Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2005 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2005, για τη θέσπιση των προδιαγραφών της ενότητας ad hoc 2006 για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 388/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαρτίου 2005

για τη θέσπιση των προδιαγραφών της ενότητας ad hoc 2006 για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 246/2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 246/2003 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση του προγράμματος των ενοτήτων ad hoc, για την περίοδο 2004 έως 2006, μέσα στα πλαίσια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (2) περιλαμβάνει μια ενότητα ad hoc για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση.

(2)

Υπάρχει ανάγκη για ένα πλήρες και συγκρίσιμο σύνολο στοιχείων σχετικά με τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση, προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος προς τους κοινούς στόχους της κοινοτικής στρατηγικής για την απασχόληση και της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα των συντάξεων που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν τον Δεκέμβριο του 2001. Και οι δύο διαδικασίες αναγνωρίζουν την προώθηση της ενεργού γήρανσης και την παράταση του επαγγελματικού βίου ως προτεραιότητες για δράση, ιδίως μέσω της κατευθυντήριας γραμμής 5 των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση 2003 «Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και προώθηση της ενεργού γήρανσης», όπως θεσπίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2003 (3), και μέσω του στόχου 5 της διαδικασίας για τις συντάξεις, όπως αναπτύχθηκε στην κοινή έκθεση σχετικά με τους στόχους και τις μεθόδους εργασίας στον τομέα των συντάξεων, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Λάκεν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001, και στην κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 20 και 21 Μαρτίου 2003.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1145/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, περί κοινοτικών μέτρων ενθάρρυνσης στον τομέα της απασχόλησης (4) οι κοινοτικές δραστηριότητες σχετικά με την ανάλυση, την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και ένας από τους στόχους των δραστηριοτήτων αυτών είναι η ανάπτυξη, η συνέχεια και η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις μελλοντικές προοπτικές.

(4)

Είναι επίσης αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι προδιαγραφές του δείγματος που ορίζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 246/2003, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η δυναμικότητα του δείγματος για την ενότητα ad hoc όσον αφορά την ανάλυση.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συλλεγούν το 2006 από την ενότητα ad hoc για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Στο τμήμα 3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 246/2003, το σημείο «Δείγμα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δείγμα: η ηλικιακή ομάδα-στόχος για το δείγμα γι’ αυτή την ενότητα συνίσταται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 50 και 69 ετών. Το πλήρες σύνολο μεταβλητών της έρευνας εργατικού δυναμικού συλλέγεται για το υποδείγμα που χρησιμοποιείται για την ενότητα ad hoc. Όταν η δειγματοληπτική μονάδα είναι το άτομο, δεν απαιτούνται στοιχεία για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 34 της 11.2.2003, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προδιαγραφές της ενότητας ad hoc 2006 για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση

1.

Σχετικά κράτη μέλη και περιφέρειες: όλα

2.

Οι μεταβλητές κωδικοποιούνται ως εξής:

Η αρίθμηση των μεταβλητών της έρευνας εργατικού δυναμικού στη στήλη «φίλτρο» (C11/14, C24 και C67/70) αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1575/2000.


Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

240

 

Το άτομο μείωσε τις ώρες εργασίας του προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη συνταξιοδότηση

Όλοι, ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

1

Ναι, με πρόγραμμα σταδιακής συνταξιοδότησης/μερικής συνταξιοδότησης

2

Ναι, αλλά όχι με πρόγραμμα σταδιακής συνταξιοδότησης/μερικής συνταξιοδότησης

3

Όχι, αλλά σχεδιάζει να το πράξει εντός των επόμενων πέντε ετών

4

Όχι, και σχεδιάζει να μην το πράξει εντός των επόμενων πέντε ετών/δεν το έπραξε

5

Όχι, και δεν έχει σχέδια για τα επόμενα πέντε έτη ή τα σχέδιά του δεν είναι σχετικά

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

241/242

 

Προγραμματιζόμενη ηλικία για τη διακοπή όλων των εργασιών με αμοιβή ή κέρδος

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

50-93

Δύο ψηφία

94

Δεν υπάρχει ακριβής προγραμματισμένη ηλικία, αλλά θα είναι πριν από την ηλικία των 60 ετών

95

Δεν υπάρχει ακριβής προγραμματισμένη ηλικία, αλλά θα είναι μεταξύ 60 και 64 ετών

96

Δεν υπάρχει ακριβής προγραμματισμένη ηλικία, αλλά θα είναι σε ηλικία τουλάχιστον 65 ετών ή αργότερα ή σχεδιάζει να εργαστεί για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα

97

Δεν υπάρχει ακριβής προγραμματισμένη ηλικία και δεν γνωρίζει καθόλου πότε θα είναι

98

Έχει ήδη σταματήσει κάθε εργασία με αμοιβή ή κέρδος

99

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

243

 

Κύριο εργασιακό καθεστώς ακριβώς μετά την εγκατάλειψη της τελευταίας θέσης εργασίας ή επιχείρησης

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49

1

Άνεργος

2

Σε συνταξιοδότηση ή πρόωρη συνταξιοδότηση

3

Μακροχρόνια ασθενής ή μη ικανός προς εργασία

4

Άλλα

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

244

 

Κύριος λόγος για συνταξιοδότηση ή πρόωρη συνταξιοδότηση

C243 = 2

1

Απώλεια εργασίας

2

Έφθασε την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης

3

Θέμα υγείας ή αναπηρίας

4

Ευθύνες μέριμνας

5

Προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία

6

Ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις για συνταξιοδότηση

7

Προτίμηση παύσης εργασίας διαφορετική από τους παραπάνω κωδικούς

8

Άλλα

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

245

 

Πιο ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας θα είχαν συμβάλει στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία/θα συνέβαλλαν στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

1

Ναι

2

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

246

 

Περισσότερες ευκαιρίες για την επικαιροποίηση των ικανοτήτων θα είχαν συμβάλει στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία/θα συνέβαλλαν στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

1

Ναι

2

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

247

 

Καλύτερη υγεία ή/και ασφάλεια στο χώρο εργασίας θα είχαν συμβάλει στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία/θα συνέβαλλαν στο να παραμείνει το άτομο περισσότερο χρόνο στην εργασία

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

1

Ναι

2

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

248/249

 

Ηλικία στην οποία το άτομο άρχισε να λαμβάνει ατομική σύνταξη

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

 

Δύο ψηφία

97

Δεν λαμβάνει ατομική σύνταξη μολονότι το δικαιούται

98

Δεν δικαιούται/δεν δικαιούται ακόμη ατομική σύνταξη

99

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

250

 

Το άτομο λαμβάνει ατομική σύνταξη ή ατομικές παροχές, εκτός ατομικής σύνταξης και παροχών ανεργίας, όπως αναπηρική σύνταξη, σύνταξη ασθενείας ή επίδομα πρόωρης συνταξιοδότησης

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49

1

Ναι, αναπηρική σύνταξη ή σύνταξη ασθενείας

2

Ναι, επίδομα πρόωρης συνταξιοδότησης

3

Ναι, άλλες ατομικές παροχές που δεν κατατάσσονται αλλού

4

Ναι, συνδυασμός των κωδικών 1, 2 ή 3

5

Όχι

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

251

 

Κύριο οικονομικό κίνητρο για να παραμείνει στην εργασία

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και C24 = 1, 2 και C248/249 < 98

1

Αύξηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

2

Εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος νοικοκυριού

3

Δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

252/253

 

Αριθμός ετών που εργάστηκε με αμοιβή ή κέρδος (κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου)

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

 

Δύο ψηφία

99

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Ουδεμία απάντηση

254/259

 

Συντελεστής στάθμισης για την ενότητα 2006 της έρευνας εργατικού δυναμικού (προαιρετικό)

Όλοι ηλικίας 50-69 ετών και [(C24 = 3, 5 και (C67/70 – C11/14) > 49) ή (C24 = 1, 2)]

0000-9999

Οι στήλες 254-257 περιέχουν ακέραιος αριθμούς

00-99

Οι στήλες 258-259 περιέχουν δεκαδικούς αριθμούς


Top