Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2092

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2003 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

OJ L 313, 28.11.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2092/oj

32003R2092

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2003 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 313 της 28/11/2003 σ. 0049 - 0050


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2003 της Επιτροπής

της 27ης Νοεμβρίου 2003

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003(4).

(3) Η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βύνη πρέπει να υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτηρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(4) Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό.

(5) Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα· ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως.

(6) Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που αναγράφονται στο παράρτημα.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Νοεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.

(4) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α" ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).

Top