Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004H0326

Σύσταση αριθ. 23, της 29ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 104, 8.4.2004, p. 125–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/326/oj

32003H0023

Σύσταση αριθ. 23, της 29ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 08/04/2004 σ. 0125 - 0126


Σύσταση αριθ. 23

της 29ης Οκτωβρίου 2003

σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/326/ΕΚ)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου(1), σύμφωνα με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή χειρίζεται όλα τα διοικητικά θέματα που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου(2),

το άρθρο 81 στοιχείο γ), σύμφωνα με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την προαγωγή και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας,

το άρθρο 81 στοιχείο δ), σύμφωνα με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την προαγωγή και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή πληροφοριών,

τα άρθρα 36 έως 38, 41 έως 43, 45 έως 47, 49, 90 και 111 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, που περιέχουν διατάξεις για την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχέως χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

(2) Η Διοικητική Επιτροπή, με την απόφασή της αριθ. 182, της 13ης Δεκεμβρίου 2000, καθιέρωσε ένα κοινό πλαίσιο σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(3) Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική επιτροπή προώθησε την συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την εξέταση της χρήσης ορθών πρακτικών για τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(4) Σε αυτές τις συζητήσεις εντοπίστηκαν ορισμένα κωλύματα στην ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς επίσης υποδείχθηκαν διάφορα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να περιληφθούν σε απόφαση της διοικητικής Εειτροπής και τα οποία είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για την άρση των κωλυμάτων αυτών.

(5) Ορισμένα από τα μέτρα αυτά, τα οποία αφορούν στην οργάνωση των εθνικών φορέων και την κατανομή των πόρων σε αυτούς, εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, και η Διοικητική Επιτροπή περιορίζεται στην έκδοση συστάσεων.

ΣΥΝΙΣΤΑ:

Στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, όσον αφορά σε θέματα οργάνωσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων που διαθέτουν, για την εξασφάλιση της βέλτιστης διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, και ειδικότερα:

1. να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ικανοποιητικό επίπεδο και ειδικά για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71·

2. λαμβάνοντας υπόψη την ειδική οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων τους, να προσδιορίζουν τον βέλτιστο τρόπο διεκπεραίωσης των αιτήσεων στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, τούτο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με κεντρική οργάνωση, ακόμη και αν η εθνική διοίκηση βασίζεται σε αποκεντρωμένο σύστημα, ή με ανάθεση του συνόλου των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων σε εξειδικευμένη υπηρεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή με τη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επίπεδο, κατά το δυνατόν πλησιέστερο προς τον/την αιτούντα(-ούσα)·

3. να παρέχουν στο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των κοινοτικών αιτήσεων, ειδική εκπαίδευση σε σχέση με τους εφαρμοζόμενους κοινοτικούς κανόνες καθώς και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται (έντυπα, υπολογιστές, μέσα τηλεματικής κ.λπ.), και να λαμβάνουν μέτρα για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού ως προς τις κοινοτικές πτυχές των εργασιών του φορέα τους και τις διαδικασίες εποπτείας της διεκπεραίωσης των κοινοτικών αιτήσεων·

4. να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των φορέων τους και εκείνων άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω εθνικών ανταποκριτών που είναι εξειδικευμένοι στις σχέσεις με συγκεκριμένα κράτη μέλη και να καταρτίζουν κατάλογο του προσωπικού (ονόματα, θεματικοί τομείς, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ), ο οποίος θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος μέσω του εξυπηρετητή CIRCA.

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

Giuseppe Miccio

(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.

(2) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.

Top