Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0329

2004/329/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Glycine max, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1258]

OJ L 104, 8.4.2004, p. 133–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 422 - 423

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/329/oj

32004D0329

2004/329/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Glycine max, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1258]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 08/04/2004 σ. 0133 - 0134


Απόφαση της Επιτροπής

της 6ης Απριλίου 2004

με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Glycine max, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1258]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/329/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών(1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην Ιταλία, η ποσότητα των διαθέσιμων σπόρων σόγιας (Glycine max) που είναι κατάλληλοι για τις εθνικές κλιματολογικές συνθήκες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί βλαστικής ικανότητας της οδηγίας 2002/57/ΕΚ είναι ανεπαρκής και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ικανοποιητικά η ζήτηση για σπόρους τους είδους αυτού με σπόρους από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/57/ΕΚ.

(3) Επομένως, πρέπει να δοθεί στην Ιταλία άδεια να επιτρέπει την εμπορία σπόρων αυτού του είδους που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 15 Ιουνίου 2004.

(4) Επιπροσθέτως, πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία είναι σε θέση να προμηθεύσουν την Ιταλία με σπόρους αυτού του είδους, να επιτρέπουν την εμπορία των σπόρων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν η συγκομιδή του σπόρου έχει γίνει σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που καλύπτεται από την οδηγία 2003/17/ΕΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες(2).

(5) Είναι σκόπιμο η Ιταλία να ενεργήσει ως συντονιστής ώστε να εξασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η εμπορία στην Κοινότητα σπόρων σόγιας (Glycine max), οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 2002/57/ΕΚ, για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 15 Ιουνίου 2004, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η βλαστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή που καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης·

β) η επίσημη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα η οποία διαπιστώνεται κατά την επίσημη εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·

γ) η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Κάθε προμηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ή στο οποίο πραγματοποιεί εισαγωγές.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος χορηγεί στον προμηθευτή την άδεια να διαθέσει το σπόρο αυτόν στην αγορά, εκτός εάν:

α) υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις με τις οποίες αμφισβητείται η ικανότητα του προμηθευτή να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα των σπόρων για την οποία υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης· ή

β) η συνολική ποσότητα που εγκρίνεται για να διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική παρέκκλιση υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η Ιταλία ενεργεί ως κράτος μέλος συντονιστής όσον αφορά το άρθρο 1 ώστε να εξασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 κοινοποιεί αμέσως στο κράτος μέλος συντονιστή την ποσότητα την οποία καλύπτει η αίτηση αυτή. Το κράτος μέλος συντονιστής ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος από το οποίο έλαβε την κοινοποίηση σχετικά με το εάν η αδειοδότηση θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της ανώτατης ποσότητας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τις ποσότητες για τις οποίες χορήγησαν άδειες εμπορίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.

(2) ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/403/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 7.6.2003 σ. 23).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top