EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0196

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006 , σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 97/265/ΕΚ

OJ L 32, 4.2.2006, p. 4–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 81–89 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 300 - 308
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 300 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/196/oj

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 196/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 97/265/ΕΚ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 15 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα 4 του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 14001:1996 συνιστούν τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, όπως ορίζεται στο μέρος A του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:1996 τροποποιήθηκε το 2004 μετά τις εργασίες της επιτροπής TC207/SC1 του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), προκειμένου να βελτιωθεί η συμβατότητα του ISO 14001 με το ISO 9001 και να αποσαφηνιστεί το υφιστάμενο κείμενο του ISO 14001 χωρίς να προστεθούν περαιτέρω απαιτήσεις.

(3)

Κατόπιν τούτων, ο ISO εξέδωσε νέα, αναθεωρημένη μορφή του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004.

(4)

Επιβάλλεται η τροποποίηση του παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004.

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως.

(6)

Χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις για τους οργανισμούς που έχουν ήδη καταχωρισθεί στο σύστημα EMAS.

(7)

Πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 97/265/ΕΚ της Επιτροπής (2) για την αναγνώριση του διεθνούς προτύπου ISO 14001:1996 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 14001:1996.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος A του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 αντικαθίσταται από το κείμενο που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Κατά τη θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, οι οργανισμοί οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι στο αρχείο του EMAS θα παραμείνουν στο αρχείο EMAS, με την επιφύλαξη της επαλήθευσης η οποία ορίζεται στην παράγραφο 2.

2.   Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, θα εξακριβωθεί κατά την επόμενη επαλήθευση του οργανισμού.

Εάν η επόμενη επαλήθευση πρόκειται να διενεργηθεί σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από της θέσεως του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, η ημερομηνία της επόμενης επαλήθευσης είναι δυνατόν να μετατεθεί κατά έξι μήνες, κατόπιν συμφωνίας με τον περιβαλλοντικό επαληθευτή και τον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 3

Η απόφαση 97/265/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1· κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 104 της 22.4.1997, σ. 37.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του EN ISO 14001:2004, οι οποίες περιγράφονται στο τμήμα 4 του ευρωπαϊκού προτύπου (1) και οι οποίες αναφέρονται, στη συνέχεια, στο σύνολό τους:

I-A.   Απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

I-A.1.   Γενικές απαιτήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να τεκμηριώνει, να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου και να καθορίζει τις ρυθμίσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις εν λόγω απαιτήσεις.

Ο οργανισμός οφείλει να καθορίσει και να τεκμηριώσει το πεδίο εφαρμογής του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.2.   Περιβαλλοντική πολιτική

Η ανώτατη ιεραρχία οφείλει να καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού και να εξασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης:

α)

είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικείων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών·

β)

περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης·

γ)

περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, καθώς και με τις άλλες απαιτήσεις, τις σχετικές με τις περιβαλλοντικές πτυχές, τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει·

δ)

παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων·

ε)

είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται και διατηρείται·

στ)

κοινοποιείται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για τον οργανισμό και εξ ονόματός του, και

ζ)

είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

I-A.3.   Σχεδιασμός

I-A.3.1.   Περιβαλλοντικές πλευρές

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες)

α)

για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, στο καθορισμένο πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις οποίες μπορεί να ελέγξει και εκείνες που μπορεί να επηρεάσει, συνεκτιμώντας τις προγραμματισμένες ή νέες εξελίξεις, ή τις νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, και

β)

για τον καθορισμό των πτυχών που έχουν —ή μπορούν να έχουν— σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (δηλαδή των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών).

Ο οργανισμός οφείλει να τεκμηριώνει τις εν λόγω πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί.

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση, εφαρμογή και διατήρηση του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.3.2.   Νομικές και άλλες απαιτήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες)

α)

για τον καθορισμό και την πρόσβαση στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που ο οργανισμός προσυπογράφει και οι οποίες σχετίζονται με τις οικείες περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, και

β)

για τον καθορισμό των ρυθμίσεων μέσω των οποίων οι εν λόγω απαιτήσεις εφαρμόζονται στις περιβαλλοντικές πτυχές των οικείων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, καθώς και οι άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη θέσπιση, εφαρμογή και διατήρηση του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.3.3.   Σκοποί, στόχοι και πρόγραμμα(-τα)

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, σε κάθε σχετική λειτουργία και σε κάθε επίπεδο, στο πλαίσιο του οργανισμού.

Οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μετρήσιμοι και συνεπείς με την περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και με τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση.

Κατά τη θέσπιση και επανεξέταση των οικείων σκοπών και στόχων, ο οργανισμός συνεκτιμά τις νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, καθώς και με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των σκοπών και στόχων του. Οφείλει επίσης να εξετάζει τις τεχνολογικές δυνατότητες επιλογής, τις οικείες χρηματοδοτικές, επιχειρησιακές και εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα(-τα) για την επίτευξη των οικείων σκοπών και στόχων. Το (τα) πρόγραμμα(-τα) πρέπει να περιλαμβάνει(-ουν):

α)

καθορισμό της ευθύνης για την επίτευξη των σκοπών και στόχων στις κατάλληλες δραστηριότητες και στα κατάλληλα επίπεδα του οργανισμού, και

β)

τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή τους.

I-A.4.   Εφαρμογή και λειτουργία

I-A.4.1.   Πόροι, ρόλοι, ευθύνη και αρμοδιότητες

Η διαχείριση οφείλει να εξασφαλίζει την ύπαρξη των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι πόροι περιλαμβάνουν τους ανθρώπινους πόρους και τις δεξιότητες, την οργανωτική υποδομή, τους τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς πόρους.

Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται, να τεκμηριώνονται και να κοινοποιούνται, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση.

Η ανώτατη ιεραρχία του οργανισμού καλείται να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, ο (οι) οποίος(-οι), ανεξαρτήτως των τυχόν άλλων αρμοδιοτήτων του (τους), οφείλει(-ουν) να έχει(-ουν) καθορισμένο ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες για:

α)

να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν θεσπιστεί, εφαρμόζονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διεθνούς προτύπου,

β)

να υποβάλλει(-ουν) εκθέσεις στην ανώτατη ιεραρχία σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, για λόγους επιθεώρησης/ανασκόπησης, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τυχόν βελτιώσεις.

I-A.4.2.   Τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι οιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που διεκπεραιώνει(-ουν) καθήκοντα για τον ίδιο ή εξ ονόματός του, τα οποία δύνανται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισμό, είναι ικανός(-οί), βάσει της κατάλληλης εκπαίδευσης, κατάρτισης ή πείρας, και διατηρεί σχετικά αρχεία.

Ο οργανισμός οφείλει να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές των καθηκόντων και του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πρέπει να εξασφαλίζει την εκπαίδευση και να λαμβάνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, διατηρώντας, εκ παραλλήλου, σχετικά αρχεία.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) ώστε τα πρόσωπα που εργάζονται για τον ίδιο ή εξ ονόματός του, να έχουν συνείδηση:

α)

της σημασίας της συμμόρφωσης προς την περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης·

β)

των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών και συναφών πραγματικών ή δυνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, καθώς και των περιβαλλοντικών οφελών που απορρέουν από τις βελτιωμένες ατομικές επιδόσεις·

γ)

των οικείων ρόλων και ευθυνών εις ό,τι αφορά την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και

δ)

των δυνητικών συνεπειών μιας τυχόν απόκλισης από τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

I-A.4.3.   Επικοινωνία

Εις ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίσει, να εφαρμόσει και να τηρεί διαδικασία(-ες):

α)

εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και δραστηριοτήτων του οργανισμού·

β)

παραλαβής και καταγραφής σχετικών στοιχείων από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ανταπόκρισης σε αυτά.

Ο οργανισμός οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την προς τα έξω κοινοποίηση των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών και να τεκμηριώνει την απόφασή του. Εάν κρίνει ότι η απόφαση είναι κοινοποιήσιμη, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίσει και να εφαρμόσει μέθοδο(-ους) για την προς τα έξω κοινοποίηση.

I-A.4.4.   Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους·

β)

περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης·

γ)

περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, καθώς και αναφορά σε συναφή έγγραφα·

δ)

τεκμηριωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, τα οποία απαιτούνται από το παρόν διεθνές πρότυπο, και

ε)

τεκμηριωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, τα οποία κρίνονται αναγκαία από τον οργανισμό για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού προγραμματισμού, ελέγχου και αποδοτικής λειτουργίας των διαδικασιών που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές.

I-A.4.5.   Έλεγχος εγγράφων

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και από το παρόν διεθνές πρότυπο πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία αποτελούν ειδικό τύπο εγγράφου και πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο σημείο Ι-Α.5.4.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες):

α)

για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας εγγράφων πριν από την έκδοσή τους·

β)

για την επανεξέταση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επικαιροποίηση και επανέγκριση εγγράφων·

γ)

για την εξασφάλιση του εντοπισμού των τυχόν αλλαγών και του προσδιορισμού του τρέχοντος καθεστώτος αναθεώρησης εγγράφων·

δ)

για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις ισχύουσες εκδόσεις των εκάστοτε καταλλήλων εγγράφων, στα σημεία χρήσεως·

ε)

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και ευκόλως αναγνωρίσιμα·

στ)

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης που θεωρούνται από τον οργανισμό αναγκαία για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσδιορίζονται καταλλήλως και ελέγχεται η κυκλοφορία τους, και

ζ)

ώστε να αποτρέπει τις μη προβλεπόμενες χρήσεις απηρχαιωμένων εγγράφων και να τα σημαίνει καταλλήλως, εφόσον διατηρούνται για οιονδήποτε σκοπό.

I-A.4.6.   Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο οργανισμός οφείλει να επισημαίνει και να σχεδιάζει τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις εντοπισθείσες σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, σύμφωνα με την οικεία περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και στόχους, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές ασκούνται υπό προκαθορισμένες συνθήκες, μέσω:

α)

της θέσπισης, της εφαρμογής και τήρησης τεκμηριωμένης(-ων) διαδικασίας(-ών) για τον έλεγχο καταστάσεων όπου η απουσία τους θα οδηγούσε σε απόκλιση από την περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και στόχους·

β)

του καθορισμού των κριτηρίων λειτουργίας στην(-ις) διαδικασία(-ες), και

γ)

της θέσπισης, εφαρμογής και τήρησης διαδικασιών σχετικών με τις καθορισθείσες σημαντικές περιβαλλοντικές συνιστώσες των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό, καθώς και της γνωστοποίησης των εφαρμοστέων διαδικασιών και απαιτήσεων στους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των αντισυμβαλλομένων.

I-A.4.7.   Ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να τηρεί διαδικασία(-ες) για τον προσδιορισμό δυνητικών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και δυνητικών ατυχημάτων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο αντίδρασης σε αυτές(-ά).

Ο οργανισμός οφείλει να αντιδρά στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και στα ατυχήματα και να αποτρέπει ή να αμβλύνει τις επιπτώσεις συναφών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο οργανισμός οφείλει να προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε επανεξέταση και, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, σε αναθεώρηση των οικείων διαδικασιών ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ειδικότερα μετά από σημειωθέντα ατυχήματα ή εκδηλωθείσες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ο οργανισμός οφείλει, επίσης, να ελέγχει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις εν λόγω διαδικασίες, όποτε αυτό είναι εφικτό.

I-A.5.   Έλεγχοι

I-A.5.1.   Παρακολούθηση και μετρήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να τηρεί διαδικασία(-ες) για την τακτική παρακολούθηση και μέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων του που ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η (οι) διαδικασία(-ες) πρέπει να περιλαμβάνει(-ουν) την καταγραφή πληροφοριών, ώστε να παρακολουθούνται οι επιδόσεις, καθώς και σχετικούς επιχειρησιακούς ελέγχους και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού.

Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται και διατηρείται βαθμονομημένος ή ελεγχθείς, ως προς την καταλληλότητά του, εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης και να τηρεί σχετικά αρχεία.

I-A.5.2.   Έλεγχος συμμόρφωσης

I-A.5.2.1.   Συνεπής προς τη δέσμευσή του ως προς τη συμμόρφωση, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να διατηρεί διαδικασία(-ες) για τον περιοδικό έλεγχο της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Ο οργανισμός οφείλει να τηρεί αρχεία των αποτελεσμάτων των περιοδικών ελέγχων.

I-A.5.2.2.   Ο οργανισμός οφείλει να εκτιμά τη συμμόρφωση με τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες προσυπογράφει. Ο οργανισμός ενδέχεται να επιθυμεί το συνδυασμό της εκτίμησης αυτής με την εκτίμηση της νομικής συμμόρφωσης στην οποία γίνεται αναφορά στο σημείο I-A.5.2.1 ή να θεσπίσει χωριστή(-ές) διαδικασία(-ες).

Ο οργανισμός οφείλει να τηρεί αρχεία των αποτελεσμάτων των περιοδικών εκτιμήσεων.

I-A.5.3.   Μη συμμόρφωση, διορθωτική και προληπτική δράση

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων και δυνητικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, καθώς και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων. Η (οι) διαδικασία(-ες) πρέπει να καθορίζει(-ουν) απαιτήσεις για:

α)

τον προσδιορισμό και τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τη λήψη μέτρων για την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους·

β)

τη διερεύνηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, τον καθορισμό των σχετικών αιτιών και τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή τους·

γ)

την εκτίμηση της ανάγκης της λήψεως μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους·

δ)

την καταγραφή των αποτελεσμάτων των ληφθέντων διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων, και

ε)

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων. Τα ληφθέντα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά ως προς το μέγεθος των προβλημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι όντως επιφέρονται οι αναγκαίες αλλαγές στην τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.5.4.   Έλεγχος των αρχείων

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει και διατηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, καθώς και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) για την αναγνώριση, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, τήρηση και διάθεση των αρχείων.

Τα αρχεία πρέπει να είναι και να παραμένουν ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και ανιχνεύσιμα.

I-A.5.5.   Εσωτερικός έλεγχος

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει τη διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε:

α)

να διερευνάται κατά πόσον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

είναι σύμμορφο με τις προγραμματισθείσες ρυθμίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, και

εφαρμόζεται και τηρείται καταλλήλως, και

β)

να εξασφαλίζει την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της διαχείρισης.

Το (τα) πρόγραμμα(-τα) ελέγχου πρέπει να σχεδιάζεται, θεσπίζεται, εφαρμόζεται και τηρείται από τον οργανισμό, συνεκτιμώντας την περιβαλλοντική σημασία του (των) συγκεκριμένου(-ων) εγχειρήματος(-ων) καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων.

Η (οι) διαδικασία(-ες) ελέγχου θεσπίζεται(-ονται), εφαρμόζεται(-ονται) και τηρείται(-ούνται) ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται:

οι ευθύνες και απαιτήσεις σχεδιασμού και διενέργειας ελέγχων, αναφοράς των αποτελεσμάτων και τήρησης σχετικών αρχείων,

ο καθορισμός των κριτηρίων, του πεδίου εφαρμογής, της συχνότητας και των μεθόδων διενέργειας των ελέγχων.

Η επιλογή των ελεγκτών και η διενέργεια των ελέγχων πρέπει να εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας ελέγχου.

I-A.6.   Έλεγχος από την ιεραρχία

Η ανώτατη ιεραρχία του οργανισμού οφείλει να προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε έλεγχο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης, καθώς και των αναγκών για τη διενέργεια αλλαγών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

Πρέπει να τηρούνται αρχεία των ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας.

Τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)

τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και εκτιμήσεων της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις καθώς και με άλλες απαιτήσεις τις οποίες προσυπογράφει ο οργανισμός·

β)

ανακοίνωση(-ώσεις) από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταγγελιών·

γ)

τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού·

δ)

το βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι σκοποί και στόχοι·

ε)

την κατάσταση όσον αφορά τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα·

στ)

επακόλουθες ενέργειες στη συνέχεια προηγούμενων ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας·

ζ)

τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων των νομικών και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές, και

η)

συστάσεις για βελτίωση.

Τα συμπεράσματα των ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις τυχόν αποφάσεις και μέτρα που σχετίζονται με τις ενδεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής πολιτικής, των σκοπών, στόχων και άλλων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

BE

:

IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ

:

ČNI (Český normalizační institut)

DK

:

DS (Dansk Standard)

DE

:

DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE

:

EVS (Eesti Standardikeskus)

EL

:

ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES

:

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

FR

:

AFNOR (Association française de normalisation)

IEL

:

NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT

:

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY

:

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV

:

LVS (Latvijas Standarts)

LT

:

LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU

:

SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU

:

MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT

:

MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL

:

NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT

:

ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL

:

PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT

:

IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI

:

SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK

:

SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI

:

SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry.)

SE

:

SIS (Swedish Standards Institute)

UK

:

BSI (British Standards Institution).»


(1)  Η χρήση του κειμένου που ενσωματώνεται στο παρόν παράρτημα γίνεται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Το πλήρες κείμενο διατίθεται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, κατάλογος των οποίων παρέχεται στο παρόν παράρτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του παρόντος παραρτήματος για εμπορικούς σκοπούς.


Top