Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0515

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006 , για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου για την περίοδο εμπορίας 2005/06 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αποθεματοποίησης σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

OJ L 93, 31.3.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/515/oj

31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 515/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου για την περίοδο εμπορίας 2005/06 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αποθεματοποίησης σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών μελών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2006 της Επιτροπής (2) παρατείνει, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, κατά τρεις μήνες την προθεσμία παράδοσης των σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει την παράδοση μετά τις 31 Ιουλίου 2006.

(2)

Το μέτρο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έξοδα αποθεματοποίησης για τα σιτηρά που παραδίδονται εντός της νέας αυτής προθεσμίας, αλλά μετά από την προθεσμία που προβλεπόταν αρχικά στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (3).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1978, περί των γενικών κανόνων χρηματοδοτήσεως των παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα «Εγγυήσεων» (4), το ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις αναλαμβάνει τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που προκύπτουν από την αποθεματοποίηση. Είναι σκόπιμο να εξομοιωθούν οι δαπάνες των κρατών μελών για την ενδεχόμενη επιστροφή των πρόσθετων εξόδων αποθεματοποίησης που προαναφέρθηκαν με τις δαπάνες που προκύπτουν από τα έξοδα αποθεματοποίησης τα οποία αναλαμβάνουν κανονικά οι οργανισμοί παρέμβασης και να προβλεφθεί η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις με βάση το ίδιο κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη την μηνιαία προσαύξηση που προστίθεται στην τιμή παρέμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις περιπτώσεις που τα προσφερόμενα στην παρέμβαση σιτηρά στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία αναλήφθηκαν πράγματι από τον οργανισμό παρέμβασης μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000, οι δαπάνες του κράτους μέλους που αφορούν τα έξοδα αποθεματοποίησης που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ του τέλους αυτής της προθεσμίας και της πραγματικής ημερομηνίας παράδοσης στην αποθήκη που προβλέπεται στο σχέδιο παράδοσης, η οποία παράδοση πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 514/2006, εξομοιώνονται με τις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78.

Άρθρο 2

Το κατ’ αποκοπή ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 υπολογίζεται από το κατ’ αποκοπή ποσό που επιστρέφει η Κοινότητα στα κράτη μέλη για την αποθεματοποίηση των σιτηρών που αγοράστηκαν στην παρέμβαση κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06 η οποία καθορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2005 (5), δηλαδή 1,31 ευρώ/τόνο/μήνα, από το οποίο αφαιρείται το ποσό της μηνιαίας προσαύξησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, δηλαδή 0,46 ευρώ/τόνο/μήνα, η οποία προστέθηκε στην τιμή παρέμβασης για κάθε μήνα που υπερβαίνει την προθεσμία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000.

Οι δαπάνες αυτές λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου (6) ως δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που προκύπτουν από την αγορά ενός προϊόντος από τους οργανισμούς παρέμβασης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για την περίοδο εμπορίας 2005/06.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

(4)  ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 695/2005 (ΕΕ L 114 της 4.5.2005, σ. 1).

(5)  C(2005) 3752. Μη δημοσιευθείσα απόφαση.

(6)  ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 3.


Top