EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0456R(01)

Διορθωτικό στην απόφαση 2004/456/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της απόφασης 2002/613/EΚ ως προς τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος χοίρων του Καναδά (ΕΕ L 156 της 30.4.2004)

OJ L 202, 7.6.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/456/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/33


Διορθωτικό στην απόφαση 2004/456/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της απόφασης 2002/613/EΚ ως προς τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος χοίρων του Καναδά

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 156 της 30ής Απριλίου 2004 )

Η απόφαση 2004/456/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για τροποποίηση της απόφασης 2002/613/EΚ ως προς τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος χοίρων του Καναδά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1687]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/456/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2002/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση των όρων εισαγωγής σπέρματος εκτρεφόμενων χοίρων (2) καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων ζώων του χοίρειου είδους.

(2)

Ο Καναδάς έχει ζητήσει να τροποποιηθεί ο κατάλογος των κέντρων συλλογής σπέρματος τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την απόφαση 2002/613/ΕΚ όσον αφορά τις εγγραφές για τη χώρα αυτή.

(3)

Ο Καναδάς έχει παράσχει εγγυήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους ενδεδειγμένους κανόνες της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ και το νέο κέντρο που πρόκειται να προστεθεί στον κατάλογο έχει εγκριθεί επίσημα για εξαγωγές προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας αυτής.

(4)

Επομένως, η απόφαση 2002/613/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα V της απόφασης 2002/613/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα V της απόφασης 2002/613/ΕΚ, ο κατάλογος για τον Καναδά τροποποιείται ως εξής:

α)

Διαγράφεται η ακόλουθη σειρά για το κέντρο αριθ. 4-AI-02:

CA

4-AI-02

Centre d'insémination porcin du Québec (CIPQ)

1486 rang St-André

Saint-Lambert, Québec

β)

Διαγράφεται η ακόλουθη σειρά για το κέντρο αριθ. 4-AI-24:

CA

4-AI-24

Centre d'insémination C-Prim

2, Chemin Saint-Gabriel

Saint-Gabriel de Brandon, Québec

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna, Saskatchewan S0A 1V0


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 25.7.2002, σ. 45· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/52/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 67).


Top