Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0273

2006/273/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2006 , για την τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην Ισπανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1262] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 99, 7.4.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 582–582 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 167 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; καταργήθηκε εμμέσως από 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/273/oj

7.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/35


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην Ισπανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1262]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/273/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και το άρθρο 19 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/75/ΕΚ ορίζει κανόνες και μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και εποπτείας και της θέσπισης απαγόρευσης για την απομάκρυνση των ζώων από τις εν λόγω ζώνες.

(2)

Η απόφαση 2005/393/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2005, για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και για τους όρους που ισχύουν για τις μετακινήσεις από τις ζώνες αυτές ή διαμέσου αυτών (2), προβλέπει την οριοθέτηση των συνολικών γεωγραφικών περιοχών στις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ζώνες προστασίας και εποπτείας («απαγορευμένες ζώνες») σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.

(3)

Η Ισπανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι κανένας ιός δεν έχει κυκλοφορήσει στις Βαλεαρίδες Νήσους για περισσότερο από δύο έτη.

(4)

Ως εκ τούτου, η εν λόγω γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρηθεί απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και, βάσει του τεκμηριωμένου αιτήματος της Ισπανίας, να διαγραφεί από τον πίνακα απαγορευμένων ζωνών.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2005/393/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της απόφασης 2005/393/ΕΚ, στο μέρος που αναφέρεται στη Ζώνη Γ, η φράση:

«Ισπανία

Βαλεαρίδες νήσοι (όπου ο ορότυπος 16 απουσιάζει)»

διαγράφεται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 130 της 24.5.2005, σ. 22· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/828/ΕΚ (ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 37).


Top