EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_261_R_NS010

2004/578/EK: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος
Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος

OJ L 261, 6.8.2004, p. 63–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 880

6.8.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 261/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος

(2004/578/EK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 170 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 300 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.

(2)

Η συμφωνία υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας στις 25 Νοεμβρίου 2003 υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(3)

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο το εντεταλμένο να καταθέσει εξ ονόματος της Κοινότητας την πράξη έγκρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της συμφωνίας πλαισίου, ώστε να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας προς δέσμευση.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL


(1)  Γνώμη που εδόθη στις 20 Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


ΣΥΜΦΩΝΊΑ-ΠΛΑΊΣΙΟ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ,

(εφεξής καλούμενες επίσης συλλογικώς «τα μέρη»),

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός της συνεργασίας

Σκοπός της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου είναι να ρυθμιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

1.

Η συνεκτική και προοδευτική διαμόρφωση συνολικής Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής. Ειδικότερα, με την πολιτική αυτή θα επιδιωχθεί η σύνδεση της ζήτησης για υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν διαστημικά συστήματα προς υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών με την προσφορά των αναγκαίων διαστημικών συστημάτων και υποδομών ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στη ζήτηση αυτή.

2.

Η χάραξη ενός πλαισίου που θα αποτελεί κοινή βάση και η πρόβλεψη κατάλληλων επιχειρησιακών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία μεταξύ των μερών όσον αφορά τις διαστημικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα χωριστά καθήκοντα και αρμοδιότητές τους και με πλήρη σεβασμό των αντιστοίχων θεσμικών και επιχειρησιακών πλαισίων. Η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας πλαισίου μεταξύ των μερών αποσκοπεί στα ακόλουθα:

α)

διασφάλιση της ανεξάρτητης και αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης της Ευρώπης στο διάστημα και ανάπτυξη άλλων πεδίων στρατηγικού ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητα για την ανεξάρτητη χρήση και εφαρμογή διαστημικών τεχνολογιών στην Ευρώπη·

β)

μέριμνα ώστε η συνολική Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις γενικές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

γ)

υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών και διαστημικών υποδομών, όπου χρειάζεται, και με την προώθηση της χρήσης διαστημικών συστημάτων προς υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης·

δ)

βελτιστοποίηση της χρήσης εμπειρογνωμοσύνης και διαθέσιμων πόρων και συμβολή στην εδραίωση της στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΕΥΔ, συνδέοντας με τον τρόπο αυτόν τη ζήτηση και την προσφορά διαστημικών συστημάτων εντός πλαισίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

ε)

επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής και συνέργειας της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου τεχνικών κέντρων.

Άρθρο 2

Αρχές της συνεργασίας

1.   Η συνεργασία μεταξύ των μερών θα αναπτυχθεί ενόψει των κοινών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντιστοίχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και του αντιστοίχου θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου εκάστου μέρους.

2.   Έκαστο μέρος λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, σύμφωνα με τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες.

3.   Έχοντας κατά νουν τον χαρακτήρα των διαστημικών τεχνολογιών και υποδομών, αμφότερα τα μέρη, κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, θα λαμβάνουν υπόψη την ασφάλειά τους.

Άρθρο 3

Πεδία συνεργασίας

1.   Τα μέρη έχουν επισημάνει τα ακόλουθα ειδικά πεδία συνεργασίας:

Επιστήμη

Τεχνολογία

Παρατήρηση της Γης

Πλοήγηση

Eπικοινωνία μέσω δορυφόρων

Επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις και μικροβαρύτητα

Συστήματα εκτόξευσης

Πολιτική φάσματος σχετικά με το διάστημα.

2.   Τα μέρη δύνανται να επισημάνουν και να αναπτύξουν νέα πεδία συνεργασίας.

Άρθρο 4

Εφαρμογή

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, έκαστο μέρος θα αναλάβει, σύμφωνα με τα δικαιώματα, νομικές πράξεις και διαδικασίες του, τις απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 1.

2.   Οι εν λόγω δράσεις θα στοχεύουν στην προαγωγή της χρησιμοποίησης της διαστημικής έρευνας και ανάπτυξης και των διαστημικών εφαρμογών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην προώθηση της έγκρισης νομοθετικών, κανονιστικών μέτρων και μέτρων τυποποίησης σε αυτόν τον τομέα, στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, σύμφωνα με το άρθρο 5.

3.   Έκαστο μέρος θα προσφεύγει στις ειδικότητες και τις ικανότητες του ετέρου μέρους, σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται να αναληφθεί δράση για την επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας, και θα παρέχει στο έτερο μέρος εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη στα συγκεκριμένα πεδία ειδικότητός του.

Άρθρο 5

Κοινές πρωτοβουλίες

1.   Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 οι κοινές πρωτοβουλίες τις οποίες πρόκειται να αναλαμβάνουν τα μέρη, μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλουθες μορφές, χωρίς να περιορίζονται μόνον σε αυτές:

α)

διαχείριση από την ΕΥΔ, των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των σχετικών με το διάστημα, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

β)

συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε προαιρετικό πρόγραμμα της ΕΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο V.I.b της σύμβασης της ΕΥΔ·

γ)

εκτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες συντονίζονται, εκτελούνται και χρηματοδοτούνται από αμφότερα τα μέρη·

δ)

δημιουργία από τα μέρη φορέων στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση πρωτοβουλιών που συμπληρώνουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, όπως η παροχή υπηρεσιών, η προαγωγή της κατάρτισης των φορέων εκμετάλλευσης και η διαχείριση των υποδομών·

ε)

εκπόνηση μελετών, διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων εργασίας, επιμόρφωση επιστημόνων και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, ανταλλαγή ή από κοινού χρήση εξοπλισμού και υλικών, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, και υποστήριξη των επισκέψεων και ανταλλαγών επιστημόνων, μηχανικών ή άλλων ειδικών.

2.   Σε περίπτωση που για την υλοποίηση μιας κοινής πρωτοβουλίας απαιτείται λεπτομερής προσδιορισμός, ο προσδιορισμός αυτός θα προβλέπεται σε ειδικές ρυθμίσεις, με συμφωνία μεταξύ των μερών. Όπου εφαρμόζονται, οι εν λόγω ειδικές ρυθμίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

τον συνολικό ορισμό της αποστολής·

β)

περιγραφή των στόχων·

γ)

συγκεντρωτική απαρίθμηση των απαιτήσεων των χρηστών·

δ)

πρόγραμμα εργασίας·

ε)

κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης·

στ)

τον ρόλο των μερών και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις·

ζ)

σχέδιο βιομηχανικής πολιτικής·

η)

δημοσιονομικές πλευρές·

θ)

κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κανόνες ιδιοκτησίας που συμπεριλαμβάνουν τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας, τις αρχές εφαρμογής περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, και τη συμμετοχή τρίτων μερών.

Αμφότερα τα μέρη θα εκπονήσουν κατευθυντήριες αρχές, επιπλέον αυτών των ειδικών ρυθμίσεων, το συντομότερο δυνατόν.

3.   Κάθε χρηματοδοτική συνεισφορά που καταβάλλεται από ένα μέρος σύμφωνα με ειδική ρύθμιση διέπεται από τις δημοσιονομικές διατάξεις που ισχύουν για το εν λόγω μέρος. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να εφαρμόσει τον κανόνα της «γεωγραφικής κατανομής», που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της ΕΥΔ, και ιδίως στο παράρτημα V. Για κάθε κοινή δραστηριότητα ισχύει η τήρηση των κανόνων που αφορούν τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο του μέρους που συνεισφέρει στις κοινές πρωτοβουλίες ή αμφοτέρων των μερών, σε περίπτωση συνεισφοράς από κοινού.

Άρθρο 6

Ενημέρωση και διαβουλεύσεις

1.   Τα μέρη διαβουλεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους κατά το μέγιστο. Έκαστο μέρος ενημερώνει το έτερο σχετικά με τυχόν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δικής του διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, στα πεδία συνεργασίας του άρθρου 3, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το άλλο μέρος.

2.   Τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους, η οποία ενδέχεται να απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη των αντιστοίχων κανόνων τους.

3.   Εκτός εάν προβλέπεται άλλως, τα μέρη δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί σε σχέση με την παρούσα συμφωνία σε κανένα πρόσωπο πλην εκείνων που απασχολούνται από τα μέρη ή που έχουν επισήμως εξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες, ούτε να τις χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς. Η αποκάλυψη των πληροφοριών περιορίζεται στον βαθμό που χρειάζεται για τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 1, και είναι απολύτως εμπιστευτική.

Άρθρο 7

Εξωτερική διάσταση της συνεργασίας

1.   Έκαστο μέρος ενημερώνει το έτερο σχετικά με τις δραστηριότητές του που έχουν διεθνείς διαστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το άλλο μέρος.

2.   Σε περίπτωση που ενδείκνυται, ένα μέρος μπορεί να διαβουλεύεται με το άλλο, όσον αφορά ζητήματα σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητές του.

3.   Εφόσον έχει συμφωνηθεί ειδική ρύθμιση μεταξύ των μερών, σύμφωνα με το άρθρο 5, οι εξωτερικές πλευρές αυτής της κοινής δραστηριότητας έναντι τρίτων μερών θα αναπτύσσονται από τα μέρη από κοινού, σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση.

Άρθρο 8

Συντονισμός και διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας

1.   Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας λαμβάνει χώρα με τακτικές κοινές και ταυτόχρονες συνόδους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συμβουλίου της ΕΥΔ σε υπουργικό επίπεδο («Διαστημικό Συμβούλιο»).

2.   Οι στόχοι των κοινών και ταυτόχρονων συνόδων είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

α)

παροχή προσανατολισμών προς υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας και επισήμανση των απαιτουμένων δράσεων·

β)

διατύπωση συστάσεων, ιδίως σχετικά με τα κύρια στοιχεία των ειδικών ρυθμίσεων·

γ)

παροχή συμβουλών προς τα μέρη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας συνεπείς προς τις αρχές της παρούσας συμφωνίας·

δ)

επανεξέταση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της συμφωνίας.

3.   Η Γραμματεία επικουρεί τις ταυτόχρονες συνόδους και επεξεργάζεται τις πρωτοβουλίες που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η Γραμματεία θέτει σε εφαρμογή τις κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται από τις ταυτόχρονες συνόδους των δύο συμβουλίων. Η Γραμματεία θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό και απαρτίζεται από υπαλλήλους της Επιτροπής και της εκτελεστικής αρχής της ΕΥΔ. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες και διαδικασίες, να συνεισφέρουν στην απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη.

4.   Υπό την επιφύλαξη των εσωτερικών διαδικασιών λήψεως αποφάσεων εκάστου μέρους, η Γραμματεία διαβουλεύεται, τακτικά και άτυπα, με ανωτέρους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, με σκοπό την επίτευξη συνεννόησης επί θεμάτων εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 9

Ανταλλαγές προσωπικού

1.   Έκαστο μέρος μπορεί να αποσπάσει μέλη του προσωπικού του στο έτερο μέρος, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και να αναπτυχθεί αμοιβαία κατανόηση.

2.   Οι κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καταρτίζονται από την Γραμματεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, και εγκρίνονται υπό τη μορφή ειδικής ρύθμισης βάσει της παρούσας συμφωνίας πλαισίου.

Άρθρο 10

Δημόσιες σχέσεις

1.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντονίζουν εκ των προτέρων τις δραστηριότητές τους στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, του τύπου και της μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά κάθε κοινή δημόσια δραστηριότητα σχετική με θέματα καλυπτόμενα από την παρούσα συμφωνία.

2.   Σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες μαζικής ενημέρωσης, θα επισημαίνεται σαφώς και θα αναφέρεται ο ρόλος εκάστου μέρους της παρούσας συμφωνίας.

3.   Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εγκρίνονται από κοινού.

Άρθρο 11

Επίλυση διαφορών

1.   Οιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας υποβάλλεται στη Γραμματεία για άμεσες διαπραγματεύσεις.

2.   Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, οιοδήποτε εκ των δύο μερών δύναται να κοινοποιήσει στο έτερο τον διορισμό διαιτητή. Το έτερο μέρος διορίζει τότε τον δικό του διαιτητή, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Οι διαιτητές διορίζουν κατόπιν τρίτον διαιτητή εντός προθεσμίας ενός μηνός.

3.   Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία.

4.   Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τα μέρη.

5.   Κάθε μέρος της διαφοράς οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων των διαιτητών.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος, διάρκεια, τροποποιήσεις, λύση

1.   Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης, με την οποία τα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αντιστοίχων εσωτερικών διαδικασιών τους, που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της.

2.   Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ επί τετραετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η ισχύς της παρατείνεται αυτομάτως για επακόλουθες τετραετείς περιόδους, εκτός εάν ένα από τα μέρη κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο, τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη εκάστης περιόδου ισχύος της, την πρόθεσή του να καταγγείλει τη συμφωνία.

Η παρούσα συμφωνία λύεται μετά παρέλευση δώδεκα μηνών από την παραλαβή γραπτής κοινοποίησης από το ένα μέρος, την οποία έχει αποστείλει το άλλο μέρος.

3.   Η λύση ή η λήξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει την ισχύ των ειδικών ρυθμίσεων στις οποίες έχουν προβεί τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 5, οι οποίες παραμένουν πλήρως σε ισχύ και παράγουν αποτελέσματα μέχρις ότου πληρωθούν οι όροι για την εκτέλεση ή τη λύση τους.

4.   Η παρoύσα συμφωνία τρoπoπoιείται μόνον με γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών.

5.   Η παρoύσα συμφωνία δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση ή την αντικατάσταση τυχόν προηγουμένων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των μερών, οι οποίες παραμένουν πλήρως σε ισχύ και παράγουν αποτελέσματα σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και διατάξεις.

Άρθρο 13

Υπογραφή και αυθεντικότητα

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, νορβηγικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά και φινλανδικά, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre del dos mil tres.

Undærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste november tweeduizenddrie.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

For Den europeiske union

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la Angecia Espacial Europea

For Den Europæiske Rumorganisation

Für die Europäische Weltraumorganisation

Για την Ευρωπαïκή Υπηρεσία Διαστήματος

For the European Space Agency

Euroopan avaruusjärjestön puolesta

Pour l'Angence spatiale européenne

Per l'Agenzia spaziale europea

Voor het Europees Ruimteagentschap

For Den europeiske romorganisasjon

Pela Agência Espacial Europeia

För Europeiska rymdorganisationen

Image


(1)  Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998 (ΕΕ C 224 της 17.7.1998, σ. 1), της 2ας Δεκεμβρίου 1999 (ΕΕ C 375 της 24.12.1999, σ. 1), της 16ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 2).

(2)  Τα ψηφίσματα της ΕΥΔ της 23ης Ιουνίου 1998: ESA/C/CXXXVI/Res.1 (τελικό), της 11ης Μαΐου 1999: ESA/C-M/CXLI/Res. 1 (τελικό), ESA/C(2000)67, ESA/C-M/CXLVIII/Res. 1 (τελικό) της 16ης Νοεμβρίου 2000, που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική, ESA/C-M/CLIV/Res. 1 (τελικό), 15.11.2001, ESA/C-M/CLXV/Res.3 (τελικό), της 27ης Μαΐου 2003.


Top