Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0662

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής κατ' εφαρμογή των κανονισμών (EΚ) αριθ. 936/97 και (EΚ) αριθ. 1279/98, που προβλέπουν τη διαχείριση ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων για βόεια κρέατα, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

OJ L 104, 8.4.2004, p. 103–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/662/oj

32004R0662

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής κατ' εφαρμογή των κανονισμών (EΚ) αριθ. 936/97 και (EΚ) αριθ. 1279/98, που προβλέπουν τη διαχείριση ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων για βόεια κρέατα, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 08/04/2004 σ. 0103 - 0104


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2004 της Επιτροπής

της 7ης Απριλίου 2004

για θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής κατ' εφαρμογή των κανονισμών (EΚ) αριθ. 936/97 και (EΚ) αριθ. 1279/98, που προβλέπουν τη διαχείριση ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων για βόεια κρέατα, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία (εφεξής καλούμενες "τα νέα κράτη μέλη"), θα προσχωρήσουν στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004, με την επιφύλαξη της κύρωσης της συνθήκης προσχώρησης. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που έχουν ανοίξει για το βόειο κρέας θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των επιχειρηματιών που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες αυτές κατά την ημερομηνία προσχώρησής τους.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 1997, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου(1) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τις αποφάσεις 2003/286/EΚ, 2003/298/EΚ, 2003/299/EΚ, 2003/18/EΚ 2003/263/EΚ και 2003/285/EΚ του Συμβουλίου για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Πολωνίας και τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας(2) ορίζουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα των επιχειρηματιών για ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις δυνάμει των διαφόρων καθεστώτων εισαγωγών.

(3) Για να πληρούν τις απαιτήσεις των εν λόγω ποσοστώσεων εισαγωγής, οι εγκατεστημένοι στα νέα κράτη μέλη αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει μια ελάχιστη δραστηριότητα εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες. Οι εμπορικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Μαΐου 2004 με τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2003, θα πρέπει να θεωρούνται ως εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

(4) Είναι συνεπώς αναγκαίο να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των επιχειρηματιών των νέων κρατών μελών δυνάμει των καθεστώτων εισαγωγών που προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΚ) αριθ. 936/97 και (EΚ) αριθ. 1279/98.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για να θεωρηθούν αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 936/97 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1279/98, οι αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα σε μητρώο ΦΠΑ κράτους μέλους της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2003, τα οποία, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους, αποδεικνύουν με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους:

α) για τους σκοπούς του κανονισμού (EΚ) αριθ. 936/97, ότι ασχολήθηκαν για 12 μήνες τουλάχιστον με το εμπόριο βοείου κρέατος με άλλες χώρες·

β) για τους σκοπούς του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1279/98, ότι εμπορεύθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά τους προηγούμενους 12 μήνες βόειο κρέας με άλλες χώρες.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "άλλες χώρες" νοούνται όλες οι τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Κοινότητας με τη σύνθεσή της την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2003.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 649/2003 (ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13).

(2) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1144/2003 (ΕΕ L 160 της 28.6.2003, σ. 44).

Top