EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0065

2006/65/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006 , για τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ ώστε να περιληφθεί μια εγκατάσταση της Ουρουγουάης στους προσωρινούς καταλόγους των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν κρέας στρουθιονιδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 233] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 123–124 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 99 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; καταργήθηκε εμμέσως από 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/65(1)/oj

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/93


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ ώστε να περιληφθεί μια εγκατάσταση της Ουρουγουάης στους προσωρινούς καταλόγους των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν κρέας στρουθιονιδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 233]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/65/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατάρτισης, για μια μεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα μαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 97/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1997, για την κατάρτιση των προσωρινών καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρέατος κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (2) καταρτίζει προσωρινούς καταλόγους εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων, κρέας κουνελιού και κρέας στρουθιονιδών.

(2)

Η Ουρουγουάη γνωστοποίησε την επωνυμία μίας εγκατάστασης που παράγει κρέας στρουθιονιδών, για την οποία οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με τους κοινοτικούς κανόνες.

(3)

Επομένως, η εν λόγω εγκατάσταση πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο που καταρτίστηκε με την απόφαση 97/467/ΕΚ.

(4)

Οι εισαγωγές από την εγκατάσταση αυτή δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για μειωμένους φυσικούς ελέγχους δυνάμει της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (3).

(5)

Η απόφαση 1997/467/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 97/467/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 11 Φεβρουαρίου 2006.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33, διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 199 της 26.7.1997, σ. 57απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/302/ΕΚ (ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 62).

(3)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay

1

2

3

4

5

6

240

Caltes S.A.

Paso de los Toros

Tacuarembó

CP, SH»

 


Top