Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0042

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 42/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2003 έως τᄍς 29 Φεβρουαρίου 2004

OJ L 6, 10.1.2004, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/42/oj

32004R0042

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 42/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2003 έως τᄍς 29 Φεβρουαρίου 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 10/01/2004 σ. 0022 - 0023


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 42/2004 της Επιτροπής

της 9ης Ιανουαρίου 2004

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2003 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 565/2002 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2002, για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων και για τη θέση ενός καθεστώτος πιστοποιητικών καταγωγής για το σκόρδο που εισάγεται από τρίτες χώρες(3), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ποσότητες για τις οποίες κατατέθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και από τους νέους εισαγωγείς στις 5 και 6 Ιανουαρίου 2004, δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής Αργεντινής.

(2) Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί σε ποιο βαθμό οι αιτήσεις πιστοποιητικών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 8 Ιανουαρίου 2004 μπορούν να ικανοποιηθούν και να καθοριστούν, σύμφωνα με τις κατηγορίες εισαγωγέων και την καταγωγή του προϊόντος, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να ανασταλεί η έκδοση πιστοποιητικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002 στις 5 και 6 Ιανουαρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 8 Ιανουαρίου 2004, ικανοποιούνται μέχρι των ποσοστών των ζητουμένων ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Για την κατηγορία εισαγωγέων και για τη σχετική καταγωγή, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, που αφορούν το τρίμηνο από την 1η Δεκεμβρίου 2003 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2004 και κατατέθηκαν μετά τις 6 Ιανουαρίου 2004 και πριν από την ημερομηνία που εμφαίνεται στο παράρτημα II, απορρίπτονται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64.

(3) ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

X: για την καταγωγή αυτή, δεν υπάρχει ποσόστωση για το εν λόγω τρίμηνο.

-: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top