EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1857

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2005 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών εισαγόμενες από τρίτες χώρες

OJ L 297, 15.11.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε εμμέσως από 32006R1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1857/oj

15.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1857/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2005

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών εισαγόμενες από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 της Επιτροπής (2), ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών του γένους Agaricus.

(2)

Λόγω της σύναψης πρόσθετων πρωτοκόλλων των ευρωπαϊκών συμφωνιών σύνδεσης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα οποία εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 2005/430/ΕΚ, Ευρατόμ (3) και 2005/431/ΕΚ, Ευρατόμ (4) του Συμβουλίου και της Επιτροπής, πρέπει να τροποποιηθούν οι δασμολογικοί συντελεστές για τα προϊόντα καταγωγής Ρουμανίας και οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας, που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1864/2004.

(3)

Τα πρόσθετα πρωτόκολλα των ευρωπαϊκών συμφωνιών σύνδεσης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα οποία εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 2005/430/ΕΚ, Ευρατόμ και 2005/431/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, άρχισαν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2005. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, δεν επιβάλλεται δασμός στην περίπτωση των προϊόντων καταγωγής Ρουμανίας (αύξων αριθμός 09.4726) και Βουλγαρίας (αύξων αριθμός 09.4725).»

2)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσότητα σε τόνους (στραγγισμένο καθαρό βάρος) και χρονικό διάστημα εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Χώρα καταγωγής

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους

Βουλγαρία

2 887,5 (5)

Ρουμανία

500

Κίνα

23 750

Λοιπές χώρες

3 290

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 325 της 28.10.2004, σ. 30.

(3)  ΕΕ L 155 της 17.6.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 155 της 17.6.2005, σ. 26.

(5)  Από την 1η Ιανουαρίου 2006, η ποσότητα που αναλογεί στη Βουλγαρία αυξάνεται κατά 275 τόνους ετησίως.»


Top