Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0037

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 σχετικά με τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τις ποσότητες αναφοράς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Μαρόκου

OJ L 6, 10.1.2004, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 4 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 172 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 172 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 125 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/37/oj

32004R0037

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2004 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 σχετικά με τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τις ποσότητες αναφοράς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Μαρόκου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 10/01/2004 σ. 0003 - 0012


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2004 της Επιτροπής

της 9ης Ιανουαρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 σχετικά με τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τις ποσότητες αναφοράς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Μαρόκου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2001, περί διαχειρίσεως κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάμενα να υπαχθούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορισμένες Μεσογειακές χώρες, και περί καταργήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1981/94 και (EΚ) αριθ. 934/95(1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 22 Δεκεμβρίου 2003 συνήφθη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων αμοιβαίας ελευθέρωσης και την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Μαρόκου. Η νέα αυτή συμφωνία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2004, με εξαίρεση τα άρθρα 2, 4 και 5 του νέου γεωργικού πρωτοκόλλου αριθ. 1, εφεξής "το νέο πρωτόκολλο αριθ. 1", σχετικά με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μαρόκου. Τα εν λόγω άρθρα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2003 όσον αφορά τις παραχωρήσεις που προβλέπονται για τις ντομάτες.

(2) Το νέο πρωτόκολλο αριθ. 1 προβλέπει νέες δασμολογικές παραχωρήσεις και τροποποιήσεις των υφιστάμενων παραχωρήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, ορισμένες εκ των οποίων εμπίπτουν στις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τις ποσότητες αναφοράς.

(3) Όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία οι ισχύουσες δασμολογικές παραχωρήσεις εφαρμόζονται εντός των ορίων των ποσοτήτων αναφοράς, το νέο πρωτόκολλο αριθ. 1 προβλέπει την απαλλαγή από δασμούς εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων ή την απαλλαγή από δασμούς για απεριόριστες ποσότητες.

(4) Για την εφαρμογή των δασμολογικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στο νέο πρωτόκολλο αριθ. 1, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2001.

(5) Για τον υπολογισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων για το πρώτο έτος εφαρμογής, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, με εξαίρεση τις ντομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00, σε περίπτωση που η περίοδος ποσόστωσης αρχίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η νέα συμφωνία, οι όγκοι των δασμολογικών ποσοστώσεων θα πρέπει να μειωθούν κατ' αναλογία της περιόδου που έχει ήδη παρέλθει πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

(6) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση ορισμένων υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001, οι ποσότητες που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καταλογισμό στις δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν δυνάμει του κανονισμού αριθ. 747/2001, ο οποίος τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

(7) Η νέα συμφωνία ορίζει ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τις νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη ντομάτες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2003. Οι ποσότητες που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα από 1ης Οκτωβρίου 2003 με το ευεργέτημα των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων για τις νωπές ή τις διατηρημένες με απλή ψύξη ντομάτες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, θα πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνονται υπόψη για τον καταλογισμό στις δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

(8) Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο αριθ. 1, ο όγκος της συμπληρωματικής δασμολογικής ποσόστωσης για τις νωπές και διατηρημένες με απλή ψύξη ντομάτες που εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου, εξαρτάται κάθε έτος από τον συνολικό όγκο ντοματών καταγωγής Μαρόκου που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα κατά την προγενέστερη περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους να επανεξετάζει τις ποσότητες που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την προγενέστερη περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και να θεσπίζει διατάξεις για την εφαρμογή κάθε αναγκαίας προσαρμογής του όγκου της συμπληρωματικής δασμολογικής ποσόστωσης.

(9) Όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τις νωπές και τις διατηρημένες με απλή ψύξη ντομάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πρωτοκόλλου αριθ. 1, πρέπει να προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου εισαγωγών από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου, οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες των μηνιαίων δασμολογικών ποσοστώσεων μπορούν να μεταφέρονται, σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, προς τη συμπληρωματική δασμολογική ποσόστωση που εφαρμόζεται τη συγκεκριμένη περίοδο εισαγωγών.

(10) Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο αριθ. 1, ο όγκος των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα πρέπει να αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 1η Ιανουαρίου 2007, με βάση τέσσερις ίσες ετήσιες δόσεις, έκαστη των οποίων θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 3 % αυτού του όγκου.

(11) Δεδομένου ότι οι διατάξεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας συμφωνίας, είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός το ταχύτερο δυνατό.

(12) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 747/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

"Άρθρο 3α

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τις τομάτες καταγωγής Μαρόκου

Για τις τομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00 που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κάθε περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο (εφεξής καλούμενη 'περίοδος εισαγωγών') οι αναλήψεις από τις μηνιαίες δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται με αύξοντα αριθμό 09.1104 κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο και Ιανουάριο έως Μάρτιο αντίστοιχα, θα σταματούν κάθε έτος στις 15 Ιανουαρίου αφενός και, αφετέρου, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την 1η Απριλίου. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής καθορίζουν το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο κάθε μιας από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις και το διαθέτουν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής δασμολογικής ποσόστωσης που εφαρμόζεται για την συγκεκριμένη περίοδο εισαγωγών με αύξοντα αριθμό 09.1112.

Μετά τις αντίστοιχες αυτές ημερομηνίες, κατά τις οποίες διακόπτονται οι μηνιαίες δασμολογικές ποσοστώσεις, κάθε αναδρομική ανάληψη που πραγματοποιείται από οποιαδήποτε διακοπείσα μηνιαία δασμολογική ποσόστωση και κάθε μεταγενέστερη επιστροφή μη χρησιμοποιηθείσης ποσότητας προς οποιαδήποτε διακοπείσα μηνιαία δασμολογική ποσόστωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπληρωματικής δασμολογικής ποσόστωσης που εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη περίοδο εισαγωγών."

2. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1. Για την δασμολογική περίοδο που εξακολουθεί να είναι ανοικτή την 1η Ιανουαρίου 2004 οι ποσότητες που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντες αριθμούς 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 και 09.1137, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καταλογισμό στις αντίστοιχες δασμολογικές ποσοστώσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι ποσότητες ντοματών του κωδικού ΣΟ 0702 00 00 οι οποίες, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα από 1ης Οκτωβρίου 2003 στα πλαίσια των δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 09.1116, 09.1189 και 09.1190 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καταλογισμό στις δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν για τα εν λόγω προϊόντα από την ημερομηνία αυτή, στα πλαίσια του παραρτήματος II του κανονισμού (EK) αριθ. 747/2001, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004, με εξαίρεση τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην τρίτη και στην τέταρτη παράγραφο.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.1104 για τις τομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00 εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2003.

Η δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.1112 για τις τομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00 εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 209/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 28 της 4.2.2003, σ. 30).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΑΡΟΚΟ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο για την περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος βάσει των κωδικών ΣΟ που υπάρχουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Όταν ένα "ex" προηγείται των κωδικών ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.

Δασμολογικές ποσοστώσεις

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top