Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0012

Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , περί των στερεών αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 9–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; καταργήθηκε από 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/9


ΟΔΗΓΊΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Απριλίου 2006

περί των στερεών αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ KAI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Βασικός στόχος κάθε ρύθμισης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις που προκαλούνται από τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, την επεξεργασία, την εναποθήκευση και την απόθεση των αποβλήτων.

(3)

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλήτων στην Κοινότητα, απαιτούνται κοινή ορολογία και ορισμός των αποβλήτων.

(4)

Αποτελεσματική και σταθερή ρύθμιση για τη διάθεση και την αξιοποίηση των αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζεται, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, στα αντικείμενα τα οποία αποβάλλει ο κάτοχος ή τα οποία προτίθεται ή υποχρεούται να αποβάλλει.

(5)

Πρέπει να ευνοηθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων και η χρησιμοποίηση των αξιοποιηθέντων υλικών ως πρώτων υλών, προκειμένου να διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι. Μπορεί να είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για τα αναχρησιμοποιήσιμα απόβλητα.

(6)

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει, πέραν των ενεργειών για την υπεύθυνη διάθεση και αξιοποίηση των αποβλήτων, να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών και των ανακυκλώσιμων και αναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ή πιθανές δυνατότητες της αγοράς για τα αξιοποιημένα απόβλητα.

(7)

Εξάλλου, οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διάθεση και την αξιοποίηση των αποβλήτων μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8)

Είναι σημαντικό η Κοινότητα, στο σύνολό της, να καταστεί αυτάρκης όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων της και είναι σκόπιμο κάθε κράτος μέλος χωριστά να τείνει προς αυτόν το στόχο.

(9)

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονούν σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων.

(10)

Είναι σκόπιμο να μειωθούν οι μετακινήσεις αποβλήτων και, προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, στα πλαίσια των σχεδίων διαχείρισης τα οποία έχουν.

(11)

Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και αποτελεσματικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν η έγκριση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν τη διάθεση και την αξιοποίηση των αποβλήτων.

(12)

Ορισμένες εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται τα απόβλητα τα οποία παράγουν ή αξιοποιούν απόβλητα, μπορούν να απαλλάσσονται από την ανάγκη να έχουν την απαιτούμενη άδεια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να εγγράφονται σε σχετικό μητρώο.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίβλεψη των αποβλήτων από την παραγωγή ως την οριστική τους διάθεση, είναι επίσης σκόπιμο να υπόκεινται σε έγκριση ή σε εγγραφή σε σχετικό μητρώο, καθώς και στον ανάλογο έλεγχο, οι ενδιάμεσοι φορείς, όπως οι επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και οι μεσίτες.

(14)

Το τμήμα των δαπανών που δεν καλύπτεται από την αξιοποίηση των αποβλήτων θα πρέπει να αναλαμβάνεται σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(15)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(16)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα III μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)

«απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος I και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·

β)

«παραγωγός»: κάθε πρόσωπο η δραστηριότητα του οποίου παρήγαγε απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή/και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών·

γ)

«κάτοχος»: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα·

δ)

«διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης·

ε)

«διάθεση»: κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα II Α·

στ)

«αξιοποίηση»: κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα II Β·

ζ)

«συλλογή»: η περισυλλογή, διαλογή ή/και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους.

2.   Για το σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο α), η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3, καταρτίζει κατάλογο των αποβλήτων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Ο κατάλογος αυτός επανεξετάζεται τακτικά και, εν ανάγκη, αναθεωρείται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 2

1.   Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

α)

τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα·

β)

εφόσον εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής άλλης νομοθεσίας:

i)

τα ραδιενεργά απόβλητα,

ii)

τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες ανίχνευσης, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων,

iii)

τα πτώματα ζώων και τα ακόλουθα γεωργικά απόβλητα: περιττώματα και άλλες φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της γεωργικής εκμετάλλευσης,

iv)

τα λύματα, εξαιρέσει των αποβλήτων σε υγρή κατάσταση,

v)

τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά.

2.   Ειδικές επιμέρους διατάξεις ή διατάξεις συμπληρωματικές της παρούσας οδηγίας, οι οποίες αποβλέπουν στη ρύθμιση της διαχείρισης ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων είναι δυνατό να θεσπίζονται από χωριστές οδηγίες.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προωθούν:

α)

Κατά πρώτον, την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων, ιδίως με:

i)

την ανάπτυξη καθαρών και οικονομικότερων τεχνολογιών κατά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,

ii)

την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων σχεδιασμένων κατά τρόπο που να μη συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν το δυνατόν λιγότερο, λόγω της παραγωγής, της χρήσης ή της διάθεσής τους, στην αύξηση της ποσότητας ή της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης,

iii)

την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για τη διάθεση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση.

β)

Εν συνεχεία:

i)

την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, ή

ii)

τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγή ενέργειας.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία 98/34/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (6), τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που προβλέπουν να λάβουν για να επιτύχουν τους στόχους της παραγράφου 1. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την επιτροπή του άρθρου 18 παράγραφος 1 σχετικά με τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε:

α)

χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα και τη χλωρίδα·

β)

χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές·

γ)

χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εφόσον αυτό παρίσταται αναγκαίο ή σκόπιμο, ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, που λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων της και στα κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς το στόχο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων.

2.   Το κατά την παράγραφο 1 δίκτυο πρέπει να καθιστά δυνατή τη διάθεση των αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη συνιστούν ή ορίζουν αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 7

1.   Για την επίτευξη των στόχων των άρθρων 3, 4 και 5, οι αρμόδιες αρχές που προβλέπονται με το άρθρο 6 υποχρεούνται να συντάξουν, το ταχύτερο δυνατό, ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Τα σχέδια αυτά αφορούν, ιδίως:

α)

τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που θα πρέπει να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν·

β)

τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές·

γ)

όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων·

δ)

τις κατάλληλες τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν:

α)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση των αποβλήτων·

β)

την εκτίμηση του κόστους των εργασιών αξιοποίησης και διάθεσης·

γ)

τα κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης της συλλογής, της διαλογής και της επεξεργασίας των αποβλήτων.

3.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, ενδεχομένως, με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών, τα οποία γνωστοποιούν στην Επιτροπή.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν μεταφορές αποβλήτων οι οποίες αντιβαίνουν προς τα σχέδια διαχείρισης τα οποία έχουν. Ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κάθε κάτοχος αποβλήτων:

α)

να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες του παραρτήματος II Α ή Β, ή

β)

να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1.   Για την εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 7, κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες του παραρτήματος II Α πρέπει να διαθέτει άδεια της κατά το άρθρο 6 αρμόδιας αρχής.

Η άδεια αυτή αφορά, ιδίως:

α)

τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων·

β)

τις τεχνικές προδιαγραφές·

γ)

τις ληπτέες προφυλάξεις στον τομέα της ασφάλειας·

δ)

τον τόπο διάθεσης των αποβλήτων·

ε)

τη μέθοδο επεξεργασίας.

2.   Οι άδειες αυτές μπορούν να χορηγούνται για καθορισμένη διάρκεια, μπορούν να ανανεώνονται και να συνοδεύονται από όρους και υποχρεώσεις ή είναι δυνατόν να απορρίπτονται, ιδίως όταν η προτεινόμενη μέθοδος διάθεσης είναι απαράδεκτη από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 10

Για την εφαρμογή του άρθρου 4, κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που πραγματοποιεί τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα II Β, πρέπει να έχει σχετική άδεια.

Άρθρο 11

1.   Με την επιφύλαξη της οδηγίας 91/689/EΟK του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (7), μπορούν να απαλλάσσονται από την άδεια που προβλέπεται με το άρθρο 9 ή το άρθρο 10:

α)

οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που διαθέτουν οι ίδιες τα απόβλητά τους στους χώρους παραγωγής, και

β)

οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που αξιοποιούν απόβλητα.

2.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απαλλαγή ισχύει μόνον:

α)

όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν θεσπίσει γενικούς κανόνες για κάθε είδος δραστηριότητας, οι οποίοι ορίζουν το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων και τους όρους υπό τους οποίους η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της άδειας, και

β)

εάν το είδος και οι ποσότητες αποβλήτων και οι τρόποι διάθεσης ή αξιοποίησης είναι τέτοιοι ώστε να τηρούνται οι όροι του άρθρου 4.

3.   Οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να εγγράφονται σε σχετικό μητρώο των αρμόδιων αρχών.

4.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α).

Άρθρο 12

Οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελματικά με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων ή που φροντίζουν για τη διάθεση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων (εργολάβοι ή μεσίτες), εφόσον δεν υπόκεινται σε έγκριση, καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 13

Οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 12 υπόκεινται στους προσήκοντες περιοδικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 14

1.   Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 πρέπει:

α)

να τηρεί μητρώο στο οποίο σημειώνονται η ποσότητα, η φύση, η καταγωγή και, όπου χρειάζεται, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας των αποβλήτων, για τα απόβλητα που αναφέρονται στο παράρτημα I και τις εργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα II Α ή II B·

β)

να διαβιβάζει κατόπιν αιτήματος τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες κατά το άρθρο 6 αρχές.

2.   α κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τους παραγωγούς να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 15

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η δαπάνη για τη διάθεση των αποβλήτων βαρύνει:

α)

τον κάτοχο που παραδίδει απόβλητα σε φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση προβλεπόμενη από το άρθρο 9, ή/και

β)

τους προηγούμενους κατόχους ή τον παραγωγό του προϊόντος που παράγει τα απόβλητα.

Άρθρο 16

Κάθε τρία χρόνια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω μιας τομεακής έκθεσης η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να προσαρμόζονται τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3.

Άρθρο 18

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι ενός μηνός.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 19

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Η οδηγία 75/442/EOK καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 46.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 102 Ε της 28.4.2004, σ. 106) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006.

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.1995, σ 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4)  Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6)  EE L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(7)  EE L 377 της 31.12.1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Q1

Υπολείμματα παραγωγής ή κατανάλωσης που δεν διευκρινίζονται κατωτέρω

Q2

Προϊόντα μη σύμφωνα με τα πρότυπα

Q3

Προϊόντα που έχουν υπερβεί το όριο διατήρησής τους

Q4

Ύλες που έχουν κατά τύχη εκχυθεί, απολεσθεί ή για τις οποίες έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους υλικού εξοπλισμού κ.λπ., ο οποίος έχει μολυνθεί εξ αιτίας αυτού του περιστατικού

Q5

Ύλες που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες (π.χ. υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες κ.λπ.)

Q6

Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. άδειες ηλεκτρικές στήλες, εξαντλημένοι καταλύτες κ.λπ.)

Q7

Ουσίες που έχουν γίνει ακατάλληλες προς χρήση (π.χ. μολυσμένα οξέα, μολυσμένοι διαλύτες, εξαντλημένα άλατα βαφής μετάλλων κ.λπ.)

Q8

Υπολείμματα βιομηχανικών μεθόδων (π.χ. σκωρίες, υποστήματα απόσταξης κ.λπ.)

Q9

Υπολείμματα μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης (π.χ. ιλύς πλυσίματος αερίων, σκόνες φίλτρων αέρος, φθαρμένα φίλτρα κ.λπ.)

Q10

Υπολείμματα βιομηχανικής κατεργασίας/μορφοποίησης (π.χ. ρινίσματα τόρνευσης ή φραζαρίσματος κ.λπ.)

Q11

Υπολείμματα εξόρυξης και προετοιμασίας πρώτων υλών (π.χ. υπολείμματα μεταλλευτικής ή πετρελαϊκής εκμετάλλευσης κ.λπ.)

Q12

Μολυσμένες ύλες [π.χ. έλαιο που έχει ρυπανθεί από πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB) κ.λπ.]

Q13

Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν η χρησιμοποίηση του οποίου απαγορεύεται από το νόμο

Q14

Προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ή δεν μπορούν πλέον να χρησιμεύσουν στον κάτοχό τους (π.χ. απορρίμματα γεωργίας, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων κ.λπ.)

Q15

Μολυσμένες ύλες, ουσίες ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες αποκατάστασης γαιών

Q16

Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν που δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Σημείωση: Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών διάθεσης αποβλήτων, όπως αυτές εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον.

D 1

Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. σε χωματερές κ.λπ.)

D 2

Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης στο έδαφος κ.λπ.)

D 3

Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ.)

D 4

Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κ.λπ.)

D 5

Ειδικά διευθετημένοι χώροι απόρριψης (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κ.λπ.)

D 6

Απόρριψη αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον πλην της καταβύθισης

D 7

Καταβύθιση, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

D 8

Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος, η οποία έχει αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 7 και D 9 έως D 12

D 9

Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος και η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στα παραρτήματα D 1 έως D 8 και D 10 έως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση κ.λπ.)

D 10

Αποτέφρωση στο έδαφος

D 11

Αποτέφρωση στη θάλασσα

D 12

Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κ.λπ.)

D 13

Συγκέντρωση αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 12

D 14

Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 13

D 15

Εναποθήκευση, εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 14 (εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σημείωση: Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι η ανακεφαλαίωση των εργασιών αξιοποίησης, όπως αυτές εκτελούνται στην πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον.

R 1

Κύρια χρήση ως καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας

R 2

Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών

R 3

Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα)

R 4

Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων

R 5

Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανοργάνων υλών

R 6

Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7

Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων

R 8

Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες

R 9

Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων

R 10

Διασπορά στο έδαφος υπέρ της γεωργίας ή της οικολογίας

R 11

Χρήση καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 10

R 12

Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 11

R 13

Εναποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 12 (εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, πριν από τη συλλογή, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 20)

Οδηγία 75/442/EOK του Συμβουλίου (ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39)

 

Οδηγία 91/156/EΟK του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32)

 

Οδηγία 91/692/EΟK του Συμβουλίου (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48)

αποκλειστικά ως προς την αναφορά στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ στο παράρτημα VI

Απόφαση 96/350/EK της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1)

μόνον το παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1

ΜΕΡΟΣ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(που αναφέρονται στο άρθρο 20)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

75/442/ΕΟΚ

17 Ιουλίου 1977

91/156/ΕΟΚ

1η Απριλίου 1993

91/692/ΕΟΚ

1η Ιανουαρίου 1995


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 στοιχεία β) — ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) — ζ)

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 8 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 8 στοιχείο α)

Άρθρο 8 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 8 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 11 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 15 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 15 στοιχείο α)

Άρθρο 15 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 15 στοιχείο β)

Άρθρο 16 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II Α

Παράρτημα II Α

Παράρτημα II Β

Παράρτημα II Β

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


Top