Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0463

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 463/2004 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 823/2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε οριテμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 72 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010; καταργήθηκε εμμέσως από 32005R0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/463/oj

32004R0463

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 463/2004 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 823/2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε οριテμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 13/03/2004 σ. 0023 - 0024


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 463/2004 της Επιτροπής

της 12ης Μαρτίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 823/2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης επί ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες)(1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού(2),

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 479/92 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εφαρμόζει το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών (κοινοπραξίες) με αντικείμενο τη συνεκμετάλλευση υπηρεσιών στις τακτικές γραμμές θαλασσίων μεταφορών.

(2) Υπό την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων όρων και υποχρεώσεων, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 823/2000 της Επιτροπής(3) παρέχει στις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τακτικών γραμμών θαλάσσιας μεταφοράς γενική απαλλαγή από την απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(3) Ένας από τους όρους αφορά το μερίδιο αγοράς που κατέχει η κοινοπραξία σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Κάθε κοινοπραξία με μερίδια αγοράς κάτω από 30 % (εάν η κοινοπραξία λειτουργεί στο πλαίσιο διάσκεψης) ή κάτω από 35 % (εάν η κοινοπραξία ασκεί δραστηριότητες εκτός διάσκεψης) απαλλάσσεται αυτόματα εφόσον ικανοποιεί τους λοιπούς όρους του κανονισμού. Κοινοπραξία με μερίδιο αγοράς ανώτερο των προαναφερομένων αλλά κατώτερο του 50 % μπορεί επίσης να τύχει της απαλλαγής κατά κατηγορία εφόσον κοινοποιήσει τη σχετική συμφωνία στην Επιτροπή και η τελευταία δεν προβάλλει, εντός έξι μηνών, αντιρρήσεις για την απαλλαγή αυτή.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου καθιερώνει ένα σύστημα εξαιρέσεων άμεσης εφαρμογής βάσει του οποίου οι αρχές ανταγωνισμού και τα δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια να εφαρμόζουν όχι μόνον το άρθρο 81 παράγραφος 1 και το άρθρο 82 της συνθήκης, αλλά και το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την υποχρέωση ή τη δυνατότητα να κοινοποιούν συμφωνίες τους στην Επιτροπή με σκοπό την έκδοση απόφασης απαλλαγής. Με το νέο σύστημα, οι συμφωνίες που πληρούν τους όρους του άρθρου 81 παράγραφος 3 είναι ισχυρές από νομική άποψη και εκτελεστές χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής απόφασης. Για την υπεράσπισή τους στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, οι επιχειρήσεις θα δύνανται να επικαλούνται την εξαίρεση του άρθρου 81 παράγραφος 3 όσον αφορά την απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

(5) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 823/2000 πρέπει να ευθυγραμμιστούν με εκείνες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές(4). Απαιτείται ιδίως να καταργηθεί η διαδικασία αντιρρήσεων και να διαγραφούν οι αναφορές στην κοινοποίηση κοινοπραξιών. Πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τις κοινοποιήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί βάσει της διαδικασίας αντιρρήσεων. Είναι επίσης απαραίτητο να εισαχθούν στον κανονισμό αναφορές στις νέες εξουσίες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

(6) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 823/2000 πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 823/2000 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 7 διαγράφεται.

2. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 διαγράφεται·

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"5. Κάθε κοινοπραξία που επικαλείται το ευεργέτημα των διατάξεων του παρόντος κανονισμού οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών και εντός προθεσμίας τουλάχιστον ενός μηνός την οποία κατά περίπτωση τάσσουν η Επιτροπή ή οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ότι πληροί τους όρους και τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα άρθρα 5 έως 8 και οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η κοινοπραξία υποβάλλει, εντός της προθεσμίας αυτής, την εν λόγω συμφωνία σύστασης της κοινοπραξίας στην Επιτροπή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών."

3. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 5, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό."

4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 12

Ανάκληση σε ατομικές περιπτώσεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου(5), η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού εφόσον διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση μια συμφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 ή του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού παράγει αποτελέσματα που δεν συμβιβάζονται με το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, και ιδίως όταν:

α) σε δεδομένο δρομολόγιο, ο ανταγωνισμός που ασκείται εκτός της διάσκεψης στο πλαίσιο της οποίας ασκεί δραστηριότητες η κοινοπραξία ή εκτός συγκεκριμένης κοινοπραξίας, δεν είναι αποτελεσματικός·

β) μια κοινοπραξία αθετεί, κατ' εξακολούθηση, τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού·

γ) τα αποτελέσματα αυτά απορρέουν από διαιτητική απόφαση.

2. Όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια συμφωνία, απόφαση ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παράγουν αποτελέσματα που δεν συμβιβάζονται με το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης στο έδαφος ενός κράτους μέλους, ή σε τμήμα του εδάφους αυτού που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς, η αρχή ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους μέλους δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού απαλλαγής στο συγκεκριμένο έδαφος."

5. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Οι κοινοποιήσεις που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 7 και για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία των έξι μηνών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παύουν να παράγουν αποτελέσματα από την 1η Μαΐου 2004."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mario Monti

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 55 της 29.2.1992, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ C 233 της 30.9.2003, σ. 8.

(3) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 24· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(4) ΕE L 378 της 31.12.1986, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕE L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(5) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

Top