EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0198

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 198/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 15–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 164 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 164 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 216 - 234

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/198/oj

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 198/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την παραγωγή των κοινοτικών στατιστικών στοιχείων για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

(2)

Για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, με τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και με τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή δεν προσφέρουν κατάρτιση και με τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.

(4)

Θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εφαρμογής σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται και να διαβιβάζονται για τις κοινοτικές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις, μέτρα εφαρμογής σχετικά με τη δομή των εκθέσεων ποιότητας και μέτρα, ενδεχομένως, που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

(5)

Θα πρέπει να καθοριστεί το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να συλλεγούν τα δεδομένα.

(6)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με το κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο και με το πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

Άρθρο 2

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να συλλεγούν δεδομένα είναι το ημερολογιακό έτος 2005.

Άρθρο 3

Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Οι απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, οι απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και οι λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE και οι κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των δεδομένων, τη διόρθωση των σφαλμάτων, τον κατά τεκμήριο υπολογισμό και τη στάθμιση.

Ο κατά τεκμήριο υπολογισμός και η στάθμιση των μεταβλητών ακολουθεί τις αρχές που διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η απόκλιση από αυτές τις αρχές πρέπει να αιτιολογείται διεξοδικά και να αναφέρεται στην έκθεση ποιότητας.

Άρθρο 6

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) με τους τρόπους και με το μορφότυπο που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Κάθε κράτος μέλος πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των δεδομένων του, του οποίου τα αποτελέσματα υποβάλλονται ως έκθεση ποιότητας. Η έκθεση ποιότητας καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Επιτροπή (Eurostat) με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Με σκοπό να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου εναρμόνιση των αποτελεσμάτων έρευνας μεταξύ των χωρών, η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διατυπώνει μεθοδολογικές και πρακτικές συστάσεις και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε ένα «Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Σημείωση για τον πίνακα:

Στο παράρτημα ΙΙΙ εξηγείται η έννοια της «βασικής» και της «σημαντικής» τιμής στη στήλη «ομάδα της μεταβλητής».

Η τιμή «ID» σημαίνει ότι η μεταβλητή είναι «μεταβλητή αναγνώρισης».

Στη στήλη «είδος της μεταβλητής», η τιμή «QL» αναφέρεται στην «ποιοτική μεταβλητή» και η τιμή «QT» στην «ποσοτική μεταβλητή».


Ονομασία της μεταβλητής

Ομάδα της μεταβλητής

Είδος της μεταβλητής

Μήκος της μεταβλητής

Μορφότυπο της μεταβλητής

Περιγραφή της μεταβλητής

Παρατήρηση για τη μεταβλητή

COUNTRY

ID

 

2

Αλφαριθ.

Κωδικός χώρας

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Ένας κωδικός ανά χώρα

ENTERPR

ID

 

6

Αριθ.

Ταυτότητα επιχείρησης

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Μια ταυτότητα ανά επιχείρηση

WEIGHT

ID

 

10

Αριθ.

Δύο δεκαδικά — Για το χωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείται η «.»

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

NACE_SP

ID

 

4

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας: NACE — Κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

SIZE_SP

ID

 

1

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας: ομάδα μεγέθους

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

NSTRA_SP

ID

 

5

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας — Αριθμός επιχειρήσεων στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP, δηλαδή πληθυσμός

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_SP

ID

 

5

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας — Αριθμός επιχειρήσεων από το πλαίσιο δείγματος στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

SUB_SP

ID

 

1

Αριθ.

Δείκτης μερικού δείγματος, δείχνει εάν η επιχείρηση ανήκει στο μερικό δείγμα

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_RESPST

ID

 

5

Αριθ.

Αριθμός επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα, στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP, δηλαδή πληθυσμός

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_EMPREG

ID

 

6

Αριθ.

Αριθμός απασχολουμένων βάσει του μητρώου

 

RESPONSE

ID

 

1

Αριθ.

Δείκτης απάντησης

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

PROC

ID

 

2

Αριθ.

Μέθοδος συλλογής εγγραφών δεδομένων

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

IDLANGUA

ID

 

2

Αλφαριθ.

Προσδιορισμός γλώσσας

 

IDREGION

ID

 

3

Αλφαριθ.

Ταυτότητα περιφέρειας NUTS — Επίπεδο 1

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

EXTRA1

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 1

 

EXTRA2

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 2

 

EXTRA3

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 3

 

A1

Βασική

QL

4

Αριθ.

Πραγματικός κωδικός NACE

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

A2tot04

Σημαντική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων στις 31.12.2004

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

A2tot05

Βασική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων στις 31.12.2005

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

A2m05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ανδρών στις 31.12.2005

 

A2f05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολούμενων γυναικών στις 31.12.2005

 

A3a

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — Κάτω των 25 ετών

 

A3b

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — 25 έως 54 ετών

 

A3c

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — 55 ετών και άνω

 

A4

Σημαντική

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολουμένων κατά το έτος αναφοράς 2005

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

A4m

 

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολούμενων ανδρών κατά το έτος αναφοράς 2005

Σε ώρες

A4f

 

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολούμενων γυναικών κατά το έτος αναφοράς 2005

Σε ώρες

A5

Σημαντική

QT

12

Αριθ.

Συνολικό κόστος εργασίας (άμεσο + έμμεσο) όλων των απασχολουμένων κατά το έτος αναφοράς 2005

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

A6

 

QL

1

Αριθ.

ΑΙΣΘΗΤΑ νέα, τεχνολογικά βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή μέθοδοι παραγωγής ή παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών κατά το έτος αναφοράς.

 

B1a

Βασική

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) εσωτερικής διαχείρισης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B1b

Βασική

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ εξωτερικής διαχείρισης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2aflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — εκπαίδευση επί του έργου

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2a

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Εκπαίδευση επί του έργου

 

B2bflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εναλλαγή σε θέσεις απασχόλησης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2b

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Εναλλαγή σε θέσεις απασχόλησης, ανταλλαγές, αποσπάσεις ή εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

B2cflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κύκλοι μάθησης και ποιότητας εργασίας

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2c

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Κύκλοι μάθησης ή ποιότητας εργασίας

 

B2dflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Αυτόνομη μάθηση

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2d

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Αυτόνομη μάθηση

 

B2eflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Παρακολούθηση συνεδρίων κ.λπ.

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2e

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Παρακολούθηση συνεδρίων κ.λπ.

 

B3a

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ για απασχολουμένους του προηγούμενου έτους 2004

 

B3b

 

QL

1

Αριθ.

Προβλεπόμενοι κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ για απασχολουμένους του επόμενου έτους 2006

 

B4a

 

QL

1

Αριθ.

Άλλες μορφές ΣΕΚ για απασχολουμένους του προηγούμενου έτους 2004

 

B4b

 

QL

1

Αριθ.

Πρόβλεψη άλλων μορφών ΣΕΚ για απασχολουμένους του επόμενου έτους 2006

 

C1tot

Σημαντική

QT

6

Αριθ.

Σύνολο συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

C1m

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Άνδρες

 

C1f

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Γυναίκες

 

C2a

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — Κάτω των 25 ετών

 

C2b

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — 25 έως 54 ετών

 

C2c

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — 55 ετών και άνω

 

C3tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε όλους τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

C3i

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ εσωτερικής διαχείρισης

Σε ώρες

C3e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ εξωτερικής διαχείρισης

Σε ώρες

C4tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε όλους τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

C4m

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Άνδρες

Σε ώρες

C4f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Γυναίκες

Σε ώρες

C5a

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Γλώσσες, ξένες (222) και μητρική (223)

Σε ώρες

C5b

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Πωλήσεις (341) και μάρκετινγκ (342)

Σε ώρες

C5c

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Λογιστικά (344) και χρηματοοικονομικά θέματα (343), διαχείριση και διοίκηση (345) και εργασία γραφείου (346)

Σε ώρες

C5d

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προσωπικές δεξιότητες/ανάπτυξη (090), εργασιακή ζωή (347)

Σε ώρες

C5e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Πληροφορική θεωρία (481) και χρήση (482)

Σε ώρες

C5f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Τεχνικά, βιομηχανικά και οικοδομικά θέματα (5)

Σε ώρες

C5g

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προστασία του περιβάλλοντος (850) και υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία (862)

Σε ώρες

C5h

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προσωπικές υπηρεσίες (81), υπηρεσίες μεταφορών (84), ασφάλειας προσώπων και περιουσίας (861) και στρατιωτικές υπηρεσίες (863)

Σε ώρες

C5i

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Άλλα θέματα κατάρτισης

Σε ώρες

C6a

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σε ώρες

C6b

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Δημόσια ιδρύματα κατάρτισης (που χρηματοδοτούνται από το κράτος ή τελούν υπό κρατικές οδηγίες· π.χ. κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων)

Σε ώρες

C6c

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Ιδιωτικοί οργανισμοί κατάρτισης

Σε ώρες

C6d

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Ιδιωτικοί οργανισμοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η κατάρτιση (προμηθευτές εξοπλισμού, μητρικές/συνδεδεμένες επιχειρήσεις)

Σε ώρες

C6e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Εργοδοτικές οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, κλαδικοί φορείς

Σε ώρες

C6f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Συνδικάτα

Σε ώρες

C6g

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Άλλοι φορείς παροχής κατάρτισης

Σε ώρες

C7aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Δίδακτρα

 

C7a

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Δίδακτρα και πληρωμές για την παροχή κύκλων μαθημάτων σε απασχολουμένους

Σε ευρώ

C7bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος ταξιδίων

 

C7b

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Πληρωμές ταξιδίων και διαμονής

Σε ευρώ

C7cflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος εργασίας εκπαιδευτών

 

C7c

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Κόστος εργασίας εσωτερικών εκπαιδευτών

Σε ευρώ

C7dflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κέντρο κατάρτισης και μέσα διδασκαλίας

 

C7d

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Κέντρο κατάρτισης ή αίθουσες και μέσα διδασκαλίας για τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σε ευρώ

C7sflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης «Υποσύνολο μόνο»

 

C7sub

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Υποσύνολο κόστους ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

PAC

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Κόστος απουσιών — Να υπολογιστεί (PAC=C3tot*A5/A4)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

C8aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εισφορές για ΣΕΚ

 

C8a

 

QT

10

Αριθ.

Εισφορές για ΣΕΚ

Σε ευρώ

C8bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Έσοδα ΣΕΚ

 

C8b

 

QT

10

Αριθ.

Έσοδα ΣΕΚ

Σε ευρώ

C7tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Συνολικό κόστος ΣΕΚ — Να υπολογιστεί (C7sub + C8a – C8b)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

C9a1

 

QL

1

Αριθ.

Μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες — Απασχολούμενοι

 

C9a2

 

QL

1

Αριθ.

Μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9b1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με αναπηρία — Απασχολούμενοι

 

C9b2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με αναπηρία — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9c1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα χωρίς τυπικά προσόντα — Απασχολούμενοι

 

C9c2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα χωρίς τυπικά προσόντα — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9d1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας τους/υπεράριθμοι — Απασχολούμενοι

 

C9d2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας τους/υπεράριθμοι — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C10a1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με σύμβαση μερικής απασχόλησης — Απασχολούμενοι

 

C10a2

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ που απευθύνονται σε συμβασιούχους μερικής απασχόλησης

 

C10b1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου — Απασχολούμενοι

 

C10b2

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ που απευθύνονται σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου

 

D1

 

QL

1

Αριθ.

Κέντρο κατάρτισης ιδιόκτητο ή κοινόχρηστο

 

D2

 

QL

1

Αριθ.

Πρόσωπο ή μονάδα στο πλαίσιο της επιχείρησής σας που είναι αρμόδιο για τη διοργάνωση της ΣΕΚ

 

D3

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εξωτερική υπηρεσία παροχής συμβουλών

 

D4

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση εφαρμόζει τακτικά τυπικές διαδικασίες με στόχο την αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών της σε δεξιότητες

 

D5

 

QL

1

Αριθ.

Διεξάγει τυποποιημένες συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους της με στόχο τον καθορισμό των ειδικών αναγκών κατάρτισης των απασχολουμένων

 

D6

 

QL

1

Αριθ.

Ο σχεδιασμός της ΣΕΚ στην επιχείρηση οδήγησε σε κάποιο γραπτό σχέδιο ή πρόγραμμα κατάρτισης

 

D7

 

QL

1

Αριθ.

Ετήσιος προϋπολογισμός κατάρτισης, που περιλαμβάνει πρόβλεψη για ΣΕΚ

 

D8

 

QL

1

Αριθ.

Μετριέται ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετασχόντων σε κατάρτιση μετά την ολοκλήρωσή της

 

D9

 

QL

1

Αριθ.

Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν αποκτηθεί οι επιθυμητές δεξιότητες

 

D10

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση αξιολογεί την εργασιακή συμπεριφορά και την αλλαγή στις επιδόσεις των συμμετασχόντων μετά την κατάρτιση

 

D11

 

QL

1

Αριθ.

Μετριέται ο αντίκτυπος της κατάρτισης στις επιδόσεις της επιχείρησης με τη χρήση δεικτών

 

D12

 

QL

1

Αριθ.

Εθνικές, κλαδικές ή άλλες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που επηρέασαν τα σχέδια, τις πολιτικές και τις πρακτικές ΣΕΚ

 

D13

 

QL

1

Αριθ.

Ύπαρξη επίσημης δομής

 

D13a

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες ΣΕΚ

 

D13b

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή του πληθυσμού-στόχου που θα πρέπει να συμμετάσχει στη ΣΕΚ

 

D13c

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Το αντικείμενο της δραστηριότητας ΣΕΚ

 

D13d

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού που συνδέεται με τη ΣΕΚ

 

D13e

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Η διαδικασία για την επιλογή εξωτερικών φορέων παροχής ΣΕΚ

 

D13f

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης

 

D14a

 

QL

1

Αριθ.

Συμβουλευτική υπηρεσία με κρατική χρηματοδότηση που έχει ως ρόλο να εντοπίζει τις ανάγκες κατάρτισης ή/και να αναπτύσσει σχέδια κατάρτισης

 

D14b

 

QL

1

Αριθ.

Χρηματικές επιχορηγήσεις για τη μείωση του κόστους κατάρτισης των απασχολουμένων

 

D14c

 

QL

1

Αριθ.

Φοροαπαλλαγές για τις δαπάνες κατάρτισης απασχολουμένων

 

D14d

 

QL

1

Αριθ.

Διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (π.χ. εθνικά μητρώα, αξιολόγηση κ.λπ.)

 

D14e

 

QL

1

Αριθ.

Προβλέπονται αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια τυπικών προσόντων και πιστοποίησης

 

D15a

 

QL

1

Αριθ.

Το υψηλό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15b

 

QL

1

Αριθ.

Η έλλειψη κατάλληλων κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ στην αγορά

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15c

 

QL

1

Αριθ.

Είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά τη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15d

 

QL

1

Αριθ.

Πραγματοποιήθηκε σημαντική προσπάθεια κατάρτισης σε κάποιο παρελθόν έτος

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15e

 

QL

1

Αριθ.

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας και ο περιορισμένος χρόνος που διέθεταν οι απασχολούμενοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15f

 

QL

1

Αριθ.

Το σημερινό επίπεδο κατάρτισης ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15g

 

QL

1

Αριθ.

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΚ) παρά στη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15h

 

QL

1

Αριθ.

Άλλοι λόγοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1a

 

QL

1

Αριθ.

Οι υφιστάμενες δεξιότητες και γνώσεις ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1b

 

QL

1

Αριθ.

Η στρατηγική της επιχείρησης είναι να προσλαμβάνει κατά προτίμηση άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1c

 

QL

1

Αριθ.

Ήταν δύσκολο για την επιχείρηση να αξιολογήσει τις ανάγκες της όσον αφορά τη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1d

 

QL

1

Αριθ.

Η έλλειψη κατάλληλων κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ στην αγορά

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1e

 

QL

1

Αριθ.

Το κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ ήταν πολύ υψηλό για την επιχείρηση

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1f

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση προτίμησε να δώσει έμφαση στην ΑΕΚ παρά στη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1g

 

QL

1

Αριθ.

Πραγματοποιήθηκε επένδυση στη ΣΕΚ σε κάποιο παρελθόν έτος και δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί το 2005

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1h

 

QL

1

Αριθ.

Οι απασχολούμενοι δεν διέθεταν χρόνο για να συμμετάσχουν σε ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1i

 

QL

1

Αριθ.

Άλλοι λόγοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

F1tot05

Βασική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

F1m05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός ανδρών που παρακολούθησαν ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

 

F1f05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός γυναικών που παρακολούθησαν ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

 

F2aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Ατομικό κόστος εργασίας για ΑΕΚ

 

F2a

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Κόστος εργασίας ατόμων εγγεγραμμένων σε δραστηριότητα ΑΕΚ

Σε ευρώ

F2bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Άλλο κόστος ΑΕΚ

 

F2b

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Άλλο κόστος — Δίδακτρα κατάρτισης, οδοιπορικά, μέσα διδασκαλίας, κόστος κέντρων κατάρτισης κ.λπ.

Σε ευρώ

F2cflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος εργασίας εκπαιδευτή ΑΕΚ ή μέντορα

Προαιρετική μεταβλητή

F2c

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Κόστος εργασίας εκπαιδευτών ΑΕΚ ή μεντόρων

Προαιρετική μεταβλητή — Σε ευρώ

F3aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εισφορές για ΑΕΚ

 

F3a

 

QT

10

Αριθ.

Εισφορές για ΑΕΚ

Σε ευρώ

F3bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Έσοδα ΑΕΚ

 

F3b

 

QT

10

Αριθ.

Έσοδα ΑΕΚ

Σε ευρώ

F2tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Συνολικό κόστος ΑΕΚ (F2b + F3a – F3b)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΓΜΑ

1.

Το στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων (ΣΜΕ) που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (1) αποτελεί φυσιολογικά την κύρια πηγή του πλαισίου δειγματοληψίας. Από το πλαίσιο αυτό λαμβάνεται ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό, στρωματοποιημένο, πιθανοθεωρητικό δείγμα επιχειρήσεων.

2.

Το δείγμα στρωματοποιείται κατά NACE και κατηγορίες μεγέθους σύμφωνα με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

20 κατηγορίες της NACE αναθ.1.1 [Γ, Δ (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20 + 36-37), E, ΣΤ, Ζ (50, 51, 52), H, Θ (60-63, 64), Ι (65-66, 67), K + O]

3 κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων, βάσει του αριθμού των απασχολουμένων: (10-49) (50-249) (250 και άνω).

3.

Οι διαστάσεις του δείγματος υπολογίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστο μήκος ημιδιαστήματος εμπιστοσύνης επιπέδου 95 % η τιμή 0,2 για τις εκτιμώμενες παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν ποσοστό των «επιχειρήσεων που προσφέρουν κατάρτιση» (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού μη απάντησης στο δείγμα) για καθένα από τα 60 στρωματοποιημένα στοιχεία που εντοπίζονται παραπάνω.

4.

Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh

όπου:

nh

=

ο αριθμός μονάδων του δείγματος στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

rh

=

το προβλεπόμενο ποσοστό απάντησης στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

c

=

το μέγιστο μήκος του ημιδιαστήματος εμπιστοσύνης

teh

=

το προβλεπόμενο ποσοστό επιχειρήσεων που προσφέρουν κατάρτιση στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

Nh

=

ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων (που προσφέρουν και που δεν παρέχουν κατάρτιση) στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h


(1)  ΕΕ L 196 της 5.8.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αρχές υπολογισμού κατά τεκμήριο και στάθμισης των εγγραφών δεδομένων

Οι χώρες λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τη μείωση του ποσοστού μη απάντησης σε επίπεδο σημείου και μονάδας. Πριν από τον υπολογισμό κατά τεκμήριο οι χώρες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές δεδομένων.

Οι βασικές μεταβλητές, για τις οποίες δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε υπολογισμοί κατά τεκμήριο είναι οι εξής:

A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag, B2cflag, B2dflag, B2eflag, F1tot05.

Οι σημαντικές μεταβλητές, για τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι «ελλείπουσες τιμές» και για τις οποίες συνιστάται ο υπολογισμός κατά τεκμήριο, είναι οι εξής:

A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot.

Σε περίπτωση μη απάντησης σε επίπεδο σημείου συνιστάται ο υπολογισμός κατά τεκμήριο στο πλαίσιο των ακόλουθων γενικών ορίων (οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση κατά την εφαρμογή αυτών των κανόνων):

1.

Όταν μια εγγραφή δεδομένων περιέχει απαντήσεις για λιγότερες από το 50 % των μεταβλητών της, θεωρείται φυσιολογικά ως μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας.

2.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν επιτρέπονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο εάν περισσότερες από το 50 % των επιχειρήσεων που απαντούν έχουν ελλείποντα στοιχεία για περισσότερες από το 25 % των ποσοτικών μεταβλητών.

3.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν εφαρμόζονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο για μια ποσοτική μεταβλητή εάν το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι κάτω του 50 %.

4.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν εφαρμόζονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο για μια ποιοτική μεταβλητή εάν το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι κάτω του 80 %.

Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μεταβλητές προσδιορίζονται στο παράρτημα 1.

Απομάκρυνση από τις παραπάνω αρχές τεκμηριώνεται και αιτιολογείται πλήρως στην εθνική έκθεση ποιότητας.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν και διαβιβάζουν ένα συντελεστή στάθμισης που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε εγγραφή δεδομένων μαζί με τυχόν βοηθητικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του εν λόγω συντελεστή. Οι βοηθητικές αυτές μεταβλητές θα πρέπει να καταγράφονται ως μεταβλητές EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3, κατά περίπτωση. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση ποιότητας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μορφότυπο αρχείου δεδομένων και κανόνες διαβίβασης

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) σε ηλεκτρονική μορφή με μια εφαρμογή λογισμικού ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων (STADIUM/EDAMIS) που θα διατεθεί από την Επιτροπή (Eurostat).

Οι χώρες διαβιβάζουν στην ESTAT δύο σύνολα δεδομένων που έχουν ελεγχθεί:

α)

Το σύνολο δεδομένων πριν από τον κατά τεκμήριο υπολογισμό, αφού γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος.

β)

Το πλήρως ελεγμένο σύνολο δεδομένων μετά τον κατά τεκμήριο υπολογισμό.

Και τα δύο σύνολα δεδομένων περιέχουν τις μεταβλητές που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1.

Και τα δύο αρχεία υποβάλλονται σε μορφότυπο comma separated variable (.csv). Η πρώτη εγγραφή σε κάθε αρχείο είναι εγγραφή κεφαλίδας (header) που περιέχει τις «ονομασίες των μεταβλητών» όπως ορίζονται στο παράρτημα 1. Οι επόμενες εγγραφές αναφέρουν αναλυτικά τις τιμές αυτών των μεταβλητών για κάθε επιχείρηση που απαντά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.   ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εφαρμογή της έρευνας και βαθμός στον οποίο οι στατιστικές καλύπτουν τις υπάρχουσες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών.

Περιγραφή και ταξινόμηση των χρηστών.

Επιμέρους ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών.

Αξιολόγηση του εάν και κατά πόσον οι προαναφερόμενες ανάγκες ικανοποιήθηκαν.

2.   ΑΚΡΙΒΕΙΑ

2.1.   Σφάλματα δειγματοληψίας

Περιγραφή του σχεδίου δείγματος και του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

Περιγραφή του υπολογισμού των τελικών συντελεστών στάθμισης, συμπεριλαμβανομένων του μοντέλου μη απάντησης και των βοηθητικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

Εκτιμήτρια που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. εκτιμήτρια Horvitz–Thompson.

Διασπορά των εκτιμήσεων βάσει των στρωμάτων του δείγματος.

Λογισμικό εκτίμησης της διασποράς.

Συγκεκριμένα, πρέπει να υποβληθεί περιγραφή των βοηθητικών μεταβλητών ή των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για να επανυπολογιστούν οι τελικοί συντελεστές στάθμισης στο πλαίσιο της Eurostat, αφού αυτό χρειάζεται για την εκτίμηση της διασποράς.

Σε περίπτωση ανάλυσης του στοιχείου της μη απάντησης, περιγραφή των αποκλίσεων που παρατηρούνται στο δείγμα καθώς και των αποτελεσμάτων.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας):

Αριθμός επιχειρήσεων στο πλαίσιο δειγματοληψίας.

Αριθμός επιχειρήσεων στο δείγμα.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Συντελεστές διακύμανσης (1) για τις ακόλουθες σημαντικές στατιστικές.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που προσέφεραν ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό απασχολουμένων.

Λόγος του συνολικού αριθμού συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που προσέφεραν ΣΕΚ.

Συνολικό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν ΑΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε ΑΕΚ.

Συνολικό κόστος της ΑΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

2.2.   Σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη δειγματοληψία

2.2.1.   Σφάλματα κάλυψης

Περιγραφή του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία και της ποιότητάς του συνολικά.

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο και συχνότητα επικαιροποίησής του.

Σφάλματα οφειλόμενα σε ανακολουθίες μεταξύ του πλαισίου δείγματος και του πληθυσμού–στόχου και των υποπληθυσμών-στόχων (υπερκάλυψη, πλημμελής κάλυψη, εσφαλμένες ταξινομήσεις).

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη αυτών των πληροφοριών.

Σημειώσεις για την αντιμετώπιση των εσφαλμένων ταξινομήσεων.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Αριθμός επιχειρήσεων.

Λόγος του αριθμού των επιχειρήσεων για τον οποίο τα παρατηρούμενα στρώματα αντιστοιχούν στα δειγματικά στρώματα: ο αριθμός των επιχειρήσεων στα δειγματικά στρώματα. Να δηλωθεί εάν έχουν ή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές δραστηριοτήτων.

2.2.2.   Σφάλματα μέτρησης

Όπου ενδείκνυται, αποτίμηση των σφαλμάτων που σημειώθηκαν στο στάδιο της συλλογής δεδομένων και τα οποία οφείλονται για παράδειγμα στα εξής:

Στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου (αποτελέσματα των προκαταρκτικών δοκιμών ή εργαστηριακές μέθοδοι· στρατηγική υποβολής ερωτήσεων) – το ερωτηματολόγιο πρέπει να επισυνάπτεται ως παράρτημα.

Στη μονάδα αναφοράς/στην επιχείρηση που απάντησε (αντιδράσεις των απαντησάντων):

Σε σφάλματα μνήμης.

Σε έλλειψη προσοχής εκ μέρους των απαντησάντων.

Σε επίδραση της ηλικίας, της μόρφωσης κ.λπ.

Σε σφάλματα κατά τη συμπλήρωση των εντύπων.

Στο πληροφοριακό σύστημα του απαντήσαντος και στη χρήση διοικητικών αρχείων (αντιστοιχία μεταξύ διοικητικής έννοιας και έννοιας σύμφωνα με την έρευνα, π.χ. περίοδος αναφοράς, διαθεσιμότητα ατομικών δεδομένων).

Στη μέθοδο συλλογής των δεδομένων (σύγκριση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων).

Στα χαρακτηριστικά και στη συμπεριφορά του ερευνητή.

Στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Στους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του ερωτηματολογίου.

Στη διαφορετική βοήθεια που έλαβαν οι απαντήσαντες.

Σε συγκεκριμένες μελέτες ή τεχνικές αξιολόγησης αυτών των σφαλμάτων.

Στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση των σφαλμάτων αυτού του είδους.

Στον αναλυτικό σχολιασμό των προβλημάτων που συνάντησαν οι απαντήσαντες με το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του ή με μεμονωμένες ερωτήσεις του (σχόλια για όλες τις μεταβλητές).

Στην περιγραφή και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων για τους «συμμετάσχοντες» και για να εξασφαλιστεί ότι δε συλλέχθηκαν δεδομένα για τους «συμμετάσχοντες κατά δράση κατάρτισης».

2.2.3.   Σφάλματα επεξεργασίας

Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων.

Σύστημα επεξεργασίας και εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Σφάλματα που οφείλονται στην κωδικοποίηση, στην επεξεργασία, στη στάθμιση και στην πινακοποίηση κ.λπ.

Έλεγχοι ποιότητας στο μακροεπίπεδο/μικροεπίπεδο.

Ανάλυση των διορθώσεων και των αποτυχημένων επεξεργασιών σε ελλείπουσες τιμές, σφάλματα και ανωμαλίες.

2.2.4.   Σφάλματα μη απάντησης

Περιγραφή των μέτρων που εφαρμόστηκαν για μια «δεύτερη επαφή».

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο μονάδας και σημείου.

Αποτίμηση της μη απάντησης σε επίπεδο μονάδας.

Αποτίμηση της μη απάντησης σε επίπεδο σημείου.

Πλήρης έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες υπολογισμού κατά τεκμήριο, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον κατά τεκμήριο υπολογισμό ή/και την επαναστάθμιση.

Μεθοδολογικές σημειώσεις και αποτελέσματα της ανάλυσης της μη απάντησης ή άλλες μέθοδοι για την αποτίμηση της μη απάντησης.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο μονάδας (2).

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου (3) για τα ακόλουθα επί του συνόλου των απαντησάντων.

Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ως συνάρτηση του συνόλου των απαντησάντων.

Συνολικό κόστος εργασίας ως συνάρτηση του συνόλου των απαντησάντων.

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου για τα ακόλουθα σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ κατά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων στα μαθήματα, άνδρες, γυναίκες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ, άνδρες, γυναίκες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ, εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης, ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου για τα ακόλουθα σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΑΕΚ.

Συνολικό κόστος της ΑΕΚ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν ΑΕΚ.

3.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Πίνακας των ημερομηνιών κατά τις οποίες ξεκίνησαν και περατώθηκαν καθεμία από τις ακόλουθες φάσεις του σχεδίου.

Συλλογή δεδομένων.

Αποστολή των ερωτηματολογίων.

Υπενθυμίσεις και παρακολούθηση της συνέχειας.

Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Έλεγχος και επεξεργασία των δεδομένων.

Συνακόλουθη επικύρωση και υπολογισμός κατά τεκμήριο.

Έρευνα μη απάντησης (εάν χρειάζεται).

Εκτιμήσεις.

Διαβίβαση δεδομένων στην Eurostat.

Διάδοση των εθνικών αποτελεσμάτων.

4.   ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Ποια αποτελέσματα απεστάλησαν και θα αποσταλούν σε επιχειρήσεις.

Σύστημα διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Αντίγραφο τυχόν μεθοδολογικών εγγράφων σε σχέση με τις στατιστικές που έχουν παρασχεθεί.

5.   ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εφόσον κρίνουν ότι είναι σκόπιμο και σημαντικό, οι χώρες μπορούν να σχολιάσουν.

Αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό ερωτηματολόγιο.

Εάν η έρευνα συνδέθηκε με κάποια άλλη εθνική έρευνα.

Σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκε η έρευνα με βάση υφιστάμενα δεδομένα από μητρώα.

Ορισμοί και συστάσεις.

6.   ΣΥΝΟΧΗ

Σύγκριση στατιστικών για το ίδιο φαινόμενο ή σημείο από άλλες έρευνες ή πηγές.

Αξιολόγηση της συνοχής με τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων για τον αριθμό των απασχολουμένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους.

Αξιολόγηση της συνοχής της κατανομής των ηλικιακών ομάδων των απασχολουμένων (A3a,A3b,A3c) με άλλες εθνικές πηγές δεδομένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους (εάν υπάρχουν).

Αξιολόγηση της συνοχής της κατανομής των ηλικιακών ομάδων των συμμετασχόντων (C2a,C2b,C2c) με άλλες εθνικές πηγές δεδομένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους (εάν υπάρχουν).

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Αριθμός απασχολουμένων σύμφωνα με τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων [«ΣΔΕ» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/98 της Επιτροπής (4) — κωδικός 16 11 0].

Αριθμός απασχολουμένων σύμφωνα με την έρευνα CVTS3.

Ποσοστό διαφορών (ΣΔΕ — CVTS3)/ΣΔΕ.

Αριθμός απασχολουμένων σε κάθε ηλικιακή ομάδα A3a,A3b,A3c.

Αριθμός απασχολουμένων για κάθε ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με άλλη πηγή.

Ποσοστό διαφορών (A3x — άλλη εθνική πηγή για την A3x)/A3x (όπου x = a, b, c).

Αριθμός συμμετασχόντων σε ΣΕΚ για κάθε ηλικιακή ομάδα C2a,C2b,C2c.

Αριθμός συμμετασχόντων σε ΣΕΚ για κάθε ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με άλλη πηγή.

Ποσοστό συμμετασχόντων σε ΣΕΚ (C2x — άλλη εθνική πηγή για τη C2x)/C2x (όπου x = a, b, c).

7.   ΦΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ανάλυση του φόρτου και των οφελών σε εθνικό επίπεδο εξετάζοντας, για παράδειγμα, τα εξής:

Μέσος χρόνος απάντησης σε κάθε ερωτηματολόγιο.

Προβληματικές ερωτήσεις και μεταβλητές.

Ποιες μεταβλητές ήταν χρησιμότερες/λιγότερο χρήσιμες για την περιγραφή της ΣΕΚ στο εθνικό επίπεδο.

Εκτιμώμενη ή πραγματική ικανοποίηση των χρηστών δεδομένων στο εθνικό επίπεδο.

Διαφορετικός φόρτος για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Προσπάθειες για τη μείωση του φόρτου.


(1)  Ο συντελεστής διακύμανσης είναι ο λόγος της τετραγωνικής ρίζας της διακύμανσης της εκτιμήτριας συνάρτησης προς την αναμενόμενη τιμή. Εκτιμάται με το λόγο της τετραγωνικής ρίζας της εκτίμησης της δειγματικής διασποράς προς την εκτιμώμενη τιμή. Η εκτίμηση της δειγματικής διασποράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχεδιασμό δείγματος και τις μεταβολές στρωμάτων.

(2)  Το ποσοστό απάντησης σε επίπεδο μονάδας είναι ο λόγος του αριθμού των απαντησάντων εντός πεδίου προς τον αριθμό των ερωτηματολογίων που έχουν αποσταλεί στον επιλεγμένο πληθυσμό.

(3)  Το ποσοστό απάντησης σε επίπεδο σημείου για μια μεταβλητή είναι ο λόγος του αριθμού των διαθέσιμων δεδομένων προς τον αριθμό των διαθέσιμων δεδομένων και των δεδομένων που λείπουν (που ισούται με τον αριθμό των απαντησάντων εντός πεδίου).

(4)  ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2003 (ΕΕ L 244 της 29.9.2003, σ. 74).


Top