Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003H0311

Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 497]

OJ L 114, 8.5.2003, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/311/oj

32003H0311

Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 497]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 114 της 08/05/2003 σ. 0045 - 0049


Σύσταση της Επιτροπής

της 11ης Φεβρουαρίου 2003

για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 497]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/311/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών(1) (εφεξής "η οδηγία πλαίσιο"), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την οδηγία 2002/21/ΕΚ (εφεξής οδηγία πλαίσιο) καθιερώνεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που επιδιώκει να ανταποκριθεί στις τάσεις σύγκλισης περιλαμβάνοντας στο πεδίο εφαρμογής του όλες τις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σκοπός είναι η σταδιακή μείωση των εκ των προτέρων ειδικών τομεακών κανόνων παράλληλα με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

(2) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι να προσδιοριστούν οι αγορές εκείνες προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί εκ των προτέρων ρύθμιση. Πλην όμως, η παρούσα πρώτη σύσταση πρέπει να συνάδει με τη διαδικασία μετάβασης από το πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων του 1998 στο νέο πλαίσιο. Στην οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και για τη διασύνδεσή τους(2), εφεξής οδηγία για την πρόσβαση, και στην οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών(3), εφεξής "οδηγία για την καθολική υπηρεσία", εντοπίζονται ήδη αγορές σε συγκεκριμένα πεδία (τομείς) που χρήζουν ανάλυσης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, επιπλέον των αγορών που απαριθμούνται στην παρούσα σύσταση. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο εναπόκειται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ο καθορισμός σχετικών γεωγραφικών αγορών εντός της επικράτειάς τους.

(3) Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του 1998, αρκετά πεδία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση. Τα πεδία αυτά οριοθετήθηκαν στις ισχύουσες σχετικές οδηγίες αλλά δεν αποτελούν πάντα "αγορές" υπό την έννοια της νομοθεσίας και της πρακτικής του ανταγωνισμού. Το παράρτημα I της οδηγίας πλαίσιο περιέχει κατάλογο τέτοιων τομέων πεδίων της αγοράς που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αρχική έκδοση της σύστασης.

(4) Όπως προκύπτει σαφώς από τον τίτλο του παραρτήματος Ι της οδηγίας πλαίσιο, το σύνολο των πεδίων της αγοράς που απαριθμούνται σ' αυτό πρέπει να περιληφθούν στην αρχική έκδοση της σύστασης, ώστε οι ΕΡΑ να μπορούν να διεξάγουν ανασκόπηση των υφισταμένων υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 1998.

(5) Με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο απαιτείται από την Επιτροπή να ορίσει αγορές σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η Επιτροπή προέβη ακολούθως στον καθορισμό αγορών (που αντιστοιχούν στα πεδία της αγοράς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας πλαίσιο) σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

(6) Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύρια είδη σχετικών αγορών που πρέπει να ληφθούν υπόψη: αγορές για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται σε τελικούς χρήστες (λιανικές αγορές) και αγορές για τις εισροές που είναι απαραίτητες ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε τελικούς χρήστες (αγορές χονδρικής). Αυτά τα δύο είδη αγορών μπορούν να διακριθούν σε περισσότερες κατηγορίες, βάσει των χαρακτηριστικών προσφοράς και ζήτησης.

(7) Το σημείο εκκίνησης για τον ορισμό και τον προσδιορισμό των αγορών είναι ο χαρακτηρισμός των αγορών λιανικής εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης. Αφού έχουν χαρακτηριστεί και οριστεί αγορές λιανικής, οι οποίες είναι αγορές που περιλαμβάνουν την προσφορά και ζήτηση τελικών χρηστών, ενδείκνυται στη συνέχεια ο προσδιορισμός σχετικών αγορών χονδρικής, που είναι αγορές οι οποίες περιλαμβάνουν τη ζήτηση προϊόντων και την προσφορά προϊόντων σε τρίτους που επιθυμούν τον εφοδιασμό τελικών χρηστών.

(8) Ο ορισμός αγορών σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σημαίνει ότι ορισμένα από τα πεδία της αγοράς του παραρτήματος Ι της οδηγίας πλαίσιο περιλαμβάνουν σειρά χωριστών μεμονωμένων αγορών βάσει χαρακτηριστικών της ζήτησης. Πρόκειται για προϊόντα λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις και τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερές θέσεις. Το πεδίο της αγοράς του παραρτήματος Ι, το οποίο αναφέρεται σε χονδρική παροχή μισθωμένων γραμμών ορίζεται ως χωριστή αγορά χονδρικής παροχής τερματικών τμημάτων και χονδρικής παροχής ζευκτικών τμημάτων, βάσει χαρακτηριστικών ζήτησης και προσφοράς.

(9) Ο προσδιορισμός αγορών σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού πρέπει να βασιστεί στα ακόλουθα τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η παρουσία υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου, διαρθρωτικού, νομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, λόγω του δυναμικού χαρακτήρα και του τρόπου λειτουργίας των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες υπέρβασης των φραγμών μέσα σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα κατά την διεξαγωγή προαιρετικής ανάλυσης για τον εντοπισμό των σχετικών αγορών που επιδέχονται για εκ των προτέρων ρύθμισης. Για το λόγο αυτό, με το δεύτερο κριτήριο γίνονται δεκτές μόνον οι αγορές, η διάρθρωση των οποίων δεν τείνει προς την κατεύθυνση αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα. Η εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου συνεπάγεται την εξέταση της κατάστασης του ανταγωνισμού πέρα από τους φραγμούς εισόδου. Το τρίτο κριτήριο συνίσταται στο ότι δεν επαρκεί μόνον η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αδυναμιών της αγοράς.

(10) Όσον αφορά τους φραγμούς εισόδου, δύο είδη φραγμών θεωρούνται συναφή για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης: οι διαρθρωτικοί φραγμοί και οι νομικοί ή κανονιστικοί φραγμοί.

(11) Οι διαρθρωτικοί φραγμοί εισόδου είναι αποτέλεσμα του αρχικού κόστους ή των συνθηκών ζήτησης που δημιουργούν ασύμμετρους όρους μεταξύ κατεστημένων και νεοεισερχόμενων φορέων, εμποδίζοντας ή δημιουργώντας προβλήματα εισόδου των τελευταίων στην αγορά. Για παράδειγμα, σοβαροί διαρθρωτικοί φραγμοί είναι δυνατόν να υπάρξουν όταν η αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντικές οικονομίες κλίμακας ή/και οικονομίες φάσματος και υψηλό εφάπαξ κόστος. Σήμερα, τέτοιου είδους φραγμοί διαπιστώνονται ακόμα σε σχέση με την εκτεταμένη ανάπτυξη ή/και παροχή δικτύων τοπικής πρόσβασης σε σταθερές θέσεις. Ένας συναφής διαρθρωτικός φραγμός μπορεί επίσης να υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία για την παροχή μιας υπηρεσίας απαιτείται μια συνιστώσα δικτύου η οποία δεν μπορεί από τεχνική άποψη να αναπαραχθεί (αντιγραφεί) ή η αναπαραγωγή της είναι εφικτή με κόστος το οποίο την καθιστά οικονομικά ασύμφορη για τους ανταγωνιστές.

(12) Οι νομικοί ή κανονιστικοί φραγμοί δεν βασίζονται σε οικονομικές συνθήκες αλλά αντίθετα απορρέουν από νομοθετικά, διοικητικά ή άλλου είδους κρατικά μέτρα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στους όρους εισόδου ή/και τοποθέτησης φορέων εκμετάλλευσης στην σχετική αγορά. Παραδείγματα νομικών ή κανονιστικών φραγμών είναι εκείνοι οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδο σε μία αγορά στην οποία υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση σε ραδιοφάσμα για την παροχή των υποκείμενων υπηρεσιών. Άλλα παραδείγματα νομικών ή κανονιστικών φραγμών είναι οι έλεγχοι των τιμών ή άλλα συναφή με τις τιμές μέτρα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις, και τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο την είσοδο αλλά και την τοποθέτηση των επιχειρήσεων στην αγορά.

(13) Οι φραγμοί εισόδου μπορεί να έχουν μικρότερη σημασία στην περίπτωση αγορών που καθοδηγούνται από την καινοτομία και χαρακτηρίζονται από συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Στις αγορές αυτές, οι ανταγωνιστικοί περιορισμοί συχνά προέρχονται από καινοτόμες απειλές εκ μέρους δυνητικών ανταγωνιστών οι οποίοι δεν βρίσκονται στην αγορά. Σε τέτοιου είδους αγορές που καθοδηγούνται από την καινοτομία είναι δυνατόν να υπάρχει δυναμικός ή μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δεν βρίσκονται κατ' ανάγκη σε ανταγωνισμό σε μία υφιστάμενη "στατική" αγορά. Η σύσταση αυτή δεν καθορίζει αγορές στις οποίες οι φραγμοί εισόδου δεν αναμένεται να επιμείνουν στη διάρκεια μιας προβλεπόμενης περιόδου.

(14) Εντούτοις, ακόμα και όταν μία αγορά χαρακτηρίζεται από σοβαρούς φραγμούς εισόδου, η ύπαρξη άλλων διαρθρωτικών παραγόντων στην εν λόγω αγορά ενδέχεται να σημαίνει ότι η αγορά τείνει προς αποτελεσματικό ανταγωνισμό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση αγορών με περιορισμένο -πλην όμως επαρκή- αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διαφορετική διάρθρωση κόστους και αντιμετωπίζουν ελαστική αγοραία ζήτηση ως προς την τιμή. Είναι δυνατόν επίσης σε μία αγορά να υπάρχει υπερβάλλουσα χωρητικότητα η οποία επιτρέπει στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις να επεκτείνουν την παραγωγή τους με μεγάλη ταχύτητα, ανταποκρινόμενες σε οιαδήποτε αύξηση της τιμής. Στις αγορές αυτές, τα μερίδια ενδέχεται να αλλάζουν διαχρονικά ή/και να παρατηρούνται μειώσεις τιμών.

(15) Η απόφαση για τον προσδιορισμό μιας αγοράς όπου δικαιολογείται η ενδεχόμενη εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει επίσης να εξαρτάται από εκτίμηση της επάρκειας της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για τον περιορισμό ή την άρση των εν λόγω φραγμών ή για την αποκατάσταση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Εξάλλου οι νέες και αναδυόμενες αγορές, στις οποίες η ισχύς οφείλεται στο "πλεονέκτημα πρωτοεισερχόμενου", δεν πρέπει κατ' αρχήν να υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση.

(16) Τα τρία κριτήρια χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση περιοδικών ανασκοπήσεων των αγορών που προσδιορίζονται στην παρούσα σύσταση. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται σωρευτικά, ώστε η μη επίτευξη οποιουδήποτε από αυτά σημαίνει ότι η αγορά δεν θα πρέπει να προσδιορίζεται σε επακόλουθες συστάσεις. Κατά συνέπεια, το κατά πόσον μία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται στις μεταγενέστερες εκδόσεις της σύστασης ως δικαιολογούσα πιθανή εκ των προτέρων ρύθμιση εξαρτάται από την επιμονή υψηλών φραγμών εισόδου, από το δεύτερο κριτήριο που μετρά την κατάσταση του ανταγωνισμού από δυναμική σκοπιά και, τρίτον, από την επάρκεια της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (απουσία εκ των προτέρων ρύθμισης) να ρυθμίζει εμμένουσες αδυναμίες της αγοράς. Μία αγορά μπορεί επίσης να αφαιρεθεί από την σύσταση εφόσον υπάρχουν αποδείξεις διαρκούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η άρση ήδη υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων δεν θα περιορίσει τον ανταγωνισμό στην εν λόγω αγορά.

(17) Στο παράρτημα της παρούσας σύστασης αναφέρεται με ποιόν τρόπο κάθε αγορά που περιλαμβάνεται στη σύσταση συνδέεται με τα πεδία αγοράς στο παράρτημα Ι της οδηγίας πλαίσιο. Κατά την επανεξέταση των υφιστάμενων υποχρεώσεων οι οποίες επιβάλλονται με βάση το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο, για να αποφασιστεί κατά πόσον οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν, να τροποποιηθούν ή να αποσυρθούν, οι ΕΡΑ πρέπει να προβούν σε ανάλυση με βάση τις αγορές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η απαίτηση η οποία προβλέπει ότι ο ορισμός της αγοράς για σκοπούς εκ των προτέρων ρύθμισης πρέπει να βασίζεται στις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Σε αναμονή της πρώτης ανάλυσης αγοράς εκ μέρους των ΕΡΑ σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις.

(18) Ο καθορισμός αγορών στην παρούσα σύσταση δεν επηρεάζει αγορές οι οποίες είναι δυνατόν να οριστούν σε ειδικές περιπτώσεις βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

(19) Το φάσμα των διάφορων τοπολογιών δικτύου και των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την έκταση της Κοινότητας συνεπάγεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν επακριβώς τα όρια ή τα στοιχεία συγκεκριμένων αγορών που προσδιορίζονται στη σύσταση, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι δυνατόν να ορίζουν αγορές οι οποίες διαφέρουν από εκείνες της σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας πλαίσιο. Δεδομένου ότι η επιβολή εκ των προτέρων ρύθμισης σε μία αγορά μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 38 της οδηγίας πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εντοπισμός οποιασδήποτε αγοράς που διαφέρει από εκείνες της σύστασης υπόκειται μάλλον στη διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο. Η μη κοινοποίηση αγοράς που επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να συνεπάγεται την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει. Ο καθορισμός αγορών από εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να βασίζεται στις αρχές ανταγωνισμού που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής περί ορισμού της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού(4), καθώς και να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά και να καλύπτει τα τρία κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση κατά την οποία μία ΕΡΑ θεωρήσει ότι τα πρότυπα ζήτησης και προσφοράς δικαιολογούν εναλλακτικό καθορισμό μιας αγοράς η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα σύσταση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ορίζουν τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας πλαίσιο.

(20) Το γεγονός ότι στην παρούσα σύσταση προσδιορίζονται οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών όπου ενδέχεται να δικαιολογείται η εκ των προτέρων ρύθμιση δεν σημαίνει ότι τούτο ενδείκνυται πάντοτε ή ότι οι εν λόγω αγορές θα υπόκεινται στην επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων που ορίζονται στις συγκεκριμένες οδηγίες. Η ρύθμιση δεν δικαιολογείται εφόσον υπάρχει στις εν λόγω αγορές αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι ενδεδειγμένες και να βασίζονται στο χαρακτήρα του διαπιστωθέντος προβλήματος, να είναι αναλογικές και να αιτιολογούνται βάσει των στόχων που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο, ιδίως για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για λογαριασμό των χρηστών, την εξασφάλιση της μη ύπαρξης στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού, την ενθάρρυνση αποδοτικών επενδύσεων σε υποδομή και την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής χρήσης και διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων και πόρων αριθμοδότησης.

(21) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ανάγκη επικαιροποίησης της παρούσας σύστασης, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004, βάσει των εξελίξεων της αγοράς.

(22) Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1. Κατά τον καθορισμό των σχετικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καλούνται να προβαίνουν σε ανάλυση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα.

2. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(4) ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επίπεδο λιανικής

1. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

2. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες.

3. Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

4. Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

5. Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες.

6. Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες.

Οι έξι αυτές αγορές ορίζονται για τους σκοπούς της ανάλυσης σε σχέση με το άρθρο 17 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Σε συνδυασμό, οι αγορές 1 έως 6 αντιστοιχούν "στην παροχή σύνδεσης και χρήση των δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων σε σταθερές θέσεις" που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 1 της οδηγίας πλαίσιο. Η συνδυασμένη αυτή αγορά αναφέρεται επίσης στο άρθρο 19 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (για την ενδεχόμενη υποχρέωση επιλογής φορέα ανά κλήση ή επιλογής φορέα).

7. Η ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών (που περιλαμβάνει τους προσδιορισμένους τύπους μισθωμένων γραμμών έως και 2 Mb/sec όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο παράρτημα VII της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία).

Η αγορά αυτή αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 1 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με το άρθρο 16 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία ("παροχή μισθωμένων γραμμών σε τελικούς χρήστες").

Πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση αγοράς για τους σκοπούς του άρθρου 18 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία η οποία να καλύπτει τους ρυθμιστικούς ελέγχους για την παροχή της στοιχειώδους ελάχιστης δέσμης μισθωμένων γραμμών.

Επίπεδο χονδρικής

8. Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, η προέλευση κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για τις αγορές διαβίβασης κλήσεων και για τερματισμό κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ ("προέλευση κλήσεων στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο").

9. Απόληξη (τερματισμός) κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, η απόληξη κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για τις αγορές προέλευσης κλήσεων και διαβίβασης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ ("απόληξη κλήσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο").

10. Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, οι διαβιβαστικές υπηρεσίες θεωρείται ότι οριοθετούνται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για τις αγορές προέλευσης κλήσεων και τερματισμού κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ ("διαβιβαστικές υπηρεσίες στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο").

11. Χονδρική παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού - μεριζόμενης - πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών.

Η αγορά αυτά αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ και την οδηγία 98/10/EΚ ("πρόσβαση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο") και σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 3 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2887/2000.

12. Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η εν λόγω αγορά καλύπτει πρόσβαση "δυφιορρεύματος" που επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση ευρυζωνικών δεδομένων καθώς και άλλη χονδρικά παρεχόμενη πρόσβαση μέσω άλλων υποδομών, εάν και εφόσον παρέχονται ευκολίες αντίστοιχες με την πρόσβαση δυφιορρεύματος, Περιλαμβάνει "δικτυακή πρόσβαση και ειδική δικτυακή πρόσβαση", που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο, δεν καλύπτει όμως την αγορά του σημείου 11 παραπάνω, ούτε την αγορά του σημείου 18.

13. Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

14. Χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

Η δέσμη αυτή αγορών χονδρικής (13 και 14) αντιστοιχεί σε εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ και την οδηγία 98/10/EΚ ("διασύνδεση μισθωμένων γραμμών"), καθώς και σε εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 92/44/EΟΚ ("χονδρική παροχή χωρητικότητας μισθωμένων γραμμών σε άλλους προμηθευτές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών").

15. Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται (χωριστά) στο παράρτημα I σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με τις οδηγίες 97/33/EΚ και 98/10/EΚ.

16. Απόληξη φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 2 της οδηγίας πλαίσιο σε σχέση με την οδηγία 97/33/EΚ ("απόληξη κλήσεων στα δημόσια κινητά τηλεφωνικά δίκτυα").

17. Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Η αγορά αυτή αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 4 της οδηγίας πλαίσιο.

18. Υπηρεσίες μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δίκτυα διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες.

Σημείωση:

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν διακριτική ευχέρεια - όσον αφορά την ανάλυση της αγοράς για "Συστήματα υπό όρους πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών" σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για την πρόσβαση. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους να επανεξετάζουν την αγορά συστημάτων υπό όρους πρόσβασης σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης.

Top