EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2010

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2010/2003 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα

OJ L 297, 15.11.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 507 - 508
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 129 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2010/oj

32003R2010

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2010/2003 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 297 της 15/11/2003 σ. 0013 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2010/2003 της Επιτροπής

της 14ης Νοεμβρίου 2003

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003(2), και ιδίως το άρθρο 13, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι υφιστάμενοι κανόνες στο πλαίσιο της προχρηματοδότησης της μεταποίησης προβλέπουν σύστημα ισοδυναμίας για βασικά προϊόντα και για ενδιάμεσα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα χύδην και τα οποία πρόκειται να εξαχθούν μετά τη μεταποίηση. Η ισοδυναμία μπορεί να εφαρμόζεται και για προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε διαφορετικούς τόπους. Ισοδυναμία μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για προϊόντα που είναι τοποθετημένα στον ίδιο τόπο. Η ισοδυναμία απαγορεύεται για προϊόντα σε ορισμένες καταστάσεις, όπως είναι τα προϊόντα παρέμβασης που προορίζονται για εξαγωγή. Κατά γενικό κανόνα, η ισοδυναμία δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της προχρηματοδότησης για αποθήκευση, υπό την επιφύλαξη ειδικών κανονισμών του τομέα που προβλέπουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ορισμένων προϊόντων χύδην στο ίδιο σιλό ή τόπο αποθήκευσης με άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 1/2003 παρατήρησε ότι το σύστημα ισοδυναμίας είναι χωρίς λόγο πολύπλοκο και δύσκολο να ελεγχθεί. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι κανόνες εφαρμόστηκαν κατά πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη, και ακόμη και στις διάφορες περιφέρειες του ιδίου κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ισοδυναμίας στο καθεστώς προχρηματοδότησης της μεταποίησης.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1980, περί της προπληρωμής των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2003 της Επιτροπής(4), εισήγαγε τη χρήση πραγματικού ύψους απόδοσης για προϊόντα που μεταποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος προχρηματοδότησης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα των αποδόσεων, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί μια ορισμένη ευελιξία στην περίπτωση που η δηλωθείσα απόδοση αποδεικνύεται ότι είναι υψηλότερη από ό,τι η πραγματική απόδοση.

(3) Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτήσεων πληρωμής για επιστροφές κατά την εξαγωγή, θεωρείται σκόπιμο να μπορούν να αποφασίζουν τα κράτη μέλη τη χρήση μόνο ηλεκτρονικών αιτήσεων.

(4) Προκειμένου να απλοποιηθεί η διοικητική διαδικασία πληρωμών επιστροφών που αφορούν μικρές ποσότητες, δεν πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής στο πλαίσιο αίτησης ισοδύναμων εγγράφων για επιστροφές το πολύ ίσες προς 2400 ευρώ.

(5) Προκειμένου να απλοποιηθεί η εξέταση των φακέλων που αφορούν πρόστιμα με μικροποσά, θα πρέπει να αυξηθεί το ελάχιστο ποσό για το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτούνται από την ανάκτηση.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2003, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποστεί σχετική τροποποίηση.

(7) Οι οικείες επιτροπές διαχείρισης δεν διατύπωσαν γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 3, διαγράφονται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο·

β) οι παράγραφοι 4 και 5 διαγράφονται.

2. Στο άρθρο 35 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Ωστόσο, όταν η διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου ποσού και του ποσού που προκαταβλήθηκε οφείλεται σε διαφορά μεταξύ του ύψους της απόδοσης που δηλώθηκε στη δήλωση πληρωμής και του ύψους της απόδοσης που επιτεύχθηκε μετά τη μεταποίηση, η αύξηση με ποσοστό 15 % που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απόδοσης είναι χαμηλότερη από 2 %.

Το άρθρο 51 δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ύψους της απόδοσης που δηλώθηκε και του ύψους της απόδοσης που επιτεύχθηκε μετά τη μεταποίηση."

3. Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την υποβολή αιτήσεων επιστροφής με τη χρήση αποκλειστικά μιας από τις μεθόδους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο."

β) στην παράγραφο 3 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο, το ποσό "1200 ευρώ" αντικαθίσταται από το ποσό 2400 ευρώ.

4. Στο άρθρο 51 παράγραφος 9, το ποσό "60 ευρώ" αντικαθίσταται από το ποσό "100 ευρώ".

5. Στο άρθρο 52 παράγραφος 3, το ποσό "60 ευρώ" αντικαθίσταται από το ποσό "100 ευρώ".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 σημείο 1 εφαρμόζεται σε προϊόντα που καλύπτονται από δήλωση πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται σε προϊόντα που καλύπτονται από δήλωση πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από την 1η Οκτωβρίου 2003.

Το άρθρο 1 σημεία 3, 4 και 5 εφαρμόζονται σε προϊόντα που καλύπτονται από δήλωση εξαγωγής που γίνεται αποδεκτή από την 1η Δεκεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 62 της 7.3.1980, σ. 5.

(4) ΕΕ L 67 της 12.3.2003, σ. 3.

(5) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

Top