Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0245

2004/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/585/ΕΚ και 97/222/ΕΚ σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων και ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας θηραμάτων από την Ισλανδία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 701]

OJ L 77, 13.3.2004, p. 62–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/245/oj

32004D0245

2004/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/585/ΕΚ και 97/222/ΕΚ σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων και ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας θηραμάτων από την Ισλανδία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 701]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 13/03/2004 σ. 0062 - 0070


Απόφαση της Επιτροπής

της 9ης Μαρτίου 2004

για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/585/ΕΚ και 97/222/ΕΚ σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων και ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας θηραμάτων από την Ισλανδία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 701]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/245/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών(1), και ιδίως το άρθρο 21α παράγραφος 4 στοιχείο β),

την οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α),

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο μέρος 1 του παραρτήματος A της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(3), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των(4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση(5), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής(6) καθορίζει τους κτηνιατρικούς και τους υγειονομικούς όρους καθώς και τους όρους κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές κρέατος άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων καθώς και του κρέατος κουνελιού από τρίτες χώρες.

(2) Η Ισλανδία έχει ζητήσει να της επιτραπεί να εξάγει στα κράτη μέλη κρέας άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων καθώς και προϊόντα κρέατος θηραμάτων.

(3) Η κατάσταση της υγείας των ζώων στην Ισλανδία είναι ικανοποιητική και της έχει επιτραπεί να εξάγει στην Κοινότητα κρέας βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων καθώς και κρέας μόνοπλων ζώων· είναι δε ήδη καταχωρισμένη στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 94/85/ΕΚ της Επιτροπής(7) για το νωπό κρέας πουλερικών.

(4) Η απόφαση 97/222/ΕΚ της Επιτροπής(8) καθορίζει κατάλογο τρίτων χωρών, ή τμημάτων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας.

(5) Θα πρέπει να επιτραπεί στην Ισλανδία να εξάγει στα κράτη μέλη κρέας εκτρεφόμενων και άγριων θηραμάτων καθώς και προϊόντα με βάση το κρέας των θηραμάτων αυτών.

(6) Επιπλέον, ο κωδικός ISO για τη Σερβία και Μαυροβούνιο πρέπει να ανανεωθεί όπου αυτό αρμόζει.

(7) Συνεπώς, οι αποφάσεις 2000/585/ΕΚ και 97/222/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης 2000/585/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το μέρος II του παραρτήματος της απόφασης 97/222/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/89/ΕΚ (ΕΕ L 300 της 23.11.1999, σ. 17).

(3) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/721/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 260 της 11.10.2003, σ. 21).

(4) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(5) ΕΕ L 18 της 23.1.2001, σ. 11.

(6) ΕΕ L 251 της 6.10.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/118/ΕΚ (ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 34).

(7) ΕΕ L 44 της 17.2.1994, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/118/ΕΚ.

(8) ΕΕ L 98 της 4.4.1997, σ. 39· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/118/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/585/ΕΚ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εγγυήσεις ως προς την υγεία των ζώων που απαιτούνται για την πιστοποίηση κρέατος άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων και κρέατος κουνελιού

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

(y) Το κρέας που παράγεται από ζώα που έχουν σφαγεί μετά τις 7 Ιουλίου 2002 και πριν από τις 23 Δεκεμβρίου 2002 καθώς και το κρέας που παράγεται από ζώα που έχουν σφαγεί μετά τις 7 Ιουνίου 2003 μπορεί να εισαχθεί στην Κοινότητα.

(x) Το κρέας που παράγεται από ζώα που έχουν σφαγεί μετά τις 7 Μαρτίου 2002 μπορεί να εισαχθεί στην Κοινότητα."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

για την τροποποίηση της απόφασης 97/222/ΕΚ

"ΜΕΡΟΣ II

Τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων κρέατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(2) Για προϊόντα κρέατος που έχουν παρασκευαστεί από νωπό κρέας κατοικίδιων χοίρων σύμφωνα με την απόφαση 98/371/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά.

(3) Για προϊόντα κρέατος που έχουν παρασκευαστεί από νωπό κρέας εκτρεφόμενων δίχηλων θηραμάτων (αγριόχοιρων).

- Δεν έχει καθιερωθεί πιστοποιητικό και οι εισαγωγές προϊόντων κρέατος δεν επιτρέπονται."

Top