Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0383

2005/383/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανανέωση της εντολής της «Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών»

OJ L 127, 20.5.2005, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/383/oj

20.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 127/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαΐου 2005

σχετικά με την ανανέωση της εντολής της «Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών»

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/383/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Νοέμβριο του 1991, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εντάξει το θέμα της δεοντολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη σύσταση της «Ομάδας συμβούλων για τη δεοντολογία της βιοτεχνολογίας» («ΟΣΔΒ»).

(2)

Η Επιτροπή αποφάσισε στις 16 Δεκεμβρίου 1997 να αντικαταστήσει την ΟΣΔΒ με την «Ευρωπαϊκή ομάδα για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών» («ΕΟΔ»), διευρύνοντας συγχρόνως την εντολή της εν λόγω ομάδας, ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας.

(3)

Η εντολή της ΕΟΔ ανανεώθηκε για τέσσερα έτη με απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2001, και η έκταση των αρμοδιοτήτων της τροποποιήθηκε ελαφρώς με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας της.

(4)

Η ΕΟΔ χρειάζεται νέες μεθόδους εργασίας προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις ταχύτερες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον χρειάζεται νέες ικανότητες, για να είναι σε θέση να καταγίνεται με αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

(5)

Στην «ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωσίας από την Επιτροπή: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές» [COM(2002) 713] αναφέρεται ότι «οι ανοικτές προσκλήσεις μπορεί να είναι οι πλέον κατάλληλες όταν μελετώνται ευαίσθητα θέματα και όταν οι ομάδες συγκροτούνται για να διαρκέσουν για εύλογο χρονικό διάστημα».

(6)

Η τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ λήγει στις 25 Μαρτίου 2005. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την εντολή που έχει προσαρτηθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2001 [Ε(2001) 691],

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή αποφασίζει την ανανέωση για τέσσερα έτη της εντολής της «Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών» («ΕΟΔ»).

Άρθρο 2

Αποστολή

Έργο της ΕΟΔ είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή επί ζητημάτων δεοντολογίας τα οποία άπτονται των επιστημών και των νέων τεχνολογιών, είτε κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής είτε με ιδία πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή να ασχοληθεί με ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη τους έχουν μείζονα σημασία από την άποψη της δεοντολογίας. Η Επιτροπή, οσάκις ζητεί τη γνώμη της ΕΟΔ, τάσσει προθεσμία για τη γνωμοδότηση.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Τα μέλη της ΕΟΔ διορίζονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

2.   Εν προκειμένω, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ο διορισμός των μελών είναι προσωποπαγής (ad personam). Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους σε ατομική βάση και οφείλουν να συμβουλεύουν την Επιτροπή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωγενή επιρροή. Η ΕΟΔ διέπεται από ανεξαρτησία, πλουραλισμό και διεπιστημονικότητα.

Ο αριθμός των μελών της ΕΟΔ είναι 15 κατ’ ανώτατο όριο.

Έκαστο μέλος της ΕΟΔ διορίζεται για τέσσερα έτη. Ο διορισμός μπορεί να ανανεωθεί για δύο επιπλέον θητείες κατ’ ανώτατο όριο.

Τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας ή παραιτούνται επιτρέπεται να αντικατασταθούν από εφεδρικό μέλος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, με βάση κατάλογο εφεδρικών μελών για το εναπομένον μέρος της θητείας τους.

Ο καθορισμός και η επιλογή των μελών της ΕΟΔ γίνονται με ανοικτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται επίσης υπόψη τυχόν πρόσθετες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω άλλων διαύλων.

Ο κατάλογος των μελών της ΕΟΔ δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Τα μέλη της ΕΟΔ εκλέγουν μεταξύ τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο για χρονικό διάστημα που συμπίπτει με τη θητεία τους.

2.   Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΟΔ συμφωνείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής (περιλαμβανομένης της εξέτασης ζητημάτων δεοντολογίας κατόπιν προτάσεως της ΕΟΔ στο πλαίσιο του δικαιώματός της να αναλαμβάνει η ίδια πρωτοβουλία — βλέπε το άρθρο 2). Το «Σώμα συμβούλων ευρωπαϊκής πολιτικής» («Bureau of European Policy Advisers» — «BEPA») της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τον/την πρόεδρο της ΕΟΔ, είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση των εργασιών της ΕΟΔ και της γραμματείας της.

3.   Οι συσκέψεις εργασίας της ΕΟΔ δεν είναι δημόσιες. Πέραν των συσκέψεων εργασίας της, η ΕΟΔ δύναται να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις για το έργο της με συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς επίσης να προσκαλεί εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων ή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων. Το πρόγραμμα εργασιών των συνεδριάσεων της ΕΟΔ διανέμεται στις συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής.

4.   Η ΕΟΔ συνεδριάζει υπό κανονικές συνθήκες στην έδρα της Επιτροπής σύμφωνα με ρυθμίσεις και χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η Επιτροπή. Η ΕΟΔ είναι σκόπιμο να συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές κατά τη διάρκεια ενός δωδεκαμήνου και επί δώδεκα περίπου εργάσιμες ημέρες σε ετήσια βάση. Τα μέλη της οφείλουν να συμμετέχουν σε τέσσερις τουλάχιστον συνεδριάσεις ετησίως.

5.   Για τις ανάγκες της κατάρτισης των γνωμοδοτήσεών της και εντός των ορίων των πόρων που είναι διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό, η ΕΟΔ:

δύναται να προσκαλεί εμπειρογνώμονες οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου να κατευθύνουν και να διαφωτίζουν την ΕΟΔ, εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο ή/και αναγκαίο·

δύναται να αποφασίζει την εκπόνηση μελετών, ούτως ώστε να συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά πληροφοριακά στοιχεία·

δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων·

διοργανώνει δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και την αύξηση της διαφάνειας για κάθε γνώμη την οποία καταρτίζει·

συνάπτει στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες είναι αρμόδιες για το εκάστοτε θέμα με το οποίο ασχολείται η ομάδα·

δύναται να συνάπτει στενότερους δεσμούς με εκπροσώπους των διαφόρων φορέων δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

6.   Κάθε γνώμη δημοσιεύεται πάραυτα μετά την έκδοσή της. Όταν μια γνώμη δεν εκδίδεται ομόφωνα, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις τυχόν αποκλίνουσες απόψεις. Οσάκις παρίσταται λειτουργική ανάγκη για την ταχύτερη γνωμοδότηση επί ενός επιμέρους ζητήματος, καταρτίζονται συντομότερες αναφορές, οι οποίες εν ανάγκη ακολουθούνται από πληρέστερη ανάλυση, και λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση της διαφάνειας όπως ισχύει για κάθε άλλη γνωμοδότηση. Οι γνώμες της ΕΟΔ αναφέρονται οπωσδήποτε στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία η οποία είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο έκδοσης της γνώμης. Η ΕΟΔ δύναται να αποφασίσει την επικαιροποίηση μιας γνώμης της εάν το κρίνει αναγκαίο.

7.   Η ΕΟΔ θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

8.   Για τις δραστηριότητες της ΕΟΔ καταρτίζεται έκθεση υπό την ευθύνη του/της προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας της ομάδας. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται.

Άρθρο 5

Έξοδα συνεδριάσεων

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τις συνεδριάσεις της ΕΟΔ καλύπτονται από την Επιτροπή με βάση τον κανονισμό της.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει την ημέρα του διορισμού των νέων μελών της ΕΟΔ.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

José Manuel BARROSO

Ο Πρόεδρος


Top