Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0652

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 652/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 362/2004 για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2004

OJ L 104, 8.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 72 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/652/oj

32004R0652

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 652/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 362/2004 για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 08/04/2004 σ. 0043 - 0043


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 652/2004 της Επιτροπής

της 7ης Απριλίου 2004

για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 362/2004 για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 362/2004 της Επιτροπής(2) έγινε λάθος όσον αφορά τον αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό αυτό. Πράγματι, διαφέρει από αυτόν που έχει ήδη προβλεφθεί, για όλες τις ποσοστώσεις ειδικής προτιμησιακής ζάχαρης για τις περιόδους 2003/04, 2004/05 και 2005/06, από το άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2003/04, 2004/05 και 2005/06, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκαλάμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ. 779/96(3).

(2) Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 362/2004 και να απαλειφθεί η αναφορά στον αύξοντα αριθμό από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 362/2004, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 18.

(3) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2004 (ΕΕ L 15 της 22.1.2004, σ. 3).

Top