Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0780

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2003 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2003, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας υπαγόμενο στην κλάση ΣΟ 0202 και προϊόντα υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 02062991 (1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004)

OJ L 114, 8.5.2003, p. 8–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 497 - 504

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/780/oj

8.5.2003   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2003

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας υπαγόμενο στην κλάση ΣΟ 0202 και προϊόντα υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο πίνακας CXL του ΠΟΕ υποχρεώνει την Κοινότητα να ανοίγει ετήσια δασμολογική ποσόστωση 53 000 τόνων κατεψυγμένου βοείου κρέατος υπαγόμενου στην κλάση ΣΟ 0202 και προϊόντων υπαγόμενων στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής για το έτος ποσόστωσης 2003/2004 που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2003.

(2)

Η διαχείριση της ποσόστωσης 2002/2003 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 954/2002, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένη βόειο κρέας που υπάγεται στην κλάση ΣΟ 0202 και προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1 Ιουλίου 2002 έως 30 Ιουνίου 2003) (3). Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις καθορίζουν αυστηρότερα κριτήρια συμμετοχής έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταγραφή πλασματικών εμπορευόμενων. Επιπλέον, βελτιωμένοι κανόνες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των οικείων αδειών εισαγωγής απετέλεσαν κώλυμα στην κερδοσκοπική εμπορία αδειών.

(3)

Η πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων ήταν θετική, οπότε για το έτος ποσόστωσης 2003/2004 πρέπει να καθοριστούν ανάλογοι κανόνες, περιλαμβανόμενης της διαίρεσης της ποσότητας σε υποποσόστωση I, προοριζόμενη για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, και σε υποποσόστωση II που θα κατανεμηθεί κατόπιν αιτήσεως σε εμπορευόμενους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη μέσω εγκριτικής διαδικασίας.

(4)

Για τη σταθερότητα στην εμπορία κατεψυγμένου βοείου κρέατος με ταυτόχρονη εξασφάλιση προοδευτικής αύξησης του μεριδίου της ποσόστωσης για όλους τους πραγματικούς εμπόρους βοείου κρέατος, είναι σκόπιμη η αύξηση της ποσότητας της διατιθέμενης στο πλαίσιο της υποποσόστωσης II.

(5)

Η υποποσόστωση Ι πρέπει να διατεθεί αρχικώς υπό μορφή δικαιωμάτων εισαγωγής σε εισαγωγείς εν ενεργεία, με βάση σχετικά τελωνειακά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι εισήγαγαν βόειο κρέας στο πλαίσιο του ίδιου τύπου ποσόστωσης κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ποσόστωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διοικητικά σφάλματα του αρμόδιου εθνικού οργανισμού είναι ικανά να περιορίσουν την πρόσβαση εμπορευόμενων στο τμήμα αυτό της ποσόστωσης. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση κάθε τυχόν προξενούμενης ζημίας.

(6)

Εμπορευόμενοι που μπορούν να δείξουν ότι έχουν πραγματικά ασχοληθεί με εισαγωγές ή εξαγωγές βοείου κρέατος από ή προς τρίτες χώρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης υπαγωγής στην υποποσόστωση ΙΙ. Για την απόδειξη της δραστηριότητας αυτής απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων πρόσφατων εισαγωγών κάπως σημαντικών.

(7)

Εφόσον υπάρχουν εμφανείς λόγοι υποψίας ότι έχουν υποβάλει αίτηση καταγραφής πλασματικοί εμπορευόμενοι, τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν διεξοδικότερη εξέταση των αιτήσεων.

(8)

Πρέπει να καθορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση καταγραφής πλασματικοί εμπορευόμενοι ή όταν η έγκριση χορηγήθηκε με βάση πλαστογραφημένα ή ψευδή έγγραφα.

(9)

Προκειμένου να ελέγχονται τα κριτήρια συμμετοχής στη διατιθέμενη ποσόστωση, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα κράτη μέλη όπου ο εμπορευόμενος είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

(10)

Προκειμένου να παρέχεται μόνιμη πρόσβαση στην ποσόστωση, η διαχείριση της υποποσόστωσης ΙΙ πρέπει να διενεργείται σε εξαμηνιαία βάση, με ταυτόχρονη εξέταση των αιτήσεων χορήγησης άδειας τις οποίες υποβάλλουν εγκεκριμένοι εισαγωγείς.

(11)

Προς αποφυγή κερδοσκοπίας, πρέπει να απαγορευθεί η πρόσβαση στην ποσόστωση σε εμπορευόμενους που δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα εμπορίας βοείου κρέατος και να καθοριστεί εγγύηση σχετικά με τα δικαιώματα εισαγωγής για κάθε αιτούντα για την υποποσόστωση Ι. Η εγγύηση έκδοσης άδειας πρέπει να καθοριστεί σε σχετικά υψηλό επίπεδο και πρέπει να αποκλεισθεί η δυνατότητα μεταβίβασης αδειών εισαγωγής.

(12)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η περισσότερο ισότιμη πρόσβαση στην υποποσόστωση II για όλους τους εγκεκριμένους εμπορευόμενους, κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για κάποια μέγιστη ποσότητα που πρέπει να καθοριστεί.

(13)

Προκειμένου να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες εισαγωγής όσον αφορά όλα τα παραχωρούμενα δικαιώματα εισαγωγής, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (5).

(14)

Η ορθή διαχείριση της εισαγωγικής ποσόστωσης επιβάλλει για τον κάτοχο της άδειας να είναι γνήσιος εισαγωγέας. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω εισαγωγέας πρέπει να συμμετέχει ενεργώς στην αγορά, τη μεταφορά και την εισαγωγή του σχετικού βοείου κρέατος. Συνεπώς η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει επίσης να αποτελεί πρωτογενή απαίτηση όσον αφορά την εγγύηση για την άδεια.

(15)

Το κόστος που συνεπάγεται η αγορά και μεταφορά μικρού μεγέθους φορτίων από προμηθευτή τρίτης χώρας είναι δυνατόν να είναι υπερβολικά υψηλό ώστε να αποθαρρύνεται η χρήση της άδειας. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εισαγωγή μικρής ποσότητας από αποθήκες τελωνειακής παρακαταθήκης και να προβλεφθούν οι παρεπόμενες παρεκκλίσεις ως προς την αποδέσμευση της εγγύησης.

(16)

Για τις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 325/2003 (7) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2003 (9).

(17)

Η επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που της όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ I

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ

Άρθρο 1

1.   Με το παρόν ανοίγει, για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004, δασμολογική ποσόστωση για συνολική ποσότητα 53 000 τόνων, εκφρασμένη σε βάρος κρέατος άνευ οστών, κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών υπαγόμενου στην κλάση ΣΟ 0202 και προϊόντων υπαγόμενων στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91.

Η δασμολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4003.

2.   Για την υπόψη ποσόστωση, 100 χιλιόγραμμα κρέατος με οστά ισοδυναμούν προς 77 χιλιόγραμμα κρέατος άνευ οστών.

3.   Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, «κατεψυγμένο κρέας» σημαίνει κρέας που όταν εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είναι κατεψυγμένο με εσωτερική θερμοκρασία ίση προς – 12 °C ή χαμηλότερη.

4.   Ο δασμός κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται στην ποσόστωση την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 20 % επί της αξίας.

5.   Η ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους ποσοστώσεις:

υποποσόστωση I ίση προς 18 550 τόνους,

υποποσόστωση II ίση προς 34 450 τόνους.

ΜΕΡΟΣ II

ΥΠΟΠΟΣΟΣΤΩΣΗ I

Άρθρο 2

Εμπορευόμενοι της Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής συμποσούμενα σε 18 550 τόνους, με βάση τις εισαχθείσες από αυτούς ποσότητες στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 995/1999 (10), (ΕΚ) αριθ. 980/2000 (11) και (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 (12) της Επιτροπής.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν ως ποσότητα αναφοράς δικαιώματα εισαγωγής της δασμολογικής ποσόστωσης με αριθμό 09.4003 για το προηγούμενο έτος ποσόστωσης, τα οποία δεν διατέθηκαν λόγω διοικητικού σφάλματος του αρμόδιου εθνικού οργανισμού και τα οποία δικαιούταν ο εμπορευόμενος.

Άρθρο 3

1.   Αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής υποβάλλονται μόνο από εμπορευόμενους εγγεγραμμένους σε εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

2.   Για κατανομές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 δεν λαμβάνονται υπόψη εμπορευόμενοι που την 1η Ιανουαρίου 2003 έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους στον τομέα του βοείου κρέατος.

3.   Επιχείρηση που προκύπτει με τη συγχώνευση επιχειρήσεων, καθεμία από τις οποίες διαθέτει εισαγωγές αναφοράς κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, μπορεί να χρησιμοποιεί τις εν λόγω εισαγωγές αναφοράς ως βάση για αίτησή της στο πλαίσιο των διατάξεων του υπόψη άρθρου.

4.   Η απόδειξη εισαγωγής παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο μέσω τελωνειακών εγγράφων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένα από τις τελωνειακές αρχές.

Τα κράτη μέλη δύνανται να δέχονται αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων, δεόντως επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 4

1.   Αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 υποβάλλονται έως τις 23 Μαΐου 2003, 13.00 ώρα Βρυξελλών, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φόρου προστιθεμένης αξίας.

Το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται ως ποσότητα αναφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, συνιστούν τα δικαιώματα εισαγωγής για τα οποία υπεβλήθη αίτηση, κατά περίπτωση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2.

2.   Αφού επαληθεύσουν τα υποβληθέντα έγγραφα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 6 Ιουνίου 2003, κατάλογο των αιτούντων υπαγωγή στην παρούσα υποποσόστωση, στον οποίο εμφαίνονται ειδικότερα τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους καθώς και οι ποσότητες επιλέξιμου κρέατος που εισήχθη κατά την οικεία περίοδο αναφοράς.

3.   Οι ανακοινώσεις των στοιχείων της παραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με τηλεομοιότυπο και με χρήση του εντύπου του παραρτήματος I.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή αποφασίζει το συντομότερο δυνατό σε ποιο βαθμό μπορούν να χορηγηθούν δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της παρούσας υποποσόστωσης. Εφόσον η ποσότητα για την οποία ζητήθηκαν δικαιώματα εισαγωγής υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, η Επιτροπή καθορίζει αντίστοιχο συντελεστή μείωσης.

Άρθρο 6

1.   Για να είναι έγκυρη η αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

2.   Στην περίπτωση που η εφαρμογή του συντελεστή μείωσης του αναφερόμενου στο άρθρο 5 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα τα οποία έχουν ζητηθεί, η εγγύηση που είχε κατατεθεί αποδεσμεύεται αμελλητί κατ' αναλογία.

3.   Η αίτηση για μία ή περισσότερες άδειες εισαγωγής συμποσούμενες στα διατεθέντα δικαιώματα εισαγωγής συνιστούν πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 7

1.   Οι εισαγωγές των κατανεμηθεισών ποσοτήτων υπόκεινται στην προσκόμιση μίας ή περισσοτέρων αδειών εισαγωγής.

2.   Αιτήσεις αδειών κατατίθενται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της υποποσόστωσης Ι.

Εκάστη έκδοση άδειας εισαγωγής συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των κατεχόμενων δικαιωμάτων εισαγωγής.

3.   Στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής και στις άδειες εισαγωγής αναγράφονται:

α)

μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στο τετραγωνίδιο 20:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)

β)

μία από τις ακόλουθες ομάδες κλάσεων ΣΟ στο τετραγωνίδιο 16:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

ΜΕΡΟΣ III

ΥΠΟΠΟΣΟΣΤΩΣΗ II

Άρθρο 8

Αιτήσεις για άδειες εισαγωγής όσον αφορά την υποποσόστωση ΙΙ, για συνολική ποσότητα 34 450 τόνων, επιτρέπεται να κατατίθενται μόνο από εμπορευόμενους οι οποίοι έχουν εκ των προτέρων εγκριθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο μητρώο ΦΠΑ του οποίου έχουν εγγραφεί. Η αρχή έχει τη δυνατότητα να χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκεκριμένο εισαγωγέα.

Άρθρο 9

1.   Έγκριση είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε εμπορευόμενο ο οποίος, πριν από τις 23 Μαΐου 2003, 13.00 ώρα Βρυξελλών, καταθέτει στην αρμόδια αρχή αίτηση συνοδευόμενη από έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι:

α)

έχει αναπτύξει για ίδιο λογαριασμό εμπορική δραστηριότητα εισαγωγής στην Κοινότητα ή εξαγωγής από την Κοινότητα βοείου κρέατος υπαγόμενου στις κλάσεις ΣΟ 0201, 0202 ή 0206 29 91 κατά τα έτη 2001 και 2002·

β)

στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής:

εισήγαγε κατά την υπόψη διετία ποσότητα τουλάχιστον 100 τόνων αυτού του βοείου κρέατος εκφρασμένη σε βάρος προϊόντος, ή

εξήγαγε κατά την υπόψη διετία ποσότητα τουλάχιστον 220 τόνων αυτού του βοείου κρέατος, εκφρασμένη σε βάρος προϊόντος,

με, τουλάχιστον, δύο εισαγωγικές ενέργειες ανά έτος.

Εμπορευόμενοι οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2003 έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους στον τομέα του βοείου κρέατος δεν εγκρίνονται για συμμετοχή στην εν λόγω υποποσόστωση.

2.   Προκειμένου να αποδειχθεί η εμπορική δραστηριότητα σε ίδιο λογαριασμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο εμπορευόμενος καταθέτει αποδεικτικά στοιχεία υπό τύπον εμπορικών τιμολογίων και επίσημων λογαριασμών καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που καταδεικνύουν, έτσι ώστε να πειστεί το οικείο κράτος μέλος, ότι η ζητούμενη εμπορική δραστηριότητα σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τον εν λόγω αιτούντα.

3.   Απόδειξη εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχεται αποκλειστικώς με τελωνειακά έγγραφα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή με έγγραφα εξαγωγής, δεόντως θεωρημένα από τις τελωνειακές αρχές.

Τα κράτη μέλη δύνανται να δέχονται αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων, δεόντως επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), το βόειο κρέας που χρησιμοποιήθηκε ως ποσότητα αναφοράς στο πλαίσιο της υποποσόστωσης I μπορεί να δηλωθεί ως ποσότητα αναφοράς στο πλαίσιο της υποποσόστωσης II.

4.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν και επαληθεύουν την εγκυρότητα των προσκομισθέντων εγγράφων.

5.   Τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι οι αιτούντες δεν σχετίζονται μεταξύ τους υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 143 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (13), οπότε:

στην απόδειξη εισαγωγών ή εξαγωγών που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύο ή περισσότεροι αιτούντες καταχωρούνται με την ίδια ταχυδρομική διεύθυνση, ή

κατά το χρόνο της αίτησης, δύο ή περισσότεροι αιτούντες καταχωρούνται για την εφαρμογή του ΦΠΑ στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση, ή

κράτη μέλη έχουν λόγους να υποπτεύονται ότι εμπορευόμενοι έχουν σχέση μεταξύ τους όσον αφορά τη διοίκηση, το προσωπικό ή τη λειτουργία.

Σε περίπτωση κατά την οποία στη συνέχεια ταυτοποιούνται σχετιζόμενοι αιτούντες, όλες οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται εκτός αν οι οικείοι αιτούντες είναι σε θέση να προσκομίσουν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ώστε να πειστεί η αρμόδια αρχή ότι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους από άποψη διοίκησης, προσωπικού και κάθε ενέργειας συνδεόμενης προς την εμπορική ή τεχνική τους δραστηριότητα.

6.   Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5, σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος έχει λόγο να υποπτεύεται ότι αιτών σχετίζεται από άποψη διοίκησης, προσωπικού ή λειτουργίας με αιτούντα σε άλλο κράτος μέλος, τα δύο κράτη μέλη επαληθεύουν αμοιβαίως κατά πόσον υφίσταται η σχέση υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 143 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής.

Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο αιτούντων ο οποίος αποστέλλεται με φαξ στην Επιτροπή πριν από τις 31 Mαΐου 2003. Στη συνέχεια η Επιτροπή διανέμει τους καταλόγους που της έχουν περιέλθει σε όλα τα κράτη μέλη.

7.   Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για έγκριση και έχει προκύψει από συγχώνευση επιχειρήσεων καθεμία από τις οποίες κατέχει δικαιώματα υποβολής αίτησης με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων με τις επιχειρήσεις από τις οποίες προήλθε.

Άρθρο 10

1.   Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους αιτούντες για την έκβαση της διαδικασίας έγκρισης πριν από τις 21 Ιουνίου 2003 και, συγχρόνως, αποστέλλει στην Επιτροπή κατάλογο όπου περιέχονται το όνομα και η διεύθυνση εκάστου εγκεκριμένου εμπορευόμενου.

2.   Εφόσον στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι η έγκριση βασίστηκε σε πλαστογραφημένα ή ψευδή έγγραφα, ανακαλείται παράλληλα με τυχόν ευεργετήματα που έχουν ήδη χορηγηθεί βάσει αυτής.

Άρθρο 11

Μόνο εμπορευόμενοι εγκεκριμένοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για άδειες εισαγωγής στο πλαίσιο της υποποσόστωσης ΙΙ κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004.

Άρθρο 12

1.   Αιτήσεις αδειών επιτρέπεται να κατατίθεται μόνο στο κράτος μέλος έγκρισης και κάθε εγκεκριμένος εμπορευόμενος μπορεί να καταθέσει μόνο μία αίτηση άδειας ανά περίοδο. Αν κάποιος αιτών υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις ανά περίοδο, όλες αυτές οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες.

2.   Η αίτηση αδείας μπορεί να κατατίθεται κατά τη διάρκεια των εξής δύο περιόδων:

1 έως 4 Ιουλίου 2003, και

5 έως 8 Ιανουαρίου 2004.

Η ποσότητα η διαθέσιμη για καθεμία από τις δύο περιόδους ανέρχεται σε 17 225 τόνους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συνολική αιτηθείσα ποσότητα την πρώτη περίοδο είναι λιγότερη από τη διαθέσιμη ποσότητα, η υπολειπόμενη ποσότητα προστίθεται στη διαθέσιμη ποσότητα κατά τη δεύτερη περίοδο.

Κάθε αίτηση άδειας δεν υπερβαίνει το 5 % της διαθέσιμης ποσότητας για την οικεία περίοδο.

3.   Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις υποβληθείσες αιτήσεις εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων αδειών.

Οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μνεία «ουδέν», πραγματοποιούνται με φαξ και με χρήση του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ.

4.   Η Επιτροπή αποφασίζει το συντομότερο δυνατό το κατά πόσο γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις. Εφόσον η ποσότητα για την οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις υπερβαίνει τη διαθέσιμη εξαμηνιαία ποσότητα, η Επιτροπή καθορίζει αντίστοιχο συντελεστή μείωσης.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν τις άδειες εντός πέντε εργασίμων ημερών το αργότερο από τη δημοσίευση της απόφασης στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής και στις άδειες εισαγωγής αναγράφονται:

α)

μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στο τετραγωνίδιο 20:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II)

β)

μία από τις ακόλουθες ομάδες κλάσεων ΣΟ στο τετραγωνίδιο 16:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι εισαγωγές κατεψυγμένου κρέατος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14).

Άρθρο 14

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, οι άδειες εισαγωγής που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν είναι μεταβιβάσιμες και παρέχουν το δικαίωμα χρήσης της δασμολογικής ποσόστωσης μόνον εάν φέρουν το ίδιο όνομα και την ίδια διεύθυνση με εκείνα που αναγράφονται ως προς τον παραλήπτη στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που τις συνοδεύουν.

3.   Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, για όλες τις ποσότητες τις εισαχθείσες πέραν εκείνων που εμφαίνονται στην άδεια εισαγωγής εισπράττεται ο πλήρης δασμός του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4.   Η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής είναι 180 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000. Ωστόσο καμία άδεια δεν ισχύει μετά τις 30 Ιουνίου 2004.

5.   Η εγγύηση σχετικά με την άδεια εισαγωγής ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους. Η εγγύηση κατατίθεται από τον αιτούντα μαζί με την αίτηση άδειας. Όταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 4 οι αιτήσεις άδειας δεν γίνονται αποδεκτές για την πλήρη ποσότητα, αποδεσμεύεται αμελλητί κατ' αναλογία η κατατεθείσα εγγύηση.

6.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος 4 του τίτλου ΙII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση αποδεσμεύεται μόνο αφού προσκομιστεί απόδειξη ότι ο κάτοχος που αναγράφεται στην άδεια ήταν ο εμπορικά και εφοδιαστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό για ελεύθερη κυκλοφορία της σχετικής ποσότητας κρέατος.

Η απόδειξη αυτή συνίσταται τουλάχιστον:

α)

στο πρωτότυπο του τιμολογίου συμπληρωμένο επ' ονόματι του κατόχου από τον πωλητή ή αντιπρόσωπό του, αμφότερους εγκατεστημένους στην τρίτη χώρα εξαγωγής, καθώς και απόδειξη πληρωμής από τον κάτοχο ή ανοίγματος εκ μέρους του κατόχου αμετάκλητης πίστωσης υπέρ του πωλητή·

β)

στη φορτωτική ή, κατά περίπτωση, το συνοδευτικό έγγραφο οδικής ή αεροπορικής μεταφοράς το οποίο έχει συνταχθεί επ' ονόματι του κατόχου για τη σχετική ποσότητα·

γ)

στο αντίτυπο αριθμός 8 του εντύπου IM 4 με το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου ως μόνη ένδειξη στο τετραγωνίδιο 8·

δ)

στην απόδειξη πληρωμής των δασμών από τον κάτοχο ή για λογαριασμό του.

7.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, κάθε κάτοχος μπορεί, κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου του έτους ποσόστωσης και εντός των ορίων μέγιστης ποσότητας 10 τόνων για το αντίστοιχο εξάμηνο, να εκτελωνίσει για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κρέας το οποίο έχει προηγουμένως αποθηκευτεί με βάση το κοινοτικό σύστημα τελωνειακής παρακαταθήκης.

Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 και τα μεταφορικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 μπορούν να αντικατασταθούν από το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδόθηκε επ' ονόματι του κατόχου από τον ιδιοκτήτη του κρέατος το οποίο δεν έχει ακόμη εκτελωνιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπροσθέτως, ο κάτοχος πρέπει να παρουσιάσει απόδειξη πληρωμής του εν λόγω τιμολογίου.

8.   Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποδέσμευση της εγγύησης για την άδεια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται στο άρθρο 35 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση και στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(2)  ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 147 της 5.6.2002, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

(5)  ΕΕ L 240 της 10.9.1999, σ. 11.

(6)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 21.

(8)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.

(9)  ΕΕ L 20 της 24.1.2003, σ. 3.

(10)  ΕΕ L 122 της 12.5.1999, σ. 3.

(11)  ΕΕ L 113 της 12.5.2000, σ. 27.

(12)  ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 11.

(13)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


Top