EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_261_R_NS009

2004/577/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Συμφωνίαυ πό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

OJ L 261, 6.8.2004, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 277 - 289

6.8.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 261/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

(2004/577/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 1η Ιουλίου 1999 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (1).

(2)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζαχστάν συμφώνησαν να καθιερώσουν σύστημα διπλού ελέγχου όσον αφορά ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2001. Η εν λόγω συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών εγκρίθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 1999/865/ΕΚ (2). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2743/1999 (3) θέσπισε την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία εφαρμογής.

(3)

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σίδηρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Η συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Το κείμενο της συμφωνίας (4) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL


(1)  ΕΕ L 196 της 28.7.1999, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 342 της 31.12.1999, σ. 37.

(3)  ΕΕ L 342 της 31.12.1999, σ. 1.

(4)  Βλέπε σελίδα ... της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζαχστάν για την καθιέρωση συστήματος διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, από τη Δημοκρατία του Καζαχστάν προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κύριε,

1.

Έχω την τιμή να αναφερθώ στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν όσον αφορά το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβος, που συνήφθη στις 22 Ιουλίου 2002. Πέραν τούτου πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σιδήρου και χάλυβα ΕΚΑΧ.

2.

Σε συνέχεια των εν λόγω διαβουλεύσεων, τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα να καθιερώσουν σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να αποφεύγονται οι εκτροπές εμπορίου. Οι λεπτομέρειες του συστήματος διπλού ελέγχου προσαρτώνται στην παρούσα επιστολή.

3.

Η παρούσα ανταλλαγή επιστολών δεν θίγει την εφαρμογή των οικείων διατάξεων των διμερών συμφωνιών για το εμπόριο και τα συναφή εμπορικά θέματα, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τις ρήτρες διασφάλισης.

4.

Κάθε μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να προτείνει τροποποιήσεις του παραρτήματος ή των προσαρτημάτων του, οι οποίες απαιτούν την αμοιβαία συναίνεση των μερών και παράγουν αποτελέσματα όπως έχει συμφωνηθεί από αυτά. Σε περίπτωση που αρχίσουν έρευνες στον τομέα του αντιντάμπινγκ ή των ρητρών διασφάλισης ή θεσπισθούν μέτρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά κάποιο προϊόν υποκείμενο στο σύστημα διπλού ελέγχου, το Καζαχστάν αποφασίζει κατά πόσον θα εξαιρέσει το εν λόγω προϊόν από το σύστημα διπλού ελέγχου. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη θέση του εν λόγω προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

5.

Καταλήγοντας, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται την παρούσα επιστολή, το παράρτημα και τα προσαρτήματά της, έχω την τιμή να σας προτείνω η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να συναποτελέσουν συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζαχστάν, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της απάντησής σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Image

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα την από ............... επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:

1.

«Έχω την τιμή να αναφερθώ στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν όσον αφορά το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβος, που συνήφθη στις 22 Ιουλίου 2002. Πέραν τούτου πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σιδήρου και χάλυβα ΕΚΑΧ.

2.

Σε συνέχεια των εν λόγω διαβουλεύσεων, τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα να καθιερώσουν σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια όσον αφορά ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να αποφεύγονται οι εκτροπές εμπορίου. Οι λεπτομέρειες του συστήματος διπλού ελέγχου προσαρτώνται στην παρούσα επιστολή.

3.

Η παρούσα ανταλλαγή επιστολών δεν θίγει την εφαρμογή των οικείων διατάξεων των διμερών συμφωνιών για το εμπόριο και τα συναφή εμπορικά θέματα, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τις ρήτρες διασφάλισης.

4.

Κάθε μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να προτείνει τροποποιήσεις του παραρτήματος ή των προσαρτημάτων του, οι οποίες απαιτούν την αμοιβαία συναίνεση των μερών και παράγουν αποτελέσματα όπως έχει συμφωνηθεί από αυτά. Σε περίπτωση που αρχίσουν έρευνες στον τομέα του αντιντάμπινγκ ή των ρητρών διασφάλισης ή θεσπισθούν μέτρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά κάποιο προϊόν υποκείμενο στο σύστημα διπλού ελέγχου, το Καζαχστάν αποφασίζει κατά πόσον θα εξαιρέσει το εν λόγω προϊόν από το σύστημα διπλού ελέγχου. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη θέση του εν λόγω προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.»

5.

Καταλήγοντας, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται την παρούσα επιστολή, το παράρτημα και τα προσαρτήματά της, έχω την τιμή να σας προτείνω η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να συναποτελέσουν συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζαχστάν, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της απάντησής σας.

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου αποδέχεται τα ανωτέρω και ότι, όπως προτείνατε, η επιστολή σας, η παρούσα απάντηση και το συνημμένο παράρτημα και προσαρτήματα, συναποτελούν συμφωνία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζαχστάν

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.1.

Εφόσον τα μέρη δεν αποφασίσουν από κοινού να διακόψουν την εφαρμογή του συστήματος ενωρίτερα, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που παρατίθενται στο προσάρτημα I, καταγωγής Καζαχστάν, υπόκεινται στην προσκόμιση εγγράφου επιτήρησης σύμφωνου προς το υπόδειγμα του προσαρτήματος II, εκδιδόμενου από τις αρχές της Κοινότητας.

1.2.

Επιπλέον, εφόσον τα μέρη δεν αποφασίσουν από κοινού να διακόψουν την εφαρμογή του συστήματος ενωρίτερα, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που παρατίθενται στο προσάρτημα I, καταγωγής Καζαχστάν, υπόκεινται στην έκδοση εγγράφου εξαγωγής από τις αρμόδιες αρχές του Καζαχστάν. Ο εισαγωγέας προσκομίζει το πρωτότυπο του εγγράφου εξαγωγής έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος αποστολής των εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από το έγγραφο.

1.3.

Η αποστολή θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία φόρτωσης επί του μεταφορικού μέσου εξαγωγής.

1.4.

Το έγγραφο εξαγωγής συμφωνεί προς το υπόδειγμα του προσαρτήματος III. Ισχύει για τις εξαγωγές στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

1.5.

Το Καζαχστάν κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρμόδιων δημόσιων αρχών του Καζαχστάν, οι οποίες έχουν την εξουσιοδότηση να εκδίδουν και να ελέγχουν τα έγγραφα εξαγωγής καθώς και τα δείγματα των υπογραφών και των σφραγίδων που χρησιμοποιούν. Επίσης, το Καζαχστάν κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών.

1.6.

Η κατάταξη των προϊόντων που καλύπτει η παρούσα συμφωνία βασίζεται στη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία της Κοινότητας (εφεξής αποκαλούμενη «ΣΟ»). Η καταγωγή των προϊόντων που καλύπτει η παρούσα απόφαση καθορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.

1.7.

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Καζαχστάν σχετικά με τυχόν μεταβολές στη ΣΟ, όσον αφορά προϊόντα καλυπτόμενα από την παρούσα συμφωνία, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω μεταβολές αρχίζουν να ισχύουν στην Κοινότητα.

1.8.

Στο προσάρτημα IV, καθορίζονται ορισμένες διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος διπλού ελέγχου.

2.1.

Το Καζαχστάν αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην Κοινότητα ακριβή στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα έγγραφα εξαγωγής τα εκδιδόμενα από τις καζαχικές αρχές, σύμφωνα με το σημείο 1.2. Τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται στην Κοινότητα έως το τέλος του μηνός που ακολουθεί το μήνα τον οποίο αφορούν τα στατιστικά στοιχεία.

2.2.

Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει στις καζαχικές αρχές ακριβή στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα έγγραφα επιτήρησης, τα εκδιδόμενα από κράτη μέλη όσον αφορά τα έγγραφα εξαγωγής, τα εκδιδόμενα από τις καζαχικές αρχές, σύμφωνα με το σημείο 1.1. Τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται στις καζαχικές αρχές έως το τέλος του μηνός που ακολουθεί το μήνα τον οποίο αφορούν τα στατιστικά στοιχεία.

3.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, αρχίζουν διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα που απορρέει από τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις αρχίζουν αμέσως. Και τα δύο μέρη συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου με πνεύμα συνεργασίας και με την πρόθεση διευθέτησης των μεταξύ τους διαφορών.

4.

Τυχόν γνωστοποιήσεις διαβιβάζονται:

σε ό, τι αφορά την Κοινότητα, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

σε ό, τι αφορά το Καζαχστάν, στην αποστολή της Δημοκρατίας του Καζαχστάν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος προϊόντων υποκείμενων σε διπλό έλεγχο χωρίς ποσοτικά όρια

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

 

ex 7211 23 30 (TARIC code 7211233099)

 

ex 7211 23 80 (TARIC code 7211238099)

 

ex 7211 29 00 (TARIC code 7211290091)

 

ex 7211 29 00 (TARIC code 7211290099)

 

ex 7211 90 00 (TARIC code 7211900090)

 

ex 7211 23 20 (TARIC code 7211232090)

 

ex 7225 19 10 (TARIC code 7225191000)

 

ex 7225 19 90 (TARIC code 7225199000)

 

ex 7226 19 10 (TARIC code 7226191000)

 

ex 7226 19 80 (TARIC code 7226198010)

 

ex 7226 19 80 (TARIC code 7226198090)

 

ex 7226 11 00 (TARIC code 7226110090)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

Image

Image

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

Image

Image

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1.

Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα, αριθ. ΦΠΑ)

2.

Αριθμός άδειας

3.

Τόπος και ημερομηνία που προβλέπονται για την εισαγωγή

4.

Αρμόδια αρχή έκδοσης (ονομασία, διεύθυνση και αριθ. τηλεφώνου)

5.

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος (ανάλογα με την περίπτωση) (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση)

6.

Χώρα καταγωγής (και αριθ. της γεωγραφικής ονοματολογίας)

7.

Χώρα προέλευσης (και αριθ. της γεωγραφικής ονοματολογίας)

8.

Τελευταία ημέρα ισχύος

9.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

10.

Κωδικός των εμπορευμάτων (ΣΟ) και κατηγορία

11.

Ποσότητα σε kg (καθαρή μάζα)/συμπληρωματικές μονάδες

12.

Αξία cif στα σύνορα της Κοινότητας (σε ευρώ)

13.

Συμπληρωματικά στοιχεία

14.

Θεώρηση της αρμόδιας αρχής

Ημερομηνία: ................................................................................................

Υπογραφή:

Σφραγίδα

15.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Να αναγραφεί στο χώρο 1 της στήλης 17 η διαθέσιμη ποσότητα και στο χώρο 2 η καταχωρισθείσα ποσότητα

16.

Καθαρή ποσότητα (καθαρή μάζα ή άλλη μονάδα μετρήσεως με ένδειξη της μονάδας)

17.

Αριθμητικώς

18.

Ολογράφως για την καταχωρισθείσα ποσότητα

19.

Τελωνειακό έγγραφο (υπόδειγμα και αριθμός) ή απόσπασμα, αριθ. και ημερομηνία καταχωρίσεως

20.

Ονομασία, κράτος μέλος, υπογραφή και σφραγίδα της αρχής καταχωρίσεως

Προστίθενται τα τυχόν συνημμένα έγγραφα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III

Image

Image

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

(Χάλυβας)

1.

Εξαγωγέας (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

2.

Αριθμός

3.

Έτος

4.

Ομάδα προϊόντων

5.

Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

6.

Χώρα καταγωγής

7.

Χώρα προορισμού

8.

Τόπος και ημερομηνία φόρτωσης - Μεταφορικό μέσο

9.

Συμπληρωματικά στοιχεία

10.

Περιγραφή εμπορευμάτων - Κατασκευαστής

11.

Κωδικός ΣΟ

12.

Ποσότητα (1)

13.

Αξία fob (2)

14.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

15.

Αρμόδια αρχή (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

Τόπος ..........................................................

ημερομηνία .................................................

Υπογραφή (Σφραγίδα)


(1)  Αναγράψατε το καθαρό βάρος (kg) καθώς και την ποσότητα εκφρασμένη στην οριζόμενη μονάδα μέτρησης, όταν αυτή είναι διαφορετική από το καθαρό βάρος.

(2)  Στο νόμισμα της σύμβασης πώλησης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

Διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του συστήματος διπλού ελέγχου

1.

Τα έγγραφα εξαγωγής έχουν διαστάσεις 210 × 297 mm. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, διαποτισμένο με κόλλα, χωρίς μηχανικούς πολτούς, βάρους τουλάχιστον 25 gr/m2. Συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που συμπληρώνονται χειρόγραφα, οι καταχωρίσεις πρέπει να γίνονται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. Τα έγγραφα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περισσότερα αντίτυπα τα οποία πρέπει να φέρουν δεόντως την ένδειξη αυτή. Εάν τα έντυπα περιλαμβάνουν περισσότερα αντίτυπα μόνον το πρώτο αποτελεί το πρωτότυπο. Το έντυπο αυτό φέρει ευκρινώς την ένδειξη «πρωτότυπο» ενώ τα άλλα την ένδειξη «αντίγραφο». Μόνο το πρωτότυπο γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ως έγκυρο για τον έλεγχο των εξαγωγών στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος διπλού ελέγχου.

2.

Κάθε έγγραφο φέρει τυποποιημένο αύξοντα αριθμό, έντυπο ή όχι, με τον οποίο μπορεί να αναγνωρίζεται. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

δύο γράμματα του αλφαβήτου που προσδιορίζουν τη χώρα εξαγωγής, εν προκειμένω ΚΖ = Καζαχστάν,

δύο γράμματα που προσδιορίζουν το κράτος μέλος στο οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός:

ΒΕ

=

Βέλγιο

DK

=

Δανία

DE

=

Γερμανία

EL

=

Ελλάδα

ES

=

Ισπανία

FR

=

Γαλλία

IE

=

Ιρλανδία

IT

=

Ιταλία

LU

=

Λουξεμβούργο

NL

=

Κάτω Χώρες

AT

=

Aυστρία

PT

=

Πορτογαλία

FI

=

Φινλανδία

SE

=

Σουηδία

GB

=

Ηνωμένο Βασίλειο

CZ

=

Τσεχική Δημοκρατία (1)

EE

=

Εσθονία (1)

CY

=

Κύπρος (1)

LV

=

Λεττονία (1)

LT

=

Λιθουανία (1)

HU

=

Ουγγαρία (1)

MT

=

Μάλτα (1)

PL

=

Πολωνία (1)

SI

=

Σλοβενία (1)

SK

=

Σλοβακική Δημοκρατία (1)

μονοψήφιο αριθμό για τον προσδιορισμό του έτους, ο οποίος αντιστοιχεί στο τελευταίο στοιχείο του αντίστοιχου έτους, δηλαδή «4» για το 2004,

διψήφιο αριθμό από 01 έως 99, ο οποίος αντιστοιχεί στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής,

πενταψήφιο αριθμό από το 00001 έως το 99 999, ο οποίος έχει δοθεί στο κράτος μέλος στο οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός.

3.

Τα έγγραφα εξαγωγής ισχύουν για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εκδόθηκαν, όπως αναγράφεται στη θέση αριθ. 3 του εγγράφου εξαγωγής.

4.

Εφόσον ο εισαγωγέας πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο του εγγράφου εξαγωγής όταν ζητεί την έκδοση εγγράφου εισαγωγής, τα έγγραφα εξαγωγής πρέπει να εκδίδονται, στο μέτρο του δυνατού, για μεμονωμένες εμπορικές συναλλαγές και όχι για συνολικές συμβάσεις.

5.

Το Καζαχστάν δεν υποχρεούται να αναγράφει τιμές επί του εγγράφου εξαγωγής, αλλά οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των αρχών της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.

6.

Τα έγγραφα εξαγωγής μπορούν να εκδίδονται μετά την αποστολή των προϊόντων στα οποία αναφέρονται. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «εκδοθέν εκ των υστέρων».

7.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής εγγράφου εξαγωγής, ο εξαγωγέας δύναται να ζητήσει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που εξέδωσαν το έγγραφο να του χορηγήσουν αντίγραφο βάσει των εγγράφων εξαγωγής που βρίσκονται στην κατοχή του. Το αντίγραφο κάθε τέτοιου εγγράφου φέρει την ένδειξη «Αντίγραφο». Στο αντίγραφο πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του αρχικού εγγράφου εξαγωγής.

8.

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για την απόσυρση ή την τροποποίηση κάθε εγγράφου εξαγωγής που έχει εκδοθεί και, όπου κρίνεται απαραίτητο, για τους λόγους αυτής της ενέργειας.


(1)  Υπογραφή (Σφραγίδα)


Top