EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0794

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπήσ, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ

OJ L 140, 30.4.2004, p. 1–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 002 P. 42 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 002 P. 42 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 9 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj

30.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) αριθ. 794/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21 Απριλίου 2004

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 27,

κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Για να διευκολυνθεί η εκπόνηση των κοινοποιήσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις και η εκτίμησή τους από την Επιτροπή, είναι ευκταίο να καθιερωθεί υποχρεωτικό έντυπο κοινοποίησης. Το εν λόγω έντυπο επιβάλλεται να είναι όσο το δυνατό πληρέστερο.

(2)

Το τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης καθώς και το συνοπτικό δελτίο πληροφοριών και τα συμπληρωματικά δελτία πληροφοριών πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και πλαισίων κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Τα εν λόγω έντυπα πρέπει να υπόκεινται σε τροποποίηση ή αντικατάσταση, ανάλογα με την περαιτέρω εξέλιξη των σχετικών διατάξεων.

(3)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένο σύστημα κοινοποίησης για ορισμένες μεταβολές που επιφέρονται σε υφιστάμενες ενισχύσεις. Τέτοιου είδους απλουστευμένες ρυθμίσεις ενδείκνυται να γίνουν δεκτές μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει τηρηθεί ενήμερη σε τακτική βάση σχετικά με την υλοποίηση της εκάστοτε υφιστάμενης ενίσχυσης.

(4)

Προς χάριν της ασφάλειας δικαίου, ενδείκνυται να διευκρινισθεί ότι οι μικρές αυξήσεις ύψους έως 20 % του αρχικού προϋπολογισμού ενός καθεστώτος ενισχύσεων, ιδίως με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, δεν είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, εφόσον είναι απίθανο να επηρεάσουν το αρχικό συμπέρασμα της Επιτροπής για το συμβιβάσιμο του οικείου καθεστώτος ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι λοιποί όροι του καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητοι.

(5)

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων και για τις μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται εκτός του πλαισίου εγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ειδική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με υπό όρους απόφαση.

(6)

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να εκπληρώνει τα καθήκοντά της αναφορικά με την παρακολούθηση των ενισχύσεων, πρέπει να λαμβάνει ακριβή στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με τα είδη και τα ποσά των ενισχύσεων που χορηγούν με βάση τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων. Είναι δυνατή η απλούστευση και βελτίωση των ρυθμίσεων που διέπουν τη γνωστοποίηση των κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή και οι οποίες σήμερα περιγράφονται στο πλαίσιο της κοινής διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και κοινοποιήσεων δυνάμει της συνθήκης ΕΚ και της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που καθορίζεται στην επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 2ας Αυγούστου 1995. Το τμήμα της εν λόγω κοινής διαδικασίας που αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με τις κοινοποιήσεις επιδοτήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και του άρθρου XΝI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, με ημερομηνία θέσπισης την , δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

(7)

Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται με τις ετήσιες εκθέσεις αποσκοπούν στο να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί τα συνολικά μεγέθη των ενισχύσεων και να σχηματίζει γενική εικόνα για τις συνέπειες των διαφόρων κατηγοριών ενισχύσεων για τον ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητά από τα κράτη μέλη να της παρέχουν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικά στοιχεία για επιλεγμένα θέματα. Η επιλογή του θέματος πρέπει να συζητείται εκ των προτέρων με τα κράτη μέλη.

(8)

Η ετήσια έκθεση δεν καλύπτει τα πληροφοριακά στοιχεία που ενδεχομένως απαιτούνται για να εξακριβωθεί το συμβιβάσιμο δεδομένου μέτρου ενίσχυσης με την κοινοτική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να διατηρήσει το δικαίωμα να ζητεί την ανάληψη δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη ή να εξαρτά τις αποφάσεις της από τον όρο της παροχής πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

(9)

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 είναι σκόπιμο να υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (2), και, συμπληρωματικά, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που διατυπώνονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των γεγονότων από τα οποία εξαρτάται το σημείο εκκίνησης των προθεσμιών που ισχύουν για τις διαδικασίες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να εφαρμόζονται στις προϋφιστάμενες προθεσμίες που δεν έχουν εκπνεύσει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(10)

Σκοπός της ανάκτησης είναι η επαναφορά στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αθέμιτη χορήγηση ενίσχυσης. Για να διασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση, είναι σκόπιμο να αποτιμηθεί κατά τρόπο αντικειμενικό το αποκομισθέν όφελος από τη στιγμή κατά την οποία η εκάστοτε ενίσχυση τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας επιχείρησης, χωρίς να έχει σημασία η έκβαση των τυχόν επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνονται μεταγενέστερα από την εν λόγω επιχείρηση.

(11)

Σύμφωνα με γενικώς παραδεκτή χρηματοοικονομική πρακτική, ενδείκνυται ο καθορισμός του επιτοκίου ανάκτησης ως ετήσιου ποσοστού.

(12)

Από τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών μεταξύ τραπεζών προκύπτει ένα στατιστικώς αξιόπιστο επιτόκιο το οποίο μπορεί να μετρηθεί με συνέπεια και το οποίο, επομένως, είναι σκόπιμο να αποτελέσει τη βάση του επιτοκίου ανάκτησης. Ωστόσο, το διατραπεζικό επιτόκιο ανταλλαγής (swap) πρέπει να αναπροσαρμόζεται, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το γενικό επίπεδο αυξημένου εμπορικού κινδύνου που ισχύει εκτός του πλαισίου του τραπεζικού κλάδου. Με βάση τα στοιχεία σχετικά με τα διατραπεζικά επιτόκια ανταλλαγής, είναι σκόπιμο να καθορισθεί από την Επιτροπή ενιαίο επιτόκιο ανάκτησης για κάθε κράτος μέλος. Προς χάριν της ασφάλειας δικαίου και της ισότιμης μεταχείρισης, ενδείκνυται να καθορισθεί η ακριβής μέθοδος υπολογισμού του επιτοκίου και να προβλεφθεί η δημοσίευση του επιτοκίου ανάκτησης που ισχύει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς και των προϊσχυσάντων σχετικών επιτοκίων.

(13)

Η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι περιορίζει τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της αποδέκτριας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τη γενικώς παραδεκτή χρηματοοικονομική πρακτική, είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι μεσοπρόθεσμος είναι ένας χρονικός ορίζοντας πενταετίας. Επομένως, το επιτόκιο ανάκτησης ενδείκνυται να αντιστοιχεί σε ετήσιο ποσοστό το οποίο καθορίζεται για πέντε έτη.

(14)

Με δεδομένο τον στόχο της επαναφοράς στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αθέμιτη χορήγηση της εκάστοτε ενίσχυσης και σύμφωνα με τη γενικώς παραδεκτή χρηματοοικονομική πρακτική, το επιτόκιο ανάκτησης που καθορίζεται από την Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε ετήσιο ανατοκισμό. Για τους ίδιους λόγους, το επιτόκιο ανάκτησης που ισχύει κατά το πρώτο έτος της περιόδου ανάκτησης πρέπει να εφαρμόζεται κατά τα πρώτα πέντε έτη της περιόδου ανάκτησης, ενώ το επιτόκιο ανάκτησης που ισχύει κατά το έκτο έτος της περιόδου ανάκτησης πρέπει να εφαρμόζεται κατά τα επόμενα πέντε έτη, και ούτω καθεξής.

(15)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται για τις αποφάσεις ανάκτησης που κοινοποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και τις λοιπές λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων και ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999. Θεσπίζει επίσης διατάξεις για τον υπολογισμό των προθεσμιών που ισχύουν για όλες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς και του επιτοκίου ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις σε όλους τους τομείς.

ΚΕΦΑΛΑIΟ II

ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Άρθρο 2

Έντυπα κοινοποίησης

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών να κοινοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα του άνθρακα, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2002/871/ΕΚ της Επιτροπής (3), οι κοινοποιήσεις των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, πλην των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιούνται με χρήση του εντύπου κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος Ι του ίδιου κανονισμού.

Η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του μέτρου σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πλαίσια κανόνων και τα λοιπά κείμενα που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά με χρήση των συμπληρωματικών δελτίων πληροφοριών που παρατίθενται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος I.

Οσάκις επέρχεται τροποποίηση ή αντικατάσταση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών ή πλαισίων κανόνων, η Επιτροπή αναπροσαρμόζει τα αντίστοιχα έντυπα και δελτία πληροφοριών.

Άρθρο 3

Διαβίβαση των κοινοποιήσεων

1.   Κάθε κοινοποίηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του οικείου κράτους μέλους και έχει ως αποδέκτη τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.

Εάν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να κάνει χρήση ειδικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πλαίσια κανόνων ή τα λοιπά κείμενα που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, αποστέλλεται αντίγραφο της κοινοποίησης στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Γραμματέας και οι Γενικοί Διευθυντές δύνανται να ορίζουν πρόσωπα αρμόδια για την παραλαβή των κοινοποιήσεων.

2.   Το σύνολο της επακόλουθης αλληλογραφίας πρέπει να αποστέλλεται στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί γι αυτόν το σκοπό από τον Γενικό Διευθυντή.

3.   Η Επιτροπή απευθύνει την αλληλογραφία της στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του οικείου κράτους μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που της έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος.

4.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005, οι κοινοποιήσεις διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη σε χαρτί. Όποτε είναι δυνατό, διαβιβάζεται και ηλεκτρονικό αντίγραφο της κοινοποίησης.

Από 1ης Ιανουαρίου 2006, οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικώς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Επιτροπής και του κοινοποιούντος κράτους μέλους.

Το σύνολο της αλληλογραφίας που αφορά κοινοποίηση υποβληθείσα μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς.

5.   Ως ημερομηνία αποστολής με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό που έχει καθορίσει η παραλαμβάνουσα υπηρεσία λογίζεται η ημερομηνία αποστολής σε χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι το υπογεγραμμένο πρωτότυπο παραλαμβάνεται το αργότερο εντός δέκα ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.

6.   Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις λεπτομερείς ρυθμίσεις οι οποίες θα διέπουν την ηλεκτρονική διαβίβαση των κοινοποιήσεων, περιλαμβανομένων των σχετικών διευθύνσεων και των ρυθμίσεων που είναι ενδεχομένως απαραίτητες για την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4

Απλουστευμένη διαδικασία κοινοποίησης για ορισμένες μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 1, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, νοείται ως μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης κάθε αλλαγή, πλην των τροποποιήσεων καθαρά τυπικού ή διοικητικού χαρακτήρα, που δεν είναι ικανή να επηρεάσει την εκτίμηση του συμβιβάσιμου του εκάστοτε μέτρου ενίσχυσης με την κοινή αγορά, ωστόσο, η αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού ενός υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων κατά ποσοστό έως 20 % δεν λογίζεται ως μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης.

2.   Οι ακόλουθες μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων κοινοποιούνται με το έντυπο απλουστευμένης κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα II:

(α)

αυξήσεις του προϋπολογισμού εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων οι οποίες υπερβαίνουν το 20 %·

(β)

παράταση της ισχύος υφιστάμενου και εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για χρονικό διάστημα έως έξι έτη, με ή χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού·

(γ)

τροποποίηση επί το αυστηρότερο των προϋποθέσεων εφαρμογής εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων, μείωση της έντασης της ενίσχυσης ή μείωση των επιλέξιμων δαπανών.

Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να εκδίδει απόφαση για τις ενισχύσεις που της κοινοποιούνται με το έντυπο απλουστευμένης κοινοποίησης εντός μηνός.

3.   Η διαδικασία απλουστευμένης κοινοποίησης δεν χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση μεταβολών καθεστώτων ενισχύσεων σε σχέση με τα οποία τα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει ετήσιες εκθέσεις κατ εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 7, εκτός αν οι ετήσιες εκθέσεις για τα έτη κατά τα οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση υποβάλλονται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΤΉΣΙΕΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Μορφή και περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων

1.   Με την επιφύλαξη του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και των τυχόν επιπρόσθετων ειδικών απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων οι οποίες προβλέπονται σε υπό όρους απόφαση εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, και με την επιφύλαξη της τήρησης των τυχόν δεσμεύσεων που το οικείο κράτος μέλος έχει αναλάβει σε σχέση με απόφαση για την έγκριση ενίσχυσης, τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος ή μέρος ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έχει εφαρμοσθεί το εκάστοτε καθεστώς σύμφωνα με την τυποποιημένη μορφή υποβολής εκθέσεων που παρατίθεται στο παράρτημα IIIΑ.

Στο παράρτημα ΙΙΙΒ παρατίθεται η τυποποιημένη μορφή υποβολής ετήσιων εκθέσεων για υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης.

Στο παράρτημα ΙΙΙΓ παρατίθεται η τυποποιημένη μορφή υποβολής ετήσιων εκθέσεων για υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων της αλιείας που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης.

2.   Η Επιτροπή δύναται να ζητά από τα κράτη μέλη να της διαθέσουν πρόσθετα στοιχεία για επιλεγμένα θέματα, τα οποία συζητούνται εκ των προτέρων με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Διαβίβαση και δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων

1.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τις ετήσιες εκθέσεις του στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους το οποίο καλύπτει η εκάστοτε έκθεση.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν κατά προσέγγιση στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο μαζί με τα στοιχεία του επόμενου έτους.

2.   Κάθε έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις, που περιλαμβάνει ανακεφαλαίωση των στοιχείων τα οποία περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 7

Καθεστώς των ετήσιων εκθέσεων

Η διαβίβαση ετήσιων εκθέσεων δεν συνιστά τήρηση της υποχρέωσης κοινοποίησης των μέτρων ενίσχυσης προ της εφαρμογής τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88, παράγραφος 3 της συνθήκης, ούτε η διαβίβαση αυτή επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την έκβαση έρευνας με αντικείμενο εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ

Άρθρο 8

Υπολογισμός των προθεσμιών

1.   Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 και στον παρόντα κανονισμό ή που καθορίζονται από την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του άρθρου 88 της συνθήκης υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που διατυπώνονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση αντινομίας, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι προθεσμίες εκφράζονται σε μήνες ή σε εργάσιμες ημέρες.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, το κρίσιμο γεγονός σε σχέση με τις προθεσμίες που ισχύουν για την ανάληψη δράσης από την Επιτροπή είναι η παραλαβή της κοινοποίησης ή της μεταγενέστερης αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

Προκειμένου για τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2005 και τη σχετική αλληλογραφία, το κρίσιμο γεγονός είναι η παραλαβή της σχετικής ηλεκτρονικής κοινοποίησης ή ανακοίνωσης στην προβλεπόμενη διεύθυνση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Για την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, το κρίσιμο γεγονός σε σχέση με τις προθεσμίες που ισχύουν για την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη είναι η παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης ή αλληλογραφίας από την Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

5.   Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, το κρίσιμο γεγονός σε σχέση με την προθεσμία που ισχύει για την υποβολή παρατηρήσεων μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, από τρίτους καθώς και από εκείνα τα κράτη μέλη, τα οποία δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία, είναι η δημοσίευση της ανακοίνωσης για την κίνηση διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Κάθε αίτηση για την παράταση προθεσμίας αιτιολογείται δεόντως και υποβάλλεται γραπτώς στη διεύθυνση που έχει ορισθεί από το μέρος που έχει τάξει την προθεσμία τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προ της εκπνοής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΙΤΌΚΙΟ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΆΝΟΜΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ

Άρθρο 9

Μέθοδος προσδιορισμού του επιτοκίου

1.   Εάν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί κατά παράβαση του άρθρου 88, παράγραφος 3 της συνθήκης είναι ετήσιο ποσοστό που καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος.

Το εν λόγω επιτόκιο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των πενταετών διατραπεζικών επιτοκίων ανταλλαγής (swap) για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, συν 75 μονάδες βάσης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να προσαυξήσει το ποσοστό κατά περισσότερες από 75 μονάδες βάσης ως προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

2.   Εάν ο τελευταίος διαθέσιμος τριμηνιαίος μέσος όρος των πενταετών διατραπεζικών επιτοκίων ανταλλαγής, προσαυξημένος κατά 75 μονάδες βάσης, αποκλίνει σε ποσοστό πάνω από 15 % από το ισχύον επιτόκιο ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε νέο υπολογισμό του επιτοκίου ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης.

Το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον εκ νέου υπολογισμό από μέρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη με επιστολή για το νέο υπολογισμό και για την ημερομηνία από την οποία ισχύει.

3.   Το επιτόκιο καθορίζεται για έκαστο κράτος μέλος ατομικά ή για δύο ή περισσότερα κράτη μέλη από κοινού.

4.   Εάν δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα ή ισοδύναμα δεδομένα, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, να καθορίσει επιτόκιο ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα με διαφορετική μέθοδο και επί τη βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

Άρθρο 10

Δημοσίευση

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα τρέχοντα και τα συναφή παλαιότερα επιτόκια ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και, για λόγους ενημέρωσης, στο διαδίκτυο.

Άρθρο 11

Μέθοδος εφαρμογής του επιτοκίου

1.   Το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που ίσχυε την ημερομηνία κατά την οποία η εκάστοτε παράνομη ενίσχυση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του δικαιούχου.

2.   Το επιτόκιο εφαρμόζεται με τη μέθοδο του ανατοκισμού μέχρι την ημερομηνία ανάκτησης της ενίσχυσης. Ο τόκος που έχει γεννηθεί κατά το προηγούμενο έτος υπόκειται σε τοκισμό σε κάθε μεταγενέστερο έτος.

3.   Το επιτόκιο για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται καθ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία ανάκτησης. Εντούτοις, εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από πέντε έτη μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η παράνομη ενίσχυση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του αποδέκτη και της ημερομηνίας ανάκτησης της ενίσχυσης, το επιτόκιο υπολογίζεται εκ νέου ανά πενταετία με βάση το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο του νέου υπολογισμού του επιτοκίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη της ισχύος του.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κεφάλαιο II εφαρμόζεται μόνον στις κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή μετά την παρέλευση πενταμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το κεφάλαιο ΙΙΙ εφαρμόζεται στις ετήσιες εκθέσεις που καλύπτουν ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά.

Το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται σε κάθε προθεσμία η οποία έχει ταχθεί αλλά δεν έχει ακόμη εκπνεύσει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα άρθρα 9 και 11 εφαρμόζονται σε κάθε απόφαση ανάκτησης η οποία κοινοποιείται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, της 21 Απριλίου 2004

Για τη Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 300, 5.11.2002, σ. 42.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Α

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

(Οι παρούσες ρυθμίσεις καλύπτουν όλους τους κλάδους πλην της γεωργίας)

Με σκοπό την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του όλου συστήματος υποβολής εκθέσεων που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, η τρέχουσα τυποποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αντικαθίσταται από ετήσια διαδικασία επικαιροποίησης. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα αποστέλλει μέχρι την 1η Μαρτίου στα κράτη μέλη προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων και τις μεμονωμένες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν το λογιστικό φύλλο υπό ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θα μπορεί να δημοσιεύει κατά το έτος t τα στοιχεία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο αναφοράς t-1. (1)

Ο κύριος όγκος των στοιχείων που περιλαμβάνει το προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο θα προσυμπληρώνεται από την Επιτροπή με βάση τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη θα καλούνται ελέγξουν και, εάν είναι απαραίτητο, να τροποποιήσουν τα λεπτομερή στοιχεία εκάστου καθεστώτος ή εκάστης μεμονωμένης ενίσχυσης, καθώς επίσης να αναγράψουν την ετήσια δαπάνη για το τελευταίο έτος (t-1). Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα διευκρινίζουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή και θα επισημαίνουν κατά πόσον ένα καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι από τα κοινοτικά Ταμεία.

Ορισμένα στοιχεία, όπως ο στόχος της ενίσχυσης, ο κλάδος για τον οποίον προορίζεται η ενίσχυση, κ.ο.κ. θα αναφέρονται στον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης και όχι στους τελικούς της αποδέκτες. Παραδείγματος χάρη, πρωταρχικός στόχος ενός καθεστώτος το οποίο, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, προορίζεται να ωφελήσει αποκλειστικά και μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάποιο άλλο καθεστώς βάσει του οποίου το σύνολο των ενισχύσεων χορηγείται σε τελική ανάλυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα θεωρείται ότι έχει αυτόν το στόχο εάν, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, στο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση.

Στο λογιστικό φύλλο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παράμετροι. Οι παράμετροι 1-3 και 6-12 θα προσυμπληρώνονται από την Επιτροπή και θα ελέγχονται από τα κράτη μέλη. Οι παράμετροι 4, 5 και 13 θα συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη.

1.

Τίτλος

2.

Αριθμός ενίσχυσης

3.

Όλοι οι προηγούμενοι αριθμοί ενίσχυσης (π.χ. έπειτα από την ανανέωση καθεστώτος)

4.

Λήξη ισχύος

Τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή.

5.

Συγχρηματοδότηση

Καίτοι η ίδια η κοινοτική χρηματοδότηση εξαιρείται, το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων για κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει τα μέτρα ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Για είναι δυνατός ο εντοπισμός των συγχρηματοδοτούμενων καθεστώτων και η εκτίμηση της αναλογίας που οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν κατά πόσον το εκάστοτε καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι, καθώς επίσης, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να επισημάνουν το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, παρέχεται ένα κατά προσέγγιση μέγεθος για το συνολικό ποσό των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων.

6.

Κλάδος

Η ταξινόμηση κατά κλάδους βασίζεται εν πολλοίς στα [τρία πρώτα ψηφία] της Γενικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Eυρωπαïκές Kοινότητες (NACE) (2).

7.

Πρωταρχικός στόχος

8.

Δευτερεύων στόχος

Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προοριζόταν αποκλειστικά η ενίσχυση (ή διακριτό τμήμα της), επιπλέον του πρωταρχικού στόχου, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Κάποιο άλλο καθεστώς του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι οι ΜΜΕ ενδέχεται να έχει ως δευτερεύοντες στόχους την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, εφόσον, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, καθορίζεται ότι αυτή προορίζεται κατά χ% για επαγγελματική κατάρτιση και κατά ψ% για την απασχόληση.

9.

Περιφέρεια ή περιφέρειες

Μία ενίσχυση είναι πιθανό, κατά τον χρόνο έγκρισής της, να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένη περιφέρεια ή σύνολο περιφερειών. Οσάκις ενδείκνυται, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιφερειών που εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και των περιφερειών που εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Εάν η ενίσχυση προορίζεται για συγκεκριμένη περιφέρεια, τούτο πρέπει να επισημαίνεται σε συνάρτηση με τη βαθμίδα ΙΙ της ονοματολογίας NUTS (3).

10.

Κατηγορία του μέτρου ή των μέτρων ενίσχυσης

Γίνεται διάκριση μεταξύ έξι κατηγοριών: μη επιστρεπτέα ενίσχυση, φορολογική μείωση ή απαλλαγή, συμμετοχή στο κεφάλαιο, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, αναβολή της καταβολής φόρου, εγγύηση.

11.

Περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης στην εθνική γλώσσα

12.

Είδος της ενίσχυσης

Γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών: καθεστώς, μεμονωμένη εφαρμογή καθεστώτος και μεμονωμένη ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται βάσει κάποιου καθεστώτος (ενίσχυση ad hoc).

13.

Δαπάνη

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αναγραφόμενα ποσά αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες (ή στα πραγματικά διαφυγόντα έσοδα στην περίπτωση των φορολογικών δαπανών). Εάν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τις πληρωμές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ή τις πιστώσεις και να επισημαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για τέτοια στοιχεία. Ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα παρέχονται για κάθε μέτρο ενίσχυσης το οποίο εντάσσεται σε δεδομένο καθεστώς ή για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.). Τα αριθμητικά δεδομένα είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα που ισχύει κατά τον χρόνο της περιόδου αναφοράς. Παρέχονται στοιχεία για τις δαπάνες των ετών t-1, t-2, t-3, t-4, και t-5.


(1)  «t» είναι το έτος κατά το οποίο ζητούνται τα στοιχεία.

(2)  Η NACE Αναθ. 1.1 είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(3)  Η NUTS είναι η στατιστική ονοματολογία των εδαφικών ενοτήτων στην Κοινότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Β

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

(Οι παρούσες ρυθμίσεις καλύπτουν τον τομέα της γεωργίας)

Με σκοπό την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του όλου συστήματος υποβολής εκθέσεων που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, η τρέχουσα τυποποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αντικαθίσταται από ετήσια διαδικασία επικαιροποίησης. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα αποστέλλει μέχρι την 1η Μαρτίου στα κράτη μέλη προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων και τις μεμονωμένες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν το λογιστικό φύλλο υπό ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θα μπορεί να δημοσιεύει κατά το έτος t τα στοιχεία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο αναφοράς t-1 (1).

Ο κύριος όγκος των στοιχείων που περιλαμβάνει το προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο θα προσυμπληρώνεται από την Επιτροπή με βάση τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη θα καλούνται ελέγξουν και, εάν είναι απαραίτητο, να τροποποιήσουν τα λεπτομερή στοιχεία εκάστου καθεστώτος ή εκάστης μεμονωμένης ενίσχυσης, καθώς επίσης να αναγράψουν την ετήσια δαπάνη για το τελευταίο έτος (t-1). Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα διευκρινίζουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή και θα επισημαίνουν κατά πόσον ένα καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι από τα κοινοτικά Ταμεία.

Ορισμένα στοιχεία, όπως ο στόχος της ενίσχυσης, ο κλάδος για τον οποίον προορίζεται η ενίσχυση, κ.ο.κ. θα αναφέρονται στον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης και όχι στους τελικούς της αποδέκτες. Παραδείγματος χάρη, πρωταρχικός στόχος ενός καθεστώτος το οποίο, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, προορίζεται να ωφελήσει αποκλειστικά και μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάποιο άλλο καθεστώς βάσει του οποίου το σύνολο των ενισχύσεων χορηγείται σε τελική ανάλυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα θεωρείται ότι έχει αυτόν το στόχο εάν, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, στο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση.

Στο λογιστικό φύλλο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παράμετροι. Οι παράμετροι 1-3 και 6-12 θα προσυμπληρώνονται από την Επιτροπή και θα ελέγχονται από τα κράτη μέλη. Οι παράμετροι 4, 5, 13 και 14 θα συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη.

1.

Τίτλος

2.

Αριθμός ενίσχυσης

3.

Όλοι οι προηγούμενοι αριθμοί ενίσχυσης (π.χ. έπειτα από την ανανέωση καθεστώτος)

4.

Λήξη ισχύος

Τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή.

5.

Συγχρηματοδότηση

Καίτοι η ίδια η κοινοτική χρηματοδότηση εξαιρείται, το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων για κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει τα μέτρα ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Για είναι δυνατός ο εντοπισμός των συγχρηματοδοτούμενων καθεστώτων και η εκτίμηση της αναλογίας που οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν κατά πόσον το εκάστοτε καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι, καθώς επίσης, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να επισημάνουν το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, παρέχεται ένα κατά προσέγγιση μέγεθος για το συνολικό ποσό των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων.

6.

Κλάδος

Η ταξινόμηση κατά κλάδους βασίζεται εν πολλοίς στα [τρία πρώτα ψηφία] της «Γενικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Eυρωπαïκές Kοινότητες» (NACE) (2).

7.

Πρωταρχικός στόχος

8.

Δευτερεύων στόχος

Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προοριζόταν αποκλειστικά η ενίσχυση (ή διακριτό τμήμα της), επιπλέον του πρωταρχικού στόχου, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Κάποιο άλλο καθεστώς του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι οι ΜΜΕ ενδέχεται να έχει ως δευτερεύοντες στόχους την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, εφόσον, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, καθορίζεται ότι αυτή προορίζεται κατά χ% για επαγγελματική κατάρτιση και κατά ψ% για την απασχόληση.

9.

Περιφέρεια ή περιφέρειες

Μία ενίσχυση είναι πιθανό, κατά τον χρόνο έγκρισής της, να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένη περιφέρεια ή σύνολο περιφερειών. Οσάκις ενδείκνυται, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιφερειών του Στόχου 1 και των μειονεκτουσών περιοχών.

10.

Κατηγορία του μέτρου ή των μέτρων ενίσχυσης

Γίνεται διάκριση μεταξύ έξι κατηγοριών: μη επιστρεπτέα ενίσχυση, φορολογική μείωση ή απαλλαγή, συμμετοχή στο κεφάλαιο, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, αναβολή της καταβολής φόρου, εγγύηση.

11.

Περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης στην εθνική γλώσσα

12.

Είδος της ενίσχυσης

Γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών: καθεστώς, μεμονωμένη εφαρμογή καθεστώτος και μεμονωμένη ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται βάσει κάποιου καθεστώτος (ενίσχυση ad hoc).

13.

Δαπάνη

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αναγραφόμενα ποσά αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες (ή στα πραγματικά διαφυγόντα έσοδα στην περίπτωση των φορολογικών δαπανών). Εάν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τις πληρωμές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ή τις πιστώσεις και να επισημαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για τέτοια στοιχεία. Ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα παρέχονται για κάθε μέτρο ενίσχυσης το οποίο εντάσσεται σε δεδομένο καθεστώς ή για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.). Τα αριθμητικά δεδομένα είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα που ισχύει κατά τον χρόνο της περιόδου αναφοράς. Παρέχονται στοιχεία για τις δαπάνες των ετών t-1, t-2, t-3, t-4, και t-5.

14.

Ένταση της ενίσχυσης και δικαιούχοι

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διευκρινίζουν:

την πραγματική ένταση ενίσχυσης της όντως παρεχόμενης στήριξης ανά είδος ενίσχυσης και περιφέρειας

τον αριθμό των δικαιούχων

το μέσο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο.


(1)  «t» είναι το έτος κατά το οποίο ζητούνται τα στοιχεία.

(2)  Η NACE Αναθ. 1.1 είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Οι εκθέσεις πρέπει να παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή και να περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

1.   Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης, αριθμός ενίσχυσης της Επιτροπής και αναφορά της απόφασης της Επιτροπής.

2.   Δαπάνες. Τα στοιχεία πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο εθνικό νόμισμα. Στην περίπτωση φορολογικών δαπανών, πρέπει να αναφέρονται οι ετήσιες φορολογικές απώλειες. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία, πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση των απωλειών αυτών. Για το υπό ανασκόπηση έτος, να γίνεται ξεχωριστή αναφορά για κάθε μέσο ενισχύσεως στα πλαίσια του καθεστώτος (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, εγγύηση, κλπ):

2.1.   δεσμευμένα ποσά, (εκτιμώμενες) φορολογικές απώλειες ή άλλα έσοδα που χάνονται, στοιχεία για εγγυήσεις, κλπ για νέα ενισχυόμενα έργα. Στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων, θα πρέπει να δίδεται το συνολικό ποσό των παρεχόμενων νέων εγγυήσεων.

2.2.   πραγματικές πληρωμές, (εκτιμώμενες) φορολογικές απώλειες ή άλλα έσοδα που χάνονται, στοιχεία για εγγυήσεις, κλπ για νέα και τρέχοντα έργα. Στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων, θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: συνολικό ύψος μη επιστραφεισών εγγυήσεων, πριμοδοτήσεις, ανακτηθέντα ποσά, καταβληθείσες αποζημιώσεις, τελικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) του καθεστώτος για το υπό ανασκόπηση έτος.

2.3.   αριθμός έργων ή/και επιχειρήσεων που έτυχαν ενισχύσεως.

εκτιμώμενο συνολικό ποσό:

ενισχύσεων χορηγηθεισών για τη μόνιμη απόσυρση αλιευτικών σκαφών μέσω μεταφοράς τους σε τρίτες χώρες.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για την ανανέωση αλιευτικών σκαφών.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για την αγορά χρησιμοποιημένων σκαφών.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για κοινωνικοοικονομικά μέτρα.

ενισχύσεων χορηγηθεισών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικά συμβάντα.

ενισχύσεων χορηγηθεισών σε απομακρυσμένες περιοχές.

ενισχύσεων χορηγηθεισών μέσω παραδημοσιονομικών επιβαρύνσεων.

2.5.   ανάλυση ποσών των σημείων 2.1. κατά περιοχές οριζόμενες ως περιοχές στόχου 1 και άλλες περιοχές.

3.   Άλλες πληροφορίες και παρατηρήσεις.


Top