Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0606

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2005 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

OJ L 306M , 15.11.2008, p. 220–221 (MT)
OJ L 100, 20.4.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 213 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/606/oj

20.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 606/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51 στοιχείο β) και το άρθρο 145 στοιχεία γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής (2) καθιερώνονται οι εκτελεστικοί κανόνες του καθεστώτος ενιαίας πληρωμής από το 2005 και εφεξής. Η πείρα από τη διοικητική και επιχειρησιακή εφαρμογή του καθεστώτος αυτού σε εθνικό επίπεδο έχει αποδείξει ότι, από ορισμένες απόψεις, είναι αναγκαίοι ορισμένοι λεπτομερέστεροι κανόνες και, από άλλες απόψεις, χρειάζεται αποσαφήνιση και προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

(2)

Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 προβλέπει ότι η έναρξη της δεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ορίζεται για όλους τους γεωργούς σε μια ημερομηνία εντός διαστήματος καθοριζόμενου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους υποβολής αιτήσεως βάσει του καθεστώτος ενιαίας πληρωμής και της 30ής Απριλίου του επομένου ημερολογιακού έτους, ή ορίζεται κατ’ επιλογή των γεωργών εντός της προκαθορισμένης περιόδου. Κρίνεται ενδεδειγμένο να δοθεί στους γεωργούς περισσότερη ελαστικότητα ως προς τον καθορισμό της έναρξης της δεκάμηνης περιόδου στο επίπεδο κάθε αγροτεμαχίου όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικές γεωργικές περιστάσεις.

(3)

Βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 (3) και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2005 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2005 της Επιτροπής, δύνανται τα κράτη μέλη να επιτρέπουν δευτερεύουσες καλλιέργειες στις επιλέξιμες εκτάσεις στη διάρκεια τριμήνου το πολύ διαστήματος που αρχίζει κάθε χρόνο από τις 15 Αυγούστου. Είναι ενδεδειγμένo να επισπευσθεί η ημερομηνία αυτή ώστε να καθίσταται δυνατή η καλλιέργεια εποχιακών κηπευτικών σε περιοχές στις οποίες τα σιτηρά συνήθως συγκομίζονται νωρίτερα, για λόγους κλιματολογικούς, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(4)

Συνεπώς πρέπει να υπάρξει η ανάλογη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004.

(5)

Λόγω του γεγονότος ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005, είναι σκόπιμη η αναδρομική από την ημερομηνία αυτή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 24 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εντούτοις, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από ειδικές γεωργικές συνθήκες, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους γεωργούς να ορίζουν, εντός της προκαθορισμένης περιόδου που αναφέρεται στο ανωτέρω πρώτο εδάφιο, δύο διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της δεκάμηνης περιόδου όσον αφορά την εκμετάλλευσή τους. Οι γεωργοί που αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή αναφέρουν τις επιλογές τους σε σχέση με κάθε μεμονωμένο αγροτεμάχιο, στο ενιαίο έντυπο αιτήσεώς τους, μαζί με τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.»

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 28α:

«Άρθρο 28α

Περίοδος τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 51 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Τα αναφερόμενα στο παράρτημα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να επιτρέπουν δευτερεύουσες καλλιέργειες στις επιλέξιμες για την ενίσχυση εκτάσεις κατά τη διάρκεια ανωτάτης περιόδου τριών μηνών με ημερομηνία έναρξης, κάθε χρόνο, την οριζόμενη στο παράρτημα αυτό για καθένα από τα κράτη μέλη ημερομηνία.»

3)

Προστίθεται παράρτημα όπως προβλέπεται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 15).

(2)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2005 (ΕΕ L 63 της 10.3.2005, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτος μέλος

Ημερομηνία

Πορτογαλία

1η Μαρτίου

Γερμανία

15 Ιουλίου

Αυστρία

30 Ιουνίου

Δανία

15 Ιουλίου

Ιταλία

11 Ιουνίου»


Top