Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0027

2004/27/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/678/ΕΚ σχετικά με πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4980]

OJ L 6, 10.1.2004, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/27(1)/oj

32004D0027

2004/27/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/678/ΕΚ σχετικά με πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4980]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 10/01/2004 σ. 0045 - 0046


Απόφαση της Επιτροπής

της 23ης Δεκεμβρίου 2003

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/678/ΕΚ σχετικά με πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4980]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/27/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από τον Μάρτιο του 2003 και μετά ελήφθησαν ορισμένα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες, μέσω μιας σειράς αποφάσεων, η πιο πρόσφατη από τις οποίες είναι η απόφαση 2003/290/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2003, σχετικά με προστατευτικά μέτρα που αφορούν τη γρίπη των ορνίθων στις Κάτω Χώρες(2).

(2) Στην απόφαση 2003/290/ΕΚ και στις δύο αποφάσεις που προηγήθηκαν αυτής, δηλαδή τις αποφάσεις της Επιτροπής 2003/214/ΕΚ(3) και 2003/258/ΕΚ(4), ζητήθηκε από τις Κάτω Χώρες να εξασφαλίσουν την προληπτική εκκένωση των πτηνοτροφείων τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο και τη σφαγή των λοιπών πουλερικών και πτηνών τα οποία θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο εντός των υπό περιορισμό ζωνών και των αυστηρά καθορισμένων ζωνών.

(3) Οι Κάτω Χώρες έλαβαν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για να αποφύγουν την εξάπλωση της γρίπης των ορνίθων.

(4) Η γρίπη των ορνίθων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, για να εμποδίσει την εξάπλωση της νόσου και να συμβάλει στην εξάλειψή της, η Κοινότητα θα πρέπει να συμβάλει στις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Κάτω Χώρες. Άρα, ενδείκνυται η χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με την απόφαση 90/424/ΕΟΚ για να καλυφθούν οι δαπάνες σχετικά με αυτά τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν το 2003.

(5) Η απόφαση 2003/678/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003(5) προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολής 10 εκατομμυρίων ευρώ για την για την υποχρεωτική σφαγή των ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των αυγών το 2003. Ωστόσο, είναι πλέον δυνατό να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα το καταβλητέο ποσοστό αποζημίωσης.

(6) Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν επίσης στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των μέτρων που επεβλήθησαν με τις αποφάσεις 2003/214/ΕK, 2003/258/ΕΚ και 2003/290/ΕΚ.

(7) Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το συνολικό εκτιμώμενο ποσό για την αποζημίωση των κατόχων των ζώων και των αυγών ανέρχεται, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των νομικών διαδικασιών, σε 82,6 εκατομμύρια ευρώ.

(8) Υπό τον όρο ότι οι αναγκαίες πιστώσεις θα χορηγηθούν το 2003, ενδείκνυται η Κοινότητα να συμβάλει στις δαπάνες που προέκυψαν για τις Κάτω Χώρες και να αυξήσει την προκαταβολή σε 40 εκατομμύρια ευρώ.

(9) Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν, στις 21 Οκτωβρίου 2003, αιτιολογημένο αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης αποζημίωσης που χορηγείται για την καταστροφή αυγών επώασης και νεοσσών μιας ημέρας σύμφωνα με τους περιορισμούς κατά τη μεταφορά που προβλέπονται σύμφωνα με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(6). Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/678/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος της απόφασης 2003/678/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Απόφαση 2003/678/ΕΚ σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στις Κάτω Χώρες το 2003."

2. Στο άρθρο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των κατόχων ζώων που θανατώθηκαν και αυγών που καταστράφηκαν δυνάμει:

- του άρθρου 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,

- του άρθρου 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και

- του άρθρου 3 των αποφάσεων 2003/214/ΕΚ, 2003/258/ΕΚ και 2003/290/ΕΚ, σχετικά με τα υποχρεωτικά μέτρα εκρίζωσης που αναφέρονται στην πρώτη και στην έβδομη περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ σχετικά με τις επιδημίες γρίπης των ορνίθων που εκδηλώθηκαν το 2003, μέτρα τα οποία ελήφθησαν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση."

3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Σε περίπτωση που οι πληρωμές αποζημίωσης από τις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και το άρθρο 3 των αποφάσεων 2003/214/ΕΚ, 2003/258/ΕΚ και 2003/290/ΕΚ πραγματοποιούνται μετά το πέρας της προθεσμίας των 90 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα επιλέξιμα ποσά μειώνονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- κατά 25 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 91 και 105 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων ή την καταστροφή των αυγών,

- κατά 50 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 106 και 120 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων ή την καταστροφή των αυγών,

- κατά 75 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 121 και 135 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων ή την καταστροφή των αυγών,

- κατά 100 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την πάροδο 136 ημερών από τη σφαγή των ζώων ή την καταστροφή των αυγών.

Σε περίπτωση που οι πληρωμές αποζημίωσης από τις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πραγματοποιούνται μετά την πάροδο 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τα επιλέξιμα ποσά μειώνονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- κατά 25 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 61 και 75 ημερών,

- κατά 50 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 76 και 90 ημερών,

- κατά 75 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 91 και 105 ημερών,

- κατά 100 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την πάροδο 106 ημερών."

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ενδεχόμενων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και εφόσον οι αναγκαίες πιστώσεις είναι διαθέσιμες, καταβάλλεται προκαταβολή 40 εκατομμυρίων ευρώ βάσει των παραστατικών που υποβάλλονται από τις Κάτω Χώρες σχετικά με την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των κατόχων για την υποχρεωτική σφαγή των ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των αυγών το 2003 σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το άρθρο 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και το άρθρο 3 των αποφάσεων 2003/214/ΕΚ, 2003/258/ΕΚ και 2003/290/ΕΚ."

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με:

- τα παραρτήματα Ι Α και I Β, εντός 60 ημερολογιακών ημερών για τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση, μετά την άρση των περιορισμών, σύμφωνα με την απόφαση 2003/428/ΕΚ της Επιτροπής(7), και εντός 90 ημερών για τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α), πρώτη και τρίτη περίπτωση, μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης,

- το παράρτημα II, εντός έξι μηνών από την άρση των περιορισμών που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές, η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας μειώνεται κατά 25 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το αιτιολογημένο αίτημα των Κάτω Χωρών, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες."

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 105 της 26.4.2003, σ. 28· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/443/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 64).

(3) ΕΕ L 81 της 28.3.2003, σ. 48.

(4) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 65.

(5) ΕΕ L 249 της 1.10.2003, σ. 53.

(6) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(7) ΕΕ L 144 της 12.6.2003, σ. 15.

Top