Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_135_R_0012_01

2005/398/: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, για σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

OJ L 135, 28.5.2005, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 135/12


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαΐου 2005

για σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

(2005/398/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161, 175 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις με την Ανδόρα, οι οποίες διέπονταν μέχρι τώρα από μία συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 28 Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση τελωνειακής ένωσης.

(2)

Μετά την εξουσιοδότηση εκ μέρους του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 1997, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Ανδόρα για τη σύναψη μιας συμφωνίας η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων συνεργασίας.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 25/26 Οκτωβρίου 2004, και με την επιφύλαξη της σύναψής της, η συμφωνία υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας στις 15 Νοεμβρίου 2004.

(4)

Ορισμένα καθήκοντα ανατέθηκαν στην επιτροπή συνεργασίας η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να ασκεί αυτά τα καθήκοντα εξ ονόματος της Κοινότητας.

(5)

Πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επιδίδει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας, εξ ονόματος της Κοινότητας (2).

Άρθρο 3

1.   Η Κοινότητα αντιπροσωπεύεται στην επιτροπή συνεργασίας, η οποία συστήνεται δυνάμει του άρθρου 9 της συμφωνίας, από την Επιτροπή που επικουρείται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών.

2.   Η θέση της Κοινότητας, όσον αφορά τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την επιτροπή συνεργασίας, θα καθορίζεται από την Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών.

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KRECKÉ


(1)  Γνώμη της 22ας Φεβρουαρίου 2005 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέριμνα της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

αφενός και

ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ

αφετέρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να παγιώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας διέπονται από την υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 28 Ιουνίου 1990 και η οποία θεσπίζει μια τελωνειακή ένωση,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι από αυτή την ημερομηνία, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σημείωσε σημαντική πρόοδο,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ιδιαίτερη κατάσταση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, το έδαφος του οποίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά το οποίο δεν είναι μέλος της,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη θέληση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας να συμμετάσχει περισσότερο στην κίνηση ολοκλήρωσης που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, την επιθυμία του να επεκτείνει το πεδίο των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιμο να συναφθεί μία συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας με σκοπό τη διασφάλιση της συνεργασίας τους σε όσο το δυνατό ευρύτερες βάσεις για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που υπάγονται στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας («συμβαλλόμενα μέρη») δεσμεύονται, στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να συνεργαστούν σε όσο το δυνατό ευρύτερες βάσεις και προς αμοιβαίο όφελος των συμβαλλομένων μερών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς με προτεραιότητα που αναφέρονται στα άρθρα 2 ως 8.

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 2

Περιβάλλον

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στους τομείς της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης. Η συνεργασία αυτή αφορά τους ακόλουθους τομείς : αλλαγή του κλίματος, προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, περιβάλλον και υγεία, διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτού του στόχου να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα τη διασφάλιση του περιβάλλοντος των Πυρηναίων και την οικονομική ανάπτυξη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, μέσα σε ένα πνεύμα συνυπευθυνότητας, για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και οι περιοχές των Πυρηναίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λαμβάνουν υπόψη το ότι ορισμένα προβλήματα, όπως αυτό των αποβλήτων, συνδέονται με την κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων μεταξύ των αντίστοιχων εδαφών τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, ιδίως, στους τομείς της μεταφοράς και της καταστροφής των αποβλήτων.

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας θα προσπαθήσει να υιοθετήσει περιβαλλοντικούς κανόνες ισοδύναμους προς τους κοινοτικούς κανόνες στο μέτρο των δυνατοτήτων του και εφόσον οι κανόνες αυτοί είναι κατάλληλοι για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρα οικονομική ανάπτυξη στο Πριγκιπάτο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνεργασθεί γι’ αυτό το σκοπό με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, μετά από αίτηση του τελευταίου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τη σκοπιμότητα και τις λεπτομέρειες σύνδεσης του Πριγκιπάτου της Ανδόρας με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα που είναι ανοιχτά προς τις τρίτες χώρες και τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν την Ανδόρα στον τομέα του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Άρθρο 3

Επικοινωνία, πληροφόρηση και πολιτιστικά θέματα

Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις κοινοτικές ενέργειες και από τη νομοθεσία της Ανδόρας, συμφωνούν να αναλάβουν κοινές δράσεις στον τομέα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και των πολιτιστικών θεμάτων στο πνεύμα του άρθρου 151 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή:

ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς του πολιτισμού και της πληροφόρησης,

ανταλλαγής εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα,

πολιτιστικών ανταλλαγών,

της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ανδόρας και των Πυρηναίων και της αποκατάστασης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων,

της διατήρησης και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανδόρας και των Πυρηναίων,

της κατάρτισης ερευνητικών προγραμμάτων διασυνοριακού χαρακτήρα στους τομείς της ιστορίας, της τέχνης και των γλωσσών,

της διατήρησης, της αξιοποίησης και της διάδοσης της καταλωνικής γλώσσας,

της συμμετοχής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα.

Άρθρο 4

Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργαστούν στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, εμπνεόμενα από τα άρθρα 149 και 150 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν τη σκοπιμότητα και τις λεπτομέρειες μιας σύνδεσης του Πριγκιπάτου της Ανδόρας με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν την Ανδόρα στον τομέα της παιδείας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Άρθρο 5

Κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μελετήσουν τα μέσα ενίσχυσης του συντονισμού στον κοινωνικό τομέα με την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν με ανάλογο τρόπο για να συνεργαστούν στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφεύγουν οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται στην εθνικότητα, όσον αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν την εθνικότητα του άλλου μέρους και οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στα αντίστοιχα εδάφη τους, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, αμοιβής και απόλυσης.

Όσον αφορά την εργασία, η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, προγραμματισμού και προώθησης της εργασίας σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.

Άρθρο 6

Διευρωπαϊκά δίκτυα και μεταφορές

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τη συνεργασία τους στον τομέα των διευρωπαϊκών μεταφορών της ενέργειας και των δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και στους τομείς των μεταφορών εν γένει. Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, την προώθηση της μελέτης έργων κοινού ενδιαφέροντος που σέβονται το περιβάλλον των Πυρηναίων. Στη συνεργασία τους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εμπνευστούν από τους στόχους που διατυπώνονται στα άρθρα 154 και 155 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 7

Περιφερειακή πολιτική

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία τους, συμφωνούν να ενισχύσουν την περιφερειακή τους συνεργασία, στο πνεύμα της πολιτικής διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται:

η μελέτη μιας συνδυασμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη των περιφερειών που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, με σκοπό την προώθηση μιας πολιτικής του χώρου των Πυρηναίων ανάλογης προς την πολιτική του χώρου των Άλπεων. Με αυτό το πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα προτείνει στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας να συνδεθεί με μελλοντικά προγράμματα του είδους Interreg με όρους ίδιους προς αυτούς που ισχύουν γι’ άλλες τρίτες χώρες,

η διοργάνωση επισκέψεων, ανταλλαγών υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων, με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας,

η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, η οποία θα εμπνέεται από την κοινοτική πολιτική που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και της διατήρησης του φυσικού χώρου.

Άρθρο 8

Άλλοι τομείς συνεργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διευρύνουν την παρούσα συμφωνία, κατόπιν συνεννόησης, με συμφωνίες σχετικές με ειδικά θέματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

1.   Μία επιτροπή συνεργασίας επιφορτίζεται με τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας και μεριμνά για την ορθή εκτέλεσή της.

2.   Για τους σκοπούς της ορθής εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε ανταλλαγές πληροφοριών και, μετά από αίτηση του ενός από τα δύο μέρη, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας.

3.   Η επιτροπή συνεργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.   Η επιτροπή συνεργασίας απαρτίζεται, αφενός από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και αφετέρου από αντιπροσώπους του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

5.   Η επιτροπή συνεργασίας αποφασίζει με κοινή συμφωνία.

6.   Η προεδρία της επιτροπής συνεργασίας ασκείται εναλλακτικά από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα προβλεφθούν στον εσωτερικό της κανονισμό.

7.   Η επιτροπή συνεργασίας συνέρχεται με κοινή συμφωνία μετά από αίτηση του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής συνεργασίας θα ρυθμίσει της πρακτικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης των συνεδριάσεων.

Άρθρο 10

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει ενδεχομένως μεταξύ τους, όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας, παραπέμπεται στην επιτροπή συνεργασίας.

Άρθρο 11

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται επ’ αόριστον.

Άρθρο 12

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Άρθρο 13

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με τους όρους που προβλέπονται από την εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της κοινοποίησης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 15

1.   Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν, στα γερμανικά, αγγλικά, δανέζικα, ισπανικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και καταλάνικα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

2.   Η γνησιότητα του κειμένου στη μαλτέζικη γλώσσα βεβαιώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη με ανταλλαγή επιστολών. Το κείμενο αυτό θα είναι εξ ίσου αυθεντικό με τις γλώσσες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego października dwa tysiące czwartego roku.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

Image

Per la Principat d'Andorra

Image


Top