή οι μειώσεις που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

β)

στην ακατέργαστη ζάχαρη, οι διορθωτικοί συντελεστές που λαμβάνονται με τη διαίρεση του αριθμού 92 δια του ποσοστού απόδοσης της ζάχαρης την οποία αφορά η τιμή.

2.   Η απόδοση υπολογίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα I σημείο III παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

ΤΜΗΜΑ 2

Καθορισμός του ποιοτικού τύπου και υπολογισμός της τιμής cif για τη μελάσα

Άρθρο 27

Ποιοτικός τύπος μελάσας

Ως ποιοτικού τύπου θεωρείται η μελάσα που:

α)

είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας·

β)

έχει συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη 48 %.

Άρθρο 28

Καθορισμός των τιμών cif

Η Επιτροπή καθορίζει την τιμή cif της μελάσας βάσει των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά. Οι εν λόγω τιμές υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 33.

Άρθρο 29

Πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη

Κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες που αφορούν:

α)

τις προσφορές στην παγκόσμια αγορά·

β)

τις τιμές που έχουν καταγραφεί σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών·

γ)

τις πράξεις πώλησης που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου, οι οποίες περιήλθαν εις γνώσιν της Επιτροπής είτε άμεσα, είτε μέσω των αρμοδίων οργανισμών των κρατών μελών.

Άρθρο 30

Πληροφορίες οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη

Κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες:

α)

εάν τα προϊόντα δεν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας· ή

β)

εάν η δυνατότητα απόκτησής τους στην τιμή που αναγράφεται στην προσφορά αφορά μικρή μόνο ποσότητα, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική της αγοράς· ή

γ)

εάν η γενική τάση των τιμών ή οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τιμή που αναγράφεται στην προσφορά δεν είναι αντιπροσωπευτική των πραγματικών τάσεων της αγοράς.

Άρθρο 31

Αναπροσαρμογή για τον λιμένα του Άμστερνταμ

Οι τιμές οι οποίες δεν ισχύουν για παράδοση χύμα cif στο Άμστερνταμ αναπροσαρμόζονται.

Κατά την αναπροσαρμογή, λαμβάνεται ιδίως υπόψη η διαφορά του κόστους μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ του λιμένα φόρτωσης και του λιμένα προορισμού αφενός και μεταξύ του λιμένα φόρτωσης και του Άμστερνταμ αφετέρου.

Άρθρο 32

Αναπροσαρμογή για τον ποιοτικό τύπο

Οι τιμές που καθορίζονται κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών και οι οποίες δεν αφορούν τον ποιοτικό τύπο:

α)

προσαυξάνονται κατά ένα τεσσαρακοστό όγδοο για κάθε ποσοστιαία μονάδα συνολικής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, εάν η περιεκτικότητα της μελάσας σε ζάχαρη είναι μικρότερη από 48 %·

β)

μειώνονται κατά ένα τεσσαρακοστό όγδοο για κάθε ποσοστιαία μονάδα συνολικής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, εάν η περιεκτικότητα της μελάσας σε ζάχαρη είναι μεγαλύτερη από 48 %.

Άρθρο 33

Μέσος όρος τιμών

Κατά τον προσδιορισμό των ευνοϊκότερων αγοραστικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά, μπορεί να λαμβάνεται ως βάση ο μέσος όρος διαφόρων τιμών, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω μέσος όρος μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός των πραγματικών τάσεων της αγοράς.

ΤΜΗΜΑ 3

Πρόσθετος εισαγωγικός δασμός

Άρθρο 34

Πρόσθετος δασμός για τη μελάσα

1.   Ο πρόσθετος δασμός, που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, εφαρμόζεται στις μελάσες των κωδικών ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 000.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως αντιπροσωπευτικές τιμές για τις μελάσες στην παγκόσμια αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, νοούνται οι τιμές cif για τα προϊόντα αυτά, οι οποίες καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το τμήμα 2, στο εξής καλούμενες «αντιπροσωπευτικές τιμές για τις μελάσες».

Οι τιμές αυτές καθορίζονται για κάθε περίοδο εμπορίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Η Επιτροπή μπορεί να τις τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εφόσον από τις πληροφορίες που διαθέτει προκύπτει μεταβολή των αντιπροσωπευτικών τιμών που είχαν καθοριστεί προηγουμένως τουλάχιστον κατά 0,5 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή στις 15 κάθε μήνα τις διαθέσιμες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 29.

Άρθρο 35

Τιμή ενεργοποίησης για τη μελάσα

Για 100 χιλιόγραμμα μελάσας του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού, η τιμή ενεργοποίησης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 είναι ίση με:

α)

7,90 ευρώ για τη μελάσα του κωδικού ΣΟ 1703 10 00·

β)

8,20 ευρώ για τη μελάσα του κωδικού ΣΟ 1703 90 00.

Άρθρο 36

Πρόσθετος δασμός για τα προϊόντα ζάχαρης

1.   Ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 εφαρμόζεται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 και 1702 90 99.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως αντιπροσωπευτικές τιμές για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη στην παγκόσμια αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, νοούνται οι τιμές εισαγωγής cif για τα εν λόγω προϊόντα οι οποίες καθορίζονται δυνάμει του τμήματος I, στο εξής καλούμενες «αντιπροσωπευτικές τιμές για τη ζάχαρη».

Οι τιμές αυτές καθορίζονται για κάθε περίοδο εμπορίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Η Επιτροπή μπορεί να τις τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εάν η διακύμανση των στοιχείων του υπολογισμού οδηγεί σε αύξηση ή μείωση κατά 1,20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ή περισσότερο σε σχέση με τις αντιπροσωπευτικές τιμές για τη ζάχαρη που καθορίστηκαν προηγουμένως.

3.   Η αντιπροσωπευτική τιμή της ζάχαρης για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 99 είναι η αντιπροσωπευτική τιμή που καθορίστηκε για τη λευκή ζάχαρη εφαρμοζόμενη ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος.

Άρθρο 37

Τιμή ενεργοποίησης για τα προϊόντα ζάχαρης

Για 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος, η τιμή ενεργοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 είναι ίση με:

α)

53,10 ευρώ για τη λευκή ζάχαρη των κωδικών ΣΟ 1701 99 10 και 1701 99 90 του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

β)

64,7 ευρώ για τη ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701 91 00·

γ)

54,10 ευρώ για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαρότευτλων του κωδικού ΣΟ 1701 12 90 του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

δ)

41,30 ευρώ για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαρότευτλων του κωδικού ΣΟ 1701 12 10 του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

ε)

55,20 ευρώ για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμων του κωδικού ΣΟ 1701 11 90 του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

στ)

41,80 ευρώ για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10 του ποιοτικού τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006·

ζ)

1,184 ευρώ για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 99 ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.

Άρθρο 38

Δικαιολογητικά

1.   Το ποσό του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού για κάθε τύπο μελάσας που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και προϊόντων ζάχαρης που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 καθορίζεται βάσει της τιμής εισαγωγής cif του εν λόγω φορτίου σύμφωνα με το άρθρο 39.

Στην περίπτωση της μελάσας, η τιμή εισαγωγής cif του σχετικού φορτίου μετατρέπεται σε τιμή μελάσας του ποιοτικού τύπου με αναπροσαρμογή όπως αναφέρεται στο άρθρο 32.

Στην περίπτωση λευκής ή ακατέργαστης ζάχαρης, η τιμή εισαγωγής cif του εν λόγω φορτίου μετατρέπεται σε τιμή ζάχαρης του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα Ι σημεία ΙΙ και ΙΙΙ αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, ή σε ισοδύναμη τιμή για το προϊόν του κωδικού ΣΟ 1702 90 99, κατά περίπτωση.

2.   Σε περίπτωση που η τιμή εισαγωγής cif ανά 100 χιλιόγραμμα ενός φορτίου είναι υψηλότερη από την εφαρμοζόμενη αντιπροσωπευτική τιμή για τις μελάσες που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 ή από την αντιπροσωπευτική τιμή της ζάχαρης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, ο εισαγωγέας υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)

τη σύμβαση αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο·

β)

την ασφαλιστική σύμβαση·

γ)

το τιμολόγιο·

δ)

το πιστοποιητικό καταγωγής (κατά περίπτωση)·

ε)

τη σύμβαση μεταφοράς·

στ)

σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, τη φορτωτική.

Για τον έλεγχο της τιμής εισαγωγής cif του εν λόγω φορτίου, οι αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής μπορούν να απαιτήσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και έγγραφο θεωρούν αναγκαίο.

3.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο εισαγωγέας προβαίνει στη σύσταση εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 248 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, η οποία είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ποσού του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού που υπολογίζεται βάσει της αντιπροσωπευτικής τιμής, η οποία εφαρμόζεται στο εν λόγω προϊόν και του ποσού του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού που υπολογίζεται βάσει της τιμής εισαγωγής cif του σχετικού φορτίου.

4.   Η συσταθείσα εγγύηση αποδεσμεύεται εφόσον τα δικαιολογητικά σχετικά με τους όρους διάθεσης υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές. Διαφορετικά, η εγγύηση καταπίπτει ως πληρωμή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού.

5.   Εάν, μετά από έλεγχο, οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ανακτούν τον οφειλόμενο δασμό σύμφωνα με το άρθρο 220 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Στο ποσό των προς ανάκτηση δασμών ή του προς ανάκτηση υπολοίπου, περιλαμβάνεται ο τόκος από την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορεύματος έως εκείνη της ανάκτησης. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο, είναι εκείνο το οποίο ισχύει για τις πράξεις ανάκτησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 39

Υπολογισμός του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού

Εάν η διαφορά μεταξύ της σχετικής τιμής ενεργοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 για τις μελάσες ή στο άρθρο 36 για τα προϊόντα ζάχαρης και της τιμής εισαγωγής cif του εν λόγω φορτίου:

α)

είναι μικρότερη ή ίση με το 10 % της τιμής ενεργοποίησης, ο πρόσθετος δασμός είναι μηδενικός·

β)

είναι μεγαλύτερη από 10 % αλλά μικρότερη ή ίση με 40 % της τιμής ενεργοποίησης, ο πρόσθετος δασμός είναι ίσος με 30 % του ποσού άνω του 10 %·

γ)

είναι μεγαλύτερη από 40 %, αλλά μικρότερη ή ίση με 60 % της τιμής ενεργοποίησης, ο πρόσθετος δασμός είναι ίσος με 50 % του ποσού άνω του 40 %, στο οποίο προστίθεται ο πρόσθετος δασμός που αναφέρεται στο στοιχείο β)·

δ)

είναι μεγαλύτερη από 60 %, αλλά μικρότερη ή ίση με 75 % της τιμής ενεργοποίησης, ο πρόσθετος δασμός είναι ίσος με 70 % του ποσού άνω του 60 %, στο οποίο προστίθενται οι πρόσθετοι δασμοί που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ)·

ε)

είναι μεγαλύτερη από 75 % της τιμής ενεργοποίησης, ο πρόσθετος δασμός είναι ίσος με 90 % του ποσού άνω του 75 %, στο οποίο προστίθενται οι πρόσθετοι δασμοί που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ).

ΤΜΗΜΑ 4

Αναστολή ή μείωση των εισαγωγικών δασμών για τη μελάσα

Άρθρο 40

Αναστολή της εφαρμογής των εισαγωγικών δασμών για τη μελάσα

Σε περίπτωση που το άθροισμα της αντιπροσωπευτικής τιμής για τις μελάσες, που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, και του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στις μελάσες ζαχαροκάλαμου του κωδικού ΣΟ 1703 10 00, ή στις μελάσες ζαχαρότευτλων του κωδικού ΣΟ 1703 90 00 υπερβαίνει για το εν λόγω προϊόν τα 8,21 ευρώ/100 kg, ο εισαγωγικός δασμός αναστέλλεται και αντικαθίσταται από το ποσό της διαφοράς που διαπίστωσε η Επιτροπή. Το ποσό αυτό καθορίζεται ταυτόχρονα με τις αντιπροσωπευτικές τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

Ωστόσο, όταν η αναστολή των εισαγωγικών δασμών ενδέχεται να έχει επιζήμιες για την αγορά της μελάσας στην Κοινότητα συνέπειες, είναι δυνατόν να προβλεφθεί να μην εφαρμοσθεί για μία συγκεκριμένη περίοδο η εν λόγω αναστολή, σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

Άρθρο 41

Προτιμησιακές εισαγωγές μελάσας

1.   Ο συνολικός εισαγωγικός δασμός, ο οποίος εφαρμόζεται στη μελάσα ζαχαροκάλαμων του κωδικού ΣΟ 1703 10 00 ή στη μελάσα ζαχαρότευτλων του κωδικού ΣΟ 1703 90 00, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), είναι μηδενικός εντός του ορίου της ποσόστωσης των 600 000 τόνων ανά περίοδο εμπορίας. Ωστόσο, η ποσόστωση αυτή θα ανέλθει σε 750 000 τόνους για την περίοδο εμπορίας 2006/2007.

2.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η έννοια του όρου «προϊόν καταγωγής» και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας είναι εκείνες που ορίζονται από το πρωτόκολλο αριθ. 1 το οποίο επισυνάπτεται στη συμφωνία Κοτονού.

3.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

ΤΜΗΜΑ 5

Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη της ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών

Άρθρο 42

Μέθοδοι υπολογισμού

1.   Εάν η απόδοση της εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, διαφέρει από την απόδοση που καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο, ο δασμός του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1701 11 10 και 1701 12 10 και ο πρόσθετος δασμός για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 και 1701 12 90 που πρέπει να εισπραχθεί ανά 100 χιλιόγραμμα της εν λόγω ακατέργαστης ζάχαρης υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του αντίστοιχου δασμού που έχει καθοριστεί για την ακατέργαστη ζάχαρη του ποιοτικού τύπου επί ένα διορθωτικό συντελεστή. Ο διορθωτικός συντελεστής προκύπτει με διαίρεση του ποσοστού της απόδοσης της εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης δια 92.

2.   Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, συμπεριλαμβανομένων άλλων σακχάρων εκφραζόμενων σε σακχαρόζη, προσδιορίζεται με την εφαρμογή της μεθόδου Lane και Eynon (μέθοδος αναγωγής χαλκού) στο ιμβερτοποιημένο σύμφωνα με τη μέθοδο Clerget-Herzfeld διάλυμα. Η συνολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη που προσδιορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο εκφράζεται σε σακχαρόζη, με πολλαπλασιασμό επί 0,95.

Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, συμπεριλαμβανομένων άλλων σακχάρων εκφραζομένων σε σακχαρόζη, των προϊόντων που περιέχουν λιγότερο από 85 % σακχαρόζη ή άλλα σάκχαρα που εκφράζονται σε σακχαρόζη και ιμβερτοσάκχαρο που εκφράζεται σε σακχαρόζη, προσδιορίζεται επί ξηρού. Η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία προσδιορίζεται βάσει της πυκνότητας του αραιωμένου σε αναλογία 1:1 κατά βάρος διαλύματος και, για τα στερεά προϊόντα, με ξήρανση. Η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία εκφράζεται σε σακχαρόζη με εφαρμογή μοναδιαίου συντελεστή.

3.   Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

4.   Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η μετατροπή σε ισοδύναμο σακχαρόζης πραγματοποιείται με πολλαπλασιασμό της περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επί τον συντελεστή 1,9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 784/68, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1423/95, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/95 καταργούνται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1464/95 συνεχίζει να ισχύει για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

Άρθρο 44

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/96 (ΕΕ L 34 της 13.2.1996, σ. 16).

(5)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/95.

(6)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 4).

(7)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1951/2005 (ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 45).

(8)  ΕΕ L 144 της 28.6.1995, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2004 (ΕΕ L 15 της 22.1.2004, σ. 3).

(9)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

(10)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

(11)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

(13)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(14)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.

(16)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(17)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.

Ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:

—   στα ισπανικά: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   στα τσεχικά: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   στα δανέζικα: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   στα γερμανικά: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   στα εσθονικά: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   στα ελληνικά: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   στα αγγλικά: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   στα γαλλικά: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   στα ιταλικά: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   στα λεττονικά: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   στα λιθουανικά: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   στα ουγγρικά: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   στα ολλανδικά: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   στα πολωνικά: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   στα πορτογαλικά: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   στα σλοβακικά: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   στα σλοβενικά: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   στα φινλανδικά: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   στα σουηδικά: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

Β.

Ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3:

—   στα ισπανικά: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   στα τσεχικά: „sazba použitelné náhrady“

—   στα δανέζικα: »Restitutionssats«

—   στα γερμανικά: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   στα εσθονικά: “Kohaldatav toetuse määr”

—   στα ελληνικά: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   στα αγγλικά: ‘rate of applicable refund’

—   στα γαλλικά: «Taux de la restitution applicable»

—   στα ιταλικά: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   στα λεττονικά: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   στα λιθουανικά: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   στα ουγγρικά: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   στα ολλανδικά: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   στα πολωνικά: „stawka stosowanej refundacji”

—   στα πορτογαλικά: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   στα σλοβακικά: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   στα σλοβενικά: „višina nadomestila“

—   στα φινλανδικά: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   στα σουηδικά: ”Exportbidragssatsen: …”

Γ.

Ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 7:

—   στα ισπανικά: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   στα τσεχικά: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   στα δανέζικα: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   στα γερμανικά: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   στα εσθονικά: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   στα ελληνικά: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   στα αγγλικά: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   στα γαλλικά: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   στα ιταλικά: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   στα λεττονικά: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   στα λιθουανικά: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   στα ουγγρικά: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   στα ολλανδικά: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   στα πολωνικά: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   στα πορτογαλικά: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   στα σλοβακικά: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   στα σλοβενικά: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   στα φινλανδικά: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   στα σουηδικά: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

Δ.

Ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3:

—   στα ισπανικά: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   στα τσεχικά: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   στα δανέζικα: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   στα γερμανικά: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   στα εσθονικά: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   στα ελληνικά: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   στα αγγλικά: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   στα γαλλικά: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   στα ιταλικά: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   στα λεττονικά: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)»

—   στα λιθουανικά: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   στα ουγγρικά: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   στα ολλανδικά: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   στα πολωνικά: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   στα πορτογαλικά: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   στα σλοβακικά: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   στα σλοβενικά: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   στα φινλανδικά: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   στα σουηδικά: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


Top