Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0151

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151/2002 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2002, για να μην δοθεί συνέχεια στις προσφορές που κατατέθηκαν για τη 282η μερική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

OJ L 24, 26.1.2002, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/151/oj

32002R0151

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151/2002 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2002, για να μην δοθεί συνέχεια στις προσφορές που κατατέθηκαν για τη 282η μερική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 26/01/2002 σ. 0037 - 0037


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151/2002 της Επιτροπής

της 25ης Ιανουαρίου 2002

για να μην δοθεί συνέχεια στις προσφορές που κατατέθηκαν για τη 282η μερική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4, το άρθρο 41 και το άρθρο 47 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2000 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001(4), θεσπίζει τους κανόνες αγοράς στη δημόσια παρέμβαση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, ανοίχθηκε δημοπρασία, από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, για την αγορά βοείου κρέατος με διαγωνισμό(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2002(6).

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε μια ανώτατη τιμή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε μερική δημοπρασία, λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που υποβλήθηκαν. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 μπορεί να αποφασιστεί να μη δοθεί συνέχεια στη δημοπρασία.

(3) Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για την 282η μερική δημοπρασία και λαμβανομένων υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη της αγοράς, καθώς και της εποχικής εξέλιξης των σφαγών και των τιμών, θα πρέπει να μη δοθεί συνέχεια στη δημοπρασία.

(4) Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2001, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2579/2001(8), άνοιξε ομοίως η δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης για τα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών, θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες συμπληρωματικούς προς εκείνους που προβλέπονται για την παρέμβαση άλλων προϊόντων. Καμία προσφορά δεν κατατέθηκε για την 282η μερική δημοπρασία.

(5) Συνεκτιμώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεν δίδεται συνέχεια στη 282η μερική δημοπρασία που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.

(3) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22.

(4) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14.

(5) ΕΕ L 159 της 10.6.1989, σ. 36.

(6) ΕΕ L 17 της 19.1.2002, σ. 39.

(7) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 15.

(8) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 68.

Top