Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 153/2002 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

OJ L 1, 4.1.2003, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 257 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 257 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 129 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; καταργήθηκε από 32015R0941

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/3/oj

32003R0003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 153/2002 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 001 της 04/01/2003 σ. 0030 - 0033


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2003 του Συμβουλίου

της 19ης Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 153/2002 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο διεξάγει επί του παρόντος ενέργειες για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο, στις 9 Απριλίου 2001 (εφεξής "συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης").

(2) Στο μεταξύ, στις 9 Απριλίου 2001, το Συμβούλιο προέβη στη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου(1), η οποία προβλέπει την ταχεία έναρξη ισχύος των εμπορικών και συναφών διατάξεων της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (εφεξής "ενδιάμεση συμφωνία"). Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 153/2002(2), θεσπίζει ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή ορισμένων πρόσθετων διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών.

(4) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3).

(5) Όσον αφορά τα μέτρα εμπορικής άμυνας, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(4).

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 153/2002 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

"Άρθρο 7α

Γενική ρήτρα διασφάλισης και ρήτρα σπάνεως

1. Όταν ένα κράτος μέλος ζητά από την Επιτροπή να λάβει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα άρθρα 37 και 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, της παρέχει, προς επίρρωση του αιτήματός του, και τις αναγκαίες πληροφορίες για να το αιτιολογήσει.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη συμβουλευτική επιτροπή που συστήνεται με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συμβουλίου(5) (εφεξής 'η επιτροπή').

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

5. Αν η Επιτροπή, αιτήσει ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:

- ενημερώνει τα κράτη μέλη αμέσως, αν ενεργεί με δική της πρωτοβουλία, ή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, αν ενεργεί κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους,

- προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την επιτροπή σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα,

- ταυτοχρόνως ενημερώνει την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και κοινοποιεί σε αυτήν την έναρξη των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 4 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,

- παράλληλα, παρέχει στο συμβούλιο συνεργασίας και, στη συνέχεια, στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των σχετικών διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 3 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

6. Κατά τον τερματισμό των διαβουλεύσεων και αν δεν είναι δυνατός άλλος διακανονισμός, η Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με την επιτροπή, δύναται να αποφασίσει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο· επίσης, κοινοποιείται στο συμβούλιο συνεργασίας και, στη συνέχεια, στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται αμέσως.

7. Κάθε κράτος μέλος δύναται να παραπέμπει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παράγραφο 6, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο μηνών.

8. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην λάβει μέτρα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του κράτους μέλους.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

Αν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, εκδηλώνει την πρόθεσή του να λάβει διαφορετική απόφαση, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και της κοινοποιεί την έναρξη διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

9. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο μηνών μετά την περάτωση των διαβουλεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης.

10. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης θεωρούνται περατωθείσες 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 8.

Άρθρο 7β

Εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις

1. Σε εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 25 παράγραφος 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας, και μετέπειτα του άρθρου 37 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 38 παράγραφος 4 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή δύναται να λάβει αμέσως μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή της αίτησης.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Συμβούλιο την απόφασή της.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

Το Συμβούλιο δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση, με ειδική πλειοψηφία, εντός διμήνου.

Άρθρο 7γ

Ρήτρα διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας

Παρά τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 7α και 7β, μπορεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας δυνάμει των άρθρων 17 ή 24 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, των άρθρων 30 ή 37 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή δυνάμει διατάξεων των παραρτημάτων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και του πρωτοκόλλου αριθ. 3, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες για την εγκαθίδρυση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών ή αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ή από τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 308 της συνθήκης και οι οποίες εφαρμόζονται στα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας, τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 17 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 30 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή στο άρθρο 24 παράγραφοι 3, 4 και 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφοι 3, 4 και 5 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 7δ

Ντάμπινγκ

Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν εφαρμογή, εκ μέρους της Κοινότητας, των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 36 παράγραφος 1 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, αποφασίζεται η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(6) και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 36 παράγραφος 2 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 7ε

Ανταγωνισμός

1. Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Κοινότητας εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 33 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 69 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον φάκελο, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει ενός κράτους μέλους, αποφασίζει αν οι πρακτικές αυτές συμβιβάζονται με τη συμφωνία. Προτείνει, ενδεχομένως, τη λήψη μέτρων διασφάλισης στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 133 της συνθήκης, εκτός από τις περιπτώσεις ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(7), οπότε τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Τα μέτρα λαμβάνονται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 69 παράγραφος 5 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

2. Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εφαρμογή μέτρων έναντι της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 33 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 69 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την υπόθεση, αποφασίζει εάν οι εν λόγω πρακτικές είναι σύμφωνες με τις αρχές που καθορίζονται στην ενδιάμεση συμφωνία και, στη συνέχεια, στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τα κριτήρια που απορρέουν από την εφαρμογή των άρθρων 81, 82 και 87 της συνθήκης.

Άρθρο 7στ

Απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας

1. Προς το σκοπό της ερμηνείας του άρθρου 29 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 42 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η μη παροχή διοικητικής συνεργασίας, όπως απαιτείται για την επαλήθευση της απόδειξης καταγωγής, σημαίνει, μεταξύ άλλων:

- την απουσία διοικητικής συνεργασίας, όπως μη παροχή ονομάτων και διευθύνσεων τελωνειακών ή κρατικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών καταγωγής, ή ειδών σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών, ή την μη ενημέρωση στοιχείων, εφόσον χρειάζεται,

- επανειλημμένη απουσία ή ανεπάρκεια δράσης σε ό,τι αφορά την επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής των προϊόντων και την πλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του πρωτοκόλλου αριθ. 4 των συμφωνιών και τον εντοπισμό ή τη πρόληψη παράβασης των κανόνων καταγωγής,

- επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση πραγματοποίησης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, επακόλουθης επαλήθευσης της απόδειξης καταγωγής και έγκαιρης γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της,

- επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη χορήγηση άδειας για τη πραγματοποίηση αποστολών διοικητικής και διερευνητικής συνεργασίας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που έχουν σκοπό την επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων ή της ακρίβειας των πληροφοριών που αφορούν την παροχή της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται δυνάμει των συμφωνιών, ή την πραγματοποίηση ή διακανονισμό των κατάλληλων ερευνών για τον εντοπισμό ή την πρόληψη παραβάσεων των κανόνων καταγωγής,

- επανειλημμένη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, στο μέτρο που αφορά την εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της ενδιάμεσης συμφωνίας και στη συνέχεια της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

2. Όταν η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που παρέχει κράτος μέλος ή με δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της ενδιάμεσης συμφωνίας, και στη συνέχεια, στο άρθρο 42 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:

- ενημερώνει το Συμβούλιο,

- προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.

Επιπλέον δύναται:

- να καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,

- να προβεί σε δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την εφαρμογή του άρθρου 29 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 42 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

3. Μέχρι να εξευρεθεί μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που θεωρεί αναγκαία, σύμφωνα με το άρθρο 29 της ενδιάμεσης συμφωνίας, και στη συνέχεια, το άρθρο 42 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και με τη διαδικασία που προβλέπεται στη παράγραφο 5.

4. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) 2313/92(8).

5. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

6. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 7ζ

Κοινοποίηση

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη, ενεργώντας εξ ονόματος της Κοινότητας, σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις προς το συμβούλιο συνεργασίας και, στη συνέχεια, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και την επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως ορίζει η ενδιάμεση συμφωνία και, στη συνέχεια, η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. Espersen

(1) ΕΕ L 124 της 4.5.2001, σ. 2.

(2) ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 16.

(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(4) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).

(5) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2474/2000 (ΕΕ L 286 της 11.11.2000, σ. 1).

(6) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).

(7) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4).

(8) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

Top