Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2535/2001, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2535/2001, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 08/04/2004 σ. 0106 - 0107


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2004 της Επιτροπής

της 7ης Απριλίου 2004

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2535/2001, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο τίτλος 2 κεφάλαιο I τμήμα 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων(1), ορίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά την έγκριση των αιτούντων για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των εμπορευομένων από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (τα νέα κράτη μέλη) στα πιστοποιητικά εισαγωγής από την ημερομηνία προσχώρησης των εν λόγω κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα.

(2) Για την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, πρέπει να επιτραπεί στους εμπορευομένους των νέων κρατών μελών να υποβάλλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στα παραρτήματα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει να αποδείξουν την ιδιότητα του εμπορευομένου και την τακτικότητα των δραστηριοτήτων τους. Όσον αφορά την απαίτηση απόδειξης των εμπορικών δραστηριοτήτων, για τους αιτούντες των νέων κρατών μελών πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι συναλλαγές με την Κοινότητα, αλλά επίσης οι εμπορικές συναλλαγές με όλες τις τρίτες χώρες. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως έτος αναφοράς για τις εμπορικές δραστηριότητές τους το 2002 αντί το 2003, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν σε θέση να εισαγάγουν ή να εξαγάγουν τις απαιτούμενες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων κατά το 2003, λόγω εξαιρετικών γεγονότων. Οι αρχές των νέων κρατών μελών πρέπει έως τις 15 Μαΐου 2004 να υποβάλουν κατάλογο στην Επιτροπή με όλους τους επιλέξιμους εμπορευομένους. Για να καταστεί ευκολότερη η αναγνώριση κάθε αιτούντος και για να διευκολυνθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν για κάθε εμπορευόμενο πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Επιπλέον, πρέπει να επιτραπεί στους επιλέξιμους εμπορευόμενους των νέων κρατών μελών να αποκτήσουν πιστοποιητικά εισαγωγής.

(3) Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005, οι εμπορευόμενοι των νέων κρατών μελών πρέπει να εγκριθούν υπό τον όρο ότι υποβάλουν αίτηση πριν από την 1η Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εγγράφων και πληροφοριών ή υπό τον όρο ότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιλέξιμων εμπορευομένων που πρέπει να διαβιβαστεί στην Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου 2004.

(4) Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2535/2001.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κατά παρέκκλιση από τον τίτλο 2 κεφάλαιο I τμήμα 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, οι εμπορευόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία (που στο εξής καλούνται "νέα κράτη μέλη") μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, οι εμπορευόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στα νέα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να γίνουν αποδεκτές, μόνον εάν ο αιτών επισυνάψει τα ακόλουθα έγγραφα:

α) την απόδειξη ότι το 2003 εισήγαγε ή/και εξήγαγε τουλάχιστον 25 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασμένης ονοματολογίας στο πλαίσιο τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών πράξεων·

β) κάθε έγγραφο και πληροφορία που πιστοποιεί επαρκώς την ταυτότητα και την ιδιότητά του, και ιδίως:

i) λογιστικά έγγραφα της επιχείρησης ή/και φορολογικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

ii) τον αριθμό ΦΠΑ, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία,

iii) την εγγραφή του σε εμπορικό μητρώο, εάν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση του στοιχείου α) δεύτερο εδάφιο, το έτος αναφοράς μπορεί να είναι το 2002, εάν ο σχετικός εισαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να εισαγάγει ή να εξαγάγει τις απαιτούμενες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων κατά το 2003, λόγω εξαιρετικών γεγονότων.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου αυτής, οι συναλλαγές στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή δεν θεωρούνται εισαγωγές και εξαγωγές.

3. Οι αρμόδιες αρχές των νέων κρατών μελών αποστέλλουν στην Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου 2004 τους καταλόγους των εμπορευομένων που έχουν υποβάλει αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τηρώντας τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι κατάλογοι αυτοί καταρτίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος XIV του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, εκτός από τον αριθμό έγκρισης.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τους καταλόγους αυτούς στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται για τις ποσοστώσεις της περιόδου από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004 μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2535/2001, για τις ποσοστώσεις της περιόδου από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005, η έγκριση χορηγείται:

α) στους εμπορευομένους που είναι εγκατεστημένοι στα νέα κράτη μέλη και υποβάλουν, πριν από την 1η Ιουνίου 2004, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι αίτηση που συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2· ή

β) στους εμπορευομένους που είναι εγκατεστημένοι στα νέα κράτη μέλη και υποβάλουν, πριν από την 1 Ιουνίου 2004, αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 50/2004 (ΕΕ L 7 της 13.1.2004, σ. 9).

Top