Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0466

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2004 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/2003 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη απόφασης της αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία

OJ L 77, 13.3.2004, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/466/oj

32004R0466

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2004 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/2003 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη απόφασης της αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 13/03/2004 σ. 0029 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2004 της Επιτροπής

της 12ης Μαρτίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/2003 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη απόφασης της αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), και ιδίως το άρθρο 48,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2125/2003 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2003, περί παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1433/2003, όσον αφορά την απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής για τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα ταμεία(2), εισάγει παρέκκλιση, για το έτος 2003, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Δεκεμβρίου που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία και τη χρηματοδοτική ενίσχυση(3) και επιτρέπει στα κράτη μέλη να λάβουν τις αποφάσεις που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα 13 και 14 το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2004.

(2) Για λόγους υπερβολικού διοικητικού φόρτου εργασίας, ορισμένα κράτη μέλη δεν ήσαν σε θέση να εξετάσουν όλα τα προγράμματα και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις πριν από τη νέα καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου 2004. Για να μην υποστούν ζημία οι σχετικοί φορείς και για να μπορέσουν οι εθνικές αρχές να συνεχίσουν την εξέταση των προγραμμάτων, πρέπει να μετατεθεί η εν λόγω καταληκτική ημερομηνία στις 15 Μαρτίου 2004.

(3) Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος της υπόθεσης, επιβάλλεται η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/2003, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη, σε περιορισμένη έκταση για το έτος 2003 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003, δύνανται να λάβουν απόφαση για τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία ή για τις αιτήσεις τροποποίησης ενός επιχειρησιακού προγράμματος, το αργότερο στις 15 Μαρτίου 2004."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2) ΕΕ L 319 της 4.12.2003, σ. 3.

(3) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1582/2003 (ΕΕ L 227 της 11.9.2003, σ. 3).

Top