Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας

OJ L 1, 4.1.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 192 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 253 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 253 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2/oj

32003R0002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 001 της 04/01/2003 σ. 0026 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2/2003 του Συμβουλίου

της 19ης Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 όσον αφορά ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο διεξάγει επί του παρόντος ενέργειες για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο, στις 29 Οκτωβρίου 2001 (εφεξής "συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης").

(2) Στο μεταξύ, στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συμβούλιο προέβη στη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου (εφεξής "ενδιάμεση συμφωνία")(1). Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 2002 αλλά εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2002.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2001(2) θεσπίζει ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής ορισμένων διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών. Είναι ωστόσο αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες εφαρμογής ορισμένων πρόσθετων διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών.

(4) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3).

(5) Όσον αφορά τα μέτρα εμπορικής άμυνας, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(4).

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 7α έως 7ζ:

"Άρθρο 7α

Γενική ρήτρα διασφάλισης και ρήτρα σπάνεως

1. Όταν ένα κράτος μέλος ζητάει από την Επιτροπή την εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, τα άρθρα 38 και 39 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, της παρέχει, προς επίρρωση του αιτήματός του, και τις αναγκαίες πληροφορίες για να το αιτιολογήσει.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη συμβουλευτική επιτροπή που συστήνεται με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συμβουλίου(5) (εφεξής 'η επιτροπή').

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

5. Αν η Επιτροπή, αιτήσει ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:

- ενημερώνει τα κράτη μέλη αμέσως, αν ενεργεί με δική της πρωτοβουλία, ή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, αν ενεργεί κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους,

- προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την επιτροπή σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα,

- ταυτοχρόνως ενημερώνει την Κροατία και κοινοποιεί σε αυτήν την έναρξη των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επιτροπής και στη συνέχεια του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 38 παράγραφος 4 και στο άρθρο 39 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,

- παράλληλα, παρέχει στην ενδιάμεση επιτροπή και, στη συνέχεια, στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των σχετικών διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας, και στα άρθρα 38 παράγραφος 3 και 39 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

6. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και εφόσον δεν κατέστη δυνατός άλλος διακανονισμός, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή, να αποφασίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο, καθώς και στην ενδιάμεση επιτροπή και, στη συνέχεια, στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται αμέσως.

7. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 6, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της απόφασης αυτής.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο μηνών.

8. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην λάβει μέτρα όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του κράτους μέλους.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

Αν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, εκδηλώσει την πρόθεσή του να λάβει διαφορετική απόφαση, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την Κροατία και της κοινοποιεί την έναρξη διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επιτροπής και, στη συνέχεια, του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 39 παράγραφος 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

9. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο μηνών από την περάτωση των διαβουλεύσεων με την Κροατία στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επιτροπής και, στη συνέχεια, του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης.

10. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επιτροπής και, στη συνέχεια, του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, θεωρούνται περατωθείσες 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 8.

Άρθρο 7β

Εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις

1. Σε εξαιρετικές και κρίσιμες περιστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 26 παράγραφος 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, μετέπειτα, του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 39 παράγραφος 4 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή δύναται να λάβει αμέσως μέτρα όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Συμβούλιο την απόφασή της.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο μηνών.

Άρθρο 7γ

Ρήτρα διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας

Παρά τις διαδικασίες των άρθρων 7α και 7β, τα απαραίτητα μέτρα για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας δυνάμει των άρθρων 18 ή 25 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, των άρθρων 31 ή 38 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή δυνάμει διατάξεων των παραρτημάτων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και του πρωτοκόλλου αριθ. 3, μπορεί να ληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανόνες περί κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών ή των αγορών προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, ή από τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 308 της συνθήκης και οι οποίες εφαρμόζονται στα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας, τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 18 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 31 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή στο άρθρο 25 παράγραφοι 3, 4 και 5 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 38 παράγραφοι 3, 4 και 5 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 7δ

Ντάμπινγκ

Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Κοινότητας εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, αποφασίζεται η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(6) και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 7ε

Ανταγωνισμός

1. Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Κοινότητας εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 70 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον φάκελο, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει ενός κράτους μέλους, αποφασίζει αν οι πρακτικές αυτές συμβιβάζονται με τη συμφωνία. Προτείνει, ενδεχομένως, τη λήψη μέτρων διασφάλισης στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 133 της συνθήκης, εκτός από τις περιπτώσεις ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(7), οπότε τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Τα μέτρα λαμβάνονται μόνον υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 9 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 70 παράγραφος 9 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

2. Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ μέρους της Κροατίας εφαρμογή μέτρων έναντι της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 35 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 70 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την υπόθεση, αποφασίζει αν οι εν λόγω πρακτικές είναι σύμφωνες με τις αρχές που καθορίζονται στην ενδιάμεση συμφωνία και, στη συνέχεια, στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τα κριτήρια που απορρέουν από την εφαρμογή των άρθρων 81, 82 και 87 της συνθήκης.

Άρθρο 7στ

Απάτη ή αδυναμία παροχής διοικητικής συνεργασίας

1. Για τους σκοπούς ερμηνείας του άρθρου 30 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 43 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ως αδυναμία παροχής διοικητικής συνεργασίας όπως προβλέπεται για τον έλεγχο της απόδειξης καταγωγής νοείται μεταξύ άλλων:

- η απουσία διοικητικής συνεργασίας, όπως η αδυναμία παροχής ονομάτων και διευθύνσεων τελωνειακών ή κυβερνητικών αρχών αρμόδιων για την έκδοση και τον έλεγχο πιστοποιητικών καταγωγής, ή υποδειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των πιστοποιητικών, ή η αδυναμία προσαρμογής αυτών των στοιχείων όταν κρίνεται απαραίτητο,

- επανειλημμένη έλλειψη ή ανεπάρκεια δράσης για τον έλεγχο του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του πρωτοκόλλου αριθ. 4 των συμφωνιών, καθώς και για τον εντοπισμό ή την πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων καταγωγής,

- επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διενέργεια, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, του επακόλουθου ελέγχου της απόδειξης καταγωγής και στην έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του,

- επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση της διενέργειας αποστολών διοικητικής και διερευνητικής συνεργασίας στην Κροατία, προκειμένου να επαληθευτεί η γνησιότητα εγγράφων ή η ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των συμφωνιών, ή για να πραγματοποιηθούν ή να προγραμματιστούν οι κατάλληλες έρευνες για τον εντοπισμό ή την πρόληψη παραβάσεων των κανόνων καταγωγής,

- επανειλημμένη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα στο μέτρο που αφορά την εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της ενδιάμεσης συμφωνίας και στη συνέχεια της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

2. Όταν η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που παρέχει κράτος μέλος ή με δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 30 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 43 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:

- ενημερώνει το Συμβούλιο,

- προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με την Κροατία για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

Επίσης, μπορεί:

- να καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,

- να προβεί σε δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 30 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 43 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

3. Εν αναμονή της εξεύρεσης αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 30 της ενδιάμεσης συμφωνίας και, στη συνέχεια, το άρθρο 43 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5.

4. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, που συστήνεται με το άρθρο 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92(8).

5. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

6. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 7ζ

Κοινοποιήσεις

Η Επιτροπή διενεργεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, τις κοινοποιήσεις προς την ενδιάμεση επιτροπή και, στη συνέχεια, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται από την ενδιάμεση συμφωνία και, στη συνέχεια, από τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. Espersen

(1) ΕΕ L 330 της 14.12.2001, σ. 3.

(2) ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 1.

(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(4) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).

(5) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 (ΕΕ L 286 της 11.11.2000, σ. 1).

(6) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).

(7) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4).

(8) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

Top