EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0058

Οδηγία 2001/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, για δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισμό και καθορισμό των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (δελτία δεδομένων ασφαλείας) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 212, 7.8.2001, p. 24–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 128 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 128 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/58/oj

32001L0058

Οδηγία 2001/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, για δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισμό και καθορισμό των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (δελτία δεδομένων ασφαλείας) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 212 της 07/08/2001 σ. 0024 - 0033


Οδηγία 2001/58/ΕΚ της Επιτροπής

της 27ης Ιουλίου 2001

για δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισμό και καθορισμό των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (δελτία δεδομένων ασφαλείας)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων(1), και ιδίως το άρθρο 14,

την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών(2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/33/ΕΚ τής Επιτροπής(3), και ιδίως το άρθρο 27,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ορίζει ότι ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά ορισμένων συγκεκριμένων παρασκευασμάτων πρέπει να παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

(2) Το άρθρο 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ορίζει ότι ο υπεύθυνος διάθεσης επικίνδυνων ουσιών στην αγορά πρέπει επίσης να παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

(3) Οι πληροφορίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας προορίζονται κυρίως για τους επαγγελματίες χρήστες και πρέπει να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας.

(4) Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις επικίνδυνες ουσίες και για ορισμένα παρασκευάσματα, καθώς και η παροχή τους, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/112/ΕΚ(5).

(5) Το άρθρο 14.2.1. στοιχείο β), της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει μια νέα απαίτηση για τους υπεύθυνους διάθεσης παρασκευασμάτων στην αγορά, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως επαγγελματία χρήστη, δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο παρέχει πληροφορίες ανάλογες προς τη φύση του παρασκευάσματος, για τα παρασκευάσματα που δεν είναι μεν ταξινομημένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιμέρους συγκέντρωση >= 1 % κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματα και >= 0,2 % κατ' όγκον για τα αέρια παρασκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή μία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας.

(6) Η οδηγία 1999/45/ΕΚ θεσπίζει επίσης απαίτηση ταξινόμησης και επισήμανσης των παρασκευασμάτων σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

(7) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 91/155/ΕΟΚ, όπως ορίζει το άρθρο 14.2.3 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πριν από τις 30 Ιουλίου 2002.

(8) Το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟ)(6) επιβάλλει στους εργοδότες την υποχρέωση να ελέγχουν αν στο χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς χημικοί παράγοντες και να αξιολογούν κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ο οποίος οφείλεται στην παρουσία των εν λόγω χημικών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή μέσω των δελτίων δεδομένων ασφαλείας· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτημα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ.

(9) Είναι γνωστό από πρόσφατες δραστηριότητες εφαρμογής και μελέτες στα κράτη μέλη ότι πολλά δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι κακής ποιότητας και δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους χρήστες· ένας τρόπος βελτίωσης της ποιότητας των δελτίων δεδομένων ασφαλείας είναι να βελτιωθούν οι οδηγίες που παρέχονται στους συντάκτες των δελτίων δεδομένων ασφαλείας, οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτημα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εξετάσουν άλλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον η ποιότητα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών για την άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 20 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής: "1. α) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση χημικής ουσίας ή χημικού παρασκευάσματος στην αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανομέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει στον αποδέκτη, που είναι επαγγελματίας χρήστης της ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας, εάν η ουσία ή το παρασκεύασμα έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη(-ο) σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

β) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση ενός παρασκευάσματος στην αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανομέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει, κατόπιν αιτήσεως επαγγελματία χρήστη, δελτίο δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει πληροφορίες ανάλογες προς τη φύση του παρασκευάσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας, για τα παρασκευάσματα που δεν είναι μεν ταξινομημένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιμέρους συγκέντρωση >= % κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματα και >= 0,2 % κατ' όγκον για τα αέρια παρασκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή μία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας."

2. Το παράρτημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2002 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις της παραγράφου 1:

α) για τα παρασκευάσματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8) σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Συμβουλίου(9) για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, από τις 30 Ιουλίου 2002·

β) και για τα παρασκευάσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από τις 30 Ιουλίου 2004.

3. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(3) ΕΕ L 136 της 8.6.2000, σ. 90.

(4) ΕΕ L 76 της 22.3.1991, σ. 35.

(5) ΕΕ L 314 της 16.12.1993, σ. 38.

(6) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.

(7) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(8) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(9) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή και ακρίβεια του περιεχομένου καθενός από τα υποχρεωτικά σημεία που αναγράφονται στο άρθρο 3, κατά τρόπον ώστε τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας να παρέχουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες χρήστες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ(1) για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Ειδικότερα, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να δίνουν στον εργοδότη τη δυνατότητα να ελέγχει εάν και κατά πόσον υπάρχουν στο χώρο εργασίας επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες και να αξιολογεί κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο, που θα λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές ανάγκες των χρηστών προς τους οποίους απευθύνεται, εφόσον τους γνωρίζει. Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των ουσιών και των παρασκευασμάτων στην αγορά πρέπει να μεριμνούν ώστε τα αρμόδια πρόσωπα να εκπαιδεύονται κατάλληλα, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης μαθημάτων κατάρτισης για την ανανέωση των γνώσεών τους.

Για τα παρασκευάσματα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, αλλά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δελτίου δεδομένων ασφαλείας βάσει του άρθρου 14.2.1. β) της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ανάλογου χαρακτήρα σε κάθε σχετικό σημείο.

Δεδομένης της ευρείας κλίμακας ιδιοτήτων των ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν, σε άλλες περιπτώσεις, προκύψει ότι οι πληροφορίες για ορισμένες ιδιότητες είναι άνευ σημασίας ή ότι είναι τεχνικώς αδύνατον να παρασχεθούν, οι σχετικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο αντίστοιχο σημείο. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε επικίνδυνη ιδιότητα. Εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριμένος κίνδυνος δεν υπάρχει, πρέπει να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ο ταξινομητής δεν έχει στη διάθεσή του καμία πληροφορία και των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών.

Στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί, πρέπει να εφιστάται η προσοχή του αποδέκτη στις αλλαγές που έχουν γίνει.

Σημείωση

Η υποβολή δελτίου δεδομένων ασφαλείας απαιτείται επίσης και για ορισμένες ειδικές ουσίες και παρασκευάσματα (μέταλλα σε ατόφια μορφή, κράματα, πεπιεσμένα αέρια κ.λπ.) που απαριθμούνται στα κεφάλαια 8 και 9 του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, για τις οποίες (ουσίες και παρασκευάσματα) προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Η ονομασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ουσία ή του παρασκευάσματος πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Μπορούν επίσης να αναφέρονται και άλλα διαθέσιμα μέσα αναγνώρισης.

1.2. Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος

Αναφορά των προβλεπόμενων ή συνιστώμενων χρήσεων της ουσίας ή του παρασκευάσματος, εφόσον είναι γνωστές. Εάν υπάρχουν πολλές δυνατές χρήσεις, δεν χρειάζεται να αναφέρονται παρά μόνο οι σημαντικότερες ή συνηθέστερες χρήσεις. Συγχρόνως πρέπει να δίνεται σύντομη περιγραφή της φύσης της ουσίας ή του παρασκευάσματος, π.χ. επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λπ.

1.3. Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην αγορά μέσα στην Κοινότητα, είτε είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανομέας. Πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του εν λόγω υπευθύνου.

Επιπροσθέτως, εάν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το παρασκεύασμα, πρέπει να παρέχεται η πλήρης διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του υπευθύνου στο εν λόγω κράτος μέλος, ει δυνατόν.

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Επιπλέον των προαναφερομένων, πρέπει να παρέχεται ο αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας ή/και του σχετικού επίσημου συμβουλευτικού οργάνου (μπορεί να είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη λήψη πληροφοριών σχετικών με την υγεία, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 17 τη οδηγίας 1999/45/ΕΚ).

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν στον αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα τους κινδύνους που συνεπάγονταν τα συστατικά του παρασκευάσματος. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το ίδιο το παρασκεύασμα πρέπει να αναφέρονται στο σημείο 3.

2.1. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η πλήρης σύνθεση (φύση των συστατικών καν συγκέντρωσή τους), αν και μια γενική περιγραφή των συστατικών και των συγκεντρώσεων τους μπορεί να είναι χρήσιμη.

2.2. Για παρασκεύασμα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, μαζί με τη συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους:

i) ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια τη οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εφόσον είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα του άρθρου 3 παράγραφος 3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ (εκτός αν δίνονται κατώτερα όρια στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ)·

ii) και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας, που δεν περιλαμβάνονται ήδη στο i).

2.3. Για τα παρασκευάσματα που δεν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, μαζί με τη συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους, εφόσον είναι παρούσες σε επιμέρους συγκέντρωση >= 1 % κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματα και >= 0,2 % κατ' όγκο για τα αέρια παρασκευάσματα:

- ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ(2),

- και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας.

2.4. Για τις ουσίες που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται η ταξινόμηση τους (είτε προκύπτει από τα άρθρα 4 και 6 είτε από το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ), περιλαμβανομένων των συμβόλων και των αντίστοιχων φράσεων R, ανάλογα με τους φυσικοχημικούς τους κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους που παρουσιάζουν για την υγεία και το περιβάλλον. Οι φράσεις R δεν χρειάζεται να αναγράφονται πλήρως στο σημείο αυτό: πρέπει να γίνεται παραπομπή στο σημείο 16, όπου θα αναγράφεται το πλήρες κείμενο κάθε σχετικής φράσης R.

2.5. Πρέπει να δίνεται η ονομασία και ο αριθμός Einecs ή Elincs των προαναφερομένων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 61/548/ΕΟΚ. Χρήσιμα μπορεί επίσης να είναι ο αριθμός CAS και η ονομασία IUPAC (αν είναι διαθέσιμα). Για τις ουσίες που αναφέρονται με ονομασία γενικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή την υποσημείωση του σημείου 2.3 του παρόντος παραρτήματος, δεν χρειάζεται ακριβής χημικός αναγνωριστικός κωδικός.

2.6. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή της υποσημείωσης του σημείου 2.3. του παρόντος παραρτήματος, η ταυτότητα ορισμένων ουσιών πρέπει να τηρείται εμπιστευτική, η χημική φύση τους πρέπει να περιγράφεται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση. Η χρησιμοποιούμενη ονομασία πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ταξινόμηση της ουσίας ή του παρασκευάσματος που προκύπτει από την εφαρμογή των κανόνων ταξινόμησης των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ. Αναφέρονται με σαφή και σύντομο τρόπο οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η ουσία ή το παρασκεύασμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των παρασκευασμάτων τα οποία είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα και των παρασκευασμάτων τα οποία δεν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Περιγράφονται οι σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, καθώς και τα συμπτώματα που οφείλονται στη χρήση και στην εύλογα αναμενόμενη κακή χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

Ίσως χρειαστεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η σκόνη στην ατμόσφαιρα, η ασφυξία, το πάγωμα ή οι περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς που διαβιούν στο έδαφος κ.λπ., κίνδυνοι οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικού.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να παρέχονται στο σημείο 15.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Περιγράφονται τα μέτρα πρώτων βοηθειών.

Διευκρινίζεται κατ' αρχάς αν απαιτείται άμεση ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι σύντομες και ευκολονόητες από το θύμα, τους τυχαία παρευρισκόμενους και τα άτομα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα και οι συνέπειες πρέπει να συνοψίζονται περιληπτικά. Oι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν τι πρέπει να γίνει επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος και αν μπορεί να αναμένονται καθυστερημένες συνέπειες μετά την έκθεση.

Oι πληροφορίες πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις διάφορες οδούς έκθεσης, δηλαδή εισπνοή, επαφή με το δέρμα καν τα μάτια και κατάποση.

Να αναφέρεται εάν χρειάζεται ή συνίσταται βοήθεια από επαγγελματία γιατρό.

Για ορισμένες ουσίες ή παρασκευάσματα ενδέχεται να είναι αναγκαίο να τονίζεται ότι πρέπει να διατίθενται στο χώρο εργασίας ειδικά μέσα κατάλληλα για συγκεκριμένη και άμεση αγωγή.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς που προκαλείται από την ουσία ή το παρασκεύασμα ή ξεσπά κοντά σ' αυτήν(-ό), αναφέροντας:

- τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης,

- τα μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας,

- τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια,

- τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη ουσία ή παρασκεύασμα, απαιτούνται ενδεχομένως πληροφορίες για:

- προσωπικές προφυλάξεις όπως:

απομάκρυνση των πηγών ανάφλεξης, πρόβλεψη για επαρκή εξαερισμό/αναπνευστική προστασία, έλεγχος της σκόνης, αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα μάτια,

- περιβαλλοντικές προφυλάξεις όπως:

αποφυγή της απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος, πιθανή ανάγκη για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσμού,

- μέθοδοι καθαρισμού, όπως:

χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ., άμμος, γη διατόμων, δεσμευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λπ.), μείωση των εκλυόμενων αερίων/καπνών με νερό, αραίωση.

Πρέπει επίσης να εξεταστεί η ανάγκη ενδείξεων όπως: "να μη χρησιμοποιείται ποτέ, εξουδετερώνεται με ...".

Σημείωση

Αν συντρέχει περίπτωση, βλέπε τα σημεiα 8 και 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σημείωση

Τα πληροφοριακά στοιχεία του τμήματος αυτού, πρέπει να αφορούν την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Πρέπει να βοηθούν τον εργοδότη στη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών εργασίας και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/24/ΕΚ.

7.1. Χειρισμός

Διευκρινίζονται τα προληπτικά μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων υποδείξεων για τεχνικά μέτρα όπως: περιορισμός, τοπικός και γενικός εξαερισμός, μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης αερολυμάτων και σκόνης και για την πρόληψη πυρκαγιάς, μέτρα που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χρήση φίλτρων ή πλυντρίδων στα συστήματα εξαερισμού, χρήση σε περιορισμένη περιοχή, μέτρα για τη συλλογή και τη διάθεση απορριπτόμενων ουσιών κ.λπ.) και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή κανόνες για τη συγκεκριμένη ουσία ή παρασκεύασμα (π.χ. απαγορευμένες ή συνιστώμενες διαδικασίες ή εξοπλισμός). Εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

7.2. Αποθήκευση

Διευκρινίζονται οι συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης όπως: ειδικός σχεδιασμός των αιθουσών ή δοχείων αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένων των τοίχων αντιστήριξης και του εξαερισμού), ασύμβατα υλικά, συνθήκες αποθήκευσης (όρια/περιοχή θερμοκρασίας και υγρασίας, φως, αδρανή αέρια κ.λπ.), ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισμός και πρόληψη δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Παροχή συμβουλών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχετικά με τα όρια ποσοτήτων υπό συνθήκες αποθήκευσης. Ειδικότερα, αναφορά τυχόν ειδικών απαιτήσεων, όπως ο τύπος του υλικού που χρησιμοποιείται στη συσκευασία/στους περιέκτες της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

7.3. Ειδική(-ές) χρήση(-εις)

Για τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για ειδική ή ειδικές χρήσεις, οι συστάσεις πρέπει να αναφέρονται στην προβλεπόμενη χρήση και να είναι λεπτομερείς και λειτουργικές. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται αναφορά σε εγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη βιομηχανία ή κλάδο.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1. Οριακές τιμές έκθεσης

Προσδιορισμός των ισχυουσών ειδικών παραμέτρων ελέγχου, περιλαμβανομένων των οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης στο χώρο εργασίας ή/και των βιολογικών οριακών τιμών. Οι τιμές πρέπει να δίνονται για το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το παρασκεύασμα. Παροχή πληροφοριών για τις εν ισχύι συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης.

Για τα παρασκευάσματα, είναι χρήσιμο να παρέχονται τιμές για τα συστατικά τους τα οποία απαιτείται να αναγράφονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το σημείο 2.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ως έλεγχος της έκθεσης νοείται το πλήρες φάσμα των ειδικών μέτρων προστασίας και πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

8.2.1. Έλεγχοι έκθεσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας

Ο εργοδότης πρέπει να λάβει υπόψη του τις πληροφορίες αυτές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου τον οποίο παρουσιάζει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η ουσία ή το παρασκεύασμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ, το οποίο απαιτεί το σχεδιασμό κατάλληλων μεθόδων εργασίας και τη διενέργεια σχετικών ελέγχων, τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και υλικών, την εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή και, τέλος, τη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, όπως ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για τα εν λόγω μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η σωστή αξιολόγηση του κινδύνου η οποία πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ. Αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να συμπληρώνουν εκείνα τα οποία έχουν ήδη δοθεί στα πλαίσια του σημειού 7.1.

Σε περίπτωση που απαιτείται ατομική προστασία, πρέπει να προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος του εξοπλισμού που εξασφαλίζει κατάλληλη και αρμόζουσα προστασία. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οδηγία 89/686/ΕΟΚ(3) και να γίνεται αναφορά στα σχετικά πρότυπα CEN:

8.2.1.1. Αναπνευστική προστασία

Σε περίπτωση επικίνδυνων αερίων, ατμών ή σκόνης, πρέπει να προσδιορίζεται το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται, όπως αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα.

8.2.1.2. Προστασία των χεριών

Πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το είδος των γαντιών που πρέπει να φορούν οι εργαζόμενοι όταν χειρίζονται την ουσία ή το παρασκεύασμα. Περιλαμβάνονται τα εξής:

- το είδος του υλικού,

- ο χρόνος αντοχής του υλικού των γαντιών, σε σχέση με την ποσότητα και τη διάρκεια της έκθεσης του δέρματος.

Αν είναι αναγκαίο, πρέπει να αναφέρονται τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας των χεριών.

8.2.1.3. Προστασία των ματιών

Πρέπει να διευκρινίζεται το είδος του απαιτουμένου εξοπλισμού προστασίας των ματιών, όπως: γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικές προσωπίδες.

8.2.1.4. Προστασία του δέρματος

Αν χρειάζεται να προστατευθούν άλλα μέρη του σώματος εκτός από τα χέρια, πρέπει να διευκρινίζεται το είδος και η ποιότητα του απαιτουμένου προστατευτικού εξοπλισμού, όπως: ποδιά, μπότες και πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Αν χρειάζεται, αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος και τα ειδικά υγειονομικά μέτρα.

8.2.2. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Διευκρινίζονται οι πληροφορίες που ζητούνται από τον εργοδότη προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ελέγχου, πρέπει να παρέχονται όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για την ουσία ή το παρασκεύασμα, και ιδίως οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 9.2.

9.1. Γενικές πληροφορίες

Όψη

Αναφέρεται η φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο) και το χρώμα της ουσίας ή του παρασκευάσματος, όπως διατίθεται.

Οσμή

Αν η οσμή μπορεί να γίνει αισθητή, πρέπει να δοθεί σύντομη περιγραφή της.

9.2. Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

ΡH

Αναφέρεται το pH της ουσίας ή του παρασκευάσματος, όπως διατίθεται στην αγορά, ή ενός υδατικού διαλύματος στη δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται η συγκέντρωση.

>PIC FILE= "L_2001212EL.003001.TIF">

9.3. Άλλες πληροφορίες

Αναφέρονται άλλες σημαντικές παράμετροι ασφαλείας, όπως η αναμιξιμότητα, η αγωγιμότητα, το σημείο τήξης/περιοχή τήξη, η ομάδα αερίων [στοιχείο χρήσιμο για την οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4)], η θερμοκρασία αυτοανάφλεξης κ.λπ.

Σημείωση 1

Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος V, μέρος Α, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή με οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη μέθοδο.

Σημείωση 2

Για τα παρασκευάσματα, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται κανονικά για τις ιδιότητες του ίδιου του παρασκευάσματος. Ωστόσο, εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριμένος κίνδυνος δεν υφίσταται, πρέπει να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ο ταξινομητής δεν διαθέτει καμία πληροφορία και των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών. Εάν κριθεί αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των επιμέρους συστατικών, πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια το που αναφέρονται τα δεδομένα.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αναφέρεται η σταθερότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και η πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης και επίσης αν η ουσία ή το παρασκεύασμα εκλυθούν στο περιβάλλον.

10.1. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται

Αναφέρονται εκείνες οι συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, το φως, η κρούση κ.λπ., που ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

10.2. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται

Αναφέρονται υλικά όπως το νερό, ο αέρας, τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά ή οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη ουσία που ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

10.3. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης

Αναφέρονται τα επικίνδυνα υλικά που παράγονται σε επικίνδυνες ποσότητες με αποσύνθεση.

Σημείωση

Πρέπει να αναφέρονται ειδικά:

- η ανάγκη για σταθεροποιητές και η παρουσία τους,

- η πιθανότητα επικίνδυνης εξώθερμης αντίδρασης,

- η σημασία από την άποψη της ασφάλειας, αν υπάρχει, μιας αλλαγής στη φυσική όψη της ουσίας η του παρασκευάσματος,

- τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, αν υπάρχουν, που σχηματίζονται κατά την επαφή με το νερό,

- η δυνατότητα αποικοδόμησης σε ασταθή προϊόντα.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο τμήμα αυτό αναλύεται η ανάγκη για μια σύντομη αλλά πλήρη και κατανοητή περιγραφή των διαφόρων τοξικολογικών επιδράσεων (στην υγεία) που ενδέχεται να προκύψουν αν ο χρήστης έλθει σε επαφή με την ουσία ή το παρασκεύασμα.

Πρέπει να περιλαμβάνονται οι επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί να έχει για την υγεία η έκθεση στην ουσία ή το παρασκεύασμα, όπως προκύπτουν με βάση τόσο την εμπειρία όσο και τα συμπεράσματα επιστημονικών πειραμάτων. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις διάφορες οδούς έκθεσης (εισπνοή, κατάποση, επαφή με το δέρμα και τα μάτια) και περιγράφονται τα συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά.

Περιλαμβάνονται οι γνωστές καθυστερημένες και άμεσες συνέπειες, καθώς και οι χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση: π.χ., υπερευαισθησία, νάρκωση, καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τοξικότητα για την ανάπτυξη και τη γονιμότητα).

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που δόθηκαν ήδη στο σημείο 2, ("Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά"), ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν τυχόν ειδικές επιδράσεις στην υγεία που οφείλονται σε ορισμένα συστατικά των παρασκευασμάτων.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή της ενδεχόμενης επίδρασης, συμπεριφοράς και τύχης στο περιβάλλον της ουσίας ή του παρασκευάσματος στον αέρα, το νερό ή/και το έδαφος. Όπου υπάρχουν, παρέχονται σχετικά δεδομένα δοκιμών (π.χ. LC50 fιsh <= 1 mg/l).

ÐåñéãñÜöïíôáé ôá óçìáíôéêüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ìðïñïýí íá åðçñåÜóïõí ôï ðåñéâÜëëïí êáé ðïõ ïöåßëïíôáé óôç öýóç ôçò ïõóßáò Þ ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò êáé óôéò ðéèáíÝò ìåèüäïõò ÷ñçóéìïðïßçóÞò ôïõ. ÐñÝðåé íá ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò ôïõ ßäéïõ åßäïõò ãéá ôá åðéêßíäõíá ðñïúüíôá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïéêïäüìçóç ïõóéþí êáé ðáñáóêåõáóìÜôùí. Ìåôáîý ôùí ðëçñïöïñéþí áõôþí ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé åîÞò:

12.1. Ïéêïôïîéêüôçôá

ÐñÝðåé íá ðáñÝ÷ïíôáé ôá ó÷åôéêÜ äéáèÝóéìá äåäïìÝíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôïîéêüôçôá óôï õäÜôéíï ðåñéâÜëëïí, ôüóï ôçí ïîåßá üóï êáé ôç ÷ñüíéá, ãéá ôá øÜñéá, ôéò äáöíßäåò (íåñüøõëëïõò), ôá öýêéá êáé ôá Üëëá õäñüâéá öõôÜ. ÅðéðëÝïí, ðñÝðåé íá ðáñÝ÷ïíôáé, åöüóïí õðÜñ÷ïõí, óôïé÷åßá ãéá ôçí ôïîéêüôçôá óå ìéêñïïñãáíéóìïýò êáé ìáêñïïñãáíéóìïýò ðïõ æïõí óôï Ýäáöïò êáé Üëëïõò ðåñéâáëëïíôéêÜ åõáßóèçôïõò ïñãáíéóìïýò, üðùò ôá ðïõëéÜ, ïé ìÝëéóóåò êáé ôá öõôÜ. ¼ôáí ç ïõóßá Þ ôï ðáñáóêåýáóìá Ý÷åé áíáóôáëôéêÝò åðéäñÜóåéò óôç äñáóôçñéüôçôá ôùí ìéêñïïñãáíéóìþí, ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé ïé ðéèáíÝò óõíÝðåéåò ôçò(ôïõ) óå åãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò ëõìÜôùí.

12.2. Êéíçôéêüôçôá

Ç äõíáôüôçôá ôçò ïõóßáò Þ ôùí ó÷åôéêþí óõóôáôéêþí åíüò ðáñáóêåõÜóìáôïò(5), áí åêëõèåß óôï ðåñéâÜëëïí, íá ìåôáöåñèåß óôá õðüãåéá ýäáôá Þ ìáêñéÜ áðü ôï ôüðï Ýêëõóçò.

Ôá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá åßíáé äõíáôüí íá ðåñéëáìâÜíïõí:

- ôç ãíùóôÞ Þ ðñïâëåðüìåíç êáôáíïìÞ óôá äéÜöïñá äéáìåñßóìáôá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò,

- ôçí åðéöáíåéáêÞ ôÜóç,

- ôçí áðïññüöçóç/åêñüöçóç.

Ãéá ôéò Üëëåò öõóéêï÷çìéêÝò éäéüôçôåò, âëÝðå óçìåßï 9.

12.3. Áíèåêôéêüôçôá êáé éêáíüôçôá áðïéêïäüìçóçò

Ç äõíáôüôçôá ìéáò ïõóßáò Þ ôùí áíôßóôïé÷ùí óõóôáôéêþí åíüò ðáñáóêåõÜóìáôïò(6) íá áðïéêïäïìåßôáé óå äéÜöïñá ðåñéâáëëïíôéêÜ ìÝóá, åßôå ìå âéïáðïéêïäüìçóç åßôå ìå Üëëåò äéáäéêáóßåò üðùò ç ïîåßäùóç Þ ç õäñüëõóç. ÐñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé, üðïõ åßíáé äéáèÝóéìåò, ïé çìéæùÝò áðïéêïäüìçóçò. ÐñÝðåé åðßóçò íá áíáöÝñåôáé ç äõíáôüôçôá ìéáò ïõóßáò Þ ôùí áíôßóôïé÷ùí óõóôáôéêþí åíüò ðáñáóêåõÜóìáôïò(7) íá áðïéêïäïìåßôáé óå åãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò ëõìÜôùí.

12.4. Äõíáôüôçôá âéïóõóóþñåõóçò

Ç äõíáôüôçôá ìéáò ïõóßáò Þ ôùí áíôßóôïé÷ùí óõóôáôéêþí åíüò ðáñáóêåõÜóìáôïò(8) íá óõóóùñåýåôáé óå æùíôáíïýò ïñãáíéóìïýò êáé íá ðåñíÜ ìÝóù ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò. ÐñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé, áí åßíáé äéáèÝóéìåò, ïé ôéìÝò Kow êáé BCF.

12.5. ¶ëëåò äõóìåíåßò åðéðôþóåéò

Áí õðÜñ÷ïõí, ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ïðïéåóäÞðïôå Üëëåò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí, ð.÷. äõíáôüôçôá êáôáóôñïöÞò ôçò óôéâÜäáò ôïõ üæïíôïò, äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò öùôï÷çìéêïý üæïíôïò Þ/êáé äõíáôüôçôá óõìâïëÞò óôçí áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôçò ãçò.

ÐáñáôçñÞóåéò

ÐñÝðåé íá ëáìâÜíåôáé ìÝñéìíá þóôå íá ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéâÜëëïí êáé óå Üëëá óçìåßá ôïõ äåëôßïõ äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, êáé éäßùò óõìâïõëÝò ãéá åëåã÷üìåíç Ýêëõóç, ìÝôñá êáôÜ ôçò ôõ÷áßáò Ýêëõóçò, êáèþò êáé óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåôáöïñÜ êáé ôç äéÜèåóç (åîÜëåéøç) ôçò ïõóßáò Þ ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò óôá óçìåßá 6, 7, 13, 14 êáé 15.

13. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ó×ÅÔÉÊÁ ÌÅ ÔÇ ÄÉÁÈÅÓÇ (ÅÎÁËÅÉØÇ)

Áí ç äéÜèåóç (åîÜëåéøç) ôçò ïõóßáò Þ ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò (ðëåïíÜóìáôïò Þ áðïâëÞôùí ðïõ ðñïêáëïýíôáé áðü áíáìåíüìåíç ÷ñÞóç) åìðåñéÝ÷åé êßíäõíï, äßíåôáé ðåñéãñáöÞ ôùí êáôáëïßðùí áõôþí êáé ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí áóöáëÞ ÷åéñéóìü ôïõò.

ÁíáöÝñïíôáé ïé êáôÜëëçëåò ìÝèïäïé äéÜèåóçò (åîÜëåéøçò) ôüóï ôçò ïõóßáò Þ ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò üóï êáé êÜèå ìïëõóìÝíçò óõóêåõáóßáò (áðïôÝöñùóç, áíáêýêëùóç, õãåéïíïìéêÞ ôáöÞ ê.ëð.)

Óçìåßùóç

Íá ãßíåé áíáöïñÜ óå ÊïéíïôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôá áðüâëçôá. Áí äåí õðÜñ÷ïõí ôÝôïéåò äéáôÜîåéò, åßíáé óêüðéìï íá õðåíèõìßæåôáé óôï ÷ñÞóôç üôé åíäÝ÷åôáé íá éó÷ýïõí äéáôÜîåéò óå åèíéêü Þ ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï.

14. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ó×ÅÔÉÊÁ ÌÅ ÔÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ

ÁíáöÝñïíôáé üëåò ïé åéäéêÝò ðñïöõëÜîåéò ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá ãíùñßæåé Ýíáò ÷ñÞóôçò Þ ìå ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá óõììïñöþíåôáé ãéá ôç ìåôáöïñÜ Þ ôç äéáêßíçóç ìÝóá Þ Ýîù áðü ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ.

¼ðïõ óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç, ðñÝðåé íá ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôáîéíüìçóç ìåôáöïñÜò ãéá êáèÝíáí áðü ôïõò êáíïíéóìïýò ðïõ áöïñïýí ôïõò åðéìÝñïõò ôñüðïõò ìåôáöïñÜò: IMDG (èáëÜóóéåò ìåôáöïñÝò), ADR [ïäéêÝò ìåôáöïñÝò, ïäçãßá 94/55/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ(9)], RID [óéäçñïäñïìéêÝò ìåôáöïñÝò, ïäçãßá 94/49/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ(10)], ICAO/IATA (åíáÝñéåò ìåôáöïñÝò). Óôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò åßíáé äõíáôüí íá ðåñéëáìâÜíïíôáé (ìåôáîý Üëëùí):

- ï áñéèìüò ÏÇÅ,

- ç êëÜóç,

- ç ïéêåßá ïíïìáóßá áðïóôïëÞò,

- ç ïìÜäá óõóêåõáóßáò,

- ï èáëÜóóéïò ñýðïò,

- Üëëåò ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò.

15. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ó×ÅÔÉÊÁ ÌÅ ÔÉÓ ÊÁÍÏÍÉÓÔÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

ÐáñÝ÷ïíôáé ïé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí õãåßá, ôçí áóöÜëåéá êáé ôï ðåñéâÜëëïí ðïõ áíáöÝñïíôáé ðÜíù óôçí åôéêÝôá åðéóÞìáíóçò óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò 67/548/ÅÏÊ êáé 1999/45/ÅÊ.

Áí ç ïõóßá Þ ôï ðáñáóêåýáóìá ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò õðüêåéíôáé óå åéäéêÝò ÊïéíïôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôçí ðñïóôáóßá ôïõ áíèñþðïõ Þ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò [ð.÷. óôïõò ðåñéïñéóìïýò üóïí áöïñÜ ôçí êõêëïöïñßá óôçí áãïñÜ êáé ôç ÷ñÞóç ðïõ ðñïâëÝðïíôáí áðü ôçí ïäçãßá 76/769/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ(11)], ïé äéáôÜîåéò áõôÝò ðñÝðåé, óôï ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, íá áíáöÝñïíôáé.

ÐñÝðåé åðßóçò íá áíáöÝñïíôáé, üðïõ åßíáé äõíáôüí, ïé åèíéêïß íüìïé ðïõ åöáñìüæïõí ôéò åí ëüãù äéáôÜîåéò, êáèþò êáé üëá ôá Üëëá åèíéêÜ ìÝôñá ðïõ åßíáé ó÷åôéêÜ ìå ôï åí ëüãù èÝìá.

16. ÁËËÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

ÁíáöÝñåôáé êÜèå Üëëç ðëçñïöïñßá ôçí ïðïßá ï ðñïìçèåõôÞò èåùñåß óçìáíôéêÞ ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí õãåßá ôïõ ÷ñÞóôç êáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ð.÷.:

- êáôÜëïãïò ôùí ó÷åôéêþí öñÜóåùí R. ÐñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé ôï ðëÞñåò êåßìåíï üëùí ôùí öñÜóåùí R ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá óçìåßá 2 êáé 3 ôïõ äåëôßïõ äåäïìÝíùí áóöáëåßáò,

- ïäçãßåò ãéá ôçí åêðáßäåõóç,

- óõíéóôþìåíïé ðåñéïñéóìïß ÷ñÞóçò (äçëáäÞ óõóôÜóåéò ôïõ ðñïìçèåõôÞ ðïõ äåí ðñïâëÝðïíôáí áðü íïìéêÝò äéáôÜîåéò),

- ðåñáéôÝñù óôïé÷åßá (Ýããñáöá óôïé÷åßá áíáöïñÜò Þ/êáé ôå÷íéêÜ óçìåßá åðáöÞò),

- ðçãÝò ôùí âáóéêþí óôïé÷åßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôç óýíôáîç ôïõ äåëôßïõ äåäïìÝíùí,

- ãéá ôõ÷üí áíáèåùñçìÝíåò åêäüóåéò ôïõ äåëôßïõ äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé ìå óáöÞíåéá ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïóôÝèçêáí, äéáãñÜöçêáí Þ áíáèåùñÞèçêáí (åêôüò åÜí ïé ðëçñïöïñßåò áõôÝò ðáñÝ÷ïíôáé áëëïý).

(1) ÅÅ L 131 ôçò 5.5.1998, ó. 11.

(2) ¼ôáí ï õðåýèõíïò ãéá ôç äéÜèåóç åíüò ðáñáóêåõÜóìáôïò óôçí áãïñÜ ìðïñåß íá áðïäåßîåé üôé ç áðïêÜëõøç óôçí åðéóÞìáíóç Þ óôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò ôçò ÷çìéêÞò ôáõôüôçôáò ôçò ïõóßáò ç ïðïßá ôáîéíïìåßôáé áðïêëåéóôéêÜ ùò:

- åñåèéóôéêÞ, åîáéñÝóåé áõôþí óôéò ïðïßåò áðïäßäåôáé ç öñÜóç R41 Þ åñåèéóôéêÞ óå óõíäõáóìü ìå ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò Üëëåò éäéüôçôåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 10, óçìåßï 2.3.4, ôçò ïäçãßáò 1999/45/ÅÊ Þ

- åðéâëáâÞò Þ åðéâëáâÞò óå óõíäõáóìü ìå ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò éäéüôçôåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 10, óçìåßï 2.3.4, ôçò ïäçãßáò 1999/45/ÅÊ êáé ç ïðïßá ðáñïõóéÜæåé áðïêëåéóôéêþò ïîåßá èáíáôçöüñï äñÜóç,

èÝôåé óå êßíäõíï ôïí åìðéóôåõôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò ðíåõìáôéêÞò ôïõ éäéïêôçóßáò, åßíáé äõíáôüí, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ìÝñïõò  ôïõ ðáñáñôÞìáôïò VI ôç ïäçãßáò 1999/45/ÅÊ, íá ôïõ åðéôñáðåß íá áíáöÝñåôáé óôçí ïõóßá áõôÞ åßôå ìå üíïìá ôï ïðïßï ðñïóäéïñßæåé ôéò óçìáíôéêüôåñåò ÷çìéêÝò ïìÜäåò åßôå ìå Üëëï üíïìá.

(3) ÅÅ L 399 ôçò 30.12.1989, ó. 18.

(4) ÅÅ L 100 ôçò 19.4.1994, ó. 1.

(5) Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ äåí ìðïñåß íá äïèåß ãéá ôï ðáñáóêåýáóìá äéüôé áöïñÜ åéäéêÜ ôçí ïõóßá. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ðñÝðåé íá äßíåôáé, åöüóïí åßíáé äéáèÝóéìç, ãéá êÜèå óõóôáôéêÞ ïõóßá ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò ðïõ áðáéôåßôáé íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï óçìåßï 2 áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò.

(6) Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ äåí ìðïñåß íá äïèåß ãéá ôï ðáñáóêåýáóìá äéüôé áöïñÜ åéäéêÜ ôçí ïõóßá. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ðñÝðåé íá äßíåôáé, åöüóïí åßíáé äéáèÝóéìç, ãéá êÜèå óõóôáôéêÞ ïõóßá ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò ðïõ áðáéôåßôáé íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï óçìåßï 2 áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò.

(7) Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ äåí ìðïñåß íá äïèåß ãéá ôï ðáñáóêåýáóìá äéüôé áöïñÜ åéäéêÜ ôçí ïõóßá. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ðñÝðåé íá äßíåôáé, åöüóïí åßíáé äéáèÝóéìç, ãéá êÜèå óõóôáôéêÞ ïõóßá ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò ðïõ áðáéôåßôáé íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï óçìåßï 2 áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò.

(8) Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ äåí ìðïñåß íá äïèåß ãéá ôï ðáñáóêåýáóìá äéüôé áöïñÜ åéäéêÜ ôçí ïõóßá. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ðñÝðåé íá äßíåôáé, åöüóïí åßíáé äéáèÝóéìç, ãéá êÜèå óõóôáôéêÞ ïõóßá ôïõ ðáñáóêåõÜóìáôïò ðïõ áðáéôåßôáé íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï óçìåßï 2 áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò.

(9) ÅÅ L 319 ôçò 12.12.1994, ó. 7.

(10) ÅÅ L 235 ôçò 17.9.1996, ó. 25.

(11) ÅÅ L 262 ôçò 27.9.1976, ó. 201."

Top