Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1655

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως

OJ L 245, 29.9.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; καταργήθηκε εμμέσως από 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1655/oj

32003R1655

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 της 29/09/2003 σ. 0041 - 0043


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συμβουλίου

της 18ης Ιουνίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Πρέπει να εναρμονισθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως(4) με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) (εφεξής "γενικό δημοσιονομικό κανονισμό") και ιδίως με το άρθρο 185. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως πρέπει να εκδώσει δημοσιονομικό κανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6). Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1416/76 του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1976, περί των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως(7), πρέπει να καταργηθεί αναδρομικά από της ενάρξεως ισχύος των δημοσιονομικών διατάξεων που θα εκδοθούν από το διοικητικό συμβούλιο του εν λόγω κέντρου.

(2) Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 της συνθήκης, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(8).

(3) Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν, με κοινή δήλωση, ότι οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα όργανα θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(4) Ως εκ τούτου, πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 οι απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και διάταξη σχετικά με προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. τα άρθρα 10, 11, 12 και 12α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 10

1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κέντρου αποτελούν αντικείμενο προβλέψεων για κάθε οικονομικό έτος που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του κέντρου, που περιλαμβάνει πίνακα του προσωπικού.

2. Ο προϋπολογισμός του κέντρου είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

Άρθρο 11

1. Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου που εκπονείται από το διευθυντή, συντάσσει την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του κέντρου για το επόμενο οικονομικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα του προσωπικού, διαβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο την 31η Μαρτίου.

2. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που καλούνται εφεξής 'αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή') με το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από το γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 272 της συνθήκης.

4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το κέντρο.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του κέντρου.

5. Ο προϋπολογισμός του κέντρου εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόζεται ενδεχομένως σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο.

6. Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η μίσθωση ή η απόκτηση ακινήτων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση γνώμης, διαβιβάζει τη γνώμη αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 12

1. Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο κέντρο θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. Μπορούν να αποκλίνουν από το δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(9) μόνον εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του κέντρου και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 12a

1. Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό του κέντρου.

2. Το αργότερο την 1η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, ο υπόλογος του κέντρου κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση επί της δημοσιονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης του οικονομικού έτους στον υπόλογο της Επιτροπής. Ο υπόλογος της Επιτροπής προβαίνει στην ενοποίηση των προσωρινών λογαριασμών των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Το αργότερο την 31η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς του κέντρου, με έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Με την παραλαβή των παρατηρήσεων εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς του κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του κέντρου υπό την ευθύνη του και τους διαβιβάζει για γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

5. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του κέντρου.

6. Ο διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους με τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

8. Ο διευθυντής απευθύνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του την 30ή Σεπτεμβρίου το αργότερο. Απευθύνει την απάντηση αυτή επίσης στο διοικητικό συμβούλιο.

9. Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από την 30ή Απριλίου του έτους Ν + 2 απαλλαγή στο διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν."·

2. παρεμβάλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

"Άρθρο 12b

1. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του κέντρου και την διαβιβάζει τη 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Το κέντρο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.".

3. προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

"Άρθρο 14a

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(10), εφαρμόζεται στα έγγραφα που κατέχονται από το κέντρο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι μηνών από της ενάρξεως ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1416/76(11).

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το κέντρο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, επιδέχονται καταγγελίας στο διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου, βάσει των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.".

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1416/76 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των δημοσιονομικών διατάξεων που εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Drys

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 82.

(2) Γνώμη που δόθηκε στις 27.3.2003 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.

(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 354/95 (ΕΕ L 41 της 23.2.2003, σ. 1).

(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1 (με διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 43.)

(6) ΕΕ L 357 της 21.12.2002, σ. 72 (με διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 39.)

(7) ΕΕ L 164 της 24.6.1976, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1948/93 (ΕΕ L 181 της 23.7.1993, σ. 15).

(8) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(9) ΕΕ L 357. 31.12.2002 σ. 72, με διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 39

(10) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(11) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 41.

Top