Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0625

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για την παράταση και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/98 σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία

OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε εμμέσως από 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj

32004R0625

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για την παράταση και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/98 σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 099 της 03/04/2004 σ. 0001 - 0002


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 31ης Μαρτίου 2004

για την παράταση και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/98 σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά με την αποκεντρωμένη συνεργασία(2), είχε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

(3) Σύμφωνα με αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2003, η οικεία γραμμή του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι περισσότερο επικεντρωμένη.

(4) Το μέσο αποκεντρωμένης συνεργασίας έχει ειδική προστιθέμενη αξία για τη στήριξη ενεργειών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο πλαίσιο δύσκολων εταιρικών σχέσεων, στις οποίες είναι αδύνατη ή ακατάλληλη η χρήση παραδοσιακών μέσων, καθώς και για τη στήριξη της διαφοροποίησης των αποκεντρωμένων φορέων, ως πιθανών εταίρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.

(5) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1659/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και της έκδοσης της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ. Το δημοσιονομικό πλαίσιο και η περίοδος αναφοράς που καθορίζει ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να προσαρμοσθούν.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 1

Η Κοινότητα υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες των φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας και των αναπτυσσόμενων χωρών που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως σε περιπτώσεις εταιρικών σχέσεων που παρουσιάζουν δυσκολίες και στις οποίες είναι αδύνατη η χρήση άλλων μέσων. Οι εν λόγω ενέργειες και πρωτοβουλίες προωθούν:

- την ανάπτυξη που βασίζεται σε μεγαλύτερη συμμετοχή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις πρωτοβουλίες των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών,

- τη συμβολή στη διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατικής βάσης στις χώρες αυτές.

Kατά την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων και πρωτοβουλιών δίδεται προτεραιότητα σε φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας των αναπτυσσόμενων χωρών. Όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι επιλέξιμες για τις δράσεις που αφορούν την προώθηση της αποκεντρωμένης συνεργασίας."

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- πληροφόρηση και κινητοποίηση των φορέων αποκεντρωμένης συνεργασίας και συμμετοχή σε διεθνή φόρα για την ενίσχυση του διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής."·

β) μετά την τρίτη περίπτωση παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:

"- ενίσχυση των δικτύων των κοινωνικών οργανώσεων και κινημάτων που μάχονται για την αειφόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα τα κοινωνικά και τα δημοκρατικά δικαιώματα."

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 3

1. Οι εταίροι της συνεργασίας που είναι επιλέξιμοι για να χρηματοδοτηθούν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας στην Κοινότητα και στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως: τοπική αυτοδιοίκηση (περιλαμβανομένων των δημοτικών αρχών), μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανώσεις γηγενών πληθυσμών, τοπικές επαγγελματικές ενώσεις και τοπικές ομάδες πολιτών, συνεταιρισμοί, συνδικάτα, οικονομικές και κοινωνικές ενώσεις φορέων, τοπικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιφερειακής αποκεντρωμένης συνεργασίας και ολοκλήρωσης, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις γυναικών και νέων, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες, μέσα ενημέρωσης και όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και ανεξάρτητα ιδρύματα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη.

2. Οι δραστηριότητες των φορέων που σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να συμμορφούνται προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της υποχρέωσης λογοδοσίας."

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

Η χρηματοδότηση των δράσεων του άρθρου 1 από την Κοινότητα καλύπτει τρία έτη. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος για το διάστημα 2004 έως 2006 ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών."

5. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, ο όρος "ECU" αντικαθίσταται από τον όρο "ευρώ"·

β) στην παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

"- ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών στις οποίες η επίσημη συνεργασία αδυνατεί να συμβάλει σημαντικά στους στόχους του άρθρου 1."

6. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συγκροτείται κατά το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από κοινού με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες(3) (στο εξής: 'επιτροπή')."

7. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής, η Επιτροπή παρουσιάζει περίληψη των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματά τους και ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και πληροφορίες για τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας με τους οποίους συνήφθησαν οι συμβάσεις."

β) στο δεύτερο εδάφιο, ο όρος "ECU" αντικαθίσταται από τον όρο "ευρώ".

8. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Roche

(1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2004.

(2) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 1).

(3) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Top