Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

2002/478/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, σχετικά με τη μη καταχώρηση της fentin acetate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2199]

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

32002D0478

2002/478/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, σχετικά με τη μη καταχώρηση της fentin acetate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2199]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 164 της 22/06/2002 σ. 0041 - 0042


Απόφαση της Επιτροπής

της 20ής Ιουνίου 2002

σχετικά με τη μη καταχώρηση της fentin acetate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2199]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/478/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/18/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000(4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3α στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή διεξάγει πρόγραμμα εργασίας για την εξέταση των δραστικών ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά ήδη στις 15 Ιουλίου 1993. Στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θεσπίστηκαν λεπτομερείς κανόνες για τη διεξαγωγή του προγράμματος αυτού.

(2) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισμό των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των εισηγουμένων κρατών μελών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2230/95(6), καθορίστηκαν οι δραστικές ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, ορίστηκε κράτος μέλος για να ενεργεί ως εισηγητής σε σχέση με την αξιολόγηση κάθε ουσίας και ορίστηκαν οι παραγωγοί εκάστης δραστικής ουσίας οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποίηση.

(3) Η fentin acetate είναι μια από τις 90 δραστικές ουσίες που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/94.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, το Ηνωμένο Βασίλειο, με την ιδιότητα του κράτους μέλους που έχει ορισθεί εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 11 Νοεμβρίου 1996, την έκθεση αξιολόγησης των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τους κοινοποιούντες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού.

(5) Μόλις παρελήφθη η έκθεση του κράτους μέλους εισηγητή, η Επιτροπή ανέλαβε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, καθώς επίσης και με τον κύριο κοινοποιούντα (Aventis, πρώην Agrevo), όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(6) Η υποβληθείσα από το Ηνωμένο Βασίλειο έκθεση έχει εξετασθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής. Η εν λόγω ανασκόπηση οριστικοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2001, στην τυποποιημένη έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής για την fentin acetate, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(7) Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κατεδείχθη ότι υπάρχει πιθανότητα, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fentin acetate να πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδιαίτερα ως προς την ασφάλεια των χειριστών που δυνητικώς εκτίθενται στην fentin acetate και ως προς τις πιθανές της επιπτώσεις σε μη στοχευόμενους οργανισμούς.

(8) Επομένως, η fentin acetate δεν πρέπει να καταχωρηθεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(9) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν fentin acetate θα αποσυρθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας και δεν θα ανανεωθούν, καθώς και ότι δεν θα χορηγηθεί καμία νέα έγκριση.

(10) Τυχόν περίοδος χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fentin acetate με την άδεια των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, θα πρέπει να περιορισθεί σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ώστε να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων σε μία το πολύ ακόμη καλλιεργητική περίοδο.

(11) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο για αυτή τη δραστική ουσία, στο πλαίσιο της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η fentin acetate δεν καταχωρείται ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

1. οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν fentin acetate ανακαλούνται εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης·

2. από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καμία έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο περιέχει fentin acetate δεν πρόκειται να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί δυνάμει της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 29.

(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.

(4) ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27.

(5) ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.

(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.

(7) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.

Top