Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0477

2002/477/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, για τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών που εισάγονται από τρίτες χώρες καθώς και για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2196]

OJ L 164, 22.6.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; καταργήθηκε από 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/477/oj

32002D0477

2002/477/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, για τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών που εισάγονται από τρίτες χώρες καθώς και για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2196]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 164 της 22/06/2002 σ. 0039 - 0040


Απόφαση της Επιτροπής

της 20ής Ιουνίου 2002

για τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών που εισάγονται από τρίτες χώρες καθώς και για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 2196]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/477/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 1971, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 14.Β παράγραφος 2 στοιχείο β),

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1452/2001(4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι υγειονομικές απαιτήσεις της απόφασης 2001/471/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2001, για τον καθορισμό κανόνων για τους τακτικούς ελέγχους γενικής υγιεινής που διεξάγουν στις εγκαταστάσεις τους οι υπεύθυνοι σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην αγορά και την οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος πουλερικών(5) πρέπει να ισχύουν επίσης για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

(2) Προς το σκοπό αυτό, η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων γενικής υγιεινής που διεξάγουν οι υπεύθυνοι για την εξαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών ή νωπού κρέατος στην Κοινότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέτασή του εάν πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ για την καταχώρηση της εν λόγω τρίτης χώρας στον κατάλογο.

(3) Δεύτερον, η πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων από τους εν λόγω υπεύθυνους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της ένταξής τους στους καταλόγους των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14.Β παράγραφος 2 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ.

(4) Τρίτον, οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 14.Β παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, πρέπει να συμπεριληφθούν, το συντομότερο δυνατό, στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρα 14.Β της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, και στο άρθρο 22 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, αντιστοίχως.

(5) Σύμφωνα με την οδηγία 71/118/ΕΟΚ συντάσσονται κατάλογοι των εγκαταστάσεων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

(6) Μια προσωρινή κατάσταση των εγκαταστάσεων περιέχεται στην απόφαση 97/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 1996, για την κατάρτιση προσωρινού καταλόγου με εγκαταστάσεις τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/400/ΕΚ(7).

(7) Η απόφαση 94/984/EΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από ορισμένες τρίτες χώρες(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/659/EΚ(9), τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, από την απόφαση 2001/598/EΚ(10) για να συμπεριληφθούν τα υγειονομικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας στο υπόδειγμα της δήλωσης καταλληλότητας για την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες, που απαιτείται από το άρθρο 14 B παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 71/118/EΟΚ. Η απόφαση 94/984/EΚ πρέπει, τώρα, να τροποποιηθεί αντιστοίχως για να συμπληρωθεί το εν λόγω υπόδειγμα σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας απόφασης. Επίσης, ενδείκνυται να διορθωθεί ταυτόχρονα ένα τυπικό λάθος στο παράρτημα III της προαναφερόμενης απόφασης.

(8) Στην οδηγία 72/462/EΟΚ προβλέπεται ότι, με την επιφύλαξη των υγειονομικών απαιτήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή νωπού κρέατος από τρίτη χώρα εκτός και αν το κρέας πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να θεσπιστούν. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αυτής της οδηγίας ορίζεται ότι το νωπό κρέας πρέπει είναι επεξεργασμένα κάτω από υγιεινές συνθήκες σύμφωνα με την οδηγία 64/433/EΟΚ του Συμβουλίου(11). Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι για τη σύνταξη των καταλόγων των εγκαταστάσεων πρέπει να εξεταστεί αν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας και με τις συνθήκες υγιεινής που απαιτούνται από την οδηγία 64/433/EΟΚ σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και οι οποίοι κατάλογοι μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από την Επιτροπή ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5.

(9) Οι υγειονομικές προϋποθέσεις για τα ζώα και τα υποδείγματα υγειονομικών και κτηνιατρικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή νωπού κρέατος από ορισμένες χώρες καθορίστηκαν βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 72/462/EΟΚ σε ορισμένες αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες πρόκειται να ξαναδιατυπωθούν στο εγγύς μέλλον. Έτσι, θα μπορούσε να εισαχθεί στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταλληλότητας το ίδιο υγειονομικό πιστοποιητικό που εισάγεται από την παρούσα απόφαση για το νωπό κρέας πουλερικών.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Όταν εξετάζεται αν μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/EΟΚ και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/EΟΚ για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που συντάσσεται σύμφωνα με τις δύο αυτές οδηγίες, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία αυτής της τρίτης χώρας σχετικά με την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων γενικής υγιεινής με βάση τις αρχές για την ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου και μικροβιολογικούς ελέγχους, αν χρειάζεται, που πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους για την εξαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών και νωπού κρέατος στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Όταν διενεργούνται έλεγχοι σύμφωνα με τις οδηγίες 71/118/EΟΚ και 72/462/EΟΚ για να διαπιστωθεί αν μια εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών και του παραρτήματος I της οδηγίας 64/433/EΟΚ και μπορεί συνεπώς να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 14.B παράγραφος 2 της οδηγίας 71/118/EΟΚ και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/462/EΟΚ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των όρων της απόφασης 2001/471/EΚ από τους υπεύθυνους για τις εξαγωγές.

Άρθρο 3

Η απόφαση 94/984/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα II, σημείο 15 (υποδείγματα Α και Β), τμήμα II (υγειονομικό πιστοποιητικό) προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5: "5. Ότι το κρέας προέρχεται από μια εγκατάσταση που πραγματοποιεί ελέγχους γενικής υγιεινής σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής 2001/471/EΚ(12)."

2. Στο παράρτημα III, οι λέξεις "Το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2".

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 8 Ιουνίου 2003.

Όταν εξετάζεται αν μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/EΟΚ και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/EΟΚ για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που συντάσσεται σύμφωνα με τις δύο αυτές οδηγίες, ή όταν πραγματοποιείται έλεγχος σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 71/118/EΟΚ ή το άρθρο 5 της οδηγίας 72/462/EΟΚ, η Επιτροπή πρέπει, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, να λαμβάνει υπόψη τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έλαβε η συγκεκριμένη χώρα, ώστε να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης από τις 8 Ιουνίου 2003.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

(4) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.

(5) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 48.

(6) ΕΕ L 2 της 4.1.1997, σ. 6.

(7) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 70.

(8) ΕΕ L 378 της 31.12.1994, σ. 11.

(9) ΕΕ L 232 της 30.8.2001, σ. 19.

(10) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 37.

(11) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.

(12) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 48.

Top