EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

OJ L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

32004R0141

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/2004 σ. 0025 - 0031


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2004 της Επιτροπής

της 28ης Ιανουαρίου 2004

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το κεφάλαιο IXα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών(1), το οποίο προστέθηκε με την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, ορίζει, με γενικό τρόπο, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται προσωρινή πρόσθετη στήριξη για τα μεταβατικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνονται στα νέα κράτη μέλη. Πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για να συμπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις και να προσαρμοστούν ορισμένοι κανόνες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 445/2002 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)(2).

(2) Οι εν λόγω κανόνες εφαρμογής θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και, συνεπώς, να περιορίζονται στους κανόνες που είναι απαραίτητο να θεσπιστούν για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

(3) Θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για ορισμένα μεταβατικά μέτρα και να καθοριστούν τα ανώτατα όρια για τα ειδικά μέτρα που εφαρμόζονται στη Μάλτα.

(4) Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα, καθώς και την εξέταση και έγκρισή τους από την Επιτροπή, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινοί κανόνες όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους, βάσει των διατάξεων που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑIΟ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής σχετικά με:

α) τα ειδικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (εφεξής καλούμενες "τα νέα κράτη μέλη")·

β) ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση του συνόλου των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τα νέα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 2

Στήριξη στις εκμεταλλεύσεις μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών οι οποίες υποβάλλονται σε αναδιάρθρωση

Το σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 33β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερές ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αιτήματος καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης στη γεωργική εκμετάλλευση.

Άρθρο 3

Τεχνική αρωγή

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 445/2002, ο κανόνας αριθ. 11 που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής(3) εφαρμόζεται στο μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 33ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

Άρθρο 4

Συμπληρώματα άμεσων ενισχύσεων

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει του μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 33η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει την καταβολή άμεσης εθνικής συμπληρωματικής ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑIΟ III ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Άρθρο 5

Συμπληρώματα των κρατικών ενισχύσεων στη Μάλτα

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενίσχυσης δυνάμει του μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 33θ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καθορίζονται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος της πολιτικής αγοράς για τη γεωργία της Μάλτας που προβλέπεται στο σημείο 1 του τμήματος Α του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος XI της πράξης προσχώρησης (SMPPMA - ειδικό πρόγραμμα για τη γεωργία της Μάλτας όσον αφορά την πολιτική αγοράς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 6

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Η μέγιστη ετήσια πληρωμή ανά εκτάριο για τη συντήρηση και τη διατήρηση των παραδοσιακών τοιχίσκων (ξερολιθιών) στη Μάλτα που προβλέπεται στο άρθρο 33ιγ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο Α.

Άρθρο 7

Ομάδες παραγωγών στη Μάλτα

1. Μόνο οι ομάδες παραγωγών που περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό παραγωγών του κλάδου και αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό της παραγωγής του κλάδου μπορούν να λαμβάνουν την ελάχιστη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 33δ παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

2. Το ελάχιστο ύψος αυτής της ενίσχυσης, υπολογιζόμενο σε συνάρτηση με το ελάχιστο κόστος που είναι αναγκαίο για τη σύσταση μιας μικρής ομάδας παραγωγών αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο Β.

ΚΕΦΑΛΑIΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Αξιολόγηση

Η ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται στα άρθρα 56 και 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 445/2002 δεν εφαρμόζεται στα νέα κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2004-2006.

Άρθρο 9

Προγραμματισμός

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του σημείου 8 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 445/2002, τα νέα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον πίνακα ετήσιου προγραμματισμού και το γενικό ενδεικτικό χρηματοδοτικό πίνακα που περιέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2. Ως συμπλήρωμα των πληροφοριών που προβλέπονται στο σημείο 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 445/2002, τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο II, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑIΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004 και με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

(2) ΕΕ L 74 της 15.3.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 963/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 138 της 5.6.2003, σ. 32).

(3) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακες των ποσών ενίσχυσης για τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για τη Μάλτα

Α Μέγιστο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Β Ποσό προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παράγραφος 2:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>PIC FILE= "L_2004024EL.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004024EL.002901.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά μέτρα και παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο IXα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 που πρέπει να περιέχονται στο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης

1. Μέτρα που εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κράτη μέλη

I. Στήριξη στις εκμεταλλεύσεις μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών οι οποίες υποβάλλονται σε αναδιάρθρωση

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- ορισμός της εκμετάλλευσης μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών ο οποίος λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο ή/και μέγιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης, το τμήμα της εμπορικής εκμετάλλευσης ή/και το επίπεδο του επιλέξιμου εισοδήματος της εκμετάλλευσης,

- ορισμός της οικονομικής βιωσιμότητας.

B. Άλλα στοιχεία:

- το περιεχόμενο του σχεδίου γεωργικής ανάπτυξης.

II. Ομάδες παραγωγών

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- για τη Μάλτα μόνο, αναφορά του τομέα ή των τομέων όπου εφαρμόζεται η παρέκκλιση με αιτιολόγηση της εξαιρετικά χαμηλής συνολικής παραγωγής, καθώς και των συνθηκών επιλεξιμότητας για την εφαρμογή της παρέκκλισης: ελάχιστο ποσοστό παραγωγής της ομάδας σε σχέση με τη συνολική παραγωγή του κλάδου, ελάχιστο ποσοστό των παραγωγών του κλάδου που είναι μέλη της ομάδας,

- για τη Μάλτα μόνο, αιτιολόγηση και υπολογισμός των ετήσιων ποσών.

B. Άλλα στοιχεία:

- περιγραφή της διαδικασίας για την επίσημη αναγνώριση των ομάδων συμπεριλαμβανόμενων των κριτηρίων επιλογής,

- οικείου κλάδοι.

III. Τεχνική αρωγή

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- κανένα.

B. Άλλα στοιχεία:

- περιγραφή των δικαιούχων.

IV. Μέτρα τύπου LEADER+

Απόκτηση δεξιοτήτων [άρθρο 33ζ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999]

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- διαδικασία και χρονοδιάγραμμα επιλογής των αναδόχων που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των δράσεων.

B. Άλλα στοιχεία:

- κανένα.

Στρατηγικές ολοκληρωμένης αγροτικής εδαφικής ανάπτυξης πιλοτικού χαρακτήρα [άρθρο 33ζ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999]

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- διαδικασία και χρονοδιάγραμμα επιλογής των ομάδων τοπικής δράσης που είναι δικαιούχοι του μέτρου, συμπεριλαμβανόμενων των κριτηρίων επιλογής και του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού δικαιούχων,

- κριτήρια βάσει των οποίων αποδεικνύεται η διοικητική ικανότητα και η πείρα των προσεγγίσεων του τύπου "τοπική αγροτική ανάπτυξη" στο επίπεδο των περιφερειών.

B. Άλλα στοιχεία:

- κανένα.

V. Συμπληρώματα άμεσων ενισχύσεων

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- κοινοτική συνεισφορά ανά έτος προγραμματισμού.

B. Άλλα στοιχεία:

- προσδιορισμός του οργανισμού πληρωμών.

2. Μέτρα που εφαρμόζονται στη Μάλτα

I. Συμπληρώματα των κρατικών ενισχύσεων

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- κανένα.

B. Άλλα στοιχεία:

- προσδιορισμός του οργανισμού πληρωμών.

3. Παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κράτη μέλη

I. Βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- κανένα.

B. Άλλα στοιχεία:

- κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 33ιβ παράγραφος 3.

4. Παρέκκλιση που εφαρμόζεται στην Εσθονία

I. Δάσωση γεωργικών γαιών

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- κανένα.

B. Άλλα στοιχεία:

- περιγραφή του ελέγχου της χρησιμοποίησης των εκτάσεων κατά την πενταετία που προηγείται της δάσωσης.

5. Παρέκκλιση που εφαρμόζεται στη Μάλτα

I. Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

A. Κύρια χαρακτηριστικά:

- αιτιολόγηση και υπολογισμός των ετήσιων ανωτάτων ορίων για τη συντήρηση και τη διατήρηση των ξερολιθιών.

B. Άλλα στοιχεία:

- κανένα.

Top