Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1114

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1114/2003 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό των ποσοτήτων που θα αποδοθούν στους εισαγωγείς από τις κοινοτικές ποσοτικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ανακατανέμονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003

OJ L 158, 27.6.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1114/oj

32003R1114

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1114/2003 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό των ποσοτήτων που θα αποδοθούν στους εισαγωγείς από τις κοινοτικές ποσοτικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ανακατανέμονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 27/06/2003 σ. 0026 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1114/2003 της Επιτροπής

της 26ης Ιουνίου 2003

για καθορισμό των ποσοτήτων που θα αποδοθούν στους εισαγωγείς από τις κοινοτικές ποσοτικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ανακατανέμονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2003 της Επιτροπής(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/96(4), και ιδίως τα άρθρα 9 και 13,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ανακατανομή αχρησιμοποίητων τμημάτων των ποσοτικών ποσοστώσεων του 2002 για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας(5), και ειδικότερα το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 538/2003 καθόρισε την αναλογία καθεμιάς από τις εν λόγω ποσοστώσεις που προορίζονται για τους παραδοσιακούς και άλλους εισαγωγείς και τους όρους και τις μεθόδους συμμετοχής κατά την κατανομή των διαθέσιμων ποσοτήτων. Οι εισαγωγείς υπέβαλαν αιτήσεις για άδεια εισαγωγής στις αρμόδιες εθνικές αρχές μεταξύ της 28ης Μαρτίου 2003 και της 9ης Μαΐου 2003, 15:00 ώρα Βρυξελλών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 538/2003.

(2) Η Επιτροπή έλαβε από τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 538/2003, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη συνολική ποσότητα των αιτήσεων αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν, καθώς και τον συνολικό όγκο που εισήχθη από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς το 1998 ή 1999 που είναι τα έτη αναφοράς.

(3) Η Επιτροπή είναι τώρα σε θέση, με βάση αυτές τις πληροφορίες, να καθορίσει ενιαία ποσοτικά κριτήρια με τα οποία οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να ικανοποιήσουν τις αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλουν οι εισαγωγείς στα κράτη μέλη για τις ποσοτικές ποσοστώσεις που ανακατανεμήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003.

(4) Η εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, δείχνει ότι η συνολική ποσότητα των αιτήσεων που υπέβαλαν οι παραδοσιακοί εισαγωγείς για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, υπερβαίνει την αναλογία της ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί γι' αυτά. Οι αιτήσεις πρέπει επομένως να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, στις ποσότητες των εισαγωγών κάθε εισαγωγέα κατά την περίοδο αναφοράς.

(5) Η εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, δείχνει ότι η συνολική ποσότητα των αιτήσεων που υπέβαλαν οι μη παραδοσιακοί εισαγωγείς για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, υπερβαίνει την αναλογία της ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί γι' αυτά. Οι αιτήσεις πρέπει επομένως να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, στα αιτούμενα ποσά από κάθε εισαγωγέα, όπως περιορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/2003.

(6) Οι ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους μη παραδοσιακούς εισαγωγείς, μεταφέρθηκαν στους παραδοσιακούς εισαγωγείς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανταποκρινόμενες στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι οι οποίες υποβλήθηκαν δεόντως από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα αποδώσουν σε κάθε εισαγωγέα ποσότητα ή αξία ίση προς τις εισαγωγές του για τα έτη 1998 ή 1999, προσαρμοσμένη με το συντελεστή της μείωσης που προσδιορίζεται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε ποσόστωση.

Η χρήση αυτού του ποσοτικού κριτηρίου θα επιφέρει την απόδοση ποσού υψηλότερου από εκείνο που έχει ζητηθεί, και η ποσότητα που αποδίδεται, θα περιοριστεί σε εκείνη που προσδιορίζεται στην αίτηση.

Άρθρο 2

Ανταποκρινόμενες στις αιτήσεις αδειών όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ οι οποίες υποβάλλονται δεόντως από τους μη παραδοσιακούς εισαγωγείς, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα αποδώσουν σε κάθε εισαγωγέα ποσότητα ίση προς το αιτούμενο ποσό εντός των ορίων που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 538/2003, προσαρμοσμένη με το συντελεστή της μείωσης που προσδιορίζεται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε ποσόστωση.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

Pascal Lamy

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 89.

(2) ΕΕ L 65 της 8.3.2003, σ. 12.

(3) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1.

(4) ΕΕ L 21 της 27.1.1996, σ. 6.

(5) ΕΕ L 80 της 27.3.2003, σ. 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 1998 Ή 1999

(Παραδοσιακοί εισαγωγείς)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΓΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 538/2003

(Μη παραδοσιακοί εισαγωγείς)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top