EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0455R(01)

Διορθωτικό στην απόφαση 2004/455/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή της απόφασης 2003/322/ΕΚ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη σίτιση ορισμένων νεκροφάγων πτηνών με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1 λόγω της προσχώρησης της Κύπρου (ΕΕ L 156 της 30.4.2004)

OJ L 202, 7.6.2004, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/455/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/31


Διορθωτικό στην απόφαση 2004/455/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή της απόφασης 2003/322/ΕΚ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη σίτιση ορισμένων νεκροφάγων πτηνών με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1 λόγω της προσχώρησης της Κύπρου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 156 της 30ής Απριλίου 2004 )

Η απόφαση 2004/455/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για την προσαρμογή της απόφασης 2003/322/ΕΚ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη σίτιση ορισμένων νεκροφάγων πτηνών με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1 λόγω της προσχώρησης της Κύπρου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1682]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/455/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 1.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για ορισμένες πράξεις οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την 1η Μαΐου 2004 και απαιτούν προσαρμογές λόγω της προσχώρησης, δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες προσαρμογές στην πράξη προσχώρησης του 2003 ή έχουν προβλεφθεί μεν αλλά χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές. Όλες οι προσαρμογές αυτές πρέπει να εγκριθούν πριν από την προσχώρηση ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν από την προσχώρηση και έπειτα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης, οι προσαρμογές αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει εγκρίνει την αρχική πράξη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1) δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών, που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, με υλικά της κατηγορίας 1 κατά παρέκκλιση από τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στη χρήση ζωικών υποπροϊόντων όπως ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(4)

Η απόφαση 2003/322/ΕΚ της Επιτροπής (2) περιλαμβάνει κατάλογο των κρατών μελών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, τα είδη των νεκροφάγων πτηνών που επιτρέπεται να σιτίζονται με υλικά της κατηγορίας 1 και τους κανόνες εφαρμογής σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να γίνεται η σίτιση αυτή.

(5)

Η Κύπρος έχει υποβάλει αίτημα για να εγκριθεί η σίτιση ορισμένων ειδών νεκροφάγων πτηνών με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1 και έχει υποβάλει ικανοποιητικές πληροφορίες όσον αφορά την εμφάνιση των ειδών αυτών στο έδαφός της, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη σίτιση των πτηνών αυτών με ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 1.

(6)

Η απόφαση 2003/322/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων έχει ενημερωθεί για τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/322/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Κανόνες εφαρμογής για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών με υλικό της κατηγορίας 1

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία μπορούν να εγκρίνουν τη χρήση ολόκληρων πτωμάτων νεκρών ζώων τα οποία είναι δυνατόν να περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού αυτού, για τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.»

2.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Συμμόρφωση των κρατών μελών

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση και τα δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.»

3.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.»

4.

Στο μέρος Α του παραρτήματος προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«1.

Στην περίπτωση της Κύπρου: μαυρόγυπας (Aegypius monachus) και όρνιο (Gyps fulvus).»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει, με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συνθήκης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 32.


Top